Se depun cererile pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță
Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara, cu sediul pe str. Platanilor nr. 2 (mansarda Grădiniței PP nr. 23), tel. 0256/214.572, anunță că se pot depune cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, până la data de 29.04.2016.

Actele necesare sunt:
- Cerere tip (se eliberează și se completează la sediul SPCF – str. Platanilor nr. 2, mansardă);
- Dovada înscrierii la grădiniță;
- Livret de familie; 
- Certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);
- Certificat căsătorie, părinți (original și copie);
- Hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției (original și copie);
- Dispoziția conducătorului direcției generale de asistență social și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătoarească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;
- Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
üdupă caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;
- acte de identitate: BI/CI, a părinților/reprezentant legal (copie și original);
- certificate naștere sau cartea de identitate ale celorlalți membrii ai familiei (original și copie);
- certificate de deces (părinte) unde este cazul (copie și original);
- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor;
- În cazul familiei sau persoanei singure care locuiește și se gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și parte ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.
 
NOTĂ:
Pentru familiile beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare sau de alocație pentru susținerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare se acordă doar pe bază de:
- Cerere tip (se eliberează și se completează la sediul SPCF – str. Platanilor nr. 2, mansardă);
- Dovada înscrierii la grădiniță;
- Adeverință că este beneficiar de Venit Minim Garantat conform Legii nr.416/2001. (Adeverință eliberată de DASC – bd. Regele Carol I nr.10)
- Copii acte de stare civilă a membrilor familiei.
 
Programul de depunere:
Luni și Miercuri – 08.30 – 14.30
Marti – 08.30-14.30 și 15.00-17.30
Joi – 08.30 – 14.30 și 15.00-16.30
Vineri – 08.30 – 13.00


Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Director executiv adjunct,
Gabriela Cristina Curuț
 

Acte necesare
Cerere


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13662160