Centrul istoric al Timișoarei va fi reabilitat
Municipiul Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organsim Intermediar pentru Programul Operațional Regional au semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr.2748 pentru proiectul “REABILITAREA SPAȚIILOR PUBLICE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA”, finanțat din Regio - Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI este: reabilitarea și modernizarea infrastructurii și a spațiilor publice din centrul istoric al orașului – situl urban cartierul Cetatea Timișoara – parte a patrimoniului cultural istoric de valoare națională și universală, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor urbane și a atractivității Polului de Creștere Timișoara, având ca efect stimularea dezvoltării socio-economice durabile și creșterea calității vieții cetățenilor.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI vizează:
●  îmbunătățirea mobilității populației;
●  îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și creșterea gradului de confort;
●  valorificarea patrimoniului arhitectural istoric.

În acest sens vor fi efectuate lucrări de:

-   reabilitare a infrastructurii rutiere și reorganizare a traficului în spațiile publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara. Lucrările asupra pavimentului vor fi în concordanță cu caracterul istoric al zonei și vor consta în refacerea pavajului cu piatră naturală, fără diferențe de nivel.  După finalizarea lucrărilor de reabilitare zona va deveni proponderent pietonală, cu acces auto accidental, și controlată prin bolarzi mobili. Vor avea loc modificări conceptuale urbanistice radicale în întreaga zonă studiată, excepție face Piața Unirii în care se va menține conceptul actual. Accesul în zona de intervenție a proiectului - în cadrul perimetrului reabilitat, accesul auto va fi accidental și va fi controlat prin bolarzi mobili acționați printr-un sistem hidraulic, permis în anumite intervale orare, stabilite de administrația locală. Va fi permis accesul doar pentru mașinile de aprovizionare sau ale riveranilor, dar și accesul

mașinilor de pompieri, salvare, poliție, au fost prevăzuți bolarzi mobili pe bază de carduri personalizate. Parcarea în jurul zonei pietonale va fi regândită și reglementată;

 - reabilitare, modernizare și reorganizare a spațiilor publice, inclusiv mobilier urban; Se va amplasa mobilier urban, precum jardiniere, coșuri de gunoi, rastele pentru biciclete, chioșcuri, sculptură bronz, cișmea, console pe clădiri, bănci de-a lungul străzilor - bănci, care oferi loc nu numai de stat jos în mod obișnuit, dar și pentru stat mai neconvențional, întins sau în postura lotus. Totodată, în zonă vor fi montate panouri electronice de afișaj/de informare turistică, format LCD;

- reabilitare a infrastructurii tehnico-edilitare, inclusiv iluminat public și rețele de comunicații. În vederea reabilitării spațiilor publice se vor realiza lucrări de modernizare a  infrastructurii tehnico-edilitare (apă-canalizare, termoficare, comunicații și iluminat stradal). IT – SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ - În conformitate cu politicile europene privind dezvoltarea societății informaționale (SMART CITIES) și cu programul local de dezvoltare al Municipiului Timișoara „NET CITY”, proiectul include lucrări vizând realizarea rețelelor de comunicație subterane (cu fibră optică) care să preia toate cablurile de telecomunicații, televiziune și transmisii de date ale furnizorilor de servicii. Aceasta va contribui la mărirea vitezei de transmisie a datelor și la sporirea calității și acurateței datelor transmise, și prin aceasta implicit și la dezvoltarea afacerilor nu numai din sectorul IT&C, ci și în alte sectoare de activitate care utilizează tehnologia informației, constituind baza dezvoltării societății informaționale.

Zona de intervenție a proiectului o constituie o parte din cartierul istoric Cetate și anume:
4 piețe:
1.    Piața Unirii - S – 16.550 mp
2.    Piața Libertății – S – 12.000 mp
3.    Piața Sfântu Gheorghe S – 2.645 mp
4.    Piața Gen.Traian Doda (fostă Țarcului) – S – 1.695 mp
10 străzi:
1.    Sergent Constantin Mușat – S - 737 mp
2.    Vasile Alecsandri - pe tronsonul înte Piața Unirii și Piața Libertății– S – 1.843 mp
3.    Lucian Blaga - pe tronsonul între Piața Libertății și Piața Huniade – S – 1.706 mp     
4.    Florimund Mercy – S – 1.414 mp  
5.    Francesco Grisselini – S – 643 mp
6.    strada Fără Nume – S – 260 mp  
7.    Radu Negru – S – 448 mp
8.    Eugeniu de Savoya – S – 5.198 mp
9.    General Praporgescu – S – 413 mp
10.    Enrico Carusso – S – 371 mp

În data de 3 mai 2012, au fost demarate procedurile de achiziție pentru asistența tehnică prin dirigenție de șantier și pentru lucrările de execuție, fiind transmise documentațiile de atribuire către ANRMAP.  În prezent, documentația de atribuire pentru dirigenție de șantier a fost acceptată și postată pe SEAP, iar pentru lucrările de execuție încă se așteaptă acceptul ANRMAP.

Data estimată pentru începerea lucrărilor de construcție este septembrie 2012 și urmează a fi derulate pe o perioadă de 28 de luni.

Perioada de implementare proiectului este de 39 de luni, începând cu data de 30.12.2011.

Valoarea totală a proiectului este de 53.005.711,38 LEI la care se adaugă TVA (12.582.466,32 lei), aceasta fiind compusă din:
•    contribuția  eligibilă UE este de:  42.013.145,55 lei (80,35%)
•    contribuție eligibilă a bugetului de stat este de:  9.228.774.35 lei (17,65%)
•    contribuția Municipiului Timișoara este de 1.936.120,60 lei din care:
- 1.045.753,47 lei eligibilă (2%)
- 718.038,01 lei neeligibilă
- 172.329,12 lei TVA neeligibilă
•    T.V.A. eligibilă este de 12.410.137,20 lei.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 52.287.673,37 lei.


Informații suplimentare: persoana de contact – Aurelia Junie – Director Direcția Dezvoltare - Manager de proiect, tel: 0256.408/399; fax: 0256/293.605, e-mail: ajunie@primariatm.ro.    


Arh. Aurelia JUNIE
Manger de proiect


Prezentare
Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13850421