Ajutoare alimentare pentru beneficiarii de indemnizații speciale
În zilele de 25.03.2015 și 26.03.2015, la depozitul situat pe strada Cuvin nr. 2(clădirea Liceului I. C. Brătianu)se pot prezenta pentru a ridica produsele alimentarepersoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună șicare au primit în perioada decembrie 2014 – februarie 2015 ajutoare alimentare, fie pe lista de cupoane de ajutor, fie pe lista suplimentară.
 
Persoanele trebuie să facă dovada că se încadrează în această categorie la data ridicării produselor alimentare.
 
La ridicarea produselor alimentare, persoanele mai sus menționate vor avea asupra lor actul de identitate (original și copie xerox) și ultimul cupon privind acordarea indemnizației (original și copie xerox).
 
Acordarea unei cantități suplimentare de ajutoare alimentare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 80/2015 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (Articol unic - litera c) ).
 
Programul de distribuire a produselor alimentare este:

Miercuri 25.03.2015: între orele 8.00 – 14.30
Joi 26.03.2015: între orele 8.00 – 16.30


 
Primar,
Nicolae Robu

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13662449