Completarea dosarelor ANL

Trebuie depuse mai multe documente care să probeze dreptul de a primi un apartament.

În vederea întocmirii listelor de priorități pentru anul 2009, pentru redistribuirea locuințelor realizate de către A.N.L., destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii, este necesar ca toate persoanele solicitante care au depus cereri la Primăria Municipiului Timișoara, în vederea înscrierii pe aceste liste, să depună în completare sau să actualizeze dosarul cu următoarele acte: - pentru titularul cererii, adeverință de la locul de muncă însoțită de o copie de pe cartea de muncă completată la zi și avizată de conducerea instituției care ține evidența acesteia, iar în cazul în care instituția angajatoare nu a întocmit o carte de muncă pentru persoana solicitantă, atunci se va elibera o adeverință de vechime în muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și pentru instituțiile de stat doar de către instituția angajatoare, iar în cazul în care cărțile de muncă nu sunt deținute de către instituția angajatoare, adeverința de vechime în muncă și copia cărții de muncă vor fi avizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă. - orice act necesar în dovedire pentru cazul în care a intervenit o schimbare în situația familială (căsătorie, naștere copii, schimbare de domiciliu, nivel pregătire) sau actualizarea unor acte expirate.

Aceste acte sunt necesare a fi depuse în vederea întocmirii listei de priorități ANL pentru anul 2009, iar în cazul în care petenții nu vor reconfirma criteriile de acces la locuință prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr.588/19.12.2006, respectiv nu vor depune adeverințe actualizate de la locul de muncă, precum și cărțile de muncă operate la zi, dosarul depus de către aceștia nu va fi luat în considerare și astfel nu vor fi înscriși pe lista de priorități.

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu, iar calculul punctajului se face prin însumare doar pentru titularul cererii, iar condiția de vârstă (până la 35 de ani) trebuie să fie îndeplinită doar de acesta. Deci cererea poate fi depusă de persoana, respectiv soțul care se încadrează în această vârstă și va fi însoțită de actele solicitantului și ale familiei sale în copie legalizată. Declarația notarială a petentului și a soțului/soției, precum și adeverințele din câmpul muncii se vor depune în original însoțite de copia cărții de muncă.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați funcție de vechimea cererii solicitantului luând în considerare numărul și data efectivă a înregistrării cererii (zi, lună, an) având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are o vechime mai mare. Repartizarea locuințelor va fi făcută în ordinea de prioritate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin hotărâre.

 

Unde se depun actele

Actele se vor depune la Centrul pentru Informare Cetățeni, camera 12, în cadrul programului cu publicul, până la finele anului 2008, făcându-se referire la numărul și data de depunere a solicitării. Pot beneficia de locuințe construite de A.N.L. destinate închirierii doar persoanele cu vârstă de până la 35 de ani la data depunerii solicitării (și pot primi repartiție pentru locuință în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste), care lucrează  în localitatea Timișoara și care nu dețin în proprietate o altă locuință. Persoanele fizice care pot beneficia de locuințe realizate de către ANL în cadrul programului de Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii sunt persoanele majore în vârstă de până la 35 de ani, tineri sau tineri căsătoriți care lucrează în localitatea Timișoara și care nu dețin în proprietate sau nu au înstrăinat o locuință în această localitate și/sau să nu fie beneficiarii unei alte locuințe pentru tineri destinată închirierii în localitatea Timișoara. Tinerii în sensul prevederilor art. 6 alin (1) din Legea nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, sunt persoane majore, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii și care pot primi repartiție pentru locuință în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13662256