Ajutorul de încălzire a locuinței în sistem centralizat
În cele 9 puncte operative ale SC Colterm SA se distribuie formularele reprezentând cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sistem centralizat, conform OUG nr.70/31.08.2011 (completată și modificată în 2013), pentru sezonul rece 2016-2017. Acestea, însoțite de actele doveditoare pot fi depuse în aceleași puncte operative.

Pot beneficia de ajutor de încălzire a locuinței în sistem centralizat familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1082 lei.

Acte necesare:
· cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței  - formulare tip;
· copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/pașaport/carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi);
· acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul:
      - proprietar (copie după contractul  de vânzare –cumpărare, extras de carte funciară)
      - chiriaș (contract de închiriere)
      - împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere);
      - adeverință de la liceu/facultate pentru elevi/studenți peste 18 ani;
      - acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:
      - adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.)
      - cupoane pensii
      - cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de  2 sau 3 ani
      - cupoane indemnizații cu caracter permanent
      - cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare
      - acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale
      - declarație privind alte venituri realizate;
- persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.
 
Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.
       
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire, precum și Instrucțiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările și completările ulterioare, transmise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în data de 12.11.2013 sunt prezentate în anexe.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0256 – 434530 și 0256 - 258722.


Director executiv,     
Maria Stoianov


puncte de lucru
lista bunuri
instrucțiuni de aplicare

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13641412