Refacerea fațadelor nu se impozitează

HCL 575/2006 stabilește procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire în 2007.

Proprietarii și asociațiile de proprietari din Timișoara pot să își renoveze fațadele imobilelor fără a mai plăti impozit. Consiliul Local, prin HCL nr. 575/19.12.2006 (Anexa 3, „Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu în anul 2007”), a nominalizat lucrările pentru care proprietarii pot fi scutiți în proporție de 100% la plata impozitului datorat pentru locuința de domiciliu. Legea 50/1991 actualizată face referire, la art. 11, la categoriile de lucrări care se pot executa fără autorizație de construire în anumite condiții. Printre lucrările prezentate în cele două acte  normative se regăsesc și reparațiile la fațadele imobilelor (tencuieli, placaje, zugrăveli, vopsirea exterioară, etc.).

Răspundere comună

Fațada este parte comună, așa cum rezultă din Legea 114/1996 actualizată și din HG 400/2003. Ca atare, trebuie tratată în ansamblul ei, iar răspunderea pentru efectuarea acestor lucrări revine asociației de proprietari, deci implicit fiecărui proprietar de apartament, așa cum rezultă din art. 23 alin B, lit. C din HG 400/2003 (Norme metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari), art. 16 din Legea 114/1996 (Legea locuinței) și art. 3 din OG 85/2001 (Ordonanța privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari).

Aceste acte normative prevăd că proprietarii trebuie să contribuie la repararea sau, după caz, la consolidarea și la menținerea în stare de siguranță a proprietății comune indivize din cadrul condominiului. În concluzie, asociația de proprietari și proprietarii răspund de funcționarea clădirii/clădirilor și de întreținerea, repararea, renovarea și înlocuirea părților comune.

Soluții unitare

Fiecare asociație care își reface fațada trebuie să respecte cerințele de urbanism, în sensul că fațada să fie la fel pe toată clădirea, adică să se aplice aceleași soluții și aceleași culori.

De exemplu, pentru blocurile P+4 din panouri prefabricate: se îndepărtează în condiții de siguranță toate placajele dacă se constată că acestea, în marea lor majoritate, nu mai prezintă siguranță și au căzut deja parțial; se refac rosturile prin etanșarea cu spumă; se reface tencuiala peste spumă; se vopsește tencuiala aplicată în aceleași culoare pe întreaga fațadă.

În aceste condiții, asociațiile nu sunt obligate să mai solicite autorizație de construire pentru aceste lucrări, dar trebuie să respecte aspectul unitar pentru fațada întregii clădiri. Pentru clădirile care fac parte din categoria: monumente istorice/ansamblu/sit/zonă de protecție este obligatorie autorizația de construire.

Recomandări

Asociațiile de proprietari care urmează să execute lucrări de punere în siguranță a elementelor de fațadă sunt singurele răspunzătoare pentru executarea acestora. În acest sens, este important ca lucrările să se facă doar cu persoane autorizate și pe bază de contract de execuție. Trebuie să fie luate toate măsurile de siguranță privind protecția cetățenilor și a bunurilor (împrejmuirea locului unde se lucrează, atenționarea trecătorilor, etc.). Calitatea lucrărilor trebuie să fie monitorizată în permanență, trebuie să se facă recepția lor în final și să se solicite garanție. 

HCL nr. 575/2006 - Anexa 3

Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu în anul 2007

1. Contribuabilii persoane fizice beneficiază de scutire în proporție de 100% la plata impozitului datorat pentru locuința de domiciliu, în cazul în care aceștia se obligă ca în anul în care beneficiază de această facilitate fiscală (2007) să realizeze următoarele lucrări:

- înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan;

- înlocuire acoperișuri tip terasă cu acoperișuri tip șarpantă sau refacerea acoperișurilor vechi tip șarpantă;

- izolații termice și hidro la fațade și terasele imobilelor;

- refacerea fațadelor imobilelor (îndepărtarea placajelor care se desprind de pe fațade și înlocuirea cu alte placaje noi, fie îndepărtarea completă a placajelor și astuparea rosturilor cu spumă, retencuire, zugrăvire, alte soluții tehnice, cât și refacerea fațadelor unde există tencuială și ornamente).

Se va solicita autorizație de construire pentru imobilele care fac parte din categoria: monument istoric/ansamblu/sit/zonă de protecție precum și pentru înlocuire acoperișuri tip terasă cu acoperișuri tip șarpantă.

2. Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabilii ce beneficiază de scutire, în cursul anului 2007.

3. Suma rezultată ca facilitate fiscală nu poate depăși cuantumul impozitului datorat de către contribuabili.

4. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuința de domiciliu, certificată de copia buletinului de identitate a solicitantului.

5. După terminarea lucrării, persoanele care solicită scutirea trebuie să depună documente justificative: copii de pe facturi și chitanțe fiscale, copii de pe buletinele de identitate ale proprietarilor cu adresa de domiciliu, copie autorizație de construire (dacă este cazul), extras de carte funciară in extenso, copie, nu mai vechi de 30 de zile (pentru Asociații de Proprietari), tabel cu persoanele care fac parte din Asociația de Proprietari, semnat și ștampilat de către administrator și fotografii realizate înainte și după finalizarea lucrărilor.

6. Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data depunerii dosarului, nu figurează în evidențele fiscale cu debite restante. Verificarea îndeplinirii acestei condiții se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Economice.

7. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru întreg anul 2007, de către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Economice pe baza referatului întocmit de către Direcția Urbanism.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 03.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13836990