Ajutorul de încălzire a locuinței pentru perioada noiembrie 2013-martie 2014
Începând cu data de 23 octombrie 2013 Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara preia cererile și declarațiile pe proprie răspundere însoțite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, cu modificările și completările ulterioare,  pentru perioada  sezonului rece noiembrie 2013 - martie 2014. Acestea se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara din B-dul Regele Carol I nr.10.

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reședința în municipiul Timișoara, care realizează  venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei.
Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică numai familiile sau persoanele singure care nu dețin altă formă de încălzire.
    
Acte doveditoare:    

•    cerere și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței- formulare tip (puse la dispoziție de către Direcția de Asistența Socială Comunitară);
•    copie după actele de identitate pentru toți membrii familiei care au același domiciliu sau reședință la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc și se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;
•    pentru persoanele care nu au înscrisa în actul de identitate adresa la care se solicită ajutorul de încălzire, se va depune adeverința de la asociația de proprietari/locatari în care să fie nominalizate  toate persoanele care sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;
•    certificate de naștere pentru copiii minori sub 14 ani;
•    acte din care să rezulte calitatea titularului cererii fața de locuința pentru care solicită ajutorul:
-    proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară,
-    chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii
-    împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinței sau a titularului contractului de închiriere;
•    acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :
-    adeverință de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă,  
-    cupoane de pensii
-    cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani
-    cupoane indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar
-    cupoane alocații de stat pentru copii
-    alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare
-    acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părți sociale, renta/subvenție agricolă, etc.
-    adeverința de la liceu/facultate pentru elevi/studenți peste 18 ani
-    declarație privind alte venituri realizate
-    persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens
•    copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului (unde este cazul)
•    pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu gaze naturale și curent electric  – o   factura de plată
•    pentru consumatorii care au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale – dovada de debransare de la furnizor;

Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în  Anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare nu pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței.
    
Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

Programul de preluare a cererilor:

Luni și Miercuri      între orele  8.30 – 14.30
Marți                         între orele  8.30 – 14.30 și 15 – 17.30
Joi                            între orele  8.30 – 14.30 și 15 – 16.30
Vineri                       între orele  8.30 – 13

Informații suplimentare se pot obține
la nr. de telefon 0256-220583 sau 0356-416049

Anexa

Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13662164