Parcul Industrial Freidorf
01 Martie 2003
Parcurile industriale reprezintă o zonă sigură pentru realizarea de investiții importante. Conform legii, noțiunea de parc industrial este definită ca o zonă delimitată, în care se desfășoară activități economice, de cercetare științifică sau de dezvoltare tehnologică. De asemenea, terenul aferent parcului trebuie să aibă acces la drum național sau european, o suprafață de cel puțin 10 hectare și să se afle în proprietatea sau în folosința instituției care solicită titlul de parc industrial, pe cel puțin 30 de ani. Parcurile se constituie pe terenuri libere de orice sarcini și care nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația lor juridică. Titlul de parc industrial se acordă prin ordin al ministrului dezvoltării și prognozei.
Publicat in Proiecte importante ale municipalitatii
Constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara conform Hotărârii Consiliului Local nr. 349/ 2002
01 Martie 2003
Art. 1 – „Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul municipiului Timișoara, buna gospodărire a acestuia și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, agenților economici, a altor persoane juridice precum și a cetățenilor.”

Conservarea și protecția mediului

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 de lei, pentru persoane fizice și între 5.000.000 și 10.000.000 de lei pentru persoane juridice:

l distrugerea spațiilor verzi și a materialului dendrofloricol existent, prin rupere, tăiere, călcare sau prin alte mijloace;
l efectuarea tăierilor de corecții, defrișări, scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuștilor, puieților sau a lăstarilor, fără aprobare;
l efectuarea plantărilor de arbori sau arbuști pentru amenajarea sau refacerea zonelor verzi pe alte amplasamente și fără avizul serviciilor de specialitate din Primărie;
Publicat in Consiliul Local Timișoara
Timișoara în anul 1910 - Cetate
01 Martie 2003

Universitatea Politehnică din Timișoara" are intrarea din Piața Horațiu, ce s-a numit în trecut "Piarista Ter".

"Liceul și biserica Piariștilor" construite pe inelul interior al cetății în anii 1908 - 1909 de către arhitectul Ladislau Szekely, care a făcut planurile și a primit aprobarea ministerului pentru începerea lucrărilor în data de 26 martie 1907.

Publicat in Istoria ilustrată a Timișoarei
Timișoara – reședință de pașalâc otoman
01 Martie 2003
Îndelung și larg răspândită a fost convingerea că stăpânirea otomană asupra Banatului istoric a însemnat doar războaie, scădere a populației, ruină a localităților, decădere generalizată. Cu siguranță, stăpânirea otomană a provocat populației băștinașe multiple neajunsuri și noi obligații. Schimbări importante se produc și în Timișoara devenită din anul 1552 reședință de pașalâc turcesc. Timp de 164 de ani istoria orașului se scurge pe alt făgaș, intră într-o nouă etapă a existenței sale, integrată în obiectivele politice și militare ale Imperiului Otoman. S-a spus și s-a scris adeseori că cei 164 de ani au constituit pentru Timișoara o perioadă de declin total, în care și-a pierdut importanța urbană, politică sau militară. Realitatea este alta. Timp de peste un secol și jumătate, Timișoara, împreună cu Cetatea Belgradului devin o adevărată placă turnantă în sistemul militar ofensiv – defensiv al Porții Otomane, orientat spre Europa Centrală. Istoriograful turc Mehmed Rasid nota următoarele: „Eialetul Timișoarei, fiind hotar de seamă, era deosebit de important din toate punctele de vedere.”1 Remarca astfel însemnătatea Timișoarei în politica europeană a Imperiului Otoman. Cu excepția anilor de la sfârșitul veacului al XVI – lea, timp de aproape un secol orașul nu mai este supus unor atacuri sau acțiuni militare majore. Dar rolul său militar, strategic rămâne foarte important prin implicarea garnizoanei turcești în acțiunile desfășurate în alte zone de interes pentru Poarta Otomană. Puternica garnizoană va fi mereu prezentă în confruntările dintre partidele nobiliare ardelene, dintre pretendenții la tronurile Þărilor Române. Timișoara are acum rolul de pivot în strategia otomană privind păstrarea controlului asupra Pustei ungare, Transilvaniei și Þării Românești.2
Publicat in Istoria orașului tău
<<1, 2, 3, 4, 5, 6, >>

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13758911