Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  36
Numar/Data

Date identificare imobilAdresa
3585/26.08.2016SC TIM CARDENAS SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuinte colective cu regim de inaltime S+P+7E+M(Ep), conform PUD aprobat cu HCL nr. 448/2006
3584/26.08.2016BURCSA LUDOVIC prin POPA MIRCEAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare si exterioare - Demolare partiala, consolidari, extindere si etajare casa P existenta, rezultand casa P+1E si realizare acces auto
3583/25.08.2016WOJTASCHEK MIRABELA PRIN SC DRAGOS MIRCEA INVEST SRLobtinere A.C.-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte - Extindere in regim P la apartament nr.1.
3582/25.08.2016TECTONICS HOUSE PTR. GARDI BAKHTIARobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț-servicii -Schimbare de destinație din spațiu de locuit (ap. 1) în S.A.D (servicii de telefonie mobilă) . Lucrări de tip h) -Amplasare firmă pe fațadă.
3581/25.08.2016B.I.A. CONSTANTIN CIOCAN prin CONSTANTIN CIOCANobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire cladire locuinte colective in regim de inaltime P+3E conform PUD aprobat prin HCL 169/25.03.2008 si amenajare incinta. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren
3580/25.08.2016PALAGHIA IOANObtinere A.C - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari exterioare constand in modificare gol de fereastra - Intrare în legalitate lucrări executate fără autorizație de construire - conform Proces Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 30/30.06.2016. Amenajare curte (betonare). Obtinere A.D. - Lucrari de tip a) Desfiintare - Demolare anexa Corp C4
3579/25.08.2016IORDACHE MARCELINFORMARE
3578/25.08.2016BALACI EUGEN PRIN BUZATU STEFANIAobținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe:Reparatii la acoperis si terase
3577/25.08.2016HANDABURA DAN IONobținere A.C.-Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma/reclama pe fatada imobilului pe durata contractului de închiriere.
3576/25.08.2016DULCEA DANIEL LUCIAN obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc existent.
3575/25.08.2016MAN TEODOR CIPRIAN PRIN SC EUROFRAME SRLObtinerea AC – Lucrari de tip b) – Constructii pentru locuinte :Modificari interioare apartament si extindere cu terasa acoperita
3574/25.08.2016RODEAN ALIN VASILEObtinerea A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte :Reparatie ,inlocuire acoperis,
3573/25.08.2016BOCA TEODOR DANUT prin NACOV DAMIAN obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD / Alimentatie publica - Schimbare destinatie spatiu din locuinta in SAD / Spatiu pt. alimentatie publica si amenajare terasa pe teren proprietate. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firme pe fatada aferenta spatiului
3572/25.08.2016POPESCU PAUL Obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificare acoperis la imobilul existent in regim de inaltime S+P+1E+M
3571/25.08.2016DORCA DANIELA ELENAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Consolidare imobil, modificari interioare si exterioare, extindere in regim P la casa P existenta, rezultand casa P
3570/25.08.2016STUDIO ARCA SRLobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare și etajare casă existentă P, rezultând casă în regim de înălțime P+2E (pentru maxim 2 familii)
3569/25.08.2016RUJI FLORIN DORU PRIN RUSU LOREDANAObtinere AD - Lucrari de tip a)- Desfiintare - Demolare casa. Obtinere AC - Lucrari tip d - Imprejmuiri - Refacere imprejmuire Prezentul certificat nu poate fi utilizat pentru " construire locuinte colective, " intrucat propunerea facuta nu respecta prevederile RLU aferent PUG cu privire la functiunea zonei.
3568/25.08.2016STUDIO ARCA SRL pentru CONCITA SRLObtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii industriale si servicii - Modificari la A.C. 400/2015 constand in recompartimentari interioare si modificari goluri la fatadele halei de productie P si birouri P+2E
3567/25.08.2016PIRTEA CORNEL prin KOSA EDApentru obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru sanatate - Schimbare destinație din casa unifamiliala in regim de inaltime P+2E autorizata cu AC nr. 1110/2015 (in curs de executie), in cabinete medicale. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Refacere imprejmuire. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada pe durata contractului de închiriere
3566/25.08.2016SC WERK PROPERTY GROUP SRL prin ARH. BIANCA LUCAObtinerea AC - Lucrari de tip a ) - Constructii pentru locuinte- Refatadizare cladire autorizata cu AC nr.548 / 07.05.2014 - "Construire locuinte colective si functiuni complementare, regim de inaltime S+P+2E+Er, S+P+4E+Er, conf.PUZ aprobat prin HCL 212/25.05.2010."
3565/25.08.2016FILIPOVICI NATALIA pentru SC LEASING ROM SRL Obtinerea A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinație spațiu din locuință(ap. 1) în SAD
3564/24.08.2016MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSEinformare
3563/24.08.2016OLTEAN ELENAobtinerea AC - Lucrari de tip a)- Constructii pentru locuinte - Extindere si etajare casa existenta rezultand casa P+E si construire garaj P
3562/24.08.2016MOCOFAN ION SI MOCOFAN EUGENIA obținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe:Reabilitare fatade si acoperis
3561/24.08.2016ASOCIATIA DE PROPRIETARI PRIN MIRAUTA VALERIANobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica bloc de locuinte existent in regim de inaltime S+P+4E
3560/24.08.2016LETCHI LAURAINFORMARE
3559/24.08.2016THIERJUNG ADRIAN IOSIFobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa P+1E si garaj. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Realizare imprejmuire.
3558/24.08.2016JURCHEL LAURA CODRUTA PT. ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE JUNIOR obtinere A.C. - lucrari de tip a) -Constructii pentru invatamant - Schimbare destinatie spatiu din casa de locuit in spatiu cu alta destinatie - activitati specifice invatamantului prescolar.
3557/24.08.2016GHERGA EUGEN si GHERGA CRISTIAN obtinere A.C. -Lucrari de tip b) -Construcții pentru locuințe -Inlocuire invelitoare acoperis
3556/24.08.2016POPOVICI FLORIN reprezentant al SC FRIZERIE SALON PERA SRLObtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada spatiului pe durata contractului de inchiriere
3555/24.08.2016TINJALA ELENA - SC DATA GROUP INT SRLINFORMARE
3554/24.08.2016CIZMAS MARIA PRIN SAHLEAN NICULAIobținere A.C.-Lucrări de tip a) Cții pentru locuință - Construire casă (locuință) în regim de înălțime P+2E. Lucrări de tip d) - Împrejmuire parcelă.
3553/24.08.2016CONSTANTINESCU MIRELîn scop informativ.
3552/24.08.2016MALAESTEAN PAUL STELICA PRIN GOLBAN LUCA ALINAobținerea AC - Lucrări de tip c) - Construire copertină si reamenajare acces auto existent ( portal pentru acces auto)
3551/24.08.2016MARUȚĂ TRAIAN VICTOR - SC VIC SERVICE SRL prin ALBU LUMINITA obținere A.D. -Desființări - Desființare construcții existente C2 și C3
3550/24.08.2016FUNDATIA RUDOLF STEINERobținerea avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza avizului prealabil de oportunitate.
3549/24.08.2016SABIN RACIU pentru S.C. CIOCSAN S.R.L .Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuinte - Construire sera si spatiu depozitare unelte, amenajare peisagera si amplasare foisor. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren
3548/24.08.2016Stanoievici Miodrag pentru SC MARCOM FINANCE SRLLucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare reclamă pe fațada aferentă spațiului, pe durata contractului de închiriere.
3547/24.08.2016VELCIOV VLAD PRIN ROIBAN ALECSobținere A.C.-Lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe - Extindere în regim P, recompartimentare și reabilitare casă existentă.
3546/24.08.2016TRION DOREL si TRION SORINA prin BACIU RODICAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casa in regim de inaltime P+1E+M
3545/24.08.2016POPA VIOREL MIRCEA pentru STANCU MARIANAobtinere AC - Lucrari de tip a)- Constructii pentru locuinte - Demolari partiale, consolidari, modificari interioare si exterioare, extindere si etajare casa parter, rezultand casa in regim de inaltime P+1E
3544/24.08.2016Q PLANNING CONSULTANS SRL PENTRU CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR.1obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru sport :Reabilitarea si modernizarea corpului de cladire C2
3543/24.08.2016AGAFITEI CONSTANTIN Obținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare fatade ,zugravit,reparatii si amenajare mansarda in pod existent fara modificarea numarului de apartamente existent ; Prezentul Certificat de Urbanism nu poate fi utilizat pentru reabilitare termica
3542/24.08.2016PATRULIUS ION SERBAN pentru TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SAobtinere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru servicii /alimentatie publica- Refunctionalizare si modernizare cladire existenta ( modernizare instalatii, recompartimentari interioare, refaceri/inlocuiri de finisaje).
3541/24.08.2016SC PLANCONTROL SRL, pentru VALENTIN & ASOCIATIIobtinere Aviz de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
3540/24.08.2016BABA RAMONA MIHAELA prin SC SIREGON GRUP SRLs-a emis in scopul corectarii erorii materiale in sensul completarii C.U. nr. 424/2015 (elaborare PUZ - DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE IN INTRAVILAN, Calea Urseni, CF 421466, 421476, Timisoara, conform Aviz de Oportunitate nr. 04/26.01.2015)
3539/24.08.2016RAILEANU CASIAN OVIDIU SI SOTIA ALEXANDRAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare la ap.10 pentru imbunatatirea confortului- Legalizare conform art.28 din Legea 50/1991,
3538/24.08.2016DULCEA DANIEL LUCIAN PT ASOCIATIA DE PROPRIETARI obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc existent.
3537/24.08.2016TONENCHI MIRCEA repr.SC IMPRIMERIA MIRTON SRL obtinere A.C.-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu.Modificare firmă pe fațada clădirii pe durata contractului de închiriere.
3536/24.08.2016CIUCIU MARIAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire acoperis tip sarpanta la bloc existent St+P+4E si reabilitare termica
3535/24.08.2016AQUATIM SA obtinere A.C. - lucrari de tip a ) -Constr. edilitare -Construire cladire cu destinatia depozit reactivi si depozit butelii de oxigen si acetilena
3534/24.08.2016BUGAR SAVU reprezentant al SC STRELITIA SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii/hotel - Modificari interioare, recompartimentare la cladire existenta - Hotel Strelitia
3533/24.08.2016HAIKOUSKI EDUARD CLAUDIU PRIN MIHUT ANDREEA - MASTER CAR TEAM SRLobtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firme pe fatada si amplasarea panoului pe structura metalica (confrom PV 107/14.06.2016) - intare in legalitate
3532/24.08.2016HAIKOUSKI EDUARD CLAUDIU PRIN MIHUT ANDREEA - MASTER CAR TEAM SRLobtinerea A.C.- Lucrari de tip a) - Constructii industriale - Construire hala depozit (structura metalica) .
3531/24.08.2016MUSAT ALINA FLORINA reprezentant CABINET AVOCAT MUSAT ALINA FLORINAobținere A.C.- Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare signalistică - firma pe fațadă și amplasare totem pe domeniul public conform HCL 160/2009 pe durata contractului de concesiune.
3530/24.08.2016CARABUS CONSTANTINobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Schimbare destinatie spatiu din uscatorie in locuinta
3529/24.08.2016SC INFOBEST ROMANIA SRL PRIN SC SIREGON GRUP SRLobținere A.C. - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare sigla luminoasa cu litere volumetrice pe cladire
3528/24.08.2016TONENCHI MIRCEA PENTRU SC IMPRIMERIA MIRTONobținere A.C. - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Modificare logo pe firma existenta pe fatada cladirii
3527/24.08.2016BRAILEANU NICOLITA PRIN MUNTEAN ALEXANDRASchimbare destinatie din locuinta in SAD pentru incaperile de la parter(exclusiv), respectiv 3 camere si dependinte conform plan fara efectuare modificari ce necesita autorizatie de construire, conform art. 18, alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009
3526/24.08.2016MOISA IRINA GEORGETA reprezentant al RATTimisoaraobtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - TRASEUL 5-Calea BOGDANESTILOR in vederea realizarii lucrarilor aferente substatiei nr.3,linie de contact,protectie catodica,energoalimentare,lucrari de relocare si provizorate pentru bransamente si instalatii gaze,termice,telecomunicatii,energie electrica,iluminat public,apa-canal,antiincendiu,organizare de santier
3525/24.08.2016AQUATIM SAStudiu de fezabilitate - "Extindere retele apa-canal, bransamente apa si racorduri canal pe strazile: Iosif Bulbuca, Victor Gaga, Florin Medelet, Caras, Alexandra Indries, Popa Anca, Azaleelor, Sanzienelor, Anemonelor, Craitelor, Orhideelor, J.J. Ehler, Municipiul Timisoara", si obtinere AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - apa,canal. "Extindere retele apa-canal, bransamente apa si racorduri canal pe strazile: Iosif Bulbuca, Victor Gaga, Florin Medelet, Caras, Alexandra Indries, Popa Anca, Azaleelor, Sanzienelor, Anemonelor, Craitelor, Orhideelor, J.J. Ehler, Municipiul Timisoara"
3524/24.08.2016BOGDAN ADRIAN IOAN pentru S.C. INTELIFORM S.R.L. prin NISTOR MIHAIobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii industriale - Intrarea in legalitate conf. art. 28 din L. 50/91 rep si act.: Extindere hala de productie mecanica fina si corp administrativ in regim de inaltime P+1Ep existente, conform PUZ aprobat prin HCL 453/2015. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren proprietate si realizare accese si parcaje auto
3523/24.08.2016ARH.STANCIU GEORGE PT.SC CHIULAN SRL obținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut
3522/24.08.2016VASLA ADRIAN VASILE PRIN SC INSTAL 5F CONSTRUCTObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa, racord canal
3521/24.08.2016ANDREI MIHAI CONSTANTIN PRIN MICU IONObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
3520/24.08.2016DUMBRAVEANU FLORIN CRISTIAN PRIN VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3519/24.08.2016NICOLICI ANA PRIN BALULESCU CONSTANTINObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa, racord canal.
3518/24.08.2016SC LUTON REAL ESTATE SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
3517/24.08.2016HOGEA LAVINIA MARIA PRIN DOANDES ALEXANDRU MIRONObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
3516/24.08.2016NICA ADRIAN COSMIN SI CIOCAN PAUL EMANUEL PRIN BRAU TOMELObtinerea AC- Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransamente gaze naturale prin pozare subterana.
3515/24.08.2016SAMFIRA LAURA OLIMPIA prin VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz, apa, canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Bransament apa si racord canal.
3514/24.08.2016NISTOR NICOLAE PT. ASOCIATIA DE PROPRIETARIObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa. Bransament apa.
3513/24.08.2016ULITA CAIUS GRATIAN prin SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, gaz. Bransament apa, racord canal, bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3512/24.08.2016MUNICIPIUL TIMISOARA-DIRECTIA DEZVOLTAREobtinere A.C. - lucrari de tip b) Constructii administrative si social culturale. Modificare la AC nr.1602/17.07.2012(''Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului C.D.Loga'') -realizare rampa interioara de acces pentru evacuare in caz de incendiu.
3511/24.08.2016MUNICIPIUL TIMISOARA-DIRECTIA DEZVOLTAREobtinere A.C. - lucrari de tip b) Constructii administrative si social culturale.Reabilitarea, modernizarea , dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului C.D.Loga.
3510/24.08.2016NAGY TAMARA si GYULAY ZOLTAN-CALINalipire imobile rezultand un imobil in suprafata de 3168mp cu acces din str.Gradinarilor si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3509/24.08.2016SC EGERIA TM SRL si SC DMC COMPANY SRLinscriere drept de uz si servitute in favoarea ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului , respectiv a limitei imobilului dată de punctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr. 700/2014 ANCPI completat cu Ordinul nr. 1340/2015 ANCPI privind aprobarea Regulamentuluide avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară art.29 și 33.
3508/24.08.2016AVASILOAIE MIHAI, AVASILOAIE IRINA, AVASILOAIE MIHAELAalocare numar cadastral privind rectificarea suprafetei imobilului inscris in CF nr.400324 Timisoara , de la 1123 mp la 1141 mp , conform documentatiei intocmita de autorizat ANCPI - SC PILOT CAD.SRL Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3507/24.08.2016DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE, FAZAT SAMIR si FARZAT MIHAELAlocare de numare cadastrale noi prin operatiunea de dezlipire teren cu nr. top. 1839/b-1843/2/2/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/2 si instituire servitute de trecere pe 26mp auto, cu piciorul si pentru utilitati in favoarea imobilului cu nr.top 433678. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire si instituire servitute in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3506/24.08.2016VICAS MIHAI obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere acoperis la casa existenta - Legalizare conf. art. 28 din L 50/91 rep si act.
3505/23.08.2016DANIEL VARGA pentru E.ON GAZ DISTRIBUTIE ROMANIA SA Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Inlocuire retea gaze naturale presiune redusa, bransamente gaze naturale prin pozare subterana.
3504/23.08.2016BUN ANGELICA PTR. RCS-RDS SAObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - telecomunicatii - Extindere retea RDS & RCS, CTV, internet, telefonie prin pozare subterana conform H.C.L. 184/2009
3503/23.08.2016BUN ANGELICA PTR. RCS-RDS SAObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - telecomunicatii - Extindere retea RDS & RCS, CTV, internet, telefonie prin pozare subterana conform H.C.L. 184/2009.
3502/23.08.2016SC 17 MARKS COMPANY SRL PRIN SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3501/23.08.2016SOCIETATEA 17 MARKS COMPANY SRL PRIN SC VIMATO SRL Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3500/23.08.2016BRADU RAMONA LAURA PRIN SC VIMATO SRL Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3499/23.08.2016VISINESCU ADRIAN -ALBERTO PRIN MICU IONObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
3498/23.08.2016KATONA PAVEL Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana .
3497/23.08.2016FLOREA RODICA PRIN SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3496/23.08.2016INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS PT. MUNICIPIUL TIMISOARAalocare numar cadastral prin operatiunea de rectificare suprafata nr. top. 23490/2 si dezlipire conform documentatiei topografice intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I - ing. Bonchis Catalin - nr. proiect T88/iunie 2016, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3495/23.08.2016ARBACH OTILIA SI ARBACH GHIATHelaborare PUD
3494/23.08.2016FILIP SILVIA RUXANDRA PRIN MILCU ROXANA DANIELA obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta familiala P+1E. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Realizare imprejmuire.
3493/23.08.2016MARIN NEDA DIANA PRIN MILCU ROXANA DANIELAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta familiala P+1E. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Realizare imprejmuire.
3492/23.08.2016SAS STEFANObtinere A.D.-Lucrari de tip a)-Demolare constructii existente
3491/23.08.2016OLTEANU CRISTINA obtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire cos de fum pentru semineu aferent apartamentului 3
3490/23.08.2016URECHIATU ROMEO-ANTONIUobtinere A.C.- Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa P, garaj. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Imprejmuire teren
3489/23.08.2016LUCA CODRUTAîntrucât propunerea facuta nu respecta prevederile PUZ si RLU cu referire la functiunea zonei
3488/23.08.2016MILOSAVLEVICI VLADA, MILOSAVLEVICI CORINA-ADRIANA prin ARH. POPA VIORELobtinere AC - Constructii pentru SAD - Schimbare destinatie spatiu din locuinta (partial etaj I) in SAD (after school) la casa P+1E cu spatii comerciale la parter si locuinta la etaj
3487/23.08.2016TELESCU IOAN prin SC DISPLAY STATION SRLobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte - Demolare partiala casa P existenta, extindere si etajare, rezultand casa P+1E
3486/23.08.2016CIUCIU MARIAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent S+P+4E conform HCL 141/2007, rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M