Ce este SC Administrarea Domeniului Public SA?
SC Administrarea Domeniului Public SA este o societate comercială rezultată prin transformarea regiei URBIS prin HCL 200/1997 pe baza OGR 30/1997. În actul de constituire al societății se specifică că unicul acționar este Consiliul Local al municipiului Timișoara. Regia URBIS a provenit în urma actului de divizare din 1991 a fostei regii ICRAL în două entități: RECON SA, o societate comercială privatizată ulterior prin vânzarea acțiunilor și activelor și RA URBIS.

Ce este obiectul de activitate?
Obiectul de activitate principal înscris în statutul societății comerciale este: „Lucrări de construcții. Inclusiv lucrări de artă”. În domeniul de activitate la capitolul „Alte activități” sunt înscrise o gamă importantă de activități printre care se regăsesc cele din activitatea curentă a SC ADP SA: lucrări de reparații la imobilele proprietatea Statului și ale Consiliul Local, administrarea plajelor, ștrandurilor, a activității de afișaj, a drumurilor de interes local, parcări precum și altor activități ce se desfășoară pe domeniul public.
Conform celor înscrise în statut în SC ADP SA se desfășoară următoarele activități: construcții și reparații în construcții, întreținere și reparații ascensoare, administrare și exploatare locuri de parcare și staționare, comercializare pompe funebre, administrare și exploatare a ªtrandului Tineretului.

Care sunt principalele proiecte ale ADP?
Conform celor înscrise în obiectul de activitate SC ADP SA desfășoară activități în domeniul construcțiilor. Pe lângă lucrările de reparații curente și capitale la fondul imobiliar de stat (locuințe și spații cu altă destinație) aflat în administrarea Primăriei Timișoara, la școli și grădinițe, SC ADP SA prestează lucrări și pe piața privată, funcție de comenzile cele primește. Lucrările angajate cu Primăria Timișoara sunt obținute ca urmare a unor licitații sau selecții de oferte la care participă și operatori privați. SC ADP SA s-a specializat în restaurarea fațadelor clădirilor din patrimoniul istoric al orașului. În ultimii ani, am restaurat fațadele unor clădiri reprezentative ale orașului:  Primăria, Carul cu Bere, Opera Română – de pe străzile Mărăști și Alba Iulia. În prezent se lucrează la fațadă principală a Operei Române, la Domul Catolic din Piața Unirii, Colegiul Bănățean. Ne propunem obținerea agrementării definitive a Ministerului Culturii privind lucrările de restaurare a clădirilor monumente istorice.
De asemenea, SC ADP SA gestionează pe baza unei concesiuni, locuri de parcare și staționare din zona centrală a municipiului.

De ce a fost implementat sistemul TELPARK?
În Timișoara, în baza HCL nr. 153/1998 s-a aprobat implementarea sistemului TELPARK de administrare a staționărilor și parcărilor autovehiculelor în locuri de parcare amenajate și neamenajate pe domeniul public. Sistemul de parcare TELPARK face parte din categoria sistemelor de limitare și taxare a parcărilor pe bază de tichete și abonamente cumpărate anticipat. Sistemul este exploatat pe bază de licență în localități din Israel, Marea Britanie, Olanda, Elveția, Ungaria.

Scopul principal urmărit prin introducerea acestui sistem de parcare cu taxă este de a descongestiona străzile din zonele aglomerate ale orașului de numărul mare de vehicule ce staționează haotic și neregulamentar, precum și obținerea unor venituri care să constituie sursa de finanțare necesară reconstrucției locurilor de staționare existente și amenajarea unor noi locuri de parcare.

S-au avut în vedere, în prima fază, parcările din zona centrală a orașului, unde sunt amplasate majoritatea obiectivelor publice, urmând ca, ulterior să se amenajeze noi locuri de parcare în zonele mărginașe care, pe urmă se vor introduce în zona de aplicare a sistemului TELPARK. Investițiile, reparațiile, modernizările sunt abordate în funcție de programele de dezvoltare urbanistică ale municipiului sub controlul Primăriei. 
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13666062