Reluarea circulației tramvaielor 6 și 8
01 Octombrie 2003
Lucrările de modernizare a întregii trame stradale, din fonduri provenite exclusiv de la bugetul local, continuă

Începând cu data de 13.10.2003, o dată cu finalizarea lucrărilor la linia cale, a fost reluată circulația tramvaielor pe str. 1 Decembrie, astfel tramvaiele 6 și 8 circulă pe vechile trasee. Această lucrare face parte din obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timișoara" ce presupune înlocuirea a peste 40 km linie cale și este finanțată din credite externe (de la Banca Europeană de Investiții) cât și din surse de la bugetul local și transferuri de la bugetul de stat. Lucrarea de pe str. 1 Decembrie a constat din înlocuirea a 5.416 m linie cale. Pachetul de lucrări de pe traseele T3 și T10 (8.106 m) a fost adjudecat prin licitație internațională firmei germane Martin Rose.
Publicat in Proiecte importante ale municipalitatii
Lucrãri de salubrizare ºi igienizare a zonelor verzi
Realizate la solicitarea cetãþenilor

01 Octombrie 2003
Serviciul Administrare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara coordonează atât lucrările de salubritate stradală prestate de către societățile comerciale de profil cu care instituția noastră a încheiat contracte de prestări – servicii, cât și lucrările de salubrizare, igienizare a zonelor verzi și de întreținere a unor suprafețe de teren din zonele de locuințe, lucrări realizate de lucrători de la Penitenciarul Timișoara.

Datorită creșterii cantităților de deșeuri vegetale în ultima perioadă, s-a înregistrat un număr mare de solicitări venite din partea cetățenilor privind ridicarea acestor deșeuri și salubrizarea unor suprafețe de teren. Primăria Municipiului Timișoara a răspuns acestor solicitări prin lucrări executate de către cele două detașamente de la Penitenciarul Timișoara, formate dintr-un număr de aproximativ 100 de lucrători.
Publicat in Cotidian
Elaborare de proiecte de hotãrâri de consiliu local
Privind „ªtrandul Tineretului”

01 Octombrie 2003
Primăria Municipiului Timișoara a elaborat două proiecte de hotărâre, referitoare la concesionarea obiectivului "ªtrandul Tineretului" din municipiul de pe Bega. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de concesiune al SC Administrarea Domeniului Public SA asupra obiectivului "ªtrandul Tineretului" și despre proiectul privind concesionarea prin licitație publică deschisă a aceluiași obiectiv.

ªtrandul Tineretului este situat în Timișoara, Calea Dorobanților și se află în administrarea Consiliului Local Timișoara. Întrucât Primăria nu poate gestiona acest obiectiv, din lipsa fondurilor, s-a decis concesionarea ștrandului.
Publicat in Cotidian
Reparaþii pe strada Platanilor
01 Octombrie 2003
În luna septembrie a acestui an, Primăria Municipiului Timișoara a început ample lucrări de reparații pe strada Platanilor. Aceste lucrări constau în aplicarea de covoare asfaltice pe carosabil, pe o suprafață de 3.030 mp, precedate de reparații ale carosabilului existent și de ridicarea la cota definitivă a armăturilor (capacele căminelor de vizitare, ramele gurilor de scurgere pentru apele pluviale).

Au fost înlocuite bordurile de încadrare a carosabilului, care erau degradate și s-au montat borduri noi în lungime de 50 ML. Pe aleile dintre blocuri au fost executate reparații ale fundațiilor existente cu beton de ciment, au fost montate borduri de încadrare pe o lungime de 56 ML și s-au așternut covoare asfaltice pe o suprafață de 940 mp. De asemenea, au fost curățate gurile de scurgere pentru a facilita evacuarea apelor pluviale.
Publicat in Cotidian
Lucrãri de întreþinere a drumurilor
Sunt vizate atât arterele principale de circulaþie cât ºi cele din zonele de locuinþe

01 Octombrie 2003
Primăria Municipiului Timișoara continuă programul de întreținere a drumurilor din municipiul nostru. Acest program vizează atât arterele majore de circulație cât și străzile din zonele de locuințe.

În cadrul lucrărilor de pe arterele principale de circulație, în perioada 22-26.09.2003 s-au finalizat lucrări pe Calea ªagului, între intrarea în Timișoara și Bd. L. Rebreanu, pe o suprafață de 2000 mp. Lucrările au fost executate de SC DRUMURI MUNICIPALE SA valoarea totală fiind de 1.200 milioane lei.
Publicat in Cotidian
<<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, >>

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13763423