Registrul agricol al Timișoarei
01 Ianuarie 2004
Cu toate că anul agricol începe la data de 1 iulie a anului și se în­cheie la data de 30 iunie a anului ur­mător, totuși cu în­ceputul noului an se declan­șează și o serie de pro­bleme legate de anumite aspecte pri­­vind agricultura unei localități.

Astfel, potrivit prevederilor Or­do­nanței Guvernului nr. 1/1992 pri­vind re­gistrul agricol, gospodăriile po­pulației din localitate, per­soa­nele fi­zice și unitățile cu perso­na­li­tate ju­ri­dică care domiciliază sau au sediul în alte localități dar dețin terenuri agricole și silvice sau cresc ani­male
Publicat in Util
Secțiunea Forum
01 Ianuarie 2004
In antichitate, mai precis în Roma și Grecia antică, forumul era acel loc în care cetățenii purtau discuții libere, legate de bunul mers al cetății. Discuțiile nu erau îngrădite, decât de bunul simț, iar oratoria era o meserie apreciată și temută. In zilele noastre, mare parte din misiunea forumului – aceea de a transmite informații – a fost luată de mass-media, scrisă și vizuală, dar oricât de sofisticate sunt mijloacele mass-media “strângerea” la un loc a mai multor oameni și purtarea unui dialog comun pe probleme de interes nu este posibilă sau nu este decât în mică măsură posibilă.
Publicat in www.primariatm.ro
Timișoara în anul 1905 – IOSEFIN (Litografie)
01 Ianuarie 2004
Actualul Bulevard General Ion Dragalina a mai fost numit Strada 13 Decembrie, Strada I.C Brătianu.

În partea dreaptă a vederii apare Biserica „Notre Dame” etalându-și maiestoasele turnuri, precum și Mănăstirea Maicilor ce făceau parte din complexul de clădiri al Institutului „Notre Dame” din Iosefin, ce a fost construit între anii 1881-1896
Publicat in Istoria ilustrată a Timișoarei
Guvernatorul Claudius Florimund Mercy „Un om de aur pentru orașul Timișoara”
01 Ianuarie 2004
După eliberarea orașului Timișoara și a Banatului de sub ocupația turcilor, la 12 oc­tom­brie 1716, de către Prințul Eugen de Savoya și armata austriacă, ocupație ce a durat 164 de ani, Prințul Eu­gen de Savoya face propunerea, iar Ma­jesta­tea Sa îl numește Guver­nator al Banatului Timișan pe Con­tele Claudius Florimund Mercy, general de cavalerie. Prințul Eugen de Sa­voya l-a numit și oficial pe Contele Mer­cy în Banatul Timișan în postul de Gu­vernator militar și civil, decizia de nu­mire a fost dată la 1 noiembrie 1716.
Publicat in Istoria orașului tău
Consiliul Seniorilor Timișoara
01 Ianuarie 2004
Până în momentul de față, Consiliul seniorilor Timișoara a avut două întâlniri. Prima, desfășurată în 15 ianuarie a avut drept scop cunoașterea celor care doresc să se implice în această structură.

La cea de a doua întâlnire, din 29 ianuarie lucrurile au mers mai departe: cei prezenți în Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara au analizat și aprobat Regulamentul cadru de funcționare al Consiliului Seniorilor Timișoara.
Publicat in Edilitar
<<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, >>

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13763238