Reabilitare a reþelei de canalizare
Din zona strãzii Gheorghe Lazãr

01 Octombrie 2003
În cursul acestei săptămâni, Primăria Municipiului Timișoara a început lucrările de reabilitare la canalizarea aferentă pasajului la calea ferată de pe strada Gheorghe Lazăr. Această lucrare a fost impusă de faptul că rețeaua existentă este subdimensionată, nu preia apele în exces din ploile torențiale, provocând inundarea pasajului de cale ferată și blocarea traficului rutier.

Canalul existent se înlocuiește cu un colector iar racordarea se va face în căminul existent la intersecția străzii Gheorghe Lazăr cu strada Circumvalațiunii. Pe toată durata execuției lucrărilor circulația rutieră va fi deviată în vederea asigurării unei bune fluențe a traficului rutier.
Publicat in Cotidian
Întroducerea liniei de autobuz nr. 42
01 Octombrie 2003
Având în vedere solicitările cetățenilor din cartierul Freidorf de a avea o legătură directă cu Centrul Civic și în conformitate cu Studiul de Perspectivă privind Dezvoltarea Transportului Urban al Municipiului Timișoara efectuat de Primăria Municipiului Timișoara pentru următorii 5 ani, începând cu data de 15.10.2003 s-a introdus linia de autobuz nr. 42 cu plecare din Piața Petofi (Liceul Auto) și cu stația terminus Piața Leonardo da Vinci.
Publicat in Util
Prin Hotãrârea de Consiliu Local nr. … s-a aprobat Reglementarea colectãrii de fonduri în spaþii publice pe raza municipiului Timiºoara
01 Octombrie 2003
Consiliul Local Timișoara a aprobat procedura de acordare a autorizațiilor pentru acțiunile de strângere de fonduri pe raza Timișoarei.

În vederea obținerii aprobării pentru derularea acțiunii de strângere de fonduri, organizația solicitantă trebuie să depună la registratura Primăriei un dosar care să conțină următoarele documente: cerere din partea organizației care sa includă: o descriere a acțiunii pentru care se solicita aprobarea (scop, obiective, beneficiari, justificare, locurile de desfășurare al activităților de colectare de fonduri, rezultate așteptate), precizarea explicita a perioadei de timp pentru care solicita aprobarea Primăriei
Publicat in Consiliul Local Timișoara

01 Octombrie 2003
În urma adresei înaintată Primăriei de către Fotbal Club Politehnica - AEK Timișoara prin care se solicită sprijin financiar de 2 miliarde lei pentru susținerea activității sportive de performanță a clubului, Consiliul Local Timișoara a aprobat acordarea acestei sume.
Publicat in Sport
Prin Hotãrârea de Consiliu Local nr. 208/10.09.2003 s-a aprobat proiectul de fuziune dintre S.C. CALOR S.A. și S.C. TERMOCET 2002 S.A.
01 Octombrie 2003
În urma fuziunii celor două societăți, S.C. CALOR S.A. și S.C. TERMOCET 2002 S.A, se va constitui o nouă societate comercială având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Forma juridică a noii societăți rezultată prin fuziune va fi de societate comercială pe acțiuni. Patrimoniul, capitalul social, organele de conducere și elementele de identificare ale noii societăți vor fi stabilite printr-o Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara care va aproba fuziunea celor două societăți și actele constitutive ale noii societăți.

La ambele societăți menționate acționar unic este Consiliul Local al Municipiului Timișoara, iar condițiile actuale impun cu necesitate constituirea unei singure societăți de producere și distribuire a energiei termice, având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
Publicat in Consiliul Local Timișoara
<<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, >>

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13759568