Consilii Consultative de Cartier
Primele organisme de acest tip din Timișoara și din România: în Ciarda Roșie și în Freidorf
În data de 15 ianuarie 2004, la școala generală din Ciarda Roșie a luat ființă primul Consiliu Consultativ de Cartier din Timișoara și din România.

Grupul de inițiativă, care a stat la baza formării Consiliului Consultativ din Ciarda Roșie s-a întâlnit pe data de 13 decembrie și a fost format din 15 persoane.

În 15 ianuarie, la întâlnirea cu primarul Gheorghe Ciuhandu și viceprimarul Adrian Orza au venit, în afara grupului de inițiativă și alți cetățeni din cartier. Cu această ocazie au fost aleși și cei care se vor afla în fruntea Consiliului Consultativ Ciarda Roșie: președinte – prof. univ. dr. Ioan Rotaru, vicepreședinte – Ovidiu Tănăsie – chimist și secretar – Matei Voichița – economist.

De asemenea, primarului Timișoarei i-a fost înmânată o diplomă de onoare pentru realizarea rețelei de distribuție a gazelor naturale din cartierul Ciarda Roșie.

La numai câteva zile distanță de inițiativa cetățenilor din Ciarda Roșie, în data de 28 ianuarie 2004, cel de-al doilea consiliu consultativ de cartier din Timișoara a fost constituit.

În prezența viceprimarului Adrian Orza și a consilierului local Valentin Moldovan, timișorenii care locuiesc în Freidorf au înființat Consiliul Consultativ din Cartierul Freidorf. Comitetul de conducere: președinte – Letiția Icob, vicepreședinte – Ioan Pavel și secretar – Gheorghe Lugojan.


Ideea înființării consiliilor consultative de cartier a apărut în urma colaborării cu orașul înfrățit Mulhouse, unde aceste organisme funcționează deja de 10 ani. Aceste consilii trebuie să fie echipe reprezentative pentru cartie­rele care le aleg și care le man­datează să discute și să colaboreze cu primăria. Din cadrul Primăriei vor fi desemnate persoane care să țină legătura cu aceste consilii și care să participe la ședințele acestora.

Cei mai buni cunoscători ai problemelor fiecărui cartier al orașului nostru sunt chiar cei care locuiesc în acele zone. Ei știu cel mai bine nevoile acelui cartier: noi locuri de joacă pentru copii, forarea de fântâni publice, iluminat stradal deficitar, străzi de reparat etc. De aceea este nevoie de o permanentă colaborare între Primărie și Consiliile Consultative de Cartier. Dacă până acum, la întâlnirile organizate de primar cu cetățenii, erau expuse, în generale, pro­blemele personale ale cetățenilor, aceste consilii au rolul de a identifica problemele comunității.

Și cetățenii care locuiesc în Ciarda Roșie se confruntă cu o mulțime de probleme. La întâlnirea de la mijlocul lunii ianuarie a fost menționată o parte din aceste probleme: repararea de străzi, extinderea și reamenajarea pieței, reorganizarea circulației mij­loacelor de transport în comun din zonă, înființarea unui post de Poliție în incinta școlii, decolmatarea șanțurilor, adunarea câi­nilor vagabonzi din zona, mar­carea trecerii de pietoni.

Unele din aspectele ridicate au primit răspuns pe loc, altele intrând în atenția direcțiilor de specialitate din Primărie.

În Ciarda Roșie, Primăria Ti­mișoara a executat diverse lucrări. Astfel, a fost amenajat locul de joacă și recreere „3 August 1919” și au fost plantați peste 2500 de puieți de castan, salcâm, stejar roșu, fiind încredințați spre plantare cetățenilor din cartier 500 de puieți. Din păcate o bună parte din puieții plantați în primăvară și care au fost plătiți din bugetul local au fost distruși de cei certați cu legea. Așadar, un alt rol al consiliului va fi și cel de a educa și de a-i face pe cetățeni să înțeleagă faptul că dacă nici lucrurile care se fac cu banii puțini care există, nu se păstrează, nu vom putea avea niciodată orașul pe care ni-l dorim.

În afara acțiunilor de curățenie de primăvară și de toamnă, au fost efectuate lucrări de salubrizare cu ajutorul penitenciarului. De asemenea, au fost realizate lucrări de dezinsecție aeriană pentru combaterea muștelor și a țânțarilor și de decolmatare pe străzile M. Millo, Humulești, N.D. Cocea.

Au fost făcute lucrări de reparații capitale la drumuri pe străzile Electronicii, Petroliștilor, Siderurgiei, Metalurgiei și lucrări de întreținere pe străzile M. Millo, Calea Buziașului și str. Venus, iar pe străzile Humulești, Petrila și Olarilor s-au efectuat lucrări de pietruire și întreținere străzi de pământ. În funcție de dispo­nibilitățile financiare în anul 2004 se vor executa lucrări de întreținere și reparații pe străzile care necesită acest lucru.

A fost forată o fântână publică pe str. M. Millo și se studiază po­si­bilitatea introducerii sistemului de transport în comun în regim maxi-taxi.

În acest an se va realiza și un studiu de fezabilitate pentru in-­troducerea canalizării în cartier.

În baza protocolului încheiat în aprilie 2002 între Primăria Mu­nicipiului Timișoara și SC Distrigaz Nord SA Târgu Mureș s-a demarat la sfârșitul lunii august 2002, obiectivul de investiții „Dezvoltare rețele de alimentare cu gaze naturale în cartierul Ciarda Roșie”, cu termen de finalizare octombrie 2003. Lungimea rețelei este de 12 kilometri, iar potențialii consumatori sunt cele 600 de imobile existente dar și posibilitatea racordării a 270 de noi imobile. Rețeaua de gaz a fost pusă în funcțiune la începutul lunii decembrie 2003. În prezent toate imobilele existente au posibilitatea branșării la această rețea.


Mod de funcționare


Consiliul Local Timișoara, la propunerea executivului Primăriei a votat Hotărârea nr. 240/2003 care oferă un Regulament orientativ de funcționare al Consiliilor Consultative de Cartier (C.C.C.).

Poate fi membru al C.C.C. orice cetățean cu domiciliul în Timișoara, cu vârsta minimă de 18 ani. Numărul minim de membri este 7, iar cel maxim este de 50, munca depusă de aceștia fiind voluntară. C.C.C. va avea un birou alcătuit din 1 președinte, 1 vicepreședinte și 1 secretar care organizează activitatea consiliului.

C.C.C. se reunesc cel puțin trimestrial iar prezența membrilor la ședințe este obligatorie. Absența nemotivată de la 3 ședințe consecutive conduce la înlocuirea persoanei în cauză cu un alt voluntar. Membrii C.C.C. vor lucra numai pentru binele comunității și vor fi implicați în procesul de luare al deciziilor, vor fi cei care vor încuraja inițiativa locală și vor promova propunerile cartierului pentru a se materializa prin hotărâri de Consiliu Local.

Membrii C.C.C. vor depune o activitate de reprezentare a in­tereselor cetățenilor dintr-un cartier și vor avea o atitudine constructivă, de colaborare cu Consiliul Local și instituțiile implicate în asigurarea serviciilor publice. Ședințele C.C.C., conduse de președinte, pot fi publice. Fiecare consiliu va încerca să aibă, cel puțin o dată pe an, o ședință deschisă locuitorilor din cartier, pentru a face cunoscută componența consiliului și pentru a raporta starea de avansare a diferitelor lucrări.

În plus, în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul Internet al orașului va fi rezervat un spațiu pentru informări privind viața cartierelor.

Propunerile, sugestiile și sesizările C.C.C. vor fi analizate de comisiile de specialitate ale Consiliului Local precum și de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei. Aceste informații vor fi folosite la luarea deciziilor privind viața comunității. C.C.C. nu pot interveni direct în deciziile Consiliului Local, ele având doar un rol consultativ.

În fiecare an, C.C.C. vor pro­pu­ne Consiliului Local operațiunile de investiții pe care doresc să le realizeze. Aceste propuneri vor face obiectul unor evaluări în cifre de către serviciile municipale. Pre­șe­dinții C.C.C. vor stabili prio­ritățile în funcție de capacitatea de fi­nanțare a proiectelor propuse și vor face propuneri în acest sens Con­siliului Local.


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 29.08.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13088169