Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  20
Numar/Data

BeneficiarDescriere
1946/27.05.2015BANCA NATIONALA A ROMANIEI prin Turcitu Oana Corina obtinerea AC – Lucrari de tip b) – Constructii pentru institutii.Lucrari de reamenajare acces auto, modernizare si extindere partiala la Sediul Sucursalei Timis.
1945/27.05.2015TILCA IOAN MARIUS elaborare Plan Urbanistic de Detaliu si obtinere A.C. - Constructii pentru locuinte - Construire casa P+2E si garaj dupa elaborare si aprobare P.U.D. aprobat prin H.C.L.
1944/27.05.2015SUTEU MIRON PT. AVRAM VIRGILObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Construire casă cu două apartamente în regim de înălțime P+2E. Lucrări de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren.
1943/27.05.2015S.C. A&V CONSTRUCT S.R.L.obtinere A.C.- lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinta - Construire casa în regim de inaltime P+1E. Lucrari de tip h) - Imprejmuire teren si realizare acces auto
1942/27.05.2015S.C. A&V CONSTRUCT S.R.L.obtinere A.C.- lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinta - Construire casa tip duplex în regim de inaltime P+1E. Lucrari de tip h) - Imprejmuire teren si realizare acces auto
1941/27.05.2015SC TECTONICS HOUSE pt. Neagu Corina obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții servicii, comerț - Schimbare destinație spații din apartamentele 1, 2 și 3 în SAD (spații pt. servicii, comerț). Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firme pe fațadă.
1940/27.05.2015MEICI MARIUSObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana imobil P+2E cu 12 apartamente si spatiu comun
1939/27.05.2015SUTEU MIRON PTR. AVRAM ALIN VIRGIL popunerea facuta " construire cladire P+2E+M " nu respecta prevederile PUG aprobat
1938/27.05.2015Pataki Farkas - PalObținerea AC - Lucrări de tip a) - Construire imobil "locuințe colective și servicii" conform PUZ aprobat prin HCL 261/2008
1937/27.05.2015POENARU LAURA si MEICI MARIUSobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe in regim de inaltime max. P+2E. Lucrari de tip c) Retele edilitare - apa, canal, gaz, energie electrica. Bransament apa si racord canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Bransament energie electrica prin pozare subterana.
1936/26.05.2015LERA ION CRISTIANObtinere A.C.-Lucrari de tip a ) - Constructii pentru locuinte- Modificari interioare/ exterioare, extindere si amenajare mansarda in pod existent, la casa existenta in regim P, rezultind casa familiala in regim P+Mp
1935/26.05.2015S.C. NOVA MARKET SRLdezlipire imobil conform documentatieie topografice intocmita de persoana fizica autorizata de A.N.C.P.I. - ing. Alionescu V. Adrian si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare.
1934/26.05.2015SC CONSTRUCTIM IMOBILIARE SRLinscriere drept de superficie, servitute si uz in favoarea SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA pe o suprafata de 13,75mp(5,5m/2,5m) din imobilul cu nr. top 439397
1933/26.05.2015STUDIO ARCA SRL PT.SC BEGA TURISM SALucrari de tip b) Modernizare/recompartimentare Hotel Timisoara(aripa veche si aripa noua).
1932/25.05.2015IRIMESCU INGRID OLIVIAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe -Construire casă în regim P+M. Lucrări de tip d) Împrejmuire - Împrejmuire teren
1931/25.05.2015SUSAN PAUL conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 - terenul este situat intr-o zona cu caracter nedefinit
1930/25.05.2015SIMEA SERAFIM SI ANAdezlipire si alipire , conform documentatiei intocmita de autoriyat ANCPI - ing.Florescu Ioan , anexa la CU
1929/25.05.2015ARH. O. FORT pentru BRINDA FLOAREAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificare forma acoperis si refacere invelitoare tigla
1928/25.05.2015SC WERK MB CONSTRUCT SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
1927/25.05.2015SC WERK MB CONSTRUCT SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
1926/25.05.2015SC INSTAL GROUP SRL PT. E-ON DISTRIBUTIE ROMANIAObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare – gaz. Inlocuire retea si bransamente gaze naturale presiune redusa montaj subteran.
1925/25.05.2015MANUELA DEACONESCU- SC BANU CONSTR. SRLobținere A.C. - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare:apă - canal. Branșament apă și racord canal.
1924/25.05.2015MANUELA DEACONESCU - SC BANU CONSTRUCT SRLobținere A.C. - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare:apă - canal. Branșament apă și racord canal.
1923/25.05.2015S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.obținere A.C. - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare:apă - canal. Branșament apă și racord canal.
1922/25.05.2015SC AQUATIM SA TIMISOARA REPREZENTATA PRIN DR. ING. ILIE VLAICUObtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - apa. Extindere retea apa si bransamente apa.
1921/25.05.2015KAUFLAND ROMANIA SCObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - electrice. Alimentare cu en. electrica prin pozare subterana
1920/25.05.2015HERCZEG DELIA -SC EGERIA TM SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
1919/25.05.2015S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.obținere A.C. - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare:apă - canal. Branșament apă și racord canal.
1918/25.05.2015S.C. MONROVIA IMPEX SRL PRIN S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL SRL obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - energie electrica. Alimentare energie electrica prin pozare subterana.
1917/25.05.2015VIGH ANDREI SI VIGH GABRIELA PRIN MUNTEANU LENUTAobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
1916/25.05.2015TERIS EMIL PRIN SC AS-ROMPRIM Obtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1915/25.05.2015POENAR MARIUS PRIN CRACULEAC MIRCEAobtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu pentru alimentatie publica - Amplasare constructie provizorie Parter pentru alimentatie publica tip fast-food
1914/25.05.2015MUINICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE,SPORTIVE SI CULTURALE I.S.M.S.Cobtinere AC - lucrari de tip b) - Constructii pentru sanatate.Reparatii acoperis, fatada si construire /montare lift la Clinica ORL.
1913/25.05.2015MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIR. CLADIRI , TERENURI SI DOTARI DIVERSEobtinere AC-Lucrari de tip a) -Desfiintari-Demolare casa si imprejmuire
1912/25.05.2015AVRAM PETRISOR -MARCEL prin LUPU VLAD ANDREIpentru obtinere A.C. - lucrari de tip a)constructii pentru locuinte si SAD. Schimbare destinatie partiala (1 camera) din spatiu de locuit in SAD ( fara modificari interioare/ exterioare) si amplasare firma pe fatada.
1911/25.05.2015MUINICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE , MEDICALE , SPORTIVE SI CULTURALE obținere AC - Lucrări de tip b) - Constructii pentru sanatate :Construire si montare lift persoane la clinica de Oncologie
1910/25.05.2015STOICA MARIUS EMANUIL prin MIRCEA CRACULEAC Obtinere AC - Lucrari de tip d) - Lucrari de amenajare a spatiilor publice. Amenajare locuri de parcare pe domeniul public conf. HCL 18/ 2000.
1909/25.05.2015STOICA MARIUS EMANUIL prin MIRCEA CRACULEAC Obtinere AC - Lucrari de tip d) - Lucrari de amenajare a spatiilor publice. Amenajare locuri de parcare pe domeniul public conf. HCL 18/ 2000.
1908/25.05.2015BRAN DANIEL obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru sanatate - Schimbare destinatie spatiu din locuinta (ap. 2) in cabinet medical.
1907/25.05.2015BRAN DANIEL PT. MUNTEANU VOICHITAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru sanatate - Schimbare destinatie spatiu din locuinta (ap. 1) in cabinet medical.
1906/25.05.2015Bogdan Patrasu repr. al ALPHA BANK ROMANIA S.Aobținere A.C. lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma/caseta iluminata''Moneygram'' pe fațada pe durata contractului de închiriere
1905/25.05.2015B.I.A. M. BUMBULICI PT SC MIXSANITIM SRLobținere A.C.-Lucrări de tip b )-Modificări si reamenajari interioare ( modificare lucrări autorizate prin A.C.970/2014 si AC nr.4/2015).
1904/25.05.2015BADESCU TOMA pentru S.C. STARGAZ TRADING S.R.L.obtinere AC - Lucrari tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Constructii pentru servicii - Amplasare cabina operator si instalatie monobloc tip SKID pentru alimentare autoturisme cu GPL (gaz petrolier lichefiat) si lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
1903/25.05.2015SC A & D MUNIRA SRLinformare
1902/25.05.2015SC TECTONICS HOUSE SRL PENTRU DOMOKOS ANDREI obtinerea avizului de oportunitate.
1901/25.05.2015POPOVICI MIHAI prin SC NEW PROTSR SRLobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte si SAD - Recompartimentari interioare, mansardare pod cladire existenta S+P+2E fara modificarea numarului de apartamente, schimbare destinatie partiala cladire S+P+2E+M in spatii pentru SAD. Amenajare curte. Reparatii fatade si invelitoare.
1900/25.05.2015KRISTOF STEFAN si sotia KRISTOF MIRELA CLAUDIAObtinere AC- Lucrari de tip a ) - Constructii pentru locuinte -Modificari interioare/ exterioare , extindere si mansardare casa existenta P, rezultind casa in regim P+M si constructie garaj in regim P. realizare acces auto.
1899/25.05.2015GUZAN IOANA pt. PRALEA CLAUDIUobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P+1E/M Lucrari de tip d) -Imprejmuire - Imprejmuire proprietate, realizare acces auto/ pietonal.
1898/25.05.2015PITU IOVobtinere A.C- lucrari de tip d si h- Imprejmuire - Realizare imprejmuire provizorie conf. H.C.L. nr. 393/2010 si amplasare anexa unelte in regim P ( constructie usoara din lemn fara fundatii )
1897/25.05.2015STANILA ANDREEAobtinerea avizului de oportunitate; obtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Renovare locuinta de interventie(cad C2): exterior fatade, spatii interioare si instalatii interioare
1896/25.05.2015LAZAR DAN IONUT, CINCA FLORICA, ERDEI DANA SANDA, ERDEI OCTAVIAN, TAGU VALERIA, SOCIETATEA ALPHA Vnu se respectă PUZ 92/1998 și OUG 114/2007.
1895/22.05.2015SC MB. CONCEPT si SC A&M AMBIENT SRL prin POPOVICI DIMITRIE instituire drept de servitute de trecere pe lungime de 56m si latime de 5m si servitute de vedere asupra imobilului cu nr. top 439460 in favoarea proprietarilor dintotdeauna ai imobilului cu nr. top 439461 conform proiect intocmit de SC WEST CAD SRL si este valabil doar insotit de plansele anexa la prezentul certificat de urbanism, vizate spre neschimbare
1894/22.05.2015STUDIOA ARCA SRL PT. BANU CONSTRUCT SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Constructie casa cu doua apartamente in regim de inaltime P+1E, amenajare incinta si lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren.
1893/22.05.2015STUDIO ARCA SRL PT. BANU CONSTRUCT SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Constructie casa doua apartamente in regim de inaltime P+1E, amenajare incinta si lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren.
1892/19.05.2015ILIESI VIOREL PTR. SKUKAN AURICAs-ar crea o parcela (nr.cad.propus 433114/2) fara acces la drum public
1891/19.05.2015SC MIDTOWN RETAIL SRL prin COSTEA PETRUobținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu- Amplasare firme pe stalpi iluminat public si pe copertina parcare
1890/19.05.2015ZAGREAN IRINA, FLORENTINA cas. SARDENI, PACURARIU CAIUS POMPILIU, PACURARIU CORNELIA, BULZAN SOLOMONobtinere AC- Lucrari tip a) - Constructii pentru locuinte- Modificari exterioare la cladire existenta conf. Sentintelor 7082/08.05.2014, 1050/2014, 58/2015- refacere acoperis, repozitionare ferestre
1889/19.05.2015PLESEA VALERIA si S.C. DE CONSTRUCT IND S.R.L.Obținerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuinte - Construire imobil locuinte colective in regim de inaltime max.P+2E+M/Er conform PUD aprobat prin HCL 264/2008
1888/19.05.2015Arhitect ALIDEIA SUCIUObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala regim de inaltime P si lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren
1887/19.05.2015GORNIC ELENAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constr. pt. locuinte.Construire locuinte colective cu functiuni complementare conform PUD aprobat prin HCL 404 din 30.09.2008- construire 3 corpuri de cladire in regim D+P+2E+Ep, amenajare incinta ( parcaje/ zone verzi) , realizare imprejmuire, si accese auto.
1886/18.05.2015NECHITA COSTACHEobtinere A.C. - lucrari de tip f) - Constructii cu caracter provizoriu- Constructie magazie unelte agricole in regim P ( constructie usoara din lemn fara fundatii )
1885/18.05.2015B.I.A. DRASCOVICI LAURA PT. CIOBOTARU DANIELAobtinerea AC - Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren la frontul stradal
1884/18.05.2015UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE'' VICTOR BABES'' TIMISOARA prin arh.Raluca Tomescuobținere A.C. - Lucrări de tip b)Amenajare farmacie in incinta intrarii secundare a U.M.F.T''Victor Babes'' fara modificari structurale.
1883/18.05.2015UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARAobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru invatamant.Lucrari de reparatii curente la cornise fatade.
1882/18.05.2015SC LUZ CONSTRUCT SRL obținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare apartamente cu intrare în legalitate.
1881/18.05.2015FANEA FLORIN MARIUS propunerea facuta "mansardare la corp casa (sediu) existent in regim de inaltime (S)+P+4E" nu respecta regimul de inaltime maxim admis prin RLU; poate fi utilizat pentru obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica la imobil existent in regim de inaltime (S)+P+4E
1880/18.05.2015FANEA FLORIN PRIN SC RAULLY SRLPropunerea facuta ( Imprejmuire teren , amenajare parcare si platforma depozitare materiale de constructii ) incalca prevederile PUG aprobat
1879/18.05.2015ILIESCU MIRELAPESCARIU ELISABETA-EUGENIAînscriere drept de servitute de trecere cu pasul și auto, conform documentației întocmită de PFA Mut Florin, vizată spre neschimbare de către Direcția Urbanism.
1878/18.05.2015SC ZIEGLER 2009 SRL (PRIN SC TOPO-TIM SRL)dezlipire imobil conform documentatieie topografice intocmita de SC TOPO-TIM SRL - proiect nr.36/2015 si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare
1877/18.05.2015SC TOPO-TIM SRL PTR. SC TIMCON SA dezlipire imobil conform documentatieie topografice intocmita de SC TOPO-TIM SRL - proiect nr.23/2015 si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare cu observatia urmatoare: parcela cu nr. top.28677/2, 28678/2,28679/1,28682/2,28683/1/1/2,1830/2/2,1831/2,1829/1-1830/1-1831/1/1/2,1838,28688/2/1,28688/2/2/2,1829/3,1830/3,1831/3,1832/1,1832/2,1839/2/2 se va alipi la o parcela dezmembrata din nr. cad. 435920 si se va crea impreuna o strada.
1876/18.05.2015Gherman Claudia pentru S.C. ANDEN REAL ESTATE DEVELOPMENT SRLObtinerea A.C. - Lucrari de tip a), d), f) - Constructii pentru locuinte colective, servicii, comert, imprejmuire - Construire ansamblu locuinte colective, servicii, comert imobil R25, imprejmuire incinta, organizare santier, amenajari exterioare, utilitati incinta conform PUZ aprobat prin HCL 187/2015.
1875/15.05.2015FRICS ANIKO TIMEA pentru FRICS LADISLAUObtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Demolare partiala, extindere si etajare casa existenta, rezultand casa in regim de inaltime P+1Ep
1874/15.05.2015IACOB FLORICA CRISTINA INFORMARE
1873/15.05.2015RACIU SABIN DUSKO PT. JUCAN ANTONobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare la casa regim P+1E+M autorizata cu AC nr.437/1993 si AC 627/1994
1872/15.05.2015NEDETESCU VIORICAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte- Refacere acoperis la casa existenta
1871/15.05.2015COCIOBEA SORINobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent S+P+4E rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M - conform HCL 141/2007.
1870/15.05.2015SANDU OCTAVIANobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD - Schimbare destinație spații la parter în cabinet medical - corp C2. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului amenajat pe durata contractului de închiriere.
1869/15.05.2015DRAGAN ROXANA pentru SC HARD XTM SRLobtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru comert - Extindere si mansardare casa P existenta, rezultand casa in regim P+M. Schimbare destinatie din locuinta in spatiu comercial, birouri si locuinta de serviciu
1868/15.05.2015BADEA MARIANA PRIN BIA M. BUMBULICIobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap. 2 conf. HCL 35/2008, pentru îmbunătățirea confortului
1867/15.05.2015SIMON SAMOILA SI DANITAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Schimbare destinatie spatiu din garaj dublu in spatiu comercial
1866/15.05.2015 PAPICI LUCIAN GHEORGHE prin BOT LUCIAN HEORGHEobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare si exterioare - construire balcon la ap. 2 conf. HCL 35/2008, pentru îmbunătățirea confortului
1865/15.05.2015SC ATELIER RGS SRL pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARI REGELE CAROL I NR 10obținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe : Reabilitare imobil . Refacere invelitoare ,reparatii fatade , instalatii comune, subsol
1864/15.05.2015MAIER DANIELA PT. BOSCU-MEZAROS ZOLTAN LADISLAU SI BOSCU ESTERAObtinere A.C . - lucrari de tip a) - C-tii pt.comert - Schimbare destinatie spatiu din locuinta ap. 5 in spatiu comercial, amenajare acces din exterior,zugravire fatada ;lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului comercial pe durata contractului de inchiriere
1863/15.05.2015DARII VLADIMIR PT. GOGILTAN NICOLAE SILVIUobținere A.C.-Lucrări de tip a) - C-ții pt. locuințe - Reabilitare și consolidare casă existentă, refacere acoperiș, fațade, reparații instalații. Lucrări de tip d) - Refacere împrejmuire.
1862/15.05.2015FAUR MARINELA PRIN ARH. I. BARBUobtinere A.C. - Lucrari tip b) - Constructii pentru comert si servicii -Construire acces stradal pentru un spatiu comercial
1861/14.05.2015GOLEANU ANDREIObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
1860/14.05.2015BUTUZA CLAUDIUterenul se afla amplasat in extravilan intr-o zona cu caracter nedefinit
1859/14.05.2015COMAN LUMINITA reprezentanta a S.C. MARA COM MIXT S.A pentru SC ELECTROMETAL S.A.obținerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire doua imobile locuinte colective regim de inaltime P+2E , acces auto din str. Doamna Chiajna si locuri de parcare
1858/14.05.2015OANCEA BOGDAN PT. PROTEIN HOUSE PRIN CESSENA TRADE COMPANY Obtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu-alimentatie publica -Construire cladiri cu caracter provizoriu pentru Alimentatie Publica , realizare accese pietonale direct din strada , Amplasare reclama pe durata contract de inchiriere ; Lucrai de tip d)- Imprejmuire -Realizare imprejmuire
1857/14.05.2015KAUFLAND ROMANIA SCS PRIN SC INSTGAT SRL Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
1856/14.05.2015KAUFLAND ROMANIA SCS PRIN SC INSTGAT SRL Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
1855/14.05.2015LUNGU AURELIAObținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă. Branșament apă.
1854/14.05.2015CAPASTRARU ILEANA PTENTRU SC BLUE MATRIX SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica - Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
1853/14.05.2015AQUATIM SA REPREZENTATA PRIN DR. ING. ILIE VLAICU obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea canalizare - Reabilitare retea canal si racorduri canal - str. Martir Angela Sava, Timisoara
1852/14.05.2015BULIGA IULIANAObtinerea AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si branșament gaze naturale prin pozare subterană.
1851/14.05.2015BLEJA COSTEL PRIN PETROVICI ZORANObtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - apa. Extindere retea apa si bransament apa.
1850/14.05.2015DIRECTIA CLADIRI , TERENURI SI DOTARI DIVERSEdezlipire si alipire , aprobate prin HCL nr.41/2015 , conform proiect nr.2216/2014(var.3) întocmit de SC BLACK LIGHT SRL , anexa la CU
1849/14.05.2015SC RECOSEMTRACT SRL PRIN SC MS-CAD SRLalipire imobile în conformitate cu documentația întocmită de SC MS-CAD SRL, vizată spre neschimbare de către Direcția Urbanism.
1848/13.05.2015COLAKOVIC SPOMENCA PRIN M. CRACULEACobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. comert - Amenajare magazin alimentar prin dezmembrare din SAD 1(parter) - intrare in legalitate
1847/13.05.2015KONCZ LORANDT PRIN ARH. DUMITRASCU COSMINobținere A.D. -Desființări - Desființare casa existenta