Noi acte normative în domeniul asistenței sociale

Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, din subordinea consiliului local, își propune vă prezintă din această lună informări periodice cu privire la principalele acte normative din domeniul asistenței sociale, care intră în vigoare și se vor aplica pe parcursul anului 2006. 

În acest sens vă informăm că a fost adoptată Legea 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, act normativ care reglementează coordonarea și organizarea unitară a sistemului de servicii sociale și prestații sociale, în vederea promovării procesului de incluziune socială.                                  

Dreptul la asistență socială

Este garantat pentru toți cetățenii români care au domiciliul sau reședința în România, fără nici un fel de discriminare. Au dreptul la asistență socială și  cetățenii altor state, apatrizii, precum și orice altă persoană care a dobândit o formă de protecție și care are domiciliul sau reședința în România  

După caz, drepturile la asistență socială se acordă la cerere sau din oficiu, iar serviciile sociale și prestațiile sociale se acordă în funcție de situația persoanei sau familiei, în conformitate cu legislația în vigoare.  

Sistemul de servicii și prestații sociale

Serviciile sociale se împart în servicii primare și servicii specializate. Serviciile primare cuprind măsuri și acțiuni de proximitate și de prevenție care sunt acordate în comunitate, pentru a limita situația de risc, iar serviciile specializate sunt acele măsuri de asistență care se acordă în situații specifice de vulnerabilitate sau de excludere socială de către personal calificat și specializat.

Prestațiile sociale cuprind: alocații familiale, ajutoare sociale, indemnizații și facilități. Criteriile pa baza cărora se acordă prestațiile sociale sunt: situația familială, veniturile familiei sau persoanei singure, condițiile de locuire, starea de sănătate și gradul de dependență.

Prestațiile sociale se acordă în bani sau în natură, din bugetul de stat ori, după caz din bugetul local, și sunt reglementate prin legi speciale.

Cererea pentru acordarea prestațiilor sociale se înregistrează la serviciul public de asistență socială din subordinea consiliilor locale sau la primăria comunei în a cărei rază își are domiciliul sau locuiește persoana solicitantă. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile legale, plata prestațiilor sociale se efectuează începând cu luna următoare depunerii cererii.

Pentru locuitorii Timișoarei, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, cererile pentru acordarea ajutorului social, alocației pentru copiii nou - născuți, alocației complementare și alocației de susținere pentru familia monoparentală se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară, b-dul. Regele Carol I, nr. 10.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13662347