Plan Urbanistic de Detaliu privind Blocul de locuințe de pe strada Cozia, nr. 86-88
01 Ianuarie 2004
Consiliul Local a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuințe” , strada Cozia, nr. 86-88, Timișoara care se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara având o valabilitate de 10 ani.

Terenul studiat are o suprafață de 1690 mp. și este proprietatea S.C. Eurocase S.R.L.
Publicat in Consiliul Local Timișoara
Studii de fezabilitate
01 Ianuarie 2004
Consiliul Local Timișoara a aprobat o serie de studii de fezabilitate privind: obiectivul de investiții „Amenajare strada Bârsei” și „Amenajare strada Trifoiului”; obiectivul „Modernizare intersecție strada Gh. Lazăr – Calea Circumvalațiunii”; „Rețea de canalizare strada Aleea Martirilor - Muzicescu”; extinderea rețelei de iluminat public pe străzile Polonă, Otto Rudolf și Wilhelm Tell, dar și în zona de blocuri de pe strada Polonă, pe strada Eduard Beneș, în zona de locuințe Felix; extinderea rețelei de apă – canal pe strada Arh. Horia Creangă; extinderea rețelei de canalizare pe strada Weismuller; extinderea rețelei de apă, pe strada Veac Nou; extinderea rețelei de canalizare pe strada Talăngii; extinderea rețelei de apă pe strada Gospodarilor și extinderea rețelei de canal pe strada Zorilor.
Publicat in Consiliul Local Timișoara
Impozite și taxe locale pentru 2004 - Conform Noului Cod Fiscal
01 Ianuarie 2004
Începând cu 01.01.2004, valoarea impozabilă pe metru pătrat pe suprafață construită, a clădirilor din municipiul Timișoara a crescut cu aproximativ 11%, astfel că impozitul pe locuință este puțin mai mare în comparație cu anul fiscal 2003. De exemplu, dacă în anul 2003 valoarea impozabilă pe metru pătrat a unei clădiri cu pereții din beton era de 5.300.000 lei/mp, în 2004, ea a crescut la 5.900.000 lei/mp. De asemenea, impozitul este diferențiat, în funcție de locul de amplasare al locuinței, într-una din cele 4 zone ale orașului, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 144/2003.
Publicat in Finanțe
Norme privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public
01 Ianuarie 2004
În ultima perioadă s-a constatat creșterea numărului de lucrări la rețelele tehnico-edilitare, lucrări de mare amploare executate pe domeniul public și care au dus la probleme majore în desfășurarea traficului în Timișoara.

La unele lucrări termenul de fina­lizare a fost întârziat foarte mult acest fapt creând disconfort atât locatarilor din zonă cât și partici­pan­ților la trafic. În unele cazuri datorită semnalizării necorespun­ză­toare s-au produs accidente de cir­culație iar unii șoferi au ajuns cu ma­șina în gropile săpate pentru po­zarea con­ductelor.
Publicat in Consiliul Local Timișoara
Indexarea taxei de concesionare
01 Ianuarie 2004
Începând cu data de 01.01.2004 taxa de concesiune a terenurilor din domeniul public și privat al Muni­cipiului Timisoara se indexează cu rata inflației de 15,7 %.

Indexarea taxei de concesiune cu 15,7 % se aplică și contractelor de concesiune în derulare.

Taxa minima de concesiune a terenurilor din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara destinate construirii de garaje în valoare de 55.000 lei /mp./an , va fi în urma indexării de 63.600 lei /mp./an si începând cu data de 01.01.2004 va constitui taxa minimă de pornire pentru concesionare prin licitație.
Publicat in Consiliul Local Timișoara
<<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, >>

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13651922