Se depun cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței
Începând cu data de 17 octombrie 2011 Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara preia cererile și declarațiile pe proprie răspundere însoțite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, combustibili solizi și petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, pentru perioada  sezonului rece 2011-2012. Acestease depun la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara din B-dul 16 Decembrie nr. 15.
 
Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reședința în municipiul Timișoara, al căror venit net pe membru de familie nu depășește 615 lei.
 
Acte necesare:           
 
-          cerere tip și declarație pe proprie răspundere (puse la dispoziție de către Direcția de Asistența Socială Comunitară);
-          copie după actele de identitate pentru toți membrii familiei care au același domiciliu sau reședință la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc și se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;
-          certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani;
-          acte doveditoare privind proprietatea: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară, contract de închiriere sau împuternicire din partea proprietarului locuinței( după caz);
-          acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii : adeverință de salariu cu venitul net(inclusiv valoarea bonurilor de masă),  cupon de pensie, cupon alocații/indemnizații pentru copii, alte dovezi privind veniturile.
-          pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu gaze naturale –  factură de plată
 
Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în  Anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011, nu beneficiază de ajutor pentru incalzirea locuintei.
             
Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale pentru cel putin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței. Dacă în urma anchetelor sociale se constată că titularul nu a declarat corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia și bunurile deținute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condițiile legii.

Nedeclararea corectă a membrilor de familie, a veniturilor și a bunurilor cuprinse în anexa menționată constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.
 
Programul cu publicul:
Luni - Vineri     între orele 830 – 1630
Marți                  între orele 830 – 18
 
Informații la telefon: 0256293884

Anexa
 
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 03.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13836017