Vânzarea terenurilor în baza Legii 112/1995
Timișorenii îndreptățiți sunt așteptați la Primăria Municipiului Timișoara să depună actele.
Pentru aplicarea Hotărârilor de Consiliu Local nr. 275/2009 și nr. 8/2011 în ceea ce privește vânzarea și atribuirea terenurilor aferente Legii 112/1995, timișorenii îndreptățiți sunt așteptați la Primăria Municipiului Timișoara cu următoarele documente:
I. În vederea atribuirii terenului:
 • cerere tipizată - completată de proprietar;
 • extras C.F. individual, în extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile;
 • extras C.F. colectiv  - pentru imobilele condominii - în original, nu mai vechi de 30 de zile;
 • dovada cetățeniei române (carte/buletin de identitate, pașaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art. 22 din Legea nr. 21/1991 republicată);
 • contractul de închiriere asupra terenului și dovada achitării la zi a chiriei - în copie;
 • contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcție încheiat în baza prevederilor Legii nr. 112/1995 - în copie;
 • plan de carte funciară, plan de situație în sistem de proiecție Stereo 70  și în format digital conform HCL 137/2008;
 • documentațiile tehnice în vederea emiterii ordinului Prefectului vor fi întocmite de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului și vor conține date referitoare la suprafața ocupată de construcțiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafața ocupată de extinderi - dacă este cazul, suprafața terenului ocupată de alte construcții existente pe teren și suprafața liberă (bilanț PROCEDURI teritorial), folosința actuală a terenului.
Cererea însoțită de documentația tehnică se depun la Camera 12 - Direcția Patrimoniu.
Direcția Patrimoniu, Serviciul Fond Funciar și Serviciul Juridic vor verifica dosarele și existența eventualelor litigii, după care vor întocmi propunerea de atribuire a terenului solicitat pe care o vor înainta la Instituția Prefectului Județului Timiș. Listele de atribuire a terenurilor aflate sub imobilele - construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995  vor fi supuse în prealabil aprobării CLMT.II. În vederea vânzării terenului:
 • cerere tipizată - completată de proprietar;
 • extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile;
 • extras C.F. colectiv  - pentru imobilele condominii - în original, nu mai vechi de 30 de zile;
 • dovada cetățeniei române (carte/buletin de identitate, pașaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art. 22 din Legea nr. 21/1991 republicată);
 • contractul de închiriere asupra terenului și dovada achitării la zi a chiriei - în copie;
 • contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcție încheiat în baza prevederilor Legii nr. 112/1995 - în copie;
 • documentațiile tehnice în vederea vânzării vor fi întocmite de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului și vor conține plan de carte funciară, plan de situație în sistem de proiecție Stereo 70  și în format digital conform HCL 137/2008, date referitoare la suprafața ocupată de construcțiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafața ocupată de extinderi - dacă este cazul, suprafața terenului ocupată de alte  construcții existente pe teren și suprafața liberă (bilanț teritorial), folosința actuală a terenului;
 • raportul de expertiză-evaluare întocmit de către un expert autorizat, efectuat pe cheltuiala exclusivă a solicitantului, aprobat de către  Comisia constituită prin dispoziția Primarului.
Cererea însoțită de documentația tehnică și raportul de expertiză se depun la Camera 12 - Direcția Patrimoniu. Direcția Patrimoniu va solicita Serviciului Fond Funciar date referitoare la eventualele revendicări formulate în baza Legilor fondului funciar, Serviciului Juridic date cu privire la eventualele litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești asupra terenului solicitat. De asemenea, va solicita Serviciului Banca de Date Urbane și Cadastru avizul unic pentru rețelele edilitare existente, iar Direcției Tehnice și Instituției Arhitectului Șef exprimarea unui punct de vedere cu privire la vânzarea terenului în eventualitatea existenței unor proiecte ce ar putea afecta terenul solicitat spre cumpărare.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13662414