Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  39
Numar/Data

BeneficiarDescriere
3896/02.10.2015IVAN OVIDIU -LIVIUobtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte si comert - Modificare la A.C. nr. 318/24.03.2015, constand in mansardarea imobilului in curs de executie rezultand regim de inaltime P+2E+Er+M
3895/02.10.2015SC TIMISOREAN CONCEPT SRL prin arh.DAN BUNEAobținere A.C.-Lucrări de tip h)-Construcții cu caracter provizoriu-Amplasare firmă pe fațadă pe durata contractului de închiriere
3894/02.10.2015SC BLEU ELECTRIQUE ROMANIA SRL Obtinerea A.C. -Lucrari de tip a)-Extindere hala existenta conform PUD aprobat prin HCL 222/28.05.2015 si interventii interioare si exterioare in vederea imbunatatirii gradului de securitate la incendiu
3893/02.10.2015 SC DRUMURI MUNICIPALE SA PRIN SC INSTGAT SRLObținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale, presiune medie, prin pozare subterana
3892/30.09.2015SC CLINICA SANTE SRL prin arh. DAN BUNEAobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru sanatate- Recompartimentare interioara, mansardare, zugravire imobil, schimbarea destinatiei din casa D+P+1E in spatiu cu destinatie medicala (laborator de analize medicale) rezultand regim de inaltime D+P+1E+M. Lucrari tip h)- Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare firma luminoasa pe fatada.
3891/30.09.2015KOZMA STEFAN pt. CIURAR ANCAobtinere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinte - Reparatii la acoperis si reparatii la fatade
3890/30.09.2015SC BEGA INVEST SAdezlipire conform documentatieie topografice intocmita de S.C. PILOT CAD S.R.L. si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3889/30.09.2015TUDUCAN TEODOR CRACIUNinformare
3888/29.09.2015ZOLTAN KOVACS prin ARH. O. FORTobtinere AC - Lucrari de tip a ) - Constructii pentru locuinte - Mansardare casa existenta rezultand casa in regim de inaltime P+M
3887/29.09.2015GORBAN HAMID PRIN ARH. CIAUSU GHEORGHEobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Construcii pentru sanatate - Schimbare de destinatie partiala la parter din locuinta in cabinet medicina dentara ( fara modificari structurale ) si Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada
3886/29.09.2015SC POG 77 SRL prin ARH. BALAN GABRIELElaborare Plan Urbanistic de Detaliu - Extindere, etajare si schimbare destinatie casa de locuit parter, rezultand bar si service auto in regim P+1E
3885/29.09.2015SCHNEIDER GEORG PRIN SC ARHITECT TRIMBITAS SRLobtinerea avizului de oportunitate
3884/29.09.2015FRATILA IOAN C-TIN reprezentant SC METCONS S.R.L. pentru. SC AUTOCEV SERVICE SRL Obtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Construire anexa (sopron) provizorie pe durata contractului de inchiriere cu firma S.C.AUTOCEV SERVICE S.R.L - legalizare conf. art.28 din L50/91 rep si act..
3883/29.09.2015SC BOND STUDIO SRL pentru GYENGE IOSIFobținere A.C. - Intrare în legalitate: Lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț - Extindere în regim P spațiu comercial existent. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare copertină și firmă pe fațada aferentă spațiului comercial pe durata contractului de închiriere.
3882/29.09.2015NICOARĂ WILIAM prin COSTEA PETRUobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la apartament 40, pentru îmbunătățirea confortului.
3881/29.09.2015CORNEA CRISTIAN prin arh. CIAUȘU GH.obținere A.C. Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare și exterioare prin extindere în regim P+M la casa existentă P+Mp
3880/29.09.2015RACIU SABIN PT. MIHAI BIZA FLORICAAvizului de Oportunitate in vederea construirii hala productie nepoluanta, birouri cu servicii conexe si imprejmuire
3879/29.09.2015RADU DOLOMET prin COLOJOARA LAURA reprezentant al SC ELECTROMETAL SA pentru SC IMOVEST CLEAN SObtinere AD - Demolare - Desfiintare constructii.
3878/29.09.2015ILICI GORDANA in calitate de administrator CENTRULUI MEDICAL SANOFAM SRL obținere A.C.-Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare signalistică - firma pe fațadă și amplasare totem pe domeniul public conform HCL 160/2009 pe durata contractului de concesiune.
3877/29.09.2015GOMBOS ANDREI-ADRIANObtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Construire anexa la exploatatie agricola , imprejmuire si scoatere din circuitul agricol.
3876/29.09.2015CIOBANU MIRCEA GABRIEL PRIN SC GM CAD SRLobtinere A.C. Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P+1Ep Lucrări de tip d) - Împrejmuire teren.
3875/29.09.2015MITOCARU PATRICIA PRIN BOTICI ADRIANobtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Inlocuire invelitoare la casa existenta.
3874/29.09.2015VASILE LILIANA ELEONORA PRIN FUCHS MARIANAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Amenajare mansardă în pod existent
3873/29.09.2015ORANGE ROMANIA SA prin Racovicean Anaobtinerea AC - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare statie fixa telefonie mobila tip GSM si alimentare cu energie electrica
3872/29.09.2015Arh. ALIDEIA SUCIU pentru SC ALMIRA TRADE SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pt. servicii/comert/alimentatie publica - Schimbare destinatie SAD 2 din antrepozit frigorific in spatii comerciale si sala multifunctionala de evenimente; Schimbare de destinatie SAD 3/A si SAD 3/B din antrepozit frigorific in spatii comerciale
3871/29.09.2015SERVCON SA PRIN DELIA VIZITIUobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. servicii - Construire cladire birouri si servicii cu regim de inaltime P+2E
3870/29.09.2015SUSAN PAUL obținerea avizului de oportunitate
3869/29.09.2015HLIHOR ADRIAN reprezentant al SC ORANZA SRLpropunerea facuta nu respecta prevederile Legii 50/1991 rep. si act.
3868/29.09.2015SC FUTURE CONSTRUCT SRL pentru ARDELIAN IOAN DANIEL obținere AC - lucrări de tip a) - Constructii pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+1E. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Împrejmuire teren.
3867/29.09.2015ASLAU ADRIAN PRIN NISTOR MIHAIobtinere A.D. - lucrari de tip a) - Demolare - Demolare casa parter
3866/29.09.2015TAMAS IULIAN LIVIUObtinere A.D. - Desfiintare - Desfiintare casa existenta ; Obtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+1E+M. Lucrari tip d)- Imprejmuiri- Imprejmuire teren
3865/29.09.2015DALIA IEREMIASobtinere AC - Constructii pentru birouri - Schimbare destinatie spatiu din locuinta (ap. 3) in birouri, modificari interioare, extindere conform HCL 453/2014 si creare acces din exterior
3864/29.09.2015PORODAN RAMONA POLINA obtinere A.C.-Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Construire casa P+2E
3863/28.09.2015SC GREEN ACRES TIMISOARA SRLalipire si dezlipire , conform documentatiei anexa la CU , intocmita de autorizat ANCPI scTOPO TIM srl / Crasovanu Calin Adrian
3862/28.09.2015SC TOPO-TIM SRL PT. VOX TECHNOLOGY PARK SRLdezlipire , conform doc.anexa la CU , intocmita de autorizat ANCPI - SC TOPO TIM SRL/Crasoveanu Calin.
3861/28.09.2015SC GATEWAY CONSTRUCTION SRLdezlipire imobil in doua imobile in suprafat de 1377mp si 50mp care vor forma un singur corp de proprietate si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare
3860/28.09.2015SC GATEWAY CONSTRUCTION SRLdezlipire imobil in doua imobile in suprafata de 648mp si 134mp care vor forma un singur corp de proprietate si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare
3859/28.09.2015SC UMT SA prin VASII CRISTIANobtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru birouri - Mansardare cladire existenta P+1E ( birouri) rezultand P+1E+M
3858/25.09.2015CIUBOTARIU-HEINRICH ANAMARIA Obtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3857/25.09.2015ENEL DISTR. BANAT PTR. SC ELANIE srlObtinere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrică prin pozare subterană.
3856/25.09.2015BOGDAN GHEORGHE VIRGILobținere A.D. -Desființări - Desființare casa existenta
3855/25.09.2015DAN SORIN IOANobținere A.C. - lucrări de tip a), d) - Construcții pentru SAD - Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare imobil, refacacere imprejmuiri, schimbare destinatie din locuinta in SAD
3854/25.09.2015BLANARU MARIA MARGARETAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru învătământ – Realizare acces exterior la biblioteca scolii , modificari interioare si exterioare cu amenajare sala clasa in capela la Școala Generală nr. 7
3853/25.09.2015BABA RAMONA MIHAELA prin S.C. SIREGON GRUP S.R.L.obtinere A.D. Lucrari de tip a) Constructi pentru locuinte - Demolare apartament nr.1, apartament nr.2
3852/25.09.2015BABA RAMONA MIHAELA prin S.C. SIREGON GRUP S.R.L.obtinere A.D. Lucrari de tip a) Constructi pentru locuinte - Demolare anexa gospodareasca
3851/25.09.2015IVONICIU PAUL IOAN PT. IVONICIU PAUL IOAN P.F.A.obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Reparare / amenajare cu schimbare destinatie din tutungerie in spatiu cu alta destinatie , amplasare firma pe fatada si copertina
3850/25.09.2015BONCEANU MARIUS ALEX PT. SC ARTOIL SRLObtinerea A.C. -Lucrari de tip a)- Schimbare destinație spațiu din locuință ap.5 în spațiu comercial
3849/25.09.2015SC PILUGA SRLobtinere AC-Lucrari de tip a)-Schimbare destinatie imobil din sediu administrativ in spatiul de locuit
3848/25.09.2015BRANZAN VICTOR reprezentant al SC BVCYCO TM SRL prin DOBOS CRISTIAN FLORIN schimbare parțială destinație de spațiu S.A.D: din restaurant în spațiu comercial ( internet cafe )
3847/25.09.2015IVONICIU PAUL IOAN PT. IVONICIU PAUL IOAN P.F.A.obtinere A.C. - lucrari de tip a) -Amenajari interioare si exterioare, schimbare tamplarie, montare copertina si amplasare firma pe fatada aferenta spatiului comercial
3846/25.09.2015TUNDREA VASILE PT. STAVARACHI PETREA VASILE PETRUobtinere AC - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reamenajare, consolidare, modificare acoperis la casa P (corp de cladire A) - legalizare
3845/25.09.2015TECAR DANIEL EMILnu se respecta HCL 141/2007 , art. 6 - numarul apartamentelor nou create nu va depasi numarul apartamentelor de la ultimul etaj
3844/25.09.2015SC GLOBAL TRADE INVESTMENT SRL prin SC ARTPLAN SRLobținere AC- lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice. Amenajare locuri de parcare pe domeniul public conf. HCL 18/ 2000.
3843/25.09.2015KISCH GAITAN CONSUELA PRIN GAITAN LIVIUobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Inchidere prin grilaj (rulou)metalic a parcarii nr. 25 si 26, proprietate personala.
3842/25.09.2015ORANGE ROMANIA SA prin RACOVICEAN ANAobținerea AD - Lucrari de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Desfiintare statie fixa telefonie mobila tip GSM
3841/25.09.2015ASOCIATIA DE PROPRIETARI PRIN CEAN CORINAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc existent S+P+4E
3840/25.09.2015ASOCIATIA DE PROPRIETARIobținere A.C. Lucrări de tip b ) -Lucrări de reparații finisaje și zugrăveli exterioare
3839/25.09.2015DOBRITA ANUTA Obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Continuare de lucrari si modificari interioare si exterioare, modificare acoperis si suprafata construita la imobil autorizat cu AC 1320/30.08.2012.
3838/25.09.2015ADAM MIHAELA SI ADAM CORNELIU MARIUS PRIN DELIA VIZITIUobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Locuinte -Extindere, mansardare si etajare ap.2 in regim parter rezultand P+1E+M
3837/25.09.2015DRAGOS MADALINA LAURA PRIN DUMITRESCU ADINAobținere AC - obținerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte si spatii cu alta destinatie - Modificari interioare si exterioare cladire existenta, mansardare si extindere, schimbare destinatie din locuinta in SAD.
3836/25.09.2015MAN EDUARD IOANobtinere A.C. - Constrctii pt. locuinte - Construire locuinte plurifamiliale in regim de inaltime P+2E+M, P+1E+M si P+M conform PUD aprobat prin HCL 296/2007, amenajare incinta
3835/24.09.2015E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA PTR. SC EURO MOTOR S SRL TIMISOARA PRIN SC RAMFI INSTAL SRL Obtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana,
3834/24.09.2015E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA PTR. BRAGIN REMUS SEBASTIAN PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3833/24.09.2015BOJAN CATALIN DANObtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare -Bransament apa si bransament gaze naturale prin pozare subterana
3832/24.09.2015ALAN PAUN PRIN SC VIMATO SRLobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - canal. Racord canal.
3831/24.09.2015BIACA IMELDA-IOANA PRIN MICU IONObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
3830/24.09.2015IACOBCIUC PAVEL PRIN BALULESCU C-TINObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
3829/24.09.2015SC OMV PETROM MARKETING SRL PRIN SC NIMRA Obtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - apa. Bransament apa.
3828/24.09.2015ANDREI MIHAI C-TIN PRIN MICU IONObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
3827/24.09.2015GOLEANU CRISTIAN DANObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - apa. Bransament apa.
3826/24.09.2015 Pape Magdalena prin IM JURAVLE SRLObținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3825/24.09.2015E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA PTR. PAROHIA TIMISOARA ,,SFANTUL MARE MUCENIC GHEORGHE,, PRIN SC Obtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3824/24.09.2015E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA PTR. SZALA ADELA CARMEN PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3823/24.09.2015E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA PTR. SZALA ADELA CARMEN PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3822/24.09.2015E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA PTR. CRAMBA CLAUDIA PAULA PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3821/24.09.2015RADU DOINA - PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana,
3820/24.09.2015AQUATIM SA TIMISOARAobținere A.C. - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare:apa,canal.Extindere retele apa-canal,bransamente apa si racorduri canal.
3819/24.09.2015COVACIU DUMITRU SI ELENA PRIN MUNTEAN LENUTAObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare- apa-canal. Bransament apa si Racord canal.
3818/24.09.2015CAPASTRARU ILEANA PT. LAZAR OCTAVIAN FULGERObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - energie electrica. Bransament energie electrica prin pozare subterana.
3817/24.09.2015E`ON DISTRIBUTIE PTR LAMBERT NICOLETA PRIN SC RAMFI INSTAL TM Obtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana,
3816/24.09.2015PASZTOR STEFAN PRIN BORZA ADRIANobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
3815/24.09.2015BELU OCTAVIAN PRIN SC VIMATOObtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana
3814/24.09.2015SC INTEL BT PLUS SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa, racord canal.
3813/24.09.2015IANC PETRU obtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa. Extindere retea apa si bransament apa .
3812/24.09.2015CIOBANU MIRCEA GABRIEL PT. SC GM CAD SRLObtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - apa, canal, gaz,energie electrica. Bransament apa, racord canal si,bransament gaze naturale prin pozare subterana si alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
3811/23.09.2015STUDIO ARCA SRL pentru BEGA ELECTROMOTOR S.A.obtinere A.C. - lucrari de tip a)- Constructii pentru industrie- Construire corp acces cu platforma HVAC, amenajare parcare in incinta
3810/23.09.2015MIHAI DORIN prin arh. COSMIN DUMITRASCUObținerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P, garaj si anexa gospodaresca in regim de inaltime P. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren
3809/23.09.2015LUPOIAN IOAN pentru SC LEASING ROMM SRL prin COSTEA PETRUObtinerea A.C. -Lucrari de tip a)- Schimbare destinație spațiu din locuință în spațiu comercial cu realizare acces din exterior si Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului comercial pe durata contractului de inchiriere
3808/23.09.2015GRADA GHEORGHE MIHAI propunerea facuta nu se incadreaza in prevederile PUZ aprobat prin HCL 91/1998 preluat de PUG prelungit prin HCL 107/2014 cu privire la regimul max. de inaltime admis.
3807/23.09.2015Arh. DAN BUNEA pentru S.C. PROIECTIM CONSTRUCT S.R.L.Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+2E pentru 2 familii cu 2 garaje la parter si cate un apartament pe fiecare etaj
3806/23.09.2015HORGA CONSTANTINobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc P+4E rezultand regim de inaltime P+4E+M conf. HCL 141/2007
3805/23.09.2015SC SERVCON SA PRIN DELIA VIZITIUobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. servicii - Etajare si mansardare cladire existenta P rezultand cladire cu regim de inaltime P+2E si schimbarea destinatiei cladirii in birouri
3804/23.09.2015SC ATELIER RGS pentru SC SICILIANDO FOOD SRLobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru SAD - Amenajari interioare si exterioare(amenajare gelaterie , patiserie). Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare reclama/firma iluminata pe fatada pe durata contractului de inchiriere.
3803/23.09.2015FANEA FLORIN MARIUSpoate fi utilizat pentru obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica, inlocuire tamplarie, amenajeri interioare si construire acoperis tip sarpanta la imobil existent in regim de inaltime (S)+P+4E.
3802/23.09.2015KOVACS VIORICAterenul este afectat de sistematizarea zonei in vederea prelungirii B-dului Sudului intre str. Maresal Constantin Prezan (fosta Lidia) – str. Mures si poate fi utilizat pentru obtinere A.D. - lucrari de tip a) - Demolare - Demolare casa
3801/23.09.2015SC THALIA SUD SRL prin Davidean Sorinobținerea AC - Lucrări de tip a) - Constructii pentru alimentație publică - Construire restaurant în regim D+P+1E și lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren.
3800/23.09.2015TATARCIUC RAUL obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere in regim parter la casa existenta parter
3799/23.09.2015NICOLAE VLAD PT. ASOCIATIA DE PROPRIETARI obtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc existent regim P+4E
3798/23.09.2015PRIOTEASA COSMIN PRIN NICOARA VLAD EMILobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap. 1 conf. HCL 35/2008 pentru îmbunătățirea confortului
3797/23.09.2015BLEIER FLOAREAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Inlocuire invelitoare la casa existenta.