Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  28
Numar/Data

BeneficiarDescriere
5049/04.01.2016ASOC. ONCOHELP , NEGRU SERBAN, ALINA , SIRBU DANIELA , IOAN , OPREAN CRISTINA scopul declarat, respectiv alipire imobile (teren) in conformitate cu documentatia topo-cadastrala-Proiect nr.1689/2015, plansele 1 intocmit de SC SALGO TOP SRL prin PFA Adrian Nicolae Oarga si este valabil doar insotit de plansele anexa, vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului/imobilelor data de punctele de contur, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2761/28.06.2016BOAR MIRCEA GHEORGHE PRIN SC SEPE INSTALCOM SRLObtinerea AC- Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransamente gaze naturale prin pozare subterana.
2760/28.06.2016CHITICARIU MIHAI prin arh. LACATUSU MARIUSobtinere A.C. - lucrari de tip b)- Constructii pentru locuinte si servicii: Reparatii/interventii la acoperis si invelitoare , reparatii la fatade si zugraveli exterioare la cladire existenta in regim S+P+1E
2759/28.06.2016SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Lucrari de tip a)- Constructii pt sediu si birouri- Relocare constructie provizorie de tip modular ( containere tip) in regim P+ 2E ; Lucrari de tip c) - amenajare drum de acces incinta si retele interioare de incinta
2758/28.06.2016SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Obtinere A.C. - Lucrari de tip a)- Constructii industriale/ productie- Modificare la A.C. 532/2016 - modificari interioare / recompartimentari si amplasare linii de productie tehnologice la hala de productie ( autorizare fluxuri tehnologice )
2757/28.06.2016SC METALTIM SAalipire conform documentației anexă la C.U. Responsabilitatea idntificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de punctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr. 700/2014 ANCPI completat cu Ordinul nr. 1340/2015/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 și 33.
2756/27.06.2016VLASCICI MIOMIR PERA prin NISTOR MIHAIinformare.
2755/27.06.2016ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin BARNA ADRIANobținere AC - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe. Construire acoperiș tip șarpantă la bloc S+P+4E existent
2754/27.06.2016SC BY EVELYN COSMETICS SRL PRIN IOVAN CATALINobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă (reclama) luminoasa pe fațada aferentă spațiului comercial
2753/27.06.2016ORANGE ROMANIA SA PRIN RACOVICEAN ANAobtinerea AC - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare statie fixă de telefonie mobilă GSM pe durata contractului de închiriere.
2752/27.06.2016IACOB CALIN-DORINobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren cu acces auto/ pietonal.
2751/27.06.2016IANKO NORBERT -repr.IDEA BANK SUCURSALA TIMISOARAobținere AC- Lucrari de tip b) Constructii pentru functiuni caracteristice Zonei centrale.Igienizare spatiu
2750/27.06.2016DAVIDEAN SORIN PRIN ARH ALIDEIA SUCIUobținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut
2749/27.06.2016PAHLAVANI ALI MOHAMMAD PRIN ARH. BOCAN CATALINAElaborare PUZ "CONSTRUIRE LOCUINTE CU DOTARI SI SERVICII S+P+5E+Er", CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 24/26.11.2015;
2748/27.06.2016FEKETE EMERIC prin arh. CIAUSU GHEORGHEobținere AC - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe. Construire acoperiș tip șarpantă peste constructia existenta
2747/27.06.2016Hendea Adrian repr.SC PANDORA ARTS SRLobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Amenajari interioare, inlocuirea usilor si a geamurilor la spatiul comercial existent.Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firme/casete iluminate pe fatada imobilului pe durata contractului de închiriere.
2746/27.06.2016LOLEA EUGEN PRIN ROBESCU DAN IONELobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț, servicii - Schimbare destinație din locuință în spațiu comercial la parter și birouri la etaj, amenajare mansardă în pod existent rezultând imobil P+1E+M, modificări interioare și exterioare.
2745/27.06.2016BUN ANGELICA pentru RCS-RDS SAobținerea AC - lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare stație de bază pentru servicii de comunicație electronice pe turn existent ANIF, pe durata contractului de închiriere.
2744/27.06.2016S.C. FRANK SYDNEY S.R.L. prin LIVADARIU VRANCEANUobtinere A.C. - Lucrare de tip a) Constructii pentru turism si alimentatie publica - Modificari interioare si exterioare la imobil in vederea imbunatatirii gradului de securitate la incendiu
2743/27.06.2016OTESCU RAUL SERGIU prin SZASZ ANA obtinere A.C.-Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Extindere si mansardare casa existenta, rezultand casa in regim P+1E+M (max. 2 ap.)
2742/27.06.2016BORDEA ALEXANDRAAviz de oportunitate, elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2741/27.06.2016Baia Mihaela repr.UNICREDIT BANK SAobținere AC- Lucrari de tip b) Constructii pentru functiuni caracteristice Zonei centrale.Modificari exterioare la fatde(vitrine) si reamplasare bancomat.Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere
2740/27.06.2016VATRA ALEXANDRA FLORIANA ( CASATORITA TOPLICEANU ) SI TOPLICEANU DANIELobtinere A.C.-Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa P+1E
2739/27.06.2016SC RED CREDIT IFN SRL prin SURCA ROXANALucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte- Interventii in regim de urgenta, pentru punere in siguranta a cladirii ( reparatii la fatade si acoperis)
2738/27.06.2016NEGHIN ANATOLIEInformare
2737/27.06.2016LES ANDREEA pentru S.C. PROSPERO S.R.L.Obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii ,comertsi alimentatie publica - Construire cladire in regim de inaltime P+2E (spatii comerciale, birouri,servicii si restaurant), anexe P cu centrala de panouri fotovoltaice cu racord la sistemul energetic national (SEN). si lucrari de tip d) Imprejmuire - Refacere imprejmuire teren si creare acces auto.
2736/27.06.2016MIRON ION prin MARIUS JIVAN obtinere A.C. - lucrari de tip b)-Constructii pentru locuinte- Reparatii acoperis la corp C3 ( inlocuire invelitoare tigla ceramica cu acelasi tip de material, reparatii la fatada )
2735/27.06.2016ANASTASIU CATALIN REPREZENTANT AL SC SIEPCOFAR S.AObtinere A.C. - lucrari de b) - Constructii pentru comert si sanatate - Amenajare spatiu farmacie in SAD existent
2734/27.06.2016MURANYI DANIEL prin IOANOVICI LAURAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare nestructurale la ap. 23 pentru imbunatatirea confortului
2733/27.06.2016ADAM OVIDIU ROMI pentru SC ANALOG SRL TIMISOARAobtinere Aviz de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2732/27.06.2016PAVANELLO MARCO - SC MAESTRALE SRLobtinere Aviz de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2731/27.06.2016BOT LUCIAN pentru TARANU OANA ANCA obtinerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ ,in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil
2730/27.06.2016STRAUT MARIA PRIN RASANU GABRIEL obținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil si Obtinere AD - Lucrari de tip a)- Desfiintare - Desdiintare casa parter.
2729/27.06.2016POPA VIOREL MIRCEA pentru CADAR DORINA si CADAR NICOLAE Aviz de oportunitate; elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2728/27.06.2016SC 903 STUDIOARH SRL-D PT. SC LIDL ROMANIA SCSobtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare panou publicitar pe teren proprietate privata
2727/27.06.2016MAZARE IOANA prin POPOVICI M. VIRGILobținerea avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza avizului prealabil de oportunitate.
2726/27.06.2016 VIDONI MARIUSobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P+1E si lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto
2725/27.06.2016IANCU LUDOVIC IONUT repr. al SC CLOUD TEAM MOBILE SRL obținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firma (caseta) luminoasa pe fațada
2724/27.06.2016LOLEA ANGELAINFORMARE
2723/27.06.2016PAROHIA ORTODOXA ROMANA -CARTIER BLASCOVICI prin GHEORGHE MOSNEGUTUObtinere A.C- Lucrari de tip a)- Constructii pentru culte - Construire biserica,asezamant social, casa parohiala, capela provizorie, imprejmuire, conform PUD aprobat prin HCL 164/2012
2722/27.06.2016SC ESSEMME SRL PRIN SC PRO-ARH SRLobținere A.C.-Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada imobilului pe durata contractului de închiriere.
2721/27.06.2016CRACIUN ELENA prin SC 3D ARCHIDRAW SRLobtinere AC - Lucrari de tip a)- Constructii pentru locuinte si SAD - Etajare/mansardare casa P existenta si schimbare de destinatie spatiu din locuinta (partial) in SAD, rezultand cladire in regim de inaltime P+1E/M cu locuinta si SAD
2720/27.06.2016Duna Stefan prin HARKAI RAPHAEL - SC DOSETIMPEX SRLbținere A.C.- lucrări de tip b)Constructii pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Refunctionalizare spatiu SAD 3 prin amenajare librarie si cafenea , inchidere partiala coridor inspre curtea interioara ,amenajare grupuri sanitare comune,reparatii si modificari instalatii interioare.Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere.
2719/27.06.2016BLUESYS SRL prin CONSTANTIN CIOCANobtinere AC-Lucrari de tip a)- Construire cladire comert, servicii si birouri in regim de inaltime P+2E, acces auto si imprejmuire.
2718/27.06.2016SC SUBCONTROL SRLobținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ , in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2717/27.06.2016FAUR MARINELAobtinere AC - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fatada clădirii aferenta spatiului pe durata contractului de închiriere.
2716/27.06.2016MADUTA CARMEN PT. CIUCIUI TRANDAFIR AUREL si ROZALIAobtinere AC - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte - Schimbare destinație spatiu din magazin la parter in spatiu de locuit (amenajari interioare/exterioare) rezultand casa regim P+1E+M cu doua apartamente
2715/27.06.2016KOZMA STEFAN pt. PROTEGE PAROL SRLpentru obținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firme si/ reclame pe fațada cladirii pe durata contractului de închiriere - Intrare in legalitate
2714/27.06.2016NEDUTESCU VIORICA PRIN ING. ALTAMER DUMITRUobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte - Refacere acoperis la casa existenta
2713/27.06.2016MARINCU MIRCEA IOANSchimbare destinatie spatiu "cafe-bar"in spatiu cu alta destinatie (SAD) fara modificari constructive
2712/27.06.2016SC SUPER DM HOUSE SRL PRIN SC 3D ARCHIDRAW SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii,comert,turism - Construire cladire (centru de conferinte,congrese,dineuri,evenimente,restaurant,spatii cazare ) regim de inaltime maxim S+P+4E+M si parcaje conform PUZ aprobat prin HCL 90/2004.
2711/27.06.2016PĂUN AMELIA LARISA obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap.1, conform HCL 35/2008.
2710/27.06.2016STANCIU GEORGE obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcție depozitare - Realizare construcție - depozit în regim P.
2709/27.06.2016DRĂGAN SECARĂ TEODORobținerea avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza avizului prealabil de oportunitate.
2708/27.06.2016SC A&C CONSULTING CENTRE SRL prin ARH. DUMITRELE ELENA EMILIAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificare Autorizatie de construire nr. 1594/28.11.2014 prin schimbarea structurii/materialelor din extinderea in regim parter
2707/27.06.2016TOKAR DANUT MARCEL SI TOKAR ADRIANAelaborare Plan Urbanistic de Detaliu - Conform adresei Serviciului Juridic nr.UR2016-5600/13.06.2016 si a Sentinței Civile nr. 3597 din 20.11.2012 și Decizie Civilă nr. 631din 04.02.2014.
2706/27.06.2016BOLBOS ALEXANDRU PRIN ARH.DIANA GAGAobținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil si Obtinere A.D.- lucrari tip a - Desfiintari - Desfiintare casa parter.
2705/27.06.2016ZORLETAN CRISTIAN-DENISobtinere AD - Lucrari de tip a) - Desfiintari - Demolare casa existenta si pentru Aviz de oportunitate; elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2704/27.06.2016MIHET IOAN PRIN LACATUSU LAURENTIUobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere ap.2 regim P+1E si amenajare mansarda in pod existent rezultand ap.2 in regim de inaltime P+1E+M
2703/27.06.2016CHEVERESAN GHEORGHE PRIN C.ARH. POPA EUGENIA-ANAobtinere AC - Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Construire casa in regim de inaltime P+2E. Lucrari tip d) - Imprejmuiri - Realizare imprejmuire
2702/27.06.2016FAUR MARINELAObtinere AC- Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fatada clădirii aferenta spatiului pe durata contractului de închiriere.
2701/27.06.2016ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin Por -Mathe Victorobținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe.Reastaurare si zugravire fatade imobil.
2700/27.06.2016PINTEA DOREL PRIN RUSU LOREDANAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+2E maxim 2apartamente.;Lucrari tip d)- Imprejmuiri- Imprejmuire teren
2699/27.06.2016PRELIPCEAN VASILE SI MESZAROS ZOLTAN TIBERIUAviz de oportunitate; elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2698/27.06.2016FANTANEANU AURELIA si DANIELobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E( max 2 ap ) , garaj si anexa in regim P; lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto/ pietonal
2697/27.06.2016SC ECOSYSTEME SRL prin LANZA FABIO obținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ ,in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil si Obtinere AD - Lucrari de tip a)- Desfiintare - Desfiintare constructii existente
2696/27.06.2016SC ASIMONT BARTO SRLobținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2695/27.06.2016TAKACS LUDOVIC prin IONESCU VALERIAObtinere A.C - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari exterioare: modificare acoperis / mansardare casa existenta
2694/27.06.2016DAVID OVIDIU DANIELobținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale. Restaurare, modificare, consolidare, refunctionalizare in spatiu cu alta destinatie(alșimentatie publica/comert/servicii). Amenajare mansarda in pod existent spre str.Eugeniu de Savoya , suprainaltarea cladirii lateral pana la cota cornisei casei Savoya nr.1, Savoya nr.5 si spate pana la cota cornisei casei Griselini nr. 1, Proclamatia de la Timisoara nr.1.
2693/27.06.2016OLARESCU PETRU SI ELENA PENTRU BANI MUSTAFAObtinerea AC - Lucrari de tip a) - C-tii pt. comert si servicii :Schimbare destinatie spatiu din casa in SAD
2692/27.06.2016ISFANUT IOANobținerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2691/27.06.2016SC FRUCTUS SA prin CHICIUDEAN CLAUDIUobtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2690/27.06.2016SC FRUCTUS SA prin CHICIUDEAN CLAUDIUobtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2689/27.06.2016SZANI MATE IOSIFobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere in regim de inaltime parter la constructii existente. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren
2688/27.06.2016JURCHELA RAOUL obținere A.C.-Lucrări de tip a) d) Reabilitare anexe gospodărești și reconstruire împrejmuire.
2687/27.06.2016GOMOTRICEANU - MILOVAN DANIEL obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Construire împrejmuire provizorie proprietate
2686/27.06.2016ANDRICA VALEAN PENTRU LICEUL TEHNIC SPECIAL GHEORGHE ATANASIUObtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru institutii publice si servicii :Reparatii/ reabilitare invelitoare pentru internatul de baieti
2685/27.06.2016HUM IOSIF NICOLAE prin HUM DANIELobtinere AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru sanatate. Schimbare destinatie din spatiu comercial situat la parter in cabinet medical dentar
2684/27.06.2016VARGA VALENTINalipire parcele conform documentatie topografice intocmite de S.C. AB-CAD S.R.L. si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2683/27.06.2016SC ROMALDO SRLpentru alipire conform documentației anexă la C.U. Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice , întocmurea planului de amplasamnent și delimitarea imobilului , respectiva limitei imobilului dată de punctele de coordonate, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014ANCPI,completat cu Ordinul 1340/2015/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 și 33
2682/27.06.2016SC IMOBILIARA BAC SRL PRIN BERINDEI RADU NICOLAE
2681/27.06.2016SC SAIF-TIM SAalipire imobile rezultand un imobil in suprafata de 28300mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur - revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2680/27.06.2016LUNCAN MURA si LUNCAN LIVIUdezlipire imobil in doua imobile in suprafata de 525mp si 248mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2679/27.06.2016SC IULIUS MALL TIMISOARA SRLdezlipire parcela conform documentatie topografice intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. ing. Robescu Dan Ionel si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2678/27.06.2016SC IULIUS MALL TIMISOARA SRLdezlipire parcela conform documentatie topografice intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. ing. Robescu Dan Ionel si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2677/27.06.2016ȘTEFĂNICĂ FLORIN ROMULUS obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD - Extindere, reparații, modificări interioare la clădire de locuit P+1E, intrare în legalitate și schimbare destinație apartamente 2B și 2C în SAD.
2676/24.06.2016SC CAMPIA.RO SRL PT. SYGMA FLOR SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
2675/24.06.2016FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMINT IOAN SLAVICIObținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
2674/23.06.2016TEREGAN FLORIN-MARIUS SI TEREGAN LIAdezlipire imobile rezultând două loturi cu acces din str. Bârsei în conformitate cu documentația topo-cadastrală proiect nr. 100/aprilie 2016, întocmită de ing. Mihai I. GHERGHER și este valabil doar însoțit de planșele anexă vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2673/21.06.2016BORDEA IOSIF ALEXANDRUobtinere Aviz de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2672/21.06.2016PAVANELLO MARCO pt. SC MAESTRALE SRLobtinere Aviz de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2671/21.06.2016MANTA CARMEN NINAobținere AC - Lucrări de tip b)- Constructii pentru locuinte - Amplasare copertina (pe fatada secundara aferenta la intrare ap.9 curte interioara)
2670/21.06.2016JURCUT RAMONA PRIN MANTA CARMEN -NINAobținere AC - Lucrări de tip b)- Constructii pentru locuinte :Amplasare copertina (pe fatada secundara aferenta la intrare ap.7, curte interioara)
2669/21.06.2016STUDIO ARCA SRL PENTRU BEGA TEHNOMET SAobtinerea AC - Lucrari de tip a)-Constructii pentru industrie si servicii- Reamenajare birouri in cladiri cladiri existente .
2668/21.06.2016SC ROVLUC SRLobținere A.C.-Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firma (panou publicitar tip trivision) pe fațada aferenta postului trafo pe durata contractului de inchiriere
2667/21.06.2016PEGULESCU SILVIANAObtinere AC-Lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte :Amenajare mansarda in pod existent
2666/21.06.2016PETRAR ALEXANDRU LUCIAN PT. SC L&D BLUES SRLobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii - Schimbare destinatie din cladire D+P+M cu extindere D+P+M"in "pensiune turistica si restaurant BLUES, din platforma betonata-spalatorie auto in parcare, din garaj in anexa la pensiune turistica si restaurant BLUES
2665/21.06.2016JAKAB VIOLET, JAKAB ALEXANDER PRIN CHICIUDEAN CLAUDIU TEODORobținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut
2664/21.06.2016ABULL RAIDA pt. SC STRONGTAPE SRL obtinerea A.C.- Lucrari de tip a) - Constructii pentru depozitare - Extindere hala depozitare existenta
2663/21.06.2016SCURTU MARIANA SIMONA PRIN ILIESI IOANobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap.1, pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008.