Pe scurt...

DISPECERAT Primăria Timișoara pune la dispoziția celor interesați mai multe numere de telefon unde pot se­siza pe parcursul sezonului rece si­tuații provocate de fenomene meteo periculoase (înzăpezire și viscol, polei, îngheț etc.).
În timpul pro­gramului de lucru al Primăriei, te­lefoanele sunt: 0256/408.439 sau 0256/499.212 (luni și miercuri: 8.00-15.00, marți: 8.00-19.00, joi: 8.00-18.00, vineri: 8.00-14.00) și în restul perioadei, la Poliția Co­munitară, tel. 968.

PROIECT
S.C. Archimedes Accounting S.R.L. anunță începerea implementării pro­iectului “Servicii suport pentru în­treprindere cu livrare electronică, pe plan local, în timp util”.
Proiectul fi­nanțat prin REGIO-Pro­gramul Ope­rațional Regional-Axa prioritară 4 “Spri­jinirea dezvoltării me­diului de afaceri regional și lo­cal”, Domeniul de intervenție 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, are o valoare to­­tală a finanțării 90.959,33 lei.
Im­­plementarea se va desfășura pe o perioadă de opt luni, începând cu data de 13.11.2010.
Investiția se va realiza la sediul fir­mei, respectiv strada Dionisie Lintia, numărul 2, apar­tament 2, Timișoara.
Task-ul pri­mordial va fi contractarea pe do­meniul de servicii suport pentru în­treprinderi, în termen de minim 6 luni de la implementarea pro­iectului.
Informații suplimentare: persoana de contact: d-na Liliana Sescu, telefon: 0256/494.492, fax: 0256/494.445, email: secretariat@archimedes.ro.

ABONAMENTE
S.C. Administrarea Do­meniului Public S.A. Timișoara a pus în vânzare abonamentele de parcare valabile pentru anul 2011, la sediul so­cietății, situat în Timișoara, spl. Nicolae Titulescu nr. 10.
Programul ca­sieriei este luni-vineri între 8.00-14.00 și 15.00-20.00.
Relații la telefoanele 0256/493.393 și 0256/497.025.

AJUTOARE
Persoanele care nu s-au pre­zentat pentru ridicarea produselor ali­mentare sunt rugate să se prezinte la sediul de distribuire pe str. Ioan Plavoșin nr. 21 (cartierul Mehala) pentru a beneficia de produsele ali­­mentare provenind din stocurile Uniunii Europene.
Orarul conform căruia se realizează distribuirea este următorul:

  • luni și miercuri: 8.15-14.30,
  • marți: 8.15-18.30,
  • Joi: 8.15-17.30,
  • vineri: 8.15-13.30.

Categoriile de persoane, cu domiciliul în Timișoara, care beneficiază de aceste ajutoare sunt ur­mătoarele: șomerii care beneficiază de indemnizație de șo­­maj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asi­­gurărilor pentru șomaj; pensionarii sis­temului pu­blic de pensii ale căror drep­turi, ob­ținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună; persoanele cu han­dicap grav și accentuat, adulți și copii, ne­instituționalizate; beneficiarii de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13423463