Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  47
Numar/Data

BeneficiarDescriere
4652/25.11.2015 COTRAU TITUS BENIAMIN Obtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
4651/25.11.2015FILIMON VASILE PRIN LENUTA MUNTEANObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa, racord canal.
4650/25.11.2015ABRUDAN GHEORGHE PRIN SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - apa, canal, gaz. Bransament apa, racord canal, bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4649/25.11.2015TOTH ILIE PRIN PETROVICI ZORANObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - canal. Racord canal.
4648/25.11.2015NEGRUT VIOREL SORIN - SC CHEDER GRUP SRLobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica - Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
4647/25.11.2015E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. pentru CRETU MARCEL prin SC RAMFI INSTAL SRL Obtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana,
4646/25.11.2015EON DISTRIBUTIE ROMANIA SA pentru Lazar Octvian-Fulger prin SC RAMFI INSTAL SRL.Obtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana,
4645/25.11.2015Ciocan Mario prin SC INSTAL F M 82 SRL-DObtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana,
4644/25.11.2015 EON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. pentru Oprică Lucia prin SC RAMFI INSTAL SRL Obtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana,
4643/25.11.2015E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA PT. SC TID SIGNATURE SRL PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - a gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4642/25.11.2015GRUESCU DAVID-TIBERIUobtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa. Separare consum apa
4641/25.11.2015 Trifu Mircea Dan Lucian pt.SC VIMATO SRL Obtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare-Bransament apa si racord canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4640/25.11.2015E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA PT. CIULURCA AUREL-ION PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare-gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4639/25.11.2015SC CONS ELECTRIFICAREA INSTAL PT. SC HANOVER SRLobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare-energie electrica.Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
4638/25.11.2015SC ELBROMPLAST prin SC ARH. TRAMBITAS SRLObtinere A.C. - Lucrari de tip c)- Amenajare parcare, accese auto si imprejmuire teren proprietate , conform H.C.L.616/ 2006
4637/25.11.2015MUNICIPIUL TIMISOARA - DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE si CULTURALEobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru invatamant - Reabilitare termica Gradinita PP 11
4636/25.11.2015S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L.Obtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte si spatii cu alta destinatie - Construire imobil in regim de inaltime P+2E cu max. 6 apartamente si SAD (spatii cu alta destinatie) la parter. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto
4635/25.11.2015S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L.Obtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte si spatii cu alta destinatie - Construire imobil in regim de inaltime P+2E cu max. 6 apartamente si SAD (spatii cu alta destinatie) la parter. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto
4634/25.11.2015S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L.Obtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte si spatii cu alta destinatie - Construire imobil in regim de inaltime P+2E cu max. 6 apartamente si SAD (spatii cu alta destinatie) la parter. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto
4633/25.11.2015MARIUS CRAINA reprezentant SPITALUL CLINIC DE URGENTA PIUS BRANZEU TIMISOARAbținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru sănătate - Construire platforma acoperita pentru depozitare containere gunoi
4632/25.11.2015MUNICIPIUL TIMISOARA prin DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE , SPORTIVE SI CULTURALE obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru invatamant - Reabilitare termica Gradinita PP 27.
4631/25.11.2015BIA DRASCOVICI LAURA pentru Petrisor Andrei Romulusobținere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere
4630/25.11.2015S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L.Obtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte si spatii cu alta destinatie - Construire imobil in regim de inaltime P+2E cu max. 6 apartamente si SAD (spatii cu alta destinatie) la parter. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto
4629/25.11.2015S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L.Obtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte si spatii cu alta destinatie - Construire imobil in regim de inaltime P+2E cu max. 6 apartamente si SAD (spatii cu alta destinatie) la parter. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto
4628/25.11.2015TECTONICS HOUSE SRL pentru NOREPLY MOZZART SRLobținere A.C.-Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
4627/25.11.2015COSTABILE SILVANO administrator COSTABILE SRLobținere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere.
4626/25.11.2015DRAGU IONEL elaborare Plan Urbanistic de Detaliu.
4625/25.11.2015BERECZKY ADELINA LIVIAObtinere A.D. - Desfiintare - Desfiintare constructii existente ; Obtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa de inaltime Parter+1Etaj Lucrari tip d)- Imprejmuiri- Imprejmuire teren
4624/25.11.2015MATES AMANDA VIORICA PRIN BRATILOVEANU OLIVIAN ELEODORObtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii ( birouri) - Etajare cladire existenta in regim de inaltime P+1E rezultand cladire in regim de inaltime P+2E si lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren
4623/24.11.2015PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA - DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE alocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4622/24.11.2015SARAFOLEAN YANA repr.SCPA Sarafolean&AsociatiiObținere A.C.- Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu- Amplasare firma pe fatada imobilului pe durata contractului de inchiriere conf.SC nr.851/27.05.2015
4621/24.11.2015SC BARUM TECHNIK SRL PRIN GRIGOROIU MIHAIObtinere Aviz de Oportunitate pentru construire hala prelucrari mecanice.
4620/24.11.2015BARGAOANU ANA MARIA CONSTANTA PRIN GAVRILESCU RODICAobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare, construire balcon la ap. 1 conf. HCL 35/2008 pentru îmbunătățirea confortului
4619/24.11.2015SVECLA MIHAIL PRIN CRACULEAC MIRCEAObtinere AD - Lucrari de tip a) Desfiintare - Demolare constructii existente. Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru sanatate - Construire imobil in regim de inaltime P+2E, pentru centru medical stomatologic cu parter comercial pentru articole medicale si farmacie. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului, pe durata contractului de inchiriere.
4618/23.11.2015MUNICIPIUL TIMISOARADALI -Fantana ornamentala cu pesti.
4617/23.11.2015LUCA PETRU ADRIAN PRIN SC ARHITECT TRIMBITAS SRLObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru servici - Construire imobil de birouri in regim de inaltime (S)P+4E+ER( M) , amenajare incinta conform PUZ aprobat prin HCL nr. 303/2012 si Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren.
4616/23.11.2015 MARIS IOAN PT. SC AUTOHTON TIM SRLobtinerea avizului de oportunitate.
4615/23.11.2015DRAGAN DOINAInformare
4614/23.11.2015SC KEGYI GAMES PRIN ARH. IOAN S. ANDREICUTobtinere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fațada aferentă spațiului, pe durata contractului de inchiriere
4613/23.11.2015FARCAS-NEDELCU LAURA -TITULARA CAB. AV. FARCAS-NEDELCU LAURAobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de inchiriere
4612/23.11.2015CAROL CARMEN MARIA Informare
4611/23.11.2015HOROBET DANIEL pentru S.C. DANTES S.R.L.Obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent P+4E conform HCL 141/2007, rezultând bloc în regim de înălțime P+4E+M
4610/23.11.2015SC ISPE SA prin Popa Alinrealizare STUDIU DE FEZABILITATE privind lucrarea "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud în rețeaua de transport, prin funcționarea interconectată cu CT Centru"
4609/23.11.2015HOROBET DANIEL pentru S.C. DANTES S.R.L.Obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc St+P+4E conform HCL 141/2007, rezultand bloc in regim de inaltime St+P+4E+M
4608/23.11.2015ARH. ANGHEL CONSTANTINobtinere A.C. - Lucrari de tip h) - C-tii cu caracter provizoriu - Amplasare panou publicitar pe teren proprietate privata pe durata contractului de inchiriere conf. HCL 160/2009
4607/23.11.2015SC DANTES SRL prin HOROBET DANIELobtinere AC - Lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc P+4E rezultand bloc in regim de inaltime P+4E+M, conform HCL 141/2007
4606/23.11.2015SC D&C OPTIC SRL prin arh.Filip Adelaobtinere A.C.Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fațada clădirii pe durata contractului de inchiriere.
4605/23.11.2015MARCUS ELENA PRIN RUSAN RALUCA elaborare Plan Urbanistic de Detaliu -Amenajare spalatorie auto conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009.
4604/23.11.2015SC AMBALAJUL METALIC SAObtinerea A.C. - Lucrari de tip a)- Constructii industriale :Consolidare constructie existenta si reconfigurare : Desfiintare sarapanta , supraetajare in gabaritul sarpantei actuale cu pastrarea inaltimii actuale a constructiei
4603/23.11.2015BERCE GABRIEL PRIN BIA TUTAC ALINelaborare Plan Urbanistic de Detaliu prin HCL si pentru Obtinere A.C-lucrari de tip a),d) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta P+1E,anexa,garaj/carport,amenajare incinta si imprejmuire dupa elaborare si aprobare P.U.D. prin H.C.L.
4602/23.11.2015BUGARIU SOFIA VIRGINIA PRIN SZEKELY GABRIELobtinere AC-lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Amenajare platforma spălătorie auto.
4601/23.11.2015KOVACS TIBERIU PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4600/23.11.2015HOURANE ABDUL-MOUNEMobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Construire locuinta unifamiliala P+1E.cu garaj inclus. Lucrari de tip d)-Imprejmuire -Realizare imprejmuire si acces auto
4599/23.11.2015PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA - DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSEalocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4598/23.11.2015IUHASZ MARIAdezlipire imobil in trei imobile in suprafata de 620mp, 1050mp si 12mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare
4597/20.11.2015MAIER DANIELA PR. SC SPAZIO VEST SRL obtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada , doua steaguri publicitare pe stalpi metalici si amplasare totem publicitar pe domeniul public
4596/20.11.2015CIRPACI ION SI STANCU MIHAELA PRIN SC 3A STUDIO SRLObtinere AC-Lucrari de tip d) - Imprejmuiri -Refacere imprejmuire laterala (limita dreapata de prorpietate)
4595/20.11.2015SC RENTINVEST SRL pt. SC Q STEEL SRL PRIN FLUERAN SILVIUobținere A.C.-Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare banner pe fatada imobilului si panou publicitar( structura independenta ) in incinta proprietatii , conform HCL 160/2009
4594/20.11.2015HERING DORINEL prin BUGIU ACHIMobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la ap.18, pentru îmbunătățirea confortului - legalizare
4593/20.11.2015ARH. ANGHEL C-TIN PTR. SC CAREMIL SRL prin propr.SC UNIC PASCAL COMPANY SRL obtinere A.C.-Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma/signalistica pe fațada clădirii aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere.
4592/20.11.2015 SC ATELIER RGS PTR. PETRICA ANDREIobtinere A.C. -Lucrări de tip b) -Construcții pentru locuinte.Lucrari de reabilitare si modernizare prin(amenajari interioare, igienizare, schimbare tamplarie din PVC).Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4591/20.11.2015GORDAN LEONTIN prin Eugen Mandaeobținere AD - Desfiintari - Demolare casa. obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte - Construire casa P+1E/M. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire.
4590/20.11.2015TODERICI MIHAELA reprezentant al SC PREMIUM OUTDOOR MEDIA SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip h) - C-tii cu caracter provizoriu - Amplasare panou publicitar pe teren proprietate privata pe durata contractului de inchiriere conf. HCL 160/2009
4589/20.11.2015TODERICI MIHAELA reprezentant al SC PREMIUM OUTDOOR MEDIA SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip h) - C-tii cu caracter provizoriu - Amplasare panou publicitar pe teren proprietate privata pe durata contractului de inchiriere conf. HCL 160/2009
4588/20.11.2015JIVCU IOAN PT. SC AUTODARIS CAR SERVICE SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru comert,servicii - Schimbare destinatie din casa in spatiu cu alta destinatie
4587/20.11.2015SABIN RACIU pentru SC SIMULTAN Obtinere AD - Demolare - Desfiintare constructie
4586/20.11.2015ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin BUGIU ACHIMobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte- Construire acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla ceramica la bloc existent
4585/20.11.2015MUNICIPIUL TIMISOARA - DIRECTIA TEHNICALucrari tip d)- Lucrari de amenajare a spatiilor publice- Realizare acces prin subtraversare linie cale ferata C.F.R.
4584/20.11.2015MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE Obtinerea A.C. - lucrari de tipa)- Constructii pentru sport - Construire bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal
4583/20.11.2015Radovancovici Iavor repr.al SC RESTAURANT LLOYD SRLobtinere A.C.Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma/reclama aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere.
4582/20.11.2015SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru industrie - Amenajare locuri pentru fumat exterioare in incinta fabricii
4581/20.11.2015SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru industrie - Reproiectare si realizare sistem nou de ventilatie si climatizare in aria Master Batch si Final Mixing - Hala 2, in scopul imbunatatirii conditiilor la locul de munca
4580/20.11.2015FONOAGE DOREL PRIN RUSU LOREDANApopunerea facuta "etajare casa existenta in regim P rezultand casa in regim P+1E " nu respecta regimul de inaltime maxim admis prin RLU
4579/20.11.2015SC AURORA SRLobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru comert -Amplasare constructie metalica cu inchideri usoare
4578/20.11.2015FURDUI IOAN PTR. BIVOLARU MARIANobtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Mansardare si extindere casa existenta in regim P
4577/20.11.2015SC PKF TAX PARTNER SRL prin IUDEANU ELISABETAobținere A.C.-Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la apartament 2/B.
4576/20.11.2015CIRPACI NICOLAIE PRIN PRELIPCEAN VASILEobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Lucrari de reparatii ,inlocuirea acoperisului si zugravit fatada
4575/20.11.2015 CALDARAS GHIZELA PRIN PRELIPCEAN VASILEobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - inlocuirea tiglei pe acoperis si zugravirea fatadei , reparatii
4574/20.11.2015COMAN LUMINITA prin COLOJOARA LAURA reprezentant al SC IMOVEST CLEAN SAobținerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe colective, servicii, comert, birouri - Construire imobil cu functiune mixta predominant locuire colectiva in regim de inaltime S+P+15E+2Er
4573/20.11.2015SC SERVCON SA PRIN SC ARHI 3D SRLElaborare PUZ "CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINTE, BIROURI SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME 2S+P+8E", conform Avizului de Oportunitate Nr. 23/15.10.2015;
4572/20.11.2015NEMES IOSIF SI DORINAObtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire anexa parter extindere la casa existenta in regim de inaltime P+M .
4571/20.11.2015Arh. MADĂLINA ONEA pentru SC FARMALINE SRL obținere A.C.- lucrări de tip a) -Construcții pentru SAD - Modificări interioare și exterioare (creare acces din exterior). Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare signalistică pe fațadă.
4570/20.11.2015CUMPANASU DIETERobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru turism - Amenajare terasa acoperita
4569/20.11.2015MUZEUL SATULUI BANATEAN TIMISOARA obtinere A.C. - Lucrari de tip d) - Amenajare parc pentru copii in incinta Muzeului Satului Banatean
4568/20.11.2015SC MELVIN SRL pt SC INTERSECTION SRLobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert si servicii (birouri) - Modificari interioare si exterioare la cladire in curs de executie cu A.C. 488/2014- modificare fatada si compartimentari interioare
4567/20.11.2015SICLOVAN CORNEL prin RUSU LOREDANAsolicitarea de construire locuinte colective nu se incadreaza in prevederile P.U.D. ( LOCUNTE INDIVIDUALE )
4566/20.11.2015SKUKAN AURICA PRIN SKUKAN GORDANINFORMATIV
4565/20.11.2015TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS SA prin TELELINK SERVICES ROMANIA SRLobținerea AC - Lucrari de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare stație fixa emisie-receptie destinata telefoniei mobile in sistem G.S.M.
4564/20.11.2015DONGEA EUGEN - SC ELECTRONIC BDK SRLobținere A.C.-Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului.
4563/19.11.2015SC ARHITECT TRIMBITAS SRLElaborare PUZ "DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", conform Avizului de Oportunitate nr. 22/15.10.2015;
4562/19.11.2015PRESNEANU RUXANDRA PENTRU PRESNEANU RADU DORINInformare
4561/19.11.2015COSTABILE SILVANO PRIN LEGRAND ALEXANDRUobținere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă/signalistica pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere.
4560/19.11.2015SARBU SERGIU prin B.I.A. PATRASCU BABA CRISTINAINFORMARE
4559/19.11.2015URECHIATU SIMONA REPR AL GG. WELLPLAYED SRLobținere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă/reclama iluminata pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere.
4558/19.11.2015PETRILA MONICA-RAMONA PRIN COSTEA PETRUObtinere AC-Lucrari pentru servicii si comert-Schimbare partiala destinatie spatiu din casa in cabinet veterinar si spatii pentru comert si amplasare firma pe fatada.
4557/19.11.2015MUNICIPIUL TIMISOARTA PRIN DIR. URBANISM-BRCCIELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE BAZIN DE INOT SI AMENAJARE TERENURI DE SPORT;
4556/19.11.2015PALEA ALINA PTR. SC INDIMEX -CIUTA SRLbținere AC - Lucrari de tip a )Constructii pentru servicii si depozitare-Modificari interioare si exterioare la hala existenta
4555/19.11.2015SC TIMCON SAObtinere A.C. - Lucrari de tip a) Desfiintari - Desfiintare partiala constructie C-14 depozit material lemnos si C-15 depozit si atelier tamplarie
4554/19.11.2015ASOCIATIA ONCO HELP PRIN PAP GABRIELA obtinerea avizului de oportunitate.
4553/19.11.2015ANDREI MIHAI CONSTANTINTINrecompartimentare subsol existent fara modificari structurale rezultand 2 spatii