Ce este Centrul Comunitar de Asistentã Socialã?
Centrul Comunitar de Asistentă Socială Timisoara este un serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara. A fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.4/29.01.2002. Centrul Comunitar de Asistentă Socială desfășoară activități de asistentă socială în municipiul Timisoara.
Obiectivul de activitate al Centrul Comunitar de Asistentă Socială Timisoara îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activități profesionale, servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor și comunităților cu probleme speciale aflate în dificultate și cu un grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace proprii un mod normal și decent de viață.

Cum este structurată activitatea Centrului ?
În cadrul Centrul Comunitar de Asistentă Socială Timisoara funcționează trei servicii și un compartiment.

Serviciul de Asistență Socială se ocupă cu aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și cu aplicarea Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social.  
 La sediul Centrul Comunitar de Asistentă Socială Timisoara se depun cererile și actele justificative, se verifică prin anchete sociale la domiciliul solicitantului, situația acestuia  și se stabilesc drepturile conform legii. De asemenea, se acordă asistentă socială în vederea soluționării diverselor problemelor sociale; se întreprinde muncă de caz atunci când solicitantul are nevoie de sprijin în rezolvare anumitor probleme; se depun dosare de alocație pentru copiii nou – născuți și se acordă ajutoare de încălzire a locuințelor pe perioada sezonului rece.
Serviciul de Protecție Socială Comunitară acordă servicii persoanelor vârstnice, fără susținători legali și celor suferinzi de boala Alzheimer. Serviciile sociale de care persoanele vârstnice pot beneficia sunt îngrijire la domiciliu și de activitățile ce se desfășoară în cele două  centre de zi.( “Centrul de zi pentru persoane vârstnice”aflat în Calea Lipovei nr.44-46, tel. 490286 și “Centrul de zi Alzheimer” din str. V. Alecsandri nr.6, tel. 434736)
Persoanele vârstnice cu probleme sociale se adresează Serviciului de Protecție Socială Comunitară din str. C. Lipovei nr.44-46, tel. 490286 care, în urma dosarului constituit  efectuează ancheta socială, urmând a se lua măsurile care se impun conform Legii nr.17/2000, privind asistența persoanelor vârstnice.
Serviciul Financiar - Contabilitate asigură evidența financiar - contabilă a Centrul Comunitar de Asistentă Socială Timisoara.
Compartiment Consiliere - Comunicare care asigură servicii specializate de psihologie și  psihiatrie beneficiarilor de servicii sociale oferite prin Centrul Comunitar de Asistentă Socială Timisoara.
Care este scopul Centrului?

Centrul Comunitar de Asistentă Socială colaborează cu organizații guvernamentale și neguvernamentale în vederea soluționării unor cazuri aflate în situații de risc social.  
 Prin serviciile oferite de Centrul Comunitar de Asistentă Socială Timisoara se urmărește reintegrarea socială, îmbunătățirea condițiilor de viată, sănătate și educație a persoanelor aflate în  dificultate, precum și o bună informare despre legislația  actuală în domeniu, drepturile care li se cuvin și despre serviciile oferite de organizațiile cu care colaborăm.  
Conducerea Centrului Comunitar de Asistentă Socială Timișoara , îndrumarea și controlul serviciilor din structura acestuia este asigurată de directorul executiv și coordonată de viceprimarul delegat cu probleme sociale, în acest caz de viceprimarul Adrian Orza.

Unde puteți fi găsiți?
Sediul Centrului Comunitar de Asistentă Socială Timisoara este pe Bd. Regele Carol I nr. 10 (fost Bd. Tinereții) tel: 220583. Programul cu publicul este: luni-vineri între orele 8-12, iar în zilele de marți și joi și între orele  15-17.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13661771