Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  30
Numar/Data

BeneficiarDescriere
2940/29.07.2015ASOCIATIA DE PROPRIETARIObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica bloc existent in regim de inaltime P+4E
2939/29.07.2015VICTOR BALEA pt GABRIEL GHEORGHIUobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe si servicii - Construire cladire locuinte colective in regim de inaltime D+P+2E+Er conform PUD aprobat prin HCL si amenajare incinta
2938/29.07.2015BERTEA CIPRIAN NICOLAE PRIN PERICI CLAUDIA SIMONAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. SAD - Schimbare destinatie la "extindere" existenta in spatiu cu alta destinatie-comercial, fara modificari interioare si exterioare. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațadă pe durata contractului de închiriere.
2937/29.07.2015BACEAN IOAN AUREL PRIN GRUMEZA RADUpropunerea făcută nu respectă Legea 50/1991 act. și Normele de aplicare a legii.
2936/29.07.2015TODERESCU ARINA pentru SC MUSITIM SA obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construire imobil servicii, comert si locuinte colective in regim D+P+3E
2935/29.07.2015SELARU CALIN PRIN NEDELCU FLORINALucrări de tip d) - Împrejmuire teren.
2934/29.07.2015Stefan Gabriel pentru C.A.R.P. Timisoaraobținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe si SAD - Reabilitare imobil existent.
2933/29.07.2015COSTEA MIHAI PRIN DUMITRU ADRIAN-COSMINobtinere A.C. - lucrari de tip a - Constructii pt. locuinte - Construire casa P+M . Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire parcela.
2932/29.07.2015BUJOREAN DOREL prin arh. NICOLAE ISPASobtinere A.C.-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare totem publicitar pe Domeniul Public, pe durata contractului de inchiriere/ concesionare
2931/29.07.2015S.C. FULL OPTIONS SRL prin TIBERIU OROSZobtinere A.C - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada imobilului , pe durata contractului de închiriere.
2930/29.07.2015BUJOREAN DORELobtinerea AC - lucrari de tip a) Constructii pentru locuințe - Extindere in regim P, la casa existenta in regim P+1E , constructie anexa gospodareasca ( magazie ) in regim P, reamenajare incinta ( relocare 5 locuri de parcare )
2929/29.07.2015INDRU ANAMARIAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P+1E ( P+M) ; Lucrari de tip d) -Imprejmuire - Imprejmuire proprietate, realizare acces auto/ pietonal.
2928/29.07.2015LALA ADRIAN PRIN SLUGAN LAURA CORINAobtinere A.C.-Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Construire casa P+1E+M
2927/29.07.2015CIRMU BIANCA ANAMARIAobținere A.C.-Lucrări de tip b) Reamenajare acces exterior spatiu comercial, reparatii curente la acces exterior.Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma iluminata pe fatada clădirii pe durata contractului de inchiriere.
2926/29.07.2015VIDICAN COSTIN PRIN ARH. ANDREICUT IOAN SABIN BIAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe: Construire locuinta Dp+P+1E si anexa - garaj auto parter
2925/29.07.2015BASSANI ADRIANO PTR. SC MAESTRALE SRLobtinerea avizului de oportunitate.
2924/29.07.2015ARH.CARMEN FALNITA PT. ORANGE GARDEN SRLObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii si comert - Construire magazin de prezentare, birouri si spatii anexe in regim de inaltime parter inalt cu supanta sau P+1E, amplasare firma pe fatada si totem, modificare acces auto. Obtinere AD - Desfiintari - Desfiintare casa si anexa.
2923/29.07.2015SC CENTRAL PARK SA prin Iudeanu Elisabetaobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru institutii si servicii publice .Mansardare imobil corp 2 cu functiunea de SAD si extindere corp 2 cu o scara exterioara pentru incendiu.
2922/29.07.2015ANGHEL CONSTANTIN PENTRU LIUBA MARIUS SI SABINAObtinerea A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - creare acces intre spatiul SAD cu acces existent dinspre strada si spatiu birouri cu acces comun dinspre casa scari -interventie structurala (lucrari de igienizare interioara -zugraveli)
2921/29.07.2015STEFAN CRISTINA LAURAu Obtinere AC - Lucrări de tip b) - Constructii pentru sanatate : Schimbare destinatie din atelier de vopsit si tinichigerie mecanica in cabinete medicale , modicari interioare si exterioare
2920/29.07.2015COVA ALINA Obtinere AC - Lucrări de tip a) - Constructii pentru comert - Schimbare destinație din casa în spatiu comercial
2919/29.07.2015PETREANU ADRIANobținere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinte - Reparatii la acoperis și zugrăvire fatadă imobil.
2918/29.07.2015POPESCU ELENA PTR. SC CIT GRUP SRLobținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă luminoasa pe fațada aferentă spațiului comercial pe durata contractului de închiriere.
2917/29.07.2015RAMSAUER LIUBITAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constr. pentru locuinte - Amenajare mansarda in pod existent, pe suprafata aferenta ap. nr. 9 si reabilitare anexa existenta in regim P
2916/29.07.2015CRAMBA CLAUDIA PAULAObtinere A.C - C-tii pt. locuinte . Extindere casa cu anexa parter ( garaj ), confom HCL. 45/2009
2915/29.07.2015IONESCU LUCIA PT. COSMA MARIAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Schimbare de destinatie din spatiu de locuit (ap. 3) in SAD
2914/29.07.2015IONESCU LUCIA PENTRU FILIMON VIOREL GHEORGHE obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Schimbare de destinatie din spatiu de locuit (ap. 4) in SAD ; Lucrari tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere.
2913/29.07.2015ABRAHAM ELENA PRIN ARH. MONICA SABAUobținere AD - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Desfiintare :Demolare apartamentele nr. 5, 6, 7 si obținere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe : Construire terasa lemn acoperita pe acelasi amplasament
2912/29.07.2015SC BIOCLINICA SA PRIN PADUREAN CIPRIAN Obtinere AC - Lucrări de tip b) - Constructii pentru sanatate :Consolidare si mansardare / etajare ap 1. rezultand cladire in regim de inaltime P+1E/M cu functiunea laborator analize medicale
2911/29.07.2015PAUNCHICI IOVAN SI GABRIELA MIRELAalipire imobile , conform documentatiei anexa la CU , intocmita de autorizat ANCPI - Careja Ana
2910/29.07.2015OLARIU ROXANA obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E si foisor. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Imprejmuire proprietate, realizare acces auto/ pietonal.
2909/29.07.2015SC ADAMA MANAGEMENT SRLconstituire drept de servitute și suprficie, în conformitate cu documentația topo-cadastrală, întocmită de SC TOPOEXE SRL, vizată spre neschimbare decătre Direcția Urbanism.
2908/29.07.2015FUNDATIA IOAN SLAVICIElaborare PUZ "Modificare regim de inaltime la corp A la cladire autorizata cu A.C. 876/15.07.2014 - Centru de afaceri hosting, cercetare, invatamant si cultura in regim S+P+2E (corp A), si S+P+2E (corp B), conform Avizului de Oportunitate 17/26.06.2015;
2907/29.07.2015BRISC NICOLAE GAVRIL pentru SC TEMECO SAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru industrie - Modernizarea fatadei, extindere si modificari interioare la constructia existenta
2906/28.07.2015RACIU SABIN DUSKO PTR. SC SIMULTAN SRL Obtinerea A.C - Lucrări de tip b)- Construcții pentru instituții și servicii.Extindere partiala etaj pe terasa existenta( cu pastrarea aspectului arhitectural si a liniilor geometrice ale cornisei).
2905/28.07.2015SC FOODVOX SRL pentru SC UNIC PASCAL SAobținere A.C.- Lucrari de tip h)Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare firma pe fatada pe durata contractului de inchiriere.
2904/28.07.2015SAFTESCU PETRU SORINobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Locuinta - Extindere in regim parter la casa S+P+M existenta
2903/27.07.2015SC SMITHFIELD PROCESARE SRL si SC SMITHFIELD PROD SRL Obtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - apa, gaz. Reamplasare conducta apa si subtraversare conducta gaz.
2902/27.07.2015TECTONICS ART pentru Universitatea de Medicina si Farmacie " VICTOR BABES"obtinere A.C. - lucrari de tip b) - Construcții pentru învățământ - Reabilitare Camin 1din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Timisoara - Modificari interioare si exterioare partiale la demisol
2901/23.07.2015MUNICIPIUL TMIMISOARA PTR. SC COLTERM SAobtinerea AC - lucrări de tip c) - Rețele edilitare - termică - Reabilitare rețele termice secundare
2900/23.07.2015MARINESCU ELENA obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz,energie electrica. Branșament gaze naturale prin pozare subterană si alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
2899/23.07.2015SAMONID MARIA LAURA PRIN BUTNARESCU TEODORobtinerea AC - Lucrari de tip d) - Inprejmuiri - Imprejmuire la frontul stradal
2898/23.07.2015DOROBANTU PETRUObtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe in regim de inaltime max. P+3E+M conform PUD si RLU
2897/21.07.2015HOREA CIRCA PT. SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SAobținerea avizului de oportunitate
2896/20.07.2015SC CONSULTANTS FOR MANAGEMENT AND INVESTMENT obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Construire imobil de apartamente in regim P+4E+Er conform PUD aprobat prin HCL 379/2008.
2895/20.07.2015PUICHITA ANDREI PENTRU S.C. ANDREESCU & GAIVORONSKI SRLobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe :Demolare partiala constructie existenta si constructie locuinta cu repectarea RLU
2894/20.07.2015RISCUTA ALEX CORNELIU PRIN ARH.OLTEANU NICOLAEobținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă luminoasa pe fațada aferentă spațiului comercial
2893/20.07.2015ARDELIAN IOAN DANIELobtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P+1E+M. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren
2892/20.07.2015CIOTEA ALIN-VASILEobținere A.C.-Lucrări de tip b) - C-ții pt. locuințe - Renovare ap. 8.
2891/20.07.2015BOGDAN ION DANIELobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil cu locuinte in regim de inaltime S+P+2E cu locuri de parcare la subsol. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire proprietate
2890/20.07.2015BOLDEANU IONELobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere aferenta ap. 4 in regim parter - intrare in legalitate
2889/20.07.2015ANGHEL C-TIN PTR .MARCOVICI ALEXANDRUobtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Extindere casa P in regim P.
2888/20.07.2015GOGA PETRUobtinere AC - Constructii pentru locuinte - Modificare sarpanta la casa existenta
2887/20.07.2015S.C. RADIO FREE S.R.L. prin Rusu Loredana propunerea făcută nu respectă Legea 50/1991 act. și Normele de aplicare a legii.
2886/20.07.2015CUDALB VASILE prin EMILIA TORJOCobtinerea AC - Lucrari de tip d - Imprejmuiri - Modificare imprejmuire prin suprainaltare.
2885/20.07.2015GURBAN DUMITRUobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P+1E cu garaj inclus/garaj parter si realizare acces auto
2884/20.07.2015POPESCU COSMIN PRIN RUSU LOREDANAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Demolare partială casă existentă P si extindere în regim P+1E, construire carport si imprejmuire.
2883/20.07.2015SUCIU DELIAobtinerea avizului prealabil de oportunitate.
2882/20.07.2015SC STUDIO UNU SRL prin ARH. TAMAS SORINobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Reamenajare fatada cladire existenta P+1E+M si extindere cu terasa P, partial acoperita
2881/20.07.2015CARPACI DANIEL PRIN EUGEN MANDAEobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificare lucrări autorizate cu A.C. nr 182/20.02.2015 prin modificari interioare si exterioare ; Lucrari de tip d )- Imprejmuire - Imprejmuire teren ;
2880/20.07.2015GRAU M. MIHAI PRIN GRAU MIHAI EWALDinformare
2879/20.07.2015SALEEM EVA si SALEEM IHSAN -RASOL prin DRAGAN DRAGOMIRobtinere AC - Constructii pentru SAD - Schimbare destinatie spatiu din casa in SAD, mansardare pod existent si extindere, rwzultand cladire in regim P+M. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului, pe durata contractului de inchiriere
2878/20.07.2015STOENESCU NICOLA-DANobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent S+P+3E rezultând bloc în regim de înălțime S+P+3E+M.
2877/20.07.2015LUPEA MIRCEA IOAN PETRU PRIN LUPEA MIRCEA BOGDANobținere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe :Lucrari de reparatii si hidroizolatie fundatii
2876/20.07.2015CAMIN SIMION PRIN PADUREAN CIPRIANObtinere A.C. - Lucrari de tip b) -Constructii pentru servicii:Extindere si mansardare (etajare ) corp anexa C2 si schimbare destinatie din anexa in corp birouri
2875/20.07.2015CIOCA SERGIU prin COSTEA PETRUobtinere AC - lucrari de tip a) - Locuinta - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M si imprejmuire teren, realizare acces auto/ pietonal.
2874/20.07.2015SC IMOBPRACTIC SRLpropunerea facuta nu respecta prevederile PUZ aprobat prin HCL 190/2003 referitor la amplasare.
2873/20.07.2015SC NEPI SEVEN BUSINESS MANAGEMENT SRL PRIN SC DORAGI CONSULTING SRLobtinere A.C. - Lucrari tip c)- Constructii pentru cai de comunicatie- Amenajare racord drum aprovizionarela breteaua de circulatie rutiera din zona Calea Sagului
2872/20.07.2015BOLDA BOGDAN pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARIobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire acoperiș tip șarpantă la bloc existent P+4E
2871/20.07.2015SC MP. RIVERSIDE GROUP PRI CEAN CORINApentru obtinere A.C. - lucrari de tip b)Reamenajare terasa existenta- intrare in legalitate.
2870/20.07.2015IOVANESCU DANA MANUELA PRIN ARH.OLTEANU NICOLAEobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru spatii cu alta destinatie - Schimbare destinatie apartamentul nr.2 si 3 din spatiu de locuit in SAD. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fațada pe durata contractului de închiriere.
2869/20.07.2015CALIN OLARIU PRIN ARH.DEMETRESCU BOGDAN pentru SC UMT SAobtinere AC - Construire imobil locuinte colective in regim D+P+4E, realizare acces si imprejmuire. obtinere AD - Lucrari tip a) - Desfiintari - Desfiintari constructii existente.
2868/20.07.2015Lăzăroiu Alin pentru S.C. FARMALINE SRLobținere A.C.-Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațadă pe durata contractului de închiriere.
2867/20.07.2015OLARU NICOLAE GEORGEobtinere A.C.-Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Construire casa P+M, imprejmuire teren.
2866/20.07.2015HERBAI MONICA CRISTINAObținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casa familiala în regim de înălțime P+1E cu garaj inclus / garaj independent parter, construire foisor parter si fantana forata. Lucrări de tip d) - Imprejmuire parcelă
2865/20.07.2015ARH. C. BOCAN PT. BALASIU OCTAVIAN,BALAS ELENA, DUCA AMBROZIU, DUCA MARINELA SI CRETU LILIANAElaborare PUZ "ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", conform Avizului de Oportunitate nr. 15/26.06.2015;
2864/20.07.2015SC BEGA TURISM SA alipire imobile și este valabil numai însotit de documentația anexă - proiect 393/2015 - întocmită de SC PILOT CAD srl ( ing.Torje Marcel ) .
2863/20.07.2015S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRLElaborare PUZ "Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice", conform Avizului de Oportunitate nr. 16/26.06.2015;
2862/20.07.2015DEJEU ELENA Elaborare PUZ "LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", conform Aviz de Oportunitate nr. 07/03.10.2013;
2861/20.07.2015TIRITEU LIVIU DANIELElaborare PUZ "LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", conform Aviz de Oportunitate nr. 07/03.10.2013;
2860/20.07.2015PAROHIA ORTODOX ROMANA TIMISOARA FABRIC EST PRIN GADIANU CORNELIUobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru culte - Extindere, modificari interioare si exterioare la capela existenta, construire baptisteriu in regim parter si amenajare parcela
2859/20.07.2015DAMACUS DANIEL si DAMACUS CRISTINAObtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe in regim de inaltime P+1E+M conform PUD si RLU, construire anexe gospodaresti cu bucatarie de vara si garaje in regim P si amenajare parcare in incinta. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren si realizare acces auto. Lucrari de tip c) Retele edilitare - apa, canal, gaz si energie electrica. Bransament apa si racord canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Bransament energie electrica prin pozare subterana.
2858/20.07.2015CLAUDIU OPRITA PENTRU S.C. ESSENZUEL SRL pentru obținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru SAD -Schimbare destinatie spatiu din locuinta (ap. 1) in SAD, realizare acces direct din exterior ;modificari interioare si la fatade ; Lucrari de tip h)- Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului -legalizare
2857/20.07.2015MARTON IULINA AGNETA pentru SC ARS PRO VETERINARIA SRL prin COSTEA PETRUobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții servicii, comerț - Schimbare destinație casa in cabinet medical veterinar si spatiu comercial,;Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firme pe fațada aferentă spațiului existent pe durata contractului de închiriere.
2856/20.07.2015S.C. C.B. URBAN PROJECT S.R.L.obținere A.C. - lucrări de tip b) - C-ții pt locuinte :Schimbare destinatie din spatiu alimentatie publica , restaurant in locuinte , supraetajare imobil S+P ,rezultand imobil S+P+1E+M conform PUZ aprobat
2855/20.07.2015PETI GEORGETA PRIN JECALO COSMINobtinere AC-Lucrari de tip b)- Schimbare destinație spațiu compus din 5 boxe în spațiu comercial
2854/20.07.2015SARBU SERGIU DUMITRUObținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casa în regim de înălțime P+1E pentru max. 2 familii. Lucrări de tip d) - Imprejmuire parcelă si realizare acces auto si pietonal
2853/20.07.2015ROTARITA DOREL PENTRU SC PEN TUR COM PERLA SRLobținere AC - Lucrări de tip a) - C-ții pt. SAD - Construire cladire P+3E SAD , fara acces auto cu sala conferinte la P si etaj 1
2852/20.07.2015CHERTES ILIEpentru dezmembrare este necesar elaborarea unui studiu de urbanism, conform prevederilor PUD aprobat cu HCLMT289/2007
2851/17.07.2015S.C. IULIUS MALL TIMISOARA SRLObtinere AC- Lucrari de tip a)- Constructii pentru comert, servicii, birouri- Extindere cladire in regim S+D+P+10E+Et , amenajare incinta; Lucrari tip f)-Organizare de santier- conform PUZ aprobat prin HCL nr. 293/25.06.2015
2850/16.07.2015LICU MARIA obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte : Extindere apartament 10 cu o debara-boxa ; Nu poate fi utilizat pentru :Construire o debara-boxa in curtea comuna
2849/16.07.2015SC TOP GAZ SRL prin LACATUSU MARIUS obtinere A.C.-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare totem publicitar pe teren proprietate/ Domeniul Public, pe durata contractului de inchiriere/ concesionare
2848/16.07.2015STAN LUCICA PRIN CRACULEAC MIRCEAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Etajare casa existenta parter rezultand casa P+1E
2847/16.07.2015Școala Postliceală Henri Coandă, Fundația Henri Coandă, Bonca Zoița, Morar Olivia, Bonca Dana prin Dobținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Etajare și mansardare casă existentă - corp C1; Izolare termică și înlocuire tâmplărie.
2846/16.07.2015BOLDA BOGDAN pentru ILIE ADRIAN COSMINobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc S+P+4E rezultand regim de inaltime S+P+4E+M conf. HCL 141/2007
2845/16.07.2015PREDA LENUTA si SORINobținerea avizului de oportunitate.
2844/16.07.2015GYORGY ECATERINA PT. XIN YUAN SRLobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Schimbare destinatie din restaurant (C1,C2) in SAD
2843/16.07.2015SC MSN DISTRIBUTION SRL prin administrator HORVAT SORINA-MARIANA obtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe cladire , pe durata contractului de inchiriere
2842/16.07.2015DRAGOMIR VASILE prin EUGEN MANDAEobtinere AC - Lucrari de tip a) - C-tii pt. SAD ( spatiu cu alta destinatie ) - Schimbare destinatie spatiu din locuinta in spatiu cu alta destinatie (SAD), modificari interioare si exterioare - amenajare acces din exterior, demolare partiala. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului comercial pe durata contractului de inchiriere
2841/16.07.2015MATEI MARIAnu se incadreaza in prevederile PUZ cu privire la regimul de inaltime maxim admis si nr. maxim de apartamente