Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  18
Numar/Data

BeneficiarDescriere
5049/04.01.2016ASOC. ONCOHELP , NEGRU SERBAN, ALINA , SIRBU DANIELA , IOAN , OPREAN CRISTINA scopul declarat, respectiv alipire imobile (teren) in conformitate cu documentatia topo-cadastrala-Proiect nr.1689/2015, plansele 1 intocmit de SC SALGO TOP SRL prin PFA Adrian Nicolae Oarga si este valabil doar insotit de plansele anexa, vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului/imobilelor data de punctele de contur, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
1781/29.04.2016BARA NICOLAE ADRIAN PRIN MIRON FLORINObtinerea AC - Lucrari de tip a) - Modificari interioare si exterioare apartament 2 prin schimbare destinatie partial in cabinet stomatologic (subsol si etaj ) , amenajare mansarda
1780/29.04.2016SEDAKO GROUP SRL PRIN BUGA VIOREL elaborare Plan Urbanistic de Detaliu - Construire imobil S+P+4E+Er cu locuri de parcare la parter si locuinte la etajele superioare
1779/29.04.2016ANDREESCU&GAIVORONSCHI SRL PRIN PUICHITA ANDREI pentru MULBERRY DEVELOPMENT SRLobtinerea avizului de oportunitate
1778/28.04.2016NOVAC IOAN SI NOVAC CRISTINAdezlipire imobil în conformitate cu documentația topo cadastrală întocmită de SC MULTILINES SRL, vizată spre neschimbare de către PRIMĂRIE.Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
1777/28.04.2016PARVA NICOLAE, GHERGHINA CALIN SI NICOLETA, ANGHELINA IOAN SI ALINA, ANGHELINA SORIN SI ZLATAdezlipire si alipire , conform documentatiei anexa la CU
1776/28.04.2016MUNICIPIUL TIMISOARA prin Biroul Tehnicalocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire (iesire din indiviziune nr. topo.29940), rectificare suprafata nr. topo. 29938 si alipire conform documentatiei topografice intocmite de SC BLACK LIGHT S.R.L., si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
1775/28.04.2016SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA prin Cadar GheorgheObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - energie electrica. Reglementare instalatii electrice in raport cu extindere retea troleibuz(pe teritoriul administrativ al Mununicipiul Timisoara)
1774/28.04.2016MUNICIPIUL TIMISOARA prin DIRECTIA TEHNICA - Serviciul D.P.U.H.-Biroul Utilitati Hidrotehnice alocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire si alipire conform documentatiei topografice intocmite de SC BLACK LIGHT S.R.L., si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
1773/28.04.2016POP LUCIAN PRIN BORZA SERGIUElaborare PUD - Construire casa . Obtinerea A.C. - constructii pentru locuinte - Construire copertina auto si imprejmuire proprietate la frontul stradal.
1772/28.04.2016SC ULTRAMARIN VOYAGE SRL- prin SIMONA LUTZObtinere A.C. -Lucrari de tip a) -Constructii pt turism- Construire cladire ,, CASA MARIA"- cu facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata- finantare prin P.O.R., axa prioritara 2.1"
1771/28.04.2016NOJE MARIA prin STEPANESCU CECILIAINFORMARE
1770/28.04.2016FARAJALLAH SADI prin arh. MORARU MARCELAObtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pt. servicii - Construire spalatorie auto Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada cladirii aferenta spatiului
1769/28.04.2016FARAJALLAH SADI prin arh. MORARU MARCELAschimbare de destinatie din casa in regim P+1E+M existenta, in spatiu cu alta destinatie SAD (cabinet medical / birouri), fara modificari structurale
1768/28.04.2016Puie Ananie repr.FEDERATIA COMUNITATILOR EVREIESTI DIN ROAMANIA-CULTUL MOZAICobținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții administrative si social culturale.Reabilitare Sinagoga str.Marasesti nr.6 prin(consoldare diafragme si bolti, refacere plansee,schimbare invelitoare, consolidare sarpanta,refacere scari exterioare, acces pentru persoane cu dizabilitati,restaurarea fatadelor,rezolvarea umiditatii, interventii functionale,reabilitarea edificiului ca cladire de cult, intervetii la instalatiile interioare, restaurarea componentelor artistice).
1767/28.04.2016CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA PRIN FOAME DANUTobtinere AC - lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinta - Realizare acces din exterior pentru ap.1
1766/28.04.2016BUGA VIOREL pentru SC HAWLE LTH SRLobtinerea AC - Lucrari de tip c) - Constructii pentru cai de comunicatie – Reamenajare drum de exploatare existent DE743/3/1 (4m)
1765/28.04.2016IGHISAN ANASTASIAObtinere AC -Lucrari tip d - Imprejmuiri - Imprejmuire teren
1764/28.04.2016SC MACCHINE PER CAFFE EXPRESSO-MCE SRL alipire imobile în conformitate cu documentația întocmită de SC MULTILINIES SRL, vizată spre neschimbare de către Direcția Urbanism. Resposabilitatea identificrii corecte a planului cadastral (de carte funciar) i a determinrilor topografice, întocmirea planului de amplasament i delimitarea imobilului, respectiv a limitei de imobilului dat de punctele de contur, revine persoanei autorizate sa execute lucrri de cadastru-conform Ordinului nr. 700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepie i înscriere în evidenele de cadastru i carte funciar, art. 29 i nr. 33
1763/27.04.2016CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRLdelipirea imobilului cu nr.cadastral 405041 in doua imobile: Lot 1 in suprafata de 72062mp si Lot 2 cu destinatia de teren pentru drum in suprafata de 526mp, dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 436321 in doua imobile: Lot 1 in suprafata de 5347mp si Lot 2 cu destinatia de teren pentru drum in suprafata de 253mp si a dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 425307 in doua imobile: Lot 1 in suprafata de 4765mp si Lot 2 cu destinatia de teren pentru drum in suprafata de 235mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur - revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
1762/27.04.2016DEKANY ELISABETA SI IOSIFobtinere A.C. - lucrari de tip d) - Imprejmuire teren pe limita stabilita conform sentinta civila nr.7634/2014
1761/27.04.2016ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI prin BUGIU ACHIM obținere AC - lucrări de tip a) - C-ții pentru locuințe. Construire acoperiș tip șarpantă la bloc P+4E existent.
1760/27.04.2016CIRMU BIANCA-ANAMARIAobtinere Aviz de oportunitate
1759/27.04.2016CIRMU BIANCA-ANAMARIAobtinere Aviz de oportunitate
1758/27.04.2016S.C. LUZ CONSTRUCT S.R.L. prin LOREDANA RUSUObtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe colective in regim de inaltime P+2E. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren
1757/26.04.2016MIRZA LILIAN PRIN MARZA ALEXANDRAobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si recompartimentari fara afectarea structurii de rezistenta la ap. 19
1756/26.04.2016ROTARI NICULAI PRIN LUTIC ELENAobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Reparatii si modificari interioare la ap.3
1755/26.04.2016POPI RADU CATALINobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime maxim P+2E, garaj si magazie. Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Realizare împrejmuire
1754/26.04.2016PAROHIA ORTODOXA ROMANA TIMISOARA- FABRIC prin HORATIU EMIL PASCUobtinere A.C. - lucrari de tip b) - C-tii pentru invatamant - Modificare la A.C. 1633/27.11.2013- modificari interioare si exterioare la cladire in curs de executie(renuntare amenajare mansarda in pod existent si renuntare la realizare 2 accese la mansarda ) rezultind cladire in regim D+P cu functiunea de ,,CENTRUL CULTURAL EDUCATIONAL MITROPOLIT VASILE LAZARESCU-
1753/26.04.2016ROHNEAN CLAUDIA SI ZARCULA ION PRIN WH PROJECT SRLobtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Extindere in regim P+1E la casa P si reamenajare casa existenta.
1752/26.04.2016TEPES-ONEA MIHAIobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD - Schimbare destinație spatiu partial din locuinta in spatiu pentru servicii catering (prepararea hranei)
1751/26.04.2016ING. VETROVETZ SEBASTIAN PT. ILIESCU RADUpropunerea facuta "construire cladire D+P+5E+Er" nu respecta prevederile PUG aprobat cu HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 cu privire la regimul de inaltime maxim admis
1750/26.04.2016WH PROJECT SRL pt. POPA IOAN VASILEObtinere AC - Lucrari de tip a) - Construcii pentru invatamant - Schimbare destinatie spatiu din locuinta (casa P+M) in centru de ingrijire copii - Gradinita
1749/26.04.2016DAUERBACH CRISTINA PT. SC BETA OPTIC SRL PRIN SERBAN DANobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru comert.Refunctionalizare unitate locativa 3/A in spatiu comercial.
1748/26.04.2016MUNTEANU DORU ARCHIRobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru SAD(alimentatie publica, comert, servicii).Schimbare destinatie spatiu din locuinta ap.1 in spatiu pentru: alimentatie publica,comert, servicii. Modificari exterioare constand in creare acces (gol de usa) din curtea interioara si creare acces din strada.
1747/26.04.2016CABINET AVOCAT MARIAN F. ARDELEAN repr.Sugar Yvonne Olgaobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru activitati caracteristice zonei centrale.Schimbare destinatie din pivnita situat la subsol aferent ap.4 in Sala fitness.
1746/26.04.2016DRAGAN ROXANA PTR. HARD XTM SRLobtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru comert, birouri si locuinte de srviciu - Extindere si etajare casa P existenta, rezultand casa in regim P+1E Schimbare destinatie spatiu din locuinta in spatiu comercial, birouri si locuinta de serviciu
1745/26.04.2016SC DUO GROUP SRL prin MILOS ANDREEA -MARINA obtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu.-Amplasare panou afisaj conform Legii 185/2013 art. 23 ;
1744/26.04.2016Androne Dorina -Rodica repr.SC CIVINDPRO SRLobținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe.Renovare/Reabilitare fatade imobil si acoperis.
1743/26.04.2016DAUERBACH CRISTINA PT. SC OFFICE SRL PRIN SERBAN DANobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru comert/servicii/alimentatie publica.Refunctionalizare unitate locativa 3/A in spatiu comercial/servicii/alimentatie publica.
1742/26.04.2016SZUCS ATTILA PRIN STEFANCU ANCA Obtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Reamenajare casa P, schimbare sarpanta si invelitoare
1741/26.04.2016STRAINU ALEXANDRUobținere A.C.- Lucrări de tip b) Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Refunctionalizare spatiu existent in sptiu pentru servicii, amenajari interioare. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere .
1740/26.04.2016SC EURO METAL WORKS SRL prin arh. George StanciuElaborare PUZ ,,Activitati economice, servicii, birouri, cazare, locuinte de serviciu, agrement", conform Avizului de oportunitate nr. 07/10.03.2016
1739/26.04.2016CLENCIU ADRIAN PRIN MARCULESCU LAURAobtinere AD - Desfiintari - Demolare constructie existenta
1738/26.04.2016AUTONOM SERVICES SA prin Mihailescu Alexandraobținere A.C. - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare reclama pe cladire si amplasare totem pe proprietate privata
1737/26.04.2016COJOCARIU ILIE PRIN MARCIN STEVAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Reparatii acoperis si fatade
1736/26.04.2016BADEA CRISTIAN STANCO PRIN BUGIU ACHIMobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc P+4E rezultând regim de înălțime P+4E+M conf. HCL 141/2007
1735/26.04.2016SAVESCU VALENTIN PRIN KIS TIBORobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap.2, pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008.
1734/26.04.2016Ocanovici Tomici Vidita pt. SC BVG AMANET SRLobținere AC -Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare signalistică pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
1733/26.04.2016POPA LAVINIA pentru LASTING SOFTWAREobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru servicii- Schimbarea destinatiei actuale in spatiu pentru birouri si recompartimentare interioara, la etajul V
1732/26.04.2016MAGUREAN MANUELA PRIN ANDREI GABRIELAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte - Intrare în legalitate - Modificari interioare fara afectarea structurii de rezistenta la ap. 1
1731/26.04.2016POPA LAVINIA pentru SPHINX ITobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru servicii- Schimbarea destinatiei actuale in spatiu pentru birouri si recompartimentare interioara, la etajul VI
1730/26.04.2016DOROT PARTIZAN PRIN PRELIPCEAN VASILEobținerea AC - Lucrări de tip b) -Constructii pentru locuinte :Zugravire, reparatii si schimbarea unui geam spre curte la demisol
1729/26.04.2016BOTEA IOANA PT. SC URSUS BREWERIES SAobținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru servicii -Schimbare destinatie cladire fermentatie (C27) in vestiar centralizat , modificari interioare
1728/26.04.2016COSTENIUC OVIDIU DORELobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinație spațiu din garajul nr.1 în spatiu cu altă destinație.
1727/26.04.2016BROLLMUSZ DANIELA TAMARA PTR. INTELIGENT CONSULTING GDT SRLobținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă luminoasa pe fațada cladirii aferenta spațiului comercial
1726/26.04.2016POPARTAN EMILIA-LUMINITA (FOSTA GUSET)Informare-construire casa
1725/26.04.2016TECAR DANIEL EMILobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Mansardare bloc existent S+P+4E rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M si reabilitare termică conform HCL 141/2007
1724/26.04.2016HAIDA C-TIN PTR. ASOCIATIA DE PROPRIETARI obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica bloc de locuinte existent
1723/26.04.2016TECTONICS HOUSE PT. ZP TRACTIM SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii,turism - intrare in legalitate- Modificari interioare ,amenajare mansarda in pod existent la casa P+2E cu spatii comerciale la parter,amenajare terasa,amenajare incinta si schimbare destinatie imobil rezultand cladire cu destinatia Pensiune ; lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. -Amplasare firma pe fatada
1722/26.04.2016PAP GABRIELA PT. STOICOVICI RADISLAVnu se respecta prevederile PUZ cu privire la regimul de inaltime maxim admis
1721/26.04.2016ISFANESCU FLORIN GABRIEL pt.SC IMI PRO FOOD SRLObtinerea A.C. - Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare panou publicitar pe imprejmuire existenta, pe durata contractului de inchiriere
1720/26.04.2016GERU NICOLETA ALEXANDRAINFORMARE
1719/26.04.2016SC DOUBLE PARTNERS SRL PRIN SC ARTPLAN SRLLucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P/P+1E,anexa gospodareasca si lucrari de tip d) - Imprejmurie.
1718/26.04.2016SC INTERCAD SRL PTR. LUGOJA ALINA CARLA obtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Schimbare destinatie din uscatorie in locuinta
1717/26.04.2016ZAH CRISTIAN IOAN PRIN SZEKELY GABRIELobtinere A.C. - lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren
1716/26.04.2016ZAH IOANobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare apartament la mansarda pentru imbunatatirea confortului
1715/26.04.2016BELEA ILEANA pt. SC IONECA EXPRES SRL, prin COSTEA PETRUobtinere A.C. - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare marchiza si aparat de racire
1714/26.04.2016SC CARMARIONE SRLobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Mansardare bloc existent S+P+4E rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M si reabilitare termică conform HCL 141/2007
1713/26.04.2016BUGA ALEXANDRU GABRIEL PRIN BUGIU ACHIMobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent S+P+4E conform HCL 141/2007, rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M
1712/26.04.2016ANISORAC TIMOTEI PT. PAROHIA ORTODOXA ROM.FRATELIA PRIN GHIBU DOINAobtinere AC - Constructii pentru culte - Extindere si etajare in regim P+1E la garaj P autorizat cu A.C. nr. 2898/2008, avand functiunea de activitati cultice
1711/26.04.2016OANCEA BOGDAN PT. SC TELIN- CONSTRUCT SRL obtinere AD - Desfiintari - Demolare sopron pentru fan si sopron pentru lemne
1710/26.04.2016ZAH CIPRIAN IOAN PRIN OANCEA BOGDANobtinere AD - Desfiintari - Demolare constructii existente
1709/26.04.2016LES ANDREEA pentru SC ATELIER 21 SRLobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma luminoasa pe fatada cladirii pe durata contractului de închiriere.
1708/26.04.2016SURDEA HERNEA ADINA Obtinere AC-Imprejmuiri-Imprejmuire teren
1707/26.04.2016SABOU LAURAobtinere A.C.- Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime Sp+P+1E si Lucrari tip d) -Imprejmuiri- Imprejmuire teren
1706/26.04.2016COROAMA IULIANA PRIN COROAMA LUCIAN Obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Construire casa in regim de inaltime P+1E si imprejmuire teren
1705/25.04.2016PAOLETTI MARIO PRIN STEPANOV MELANIAObtinerea A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte :Reparatie acoperis,burlane
1704/25.04.2016BREAZ OLIVER CORIN REPR AL SC NO LIMIT TE-ME SRLDobținere A.C. - Lucrări de tip b)- Constructii pentru comert : Modificari interioare si lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului comercial pe durata contractului ce inchiriere.
1703/25.04.2016SC EURO MOTOR'S SRL TIMISOARA prin arhitect MURESAN LAURA obtinere A.C. - lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte, comert si servicii -Modificari interioare si schimbare destinatie din atelier auto in SAD (spatiu cu alta destinatie) la parter ; Lucrari de tip h)-Constructii cu caracter provizoriu :Amplasare firme (reclame) pe fatada pe durata contractului de inchiriere
1702/25.04.2016DOBRICI ROXANAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire garaj dublu .Renovare anexe Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Modificare imprejmuire si realizare acces auto.
1701/25.04.2016SFERDIAN IRINA pentru LULA MARIANAobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firme pe fațadă pe durata contractului de închiriere.
1700/25.04.2016SC METALTIM SA prin BARTH JOSEF CLAUDIUobtinere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare mesh pe fațada cladirii
1699/25.04.2016MAZILU LUIZA pentru MAZILU GABRIELAobținere AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Modificări interioare in apartamentnr.13 pentru imbunatatirea confortului
1698/25.04.2016SOSDEAN NICOLAE si SOSDEAN VIORICAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare la casa parter autorizata cu A.C. nr. 751/2015
1697/25.04.2016MURESAN SERGIU DANIEL pt. LIEBERMANN ERICAobținerea Avizului de Oportunitate.
1696/25.04.2016TARAN ECATERINA CAMELIA pt. SC ULTRA OFFER SRL-Dobtinere AC - Lucari de tip a) - Constructii pt. servicii - Construire cladire in regim de inaltime P+1E: studio de dans
1695/25.04.2016IESAN DORIN prin SIPOS SORINobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere in regim de inaltime parter si modificari exterioare la casa P+M existenta, rezultand casa in regim de inaltime P+Mp. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Refacere imprejmuire
1694/25.04.2016ZAH MARIA ,ZAH IOANobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare ap.23 pentru imbunatatirea confortului
1693/25.04.2016PETCANA DANUT obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe imprejmuirea existenta pe durata contractului de închiriere.
1692/25.04.2016TATAR IONEL LAVINIUObținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent St+P+4E conform HCL 141/2007, rezultând bloc în regim de înălțime St+P+4E+M
1691/25.04.2016SC 903 STUDIOARH SRL -D PT. LIDL ROMANIA SCSpentru obtinere AC- Lucrari tip h ) - Constructii cu caracter provizoriu-Amplasare totem publicitar pe teren proprietate privata.
1690/25.04.2016SC 3A STUDIO SRL pentru BARCAUAN PARTENIUElaborare Plan Urbanistic de Detaliu
1689/25.04.2016BURA BIANCA IASMINA ALEXANDRA prin BUGIU ACHIMobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Schimbare destinatie din uscatorie in spatiu de locuit, amenajari interioare; construire balcon pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008.
1688/25.04.2016VOIN MADALIN MIHAI REPR. AL ASOCIATIA DE PROPRIETARIobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica bloc de locuinte existent
1687/25.04.2016TATAR IONEL LAVINIUObținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent St+P+4E conform HCL 141/2007, rezultând bloc în regim de înălțime St+P+4E+M
1686/25.04.2016SERBAN DORIAN RAZVAN prin PIRVA SEBASTIANINFORMARE
1685/25.04.2016COMAN LUMINITA prin COLOJOARA LAURA reprezentant al POLSLAND DEVELOPMENT SRLobținerea AC - Lucrari de tip a) -Modificare la proiectul " Construire imobil cu functiune mixta, predominant locuire colectiva in regim de inaltime S+P+7E+Er " autorizat prin AC 108/09.02.2016 si extindere imobil cu functiune mixta, predominant locuire colectiva in regim de inaltime S+P+7E+Er
1684/22.04.2016BOGLEA ALEXANDRA RALUCA REPR. AL SC PARK PLAZA SRL dezlipire si instituire servituti(trecere,superficie,uz) , asupra imobilului inscris in CF nr.443067 Timisoara in favoarea ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA , conform documentatiei anexa la CU
1683/22.04.2016INCHICI AURELIAobtinere AC-Lucrari de tip c)-Retele edilitare -Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana