Fonduri europene pentru proiectele Timișoarei (II)
Continuăm în acest număr cu prezentarea proiectelor pentru finanțare europeană, demarată în numărul trecut. Astăzi, vă prezentăm trei proiecte: Reabilitarea Canalului Bega, Modernizarea Parcului Rozelor și Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Timișoarei.
Canalul Bega, loc de promenadă
Consiliul Local Timișoara a aprobat proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este de 51.650.114 lei.
Din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, 80,35% reprezintă asis­­tență financiară nerambursabilă, 17,65% reprezintă cofinanțarea din bu­getul de stat iar 2% din bugetul lo­cal.


Bulevard verde
Canalul Bega este un element definitoriu al Timișoarei, reprezentând nu numai cea mai importantă sursă de apă a orașului, cât și cea mai mare suprafață de spațiu verde a orașului datorită parcurilor și spațiilor verzi amenajate de-a lungul malurilor sale. Canalul Bega străbate Timișoara pe o axă de la est la vest, împărțindu-l în partea de nord și cea de sud și formând un "bulevard verde" al orașului. Bega leagă cele trei cartiere istorice Fabric, Cetate și Iosefin și străbate zone importante ale orașului, atât prin funcțiunea lor, cât și prin valoarea lor estetică sau istorică. Bega este primul canal navigabil construit în România cu o lungime totală navigabilă de 44 km pe teritoriul României și 72 km pe teritoriul Serbiei. În Timișoara, el are o lungime de 10,6 km pe fiecare mal. În acest moment, pe malurile Canalului Bega se găsesc alei și trotuare, parcuri publice, artere majore de cir­culație, străzi și zone verzi. Din păcate această zonă nu a mai beneficiat de un concept unitar de amenajare, intervențiile efectuându-se sporadic și izolat în func­ție de necesitățile curente. Aleile de-a lungul canalului sunt amenajate doar pe porțiunea aferentă părții centrale a orașului, în restul zonelor nefiind construite. Acestea sunt discontinue, con­struite neuniform, atât din punct de vedere al materialelor folosite, cât și din punct de vedere al profilului transversal, cu obstacole, deteriorate și necesită re­abilitări stringente. Nu există piste pentru biciclete.

Conceptul de amenajare
După ce Canalul Bega va fi decolmatat și ecologizat, se va putea reintroduce transportul public pe apă și se vor putea construi stații de vaporetto și pon­toane plutitoare. Acest mijloc de transport va fi destinat circulației co­tidiene și recreerii, creându-se astfel o mai bună fluiditate și conectivitate a transportului în comun și noi funcțiuni malurilor și canalului Bega. Se va ob­ține și cel mai rapid și plăcut mijloc de transport în comun. Se dorește ame­najarea unui cadru natural imens de spațiu verde. Amenajarea zonei va fi neostentativă, neagresivă, reversibilă și în relație cu apa. În momentul de față, mobilierul urban, inclusiv iluminatul pu­blic de-a lungul Begăi nu acoperă întreaga lungime a canalului și nu este corespunzător în toate zonele.

Ce vizează proiectul?
Reabilitarea Canalului Bega are următoarele obiecte:
1. Căi de comunicații pietonale și cicliste
 • lucrări de reabilitare trotuare, alei pie­tonale, fântâni;
 • lucrări de construire piste de biciclete, stații închirieri biciclete.
2. Amenajare peisagistică a malurilor
 • lucrări de reabilitare, dotări tehnico-edilitare, amenăjari peisagistice și mobilier urban;
 • lucrări de construire rețele electrice.
3. Transport pe apă
 • lucrări de construire stații vaporetto, w.c. ecologic, amenajări loisir pe taluz, rampe pentru intervenții de urgență.
Astfel se va obține o suprafață construită a lucrărilor de intervenții de 167 928 mp.


Modernizarea Parcului Rozelor
Unul dintre cele mai frumoase și emblematice parcuri din Timișoara va fi modernizat cu fonduri europene. Parcul Rozelor va beneficia de pe urma unui proiect în valoare de 5.634.131 lei.
Parcul Rozelor, cel mai îndrăgit dintre parcurile Timișoarei, a fost amenajat după primul război mondial, în anul 1928, din necesitatea de a prezenta cei aproximativ un milion de trandafiri pe care îi produceau anual floricultorii bă­nățeni. Astfel se înființează aici o colecție de trandafiri, realizându-se cel mai mare și mai important rozariu din România. În anul 1934, erau plantate aprox­imativ 1400 soiuri de trandafiri, existau pergolele acoperite cu tran­dafiri urcători și sute de trandafiri cu trunchiul înalt care dădeau un aspect variat rozariului. O primă reabilitare a parcului s-a efectuat în anii 1954-1955, ultima amenajare și cea mai importantă restructurare a par­cului, a avut loc în anul 1967. La ora actuală starea parcului este următoarea: vegetația îmbătrânită, numărul mic și îmbătrânit de soiuri de trandafiri precum și densitatea acestora în rabate, starea degradată a mobilierului urban, a aleilor, a gardului împrejmuitor, lipsa sistemului de iluminat, lipsa grupurilor sanitare, lipsa unui sistem de irigare.
Primăria Timișoara își propune mo­dernizarea Parcului Rozelor, urmărind lucrări principale:
 • Întreținerea și completarea ve­­­­­getației existente. Gazonarea su­prafețelor verzi;
 • Refacerea rețelei de alei pietonale din pavele din beton și piatra;
 • Recondiționarea mobilierului ur­ban existent (pergole) și completarea acestuia;
 • Completarea sistemului de ilu­minat clasic cu corpuri de iluminat de­corative fotovoltaice;
 • Refacerea împrejmuirii;
 • Consolidarea si modernizarea gru­pului sanitar existent;
 • Instalarea unui sistem de irigare automatizat.
Astfel, în urma implementării pro­iectului, Parcul Rozelor va fi pre­văzut cu:
 • suprafața gazonată 11.071 mp;
 • plantarea a 9.024 butași de tran­dafiri;
 • 428 exemplare de arbori și arbuști;
 • 12 pergole;
 • 77 bănci;
 • 35 coșuri de gunoi;
 • 70 bucăți stâlpi de iluminat fo­tovoltaici;
 • un sistem de irigare compu­terizat;
 • reamenajarea și modernizarea sis­temului de alei.
 
Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric
Nou Zona centrală a orașului nostru va intra într-un amplu proces de modernizare, grație unui proiect european în valoare de 70 de milioane de lei.
Centrul istoric al orașului-Car­tierul Cetate este cea mai reprezentativă zonă a orașului, definitorie atât pentru oraș, cât și pentru regiune, cu în­­cărcătură istorică.
Zona de intervenție a proiectului aflată în Cartierul Istoric Cetate cu­prinde patru piețe publice: Piața Unirii, Piața Libertății, Piața Sf. Gheorghe, Piața Țarcului și zece străzi: Str. Sergent C-tin Mușat, Str. Vasile Alecsandri - pe tronsonul dintre Piața Unirii și Piața Libertății, Str. Lucian Blaga - tronsonul dintre Piața Libertății și Piața Huniade, Str. Florimund Mercy, Str. Francesco Grisselini, Str. Radu Negru, Str. Fără Nume, Str. General Praporgescu, Str. Enrico Carusso, Str. Eugeniu de Savoya.
Având în vedere importanța zo­nei, efectele trecerii timpului și in­­­tensificării ritmului de viață a po­pu­lației, degradarea infrastructurii stra­dale existente, starea avansată de degradare a rețelelor de utilități, gradul de poluare ridicat din centrul istoric, se impun aplicarea unor măsuri urgente de intervenție prin care să se asigure creșterea gradului de confort urban al comunității locale.
Obiectivele specifice ale pro­iectului constau în: Reabilitarea, mo­dernizarea și reorganizarea spațiilor publice (4 piețe și 10 străzi) din Car­­tierul istoric Cetate, pentru îm­bunătățirea confortului urban și a creș­terii mobilității populației; Decon­gestionarea și flu­idizarea circulației auto, velo, în special încurajarea traficului pietonal în spațiile publice din centrul istoric.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 29.08.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13188840