Ajutorul de încălzire a locuinței în sistem centralizat
Începând cu data de 23.10.2013, în cele 12 puncte operative al SC Colterm SA, se vor distribui formularele reprezentând cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sistem centralizat, conform OUG nr.70/31.08.2011 (completată și modificată în 2013). Acestea, însoțite de actele doveditoare pot fi depuse în aceleași puncte operative până la data de 5 noiembrie 2013 (pentru ajutorul acordat începând cu luna noiembrie 2013).

Pentru sezonul rece 2013-2014 pot beneficia de ajutor de încălzire, familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1082 lei.

 Acte necesare:
•    cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței  - formulare tip.
•    copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ pașaport/ carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi).
•    adeverință de la asociația de proprietari/locatari care să cuprindă datele personale (nume, prenume, CNP) ale tuturor membrilor familiei pentru care se solicită ajutorul de încălzire și care sunt înscriși în cartea de imobil și luați în calcul la plata cheltuielilor pentru întreținerea locuinței pentru luna anterioară depunerii cererii (pentru persoanele care nu au domiciliul sau reședința la adresa pentru care solicită ajutorul);
•    acte din care rezultă calitatea titularului cererii fața de imobilul pentru care solicită ajutorul:
      - proprietar ( copie după contractul  de vânzare –cumpărare, extras de carte  funciară)
      - chiriaș (contract de închiriere)
      - împuternicit  (împuternicire de la proprietar/ titularul contractului de închiriere);
•       - adeverința de la liceu/facultate pentru elevi/studenți peste 18 ani;
•     - acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:
        -   adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă)
        -   cupoane pensii
        -  cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de  2 sau 3 ani
        -  cupoane indemnizații cu caracter permanent
        - cupoane alocații de stat pentru copii, respectiv alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare
        -  acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale
        - declarație privind alte venituri realizate;
- persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.

Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip  constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 200 lei la 1000 lei.

Menționăm că pentru sezonul rece 2012-2013, în urma anchetelor sociale efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale cuprinse între 200 lei și 1000 lei persoanelor care nu au declarat corect bunurile deținute, veniturile realizate sau numărul membrilor de familie, iar ajutorul de încălzire acordat necuvenit a fost recuperat.

Punctele în care S.C. COLTERM SA distribuie formulare de cereri și declarații pe proprie răspundere se regăsesc în Anexa 1.

Programul de distribuire a formularelor este:
    – luni, marți, miercuri și vineri: 10:00 – 14:00
    – joi: 12:00 – 17:00.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0256 – 434530 și 0256 – 302611.

   
Primar,
Nicolae Robu

Anexa 1
Anexa 2

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13662181