Se suplimentează produsele alimentare de la UE
Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara vă informează că, începând cu data de 04.03.2013, se vor suplimenta cantitățile deja primite de  produse alimentare, provenind din stocul Uniunii Europene.

Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte la sediul de distribuire din Timișoara, Bv. Circumvalațiunii 8-10 pentru a beneficia de acest ajutor.

Distribuirea se va face în Timișoara, Bv. Circumvalațiunii 8-10, conform următorului program:
•    Luni: 8.00 - 14.30   
•    Marți: 8.00 - 17.30
•    Miercuri: 8.00 - 14.30    
•    Joi: 8.00 - 16.30
•    Vineri: 8.00 - 13.00

Categoriile de persoane, cu domiciliul în municipiul Timișoara, care beneficiază de ajutoarele alimentare sunt:
a) beneficiarii de ajutor social,  acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
b) șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
d) persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, neinstituționalizate.
e) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările și completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obținute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună."
 
Actele necesare pentru ridicarea produselor sunt:
Pentru șomeri: - buletinul sau cartea de identitate ( copie și original), precum carnet de șomer vizat la zi   ( copie și original pentru șomerii indemnizați).
                           - buletinul sau cartea de identitate ( copie și original), adeverință prin care se atestă calitatea de șomer aflat în baza de date a agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pentru șomerii înregistrați, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj.
Pentru persoanele cu handicap: buletinul sau cartea de identitate (în  copie și original), certificatul de încadrare în grad de handicap grav și accentuat, valabil la data ridicării produselor (în  copie și original).

Pentru pensionari și persoanele beneficiare de legi speciale, menționate la litera e: buletinul sau cartea de identitate ( copie și original), cuponul de pensie din luna curentă sau luna anterioară ( copie și original).
Persoanele beneficiare conform legii 341/2004 se vor prezenta cu următoarele acte: buletinul sau cartea de identitate ( copie și original), certificatul de revoluționar ( copie și original).

Se vor distribui produse alimentare  cu menționarea cantităților pentru fiecare categorie de beneficiari, conform Anexei.

-    Distribuirea se va face pe baza unor numere de ordine primite de la locul de distribuire.

Relații suplimentare se pot opține la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară, B-dul Regele Carol I nr. 10, sau la telefon nr. 0356-416049; 0256-220583.


Director Executiv,                                                                            
Maria Stoianov                  
                

anexa                                         


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 03.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13833446