Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  35
Numar/Data

BeneficiarDescriere
3501/02.09.2015POPA IOAN prin JOZSA ATTILAObtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare, modificari exterioare si amenajare mansarda in pod existent aferent ap.2, fara modificarea nr.de apartamente
3500/02.09.2015BORA CONSTANTIN obținerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte si spatii cu alta destinatie - Demolare partiala casa existenta si extindere casa in regim de inaltime max admis P+2E , schimbare partiala de destinatie rezultand locuinta pentru 2 familii si spatii cu alta destinatie .
3499/02.09.2015LAZAR DAN IONUT, CINCA FLORICA, ERDEI DANA SANDA, ERDEI OCTAVIAN, TAGU VALERIA, SOCIETATEA ALPHA Vobtinerea avizului de oportunitate
3498/02.09.2015KIS TIBOR reprezentant SC IMAGIO PROJECT SRLobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
3497/02.09.2015KIS TIBOR REPR. AL SC IMAGIO PROJECT SRLobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fatada imobilui
3496/02.09.2015PASCAL VICTORobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Intrare in legalitate conform Legii50/1991rep,act- Extindere si mansardare casa parter in pod existent rezultand casa P+M in pod existent
3495/02.09.2015KIS TIBOR REPR. AL SC IMAGIO PROJECT SRLobținere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere
3494/02.09.2015KIS TIBOR REPR. AL SC IMAGIO PROJECT SRL obținere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere
3493/02.09.2015KIS TIBOR reprezentant al SC IMAGIO PROJECT SRLobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă (reclama) pe fațada aferentă spațiului comercial
3492/02.09.2015KIS TIBOR reprezentant SC IMAGIO PROJECT SRLobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
3491/02.09.2015PAHLAVANI ALI MOHAMMAD PRIN ARH. D. BOCANobținerea avizului de oportunitate
3490/02.09.2015GANDAC ALEXANDRU CALIN PRIN BOERIU NECULAIEobtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Etajare/Mansardare ap. 4 (parter), rezultand regim de inaltime P+E/M - legalizare
3489/02.09.2015POPESCU TUDOR PT. OLARU TRAIAN SI OLARU VERONICAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte.- Construire anexe gospopdaresti - Construire pavilon P - intrate in legalitate.Construire gratar si WC.
3488/02.09.2015DOMIDE DOINA PENTRU VOINEA NICOLAELucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte :Consolidare , recompartimentare si mansardare casa ; Lucrari de tip d )-Imprejmuire -Realizare imprejmuire
3487/02.09.2015GUZAN IOANA PT. SC AMERO SRL SI SC MIRO HOUSE SRLobtinere AC - Lucrari tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma luminoasa pe fatada aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere.
3486/02.09.2015ASOCIATIA.DE PROPRIETARIobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc existent.
3485/02.09.2015SC FUTURE CONSTRUCT SRL PTR. CILIOAICA NICOLAEobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert si servicii -Etajare magazin alimentar parter rezultand magazin alimentar in regim P+1E
3484/02.09.2015Achim Nicolae și soția Elena Nicoleta prin arh. Anghel Constantin obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț - Schimbare destinație spațiu parțial în spațiu comercial.
3483/02.09.2015MACOVEI VASILEObtinerea AC – Lucrari de tip a) – Constructii pentru locuinte – Extindere in regim P+M ap. nr.6
3482/02.09.2015MISCA MIHAI - PT.SC SMITHFIELD PROD.SRLObtinere A.C.-Lucrari de tip a)-Constructii pentru industrie -Amplasare plarform betonata (fundatie) pentru rezervor decu azot lichid
3481/02.09.2015IONESCU DELIA pentru SC Uzinele Textile Timisoara SAobtinere A.C. - lucrari de tip h) - C-tii cu caracter provizoriu - Amplasare panou publicitar pe teren privat, conf. HCL 160/2009
3480/02.09.2015KIS TIBOR reprezentant al SC IMAGIO PROJECT SRLobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă/reclama pe fațada aferentă spațiului SAD nr. 6
3479/02.09.2015KIS TIBOR REPREZENTANT AL SC IMAGIO PROJECT SRLobținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă luminoasa pe fațada aferentă spațiului comercial.
3478/02.09.2015KIS TIBOR reprezentant al SC IMAGIO PROJECT SRLobținere A.C. - lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fațada aferentă spațiului
3477/02.09.2015CORDE VASILEObtinere A.C- lucrari de tip d) - Refacere imprejmuire
3476/02.09.2015ALBU IONEL reprezentant INCDS "MARIN DRACEA"-CDEP TIMISOARAinformare
3475/02.09.2015SENDRONI ADRIANA PTR. BIRAU ILIEObtinere AC-Lucrari de tip a)-Demolare partial si extindere in regim P+M
3474/02.09.2015TANASIE ANDREEA MADALINAObținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent S+P+4E rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M - conform HCL 141/2007.
3473/02.09.2015TANASIE ANDREEA MADALINAobtinere AC - Lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc S+P+4E rezultand bloc in regim de inaltime S+P+4E+M, conform HCL 141/2007
3472/02.09.2015CAB. AV. MAKSZEM DUMBRAVEANU pentru S.C. ROBCON TM SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire anexă gospodărească - intrare în legalitate și modificări exterioare ( modificare aspect fațadă principală )
3471/02.09.2015SC VALERAM SRL - TRANDAFIR SANDUdezlipire conform documentatiei topografice intocmita de persoana fizica autorizata de ANCPI sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cadastru - ing. Sandu F. TRANDAFIR si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3470/02.09.2015UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARAalocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire instituire drept de servitute de trecere si uz. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara.
3469/02.09.2015SANDU OCTAVIANobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuință- Mansardare casă existentă în regim de înălțime P+1E (corp C1) rezultând casă P+1E+M.
3468/02.09.2015CITU IOAN COSMIN prin RUSU LOREDANAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe in regim de inaltime P+2E si amenajare parcare in incinta. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire proprietate
3467/02.09.2015CITU IOAN COSMIN prin RUSU LOREDANAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe in regim de inaltime P+2E si amenajare parcare in incinta. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire proprietate
3466/02.09.2015CITU IOAN COSMIN prin RUSU LOREDANAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe in regim de inaltime P+2E si amenajare parcare in incinta. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire proprietate
3465/02.09.2015CITU IOAN COSMIN prin RUSU LOREDANAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe in regim de inaltime P+2E si amenajare parcare in incinta. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire proprietate
3464/02.09.2015CONSTANTIN PRODAN obtinere A.C - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere si mansardare ap. 2 in regim P rezultand P+M
3463/02.09.2015MORAR DIANA PT. PUSCAU MARIA PT. SC MJM NEW IDEAS SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Schimbare destinatie din locuinta ap. 1 in spatiu comercial
3462/02.09.2015CORLAN ALINObtinere AC-Lucrari de tip a)-Construire casa in regim de inaltime P+1E+M si imprejmuire teren.
3461/02.09.2015COVACI ION prin PRELIPCEANU VASILEelaborare Plan Urbanistic de Detaliu - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta dupa elaborare si aprobare P.U.D. prin H.C.L.
3460/02.09.2015SUPPINI EDUARD prin NEGRULESCU CODRUTAobtinere A.D. Lucrari de tip a) Desfiintari - Demolare casa si obtinere A.C. Lucrari de tip a) Constructi pentru locuinte - Continuare lucrari la "construire casa P+M, garaj P,refacere imprejmuire" autorizata cu A.C. nr. 548/2006
3459/02.09.2015SORINCAU IOAN LUCIANobtinerea A.C. - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma luminoasa pe fațada aferentă spațiului, pe durata contractului de inchiriere
3458/02.09.2015CITU IOAN COSMIN prin RUSU LOREDANAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe in regim de inaltime P+2E si amenajare parcare in incinta. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire proprietate
3457/01.09.2015DROBOTA ELENA prin CEAN CORINALucrari tip a)- Constructii pentru comert/locuinte- Etajare cladire existenta P rezultand cladire in regim de inaltime P+2E si modificari la spatiu comercial existent
3456/01.09.2015BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL REPREZENTATA DE CRASOVAN MARIUSobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt.locuinte - Modificare fatada si reabilitare termica.
3455/01.09.2015CHIS CRISTIANobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire doua case cuplate in regim de inaltime P+2E si garaj in regim de inaltime P. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire proprietate
3454/01.09.2015IVAN ILIE VASILE PRIN SC ARHIMADE PROJECT SRL obținere A.C. Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Extindere în regim P casă existentă cu amenajare mansardă în pod existent și realizare acces auto.
3453/01.09.2015SANTA MARIANAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire 2 balcoane la ap. 1, pentru îmbunătățirea confortului
3452/01.09.2015SFERDEANU GHEORGHEobținerea avizului de oportunitate.
3451/01.09.2015ROIBAN ALECS PT. PRIMA ASOCIATIUNE FUNEBRALA-MEHALAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. comert - Schimbare destinatie din locuinta in spatiu comercial si lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada conform HCL 160/2009
3450/01.09.2015CIRPACI COVACI PRIN 3A STUDIO SRLobtinerea AC - Lucrari de tip b) -Modificari interioare si exterioare la cladire de locuit autorizata cu A.C. nr 919/24.07.2014
3449/01.09.2015VARZARIU LEONOR PRIN SC STUDIO ARCA SRLElaborare PUZ "Ansamblu locuinte colective", conform Avizului de Oportunitate nr. 18/06.08.2015
3448/01.09.2015SC POG 77 SRL PRIN CEAN CORINAintocmirea avizului de oportunitate
3447/01.09.2015GRIGORINCU ELENA PRIN ABALARU VIORELobtinere AC-Lucrari de tip a)-Reparatii acoperis si amenajare pod
3446/01.09.2015SC PROCAD SRL pentru BALINT GYULAObtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Construire casa P+M si anexe gospodaresti -intrare in legalitate
3445/01.09.2015BACIU ELENA -ASOCIAT COORDONATOR -MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE FILIALA TIMIS SPRL PENTRU SC SERInformativ
3444/01.09.2015NICULESCU ANA-MARIAobtinere A.C.-Lucrari de tip b)-Constructii pentru locuinte- Reparatii imobil (fatade, acoperis etc)
3443/01.09.2015EUGEN MANDAE pt. COVACI IONobtinere AD - Lucrari de tip a)- Desfiintare - Demolare casa existenta si obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren.
3442/01.09.2015BOLDAN ADRIAN IOAN si BOLDAN ANCA prin NISTOR MIHAIobtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+1E. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire proprietate si realizare acces auto.
3441/01.09.2015RACOVITAN VASILEObtinere AC- Lucrari de tip d)- Lucrari de amenajare a spatiilor publice - Amenajare amenajare acces pietonal pe domeniul public
3440/01.09.2015TURCU RADU FLORIAN PRIN BUGAR ALEXANDRUobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Constructie anexa gospodareasca in regim parter
3439/01.09.2015BRAN DANIEL PRIN BUGAR ALEXANDRUobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinatie spatiu din demisol( ap.2) in SAD.
3438/01.09.2015BRAN DANIEL PRIN BUGAR ALEXANDRUobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinatie spatiu din demisol( ap.1) in SAD.
3437/01.09.2015SC ELBA SAObtinere AC--Amplasare construcție provizorie tip pavilion si platforma betonata
3436/01.09.2015POPA LAVINIA PT. HLADIK RICHARDobtinerea AC - Lucrari de tip b) - c-ții pentru locuințe :Reconditionare si reabilitare imobil , modificari interioare
3435/01.09.2015POPA SERBAN pentru S.C. AVCOZ EDIL S.R.L.Obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe colective in regim de inaltime max. P+2E, acces auto si parcaje
3434/01.09.2015POPA SERBAN pentru S.C. AVCOZ EDIL S.R.L.Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe colective in regim de inaltime max. P+2E, acces auto si parcaje
3433/01.09.2015SC VALERAM PRIN RATIU D-TRUObtinere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrică prin pozare subterană
3432/31.08.2015ALEXANDRU IOAN SI ELENA Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Bransament energie electrica prin pozare subterana.
3431/31.08.2015SC DOMUS CITY SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
3430/31.08.2015ALEXANDRU IOAN SI ELENA Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3429/31.08.2015SIMION ANTON STELIAN PT. RADU BIANCAObtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica - Bransament energie electrica prin pozare subterana
3428/31.08.2015SC LUZ CONSTRUCT SRL PRIN SC VIMATO SRLObtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - apa, canal, gaz. Extindere retea gaz si bransament gaze naturale prin pozare subterana, extindere retea apa si retea canal, bransament apa, racord canal.
3427/31.08.2015IANCU TEODORU PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3426/31.08.2015BRAGIN REMUS SEBASTIAN PRIN BORZA ADRIANObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
3425/31.08.2015EVA IONEL PRIN BORZA ADRIANObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
3424/31.08.2015E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA PTR. IUNIAN GEORGETA PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3423/31.08.2015E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA PTR. GHIAUR NICOLAE PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3422/31.08.2015LAPUSAN IOANA-RUXANDRAObtinere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - energie electrica. Spor de putere energie electrică prin pozare subterană.
3421/31.08.2015SZIME OVIDIU DANIEL PRIN SC AS-ROMPRIM obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaze naturale- Extindere retea gaze naturale si branșament gaze naturale prin pozare subterană.
3420/31.08.2015SC GABBRO SRL PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3419/31.08.2015SC RAULLY PTR. COROJOR GORAN Obținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal,
3418/31.08.2015CHIS LIZICA PRIN BALULESCU C-TINObtinerea AC - Lucrari de tip c) - retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal
3417/31.08.2015SURDEA MARIAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3416/31.08.2015ALEXANDRU IOAN SI ALEXANDRU ELENAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
3415/31.08.2015SUCIU COSMIN IOANobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+M si Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren
3414/31.08.2015NICOARA SORIN si NICOARA LINDA prin IONESCU VALERIAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificare constructie executata cu AC nr.1681/2012 constand in modificari exterioare: modificare acoperis si fatade si construire terasa
3413/31.08.2015CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA prin GYORGY ECATERINAobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru SAD - Realizare unui acces din exterior din P-ța Victoriei și un acces din exterior din str.Nicolau Lenau , Lucrări de tip h) - Lucrări cu caracter provizoriu -Amplasare 2 firme pe fațadă
3412/31.08.2015SC EURORENT SRL PRIN PERDEI VIORELalipire si dezlipire , conform documentatiei intocmita de autoriyat ANCPI - ing.Mermeze Marius , anexa la CU
3411/31.08.2015LATICI MILANCA SI DANILO-BATAalipire imobile conform documentatiei intocmita de autorizat ANCPI - AB CAD SRL , anexa la CU
3410/31.08.2015SC TOP-AS 2012 SRL actualizare date imobil cu nr. top 8102/3/1 si prima inscriere strada Bistrei - alocare numere cadastrale. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local.Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara.
3409/31.08.2015POPA IOAN prin JOZSA ATTILAObtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare, modificari exterioare si amenajare mansarda in pod existent aferent ap.1, fara modificarea nr.de apartamente
3408/31.08.2015POENARU LAURA si MEICI MARIUSobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe in regim de inaltime S+P+2E cu locuri de parcare la subsol. Lucrari de tip c) Retele edilitare - apa, canal, gaz, energie electrica. Bransament apa si racord canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Bransament energie electrica prin pozare subterana.
3407/28.08.2015SC NOVA-TIM SRL prin ing. CORDEA CANDITobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț - Modificări interioare la clădirea existentă.
3406/28.08.2015TRIFAN EUGEN, TRIFAN MARIANA PAULAinstituire servitute de trecere conform documentatiei topografice intocmita de SC TOP-AS 2012 SRL si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3405/28.08.2015SC TOR-DOC SRL PTR. DUMITRASCIUC GABRIEL SI DUMITRASCIUC MIHAELA-CAMELIA Obținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal, gaz. Bransament apa si racord canal, bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3404/28.08.2015SRTFC TM PRIN SC VIMATO SRL Obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare-canal-Realizare doua racorduri de canal
3403/28.08.2015SC RAULLY PTR NICOLCIOIU COSMIN Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal,
3402/28.08.2015CUCIUREANU A.- pt SC ELCTROCONSTRUCTIA ELCO SAObținere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrică prin pozare subterană.