Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  32
Numar/Data

BeneficiarDescriere
3111/28.08.2014MELINTE MARIUS pentru S.C. ROMTELECOM S.A. obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Interconectare canalizatie ROMTELECOM si canalizatie NETCITY - Zona CETATE
3110/28.08.2014SC RAULLY SRL pentru MUNTEAN CONSTANTINObtinere A.C.- Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
3109/28.08.2014UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARAObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare- energie electrica- Alimentare cu energie electrica SALA POLIVALENTA prin pozare subterana
3108/28.08.2014S.C. RAULLY S.R.L. pentru ASOCIATIA ONCOHELP prin NEGRU SERBANobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal - Redimensionare racord canal
3107/28.08.2014MIHANTA MARIA -TEODORAobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal, gaz, energie electrica Branșament apă și racord canal. Branșament gaze naturale prin pozare subterană. Alimentare cu energie electrică prin pozare subterană.
3106/28.08.2014SC RAULLY SRL pentru MIHANTA ADRIANobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal, gaz, energie electrica Branșament apă și racord canal. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.Alimentare cu energie electrică prin pozare subterană.
3105/28.08.2014BUGARIU MARIALucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal si gaz. Branșament apă și racord canal. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
3104/28.08.2014AVRAM VIRGILObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal
3103/28.08.2014COBUZ ANDREI si NICOLETA-ROXANAObtinere A.C.- Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
3102/28.08.2014POPA CLAUDIU MIHAIobtinere AD- Desfiintari- Desfiinatre casa existenta; obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Construire locuinta in regim de inaltime P+1E/M; Lucrari tip d)- Imprejmuiri- Refacere imprejmuire si accese existente auto si pietonal
3101/28.08.2014CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru SAD - Reabilitare spatii subsol aferente SAD1 - Interventie in regim de urgenta
3100/27.08.2014CUC VASILE obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz, energie electrica. Branșament gaze naturale prin pozare subterană. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
3099/27.08.2014MARIAN GABRIAN VASILEobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
3098/27.08.2014MUNICIPIUL TIMISOARA prin DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE , SPORTIVE SI CULTURALE obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru invatamant- Reabilitare termica SCOALA GENERALA nr.2
3097/27.08.2014GARANTI BANK prin DASCALU MIHAI SORINObtinere A.C. - lucrari de tip a) – Constructii pentru SAD- Amenajare spatiu existent ( desfacere pereti, recompartimentari, inlocuirea instalatiilor, inlocuirea tamplariei exterioare, refacere finisaje, montare ATM ); Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firme luminoase pe fatadele aferente SAD 3 pe durata contractului de inchiriere.
3096/27.08.2014NECHITOI VASILE Obtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte- Extindere in regim de inaltime parter (bucatarie si terasa)- lntrare in legalitate
3095/27.08.2014BARBU TIBERIUobtinere AC - Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Realizare imprejmuire
3094/27.08.2014VARGA MARIUS prin MICLOS ALEXANDRUObtinere A.C. – lucrari de tip a) –C-tii pt. locuinte - Modificari interioare si exterioare, consolidare, izolare termica, mansardare casa existenta rezultand P+M, extindere cu anexe gospodaresti P- intrare in legalitate
3093/27.08.2014STANCU DORELeste in curs de solutioare un dosar executional asupra imobilului, in sensul aducerii la indeplinire a obligatiei de desfiintare a constructiei si aducere la starea initiala a imobilului
3092/27.08.2014TODERESCU ARINA pentru S.C. PATROM S.R.L.obtinere A.D. - lucrari de tip a) - Desfiintari - Demolare casa in regim de urgenta
3091/27.08.2014S.C. PILOT TEAM S.R.L. PT. S.C. ELECTROMETAL S.A.Elaborare PUZ - ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA, conform Avizului de Oportunitate nr. 03/30.05.2013
3090/27.08.2014MERCIA MIHAELAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere ap. 1B prin amenajare mansarda in pod existent
3089/27.08.2014BUCIUMAN NICOLAIE ANTONobtinerea AC - Lucrari de tip a ) Constructii pentru locuinte -Construire locuinta tip duplex, maxim 4 apartamente max.P+2E+M, acces auto, pavilion acoperit; Lucrari de tip d) - Imprejmuire. Lucrari de tip f) - Organizare de santier
3088/27.08.2014TODECI CONSTANTINobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere locuinta in regim P+1E+M
3087/27.08.2014S.C. LA CASILINA SRLObtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru SAD- Modificari interioare la ap.3/A si 3/B; schimbare destinatie partial la ap.3/A din locuinta in SAD si creare acces direct din exterior ; Legalizare modificari interioare ( desfiintare pardoseli, tamplarie interioara, instalatie electrica, decapare pereti, marire gol intre living si hol)
3086/27.08.2014SBERA CRISTIANobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la apartament 22, pentru îmbunătățirea confortului.
3085/27.08.2014NOAGHEA CATALINobținere A.C. - lucrări de tip a) - C-ții pentru locuințe. Construire acoperiș tip sarpantă la bloc P+4E existent
3084/27.08.2014Gălușcan Lixandra ASOCIAȚIA DE PROPRIETARIObtinerea A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Restaurare fațade și acoperiș la imobil existent.
3083/27.08.2014CIUCA SORIN pentru SC TENDER SAINFORMARE
3082/27.08.2014BOLDA BOGDAN-ILIE pentru SC NATUR FITNESS SRLObtinere AC - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma luminoasa pe fatada aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere.
3081/27.08.2014COTUNA MIRCEA SI MELINDA obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
3080/27.08.2014SANDULEAN TUDOREL-SORIN prin SC TITEMA S.R.L.Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
3079/27.08.2014SC EGERIA TM PRIN SC IM JURAVLE SRLobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal, gaz - . Branșament apă și racord canal. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
3078/27.08.2014NICHESCU SERGIU-AURELObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
3077/27.08.2014NOVAC IOANObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, gaz. Bransament apa si racord canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3076/27.08.2014SUCIU LUCIAN GHEORGHE pt. SC AUTO LCD SRLobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii, depozitare- Construire hală prestări servicii și depozitare. Lucrari de tip d)-Imprejmuire - Realizare imprejmuire
3075/27.08.2014GABOR MATEobținere AC- Lucrări de tip b) Imprejmuiri -Realizare împrejmuire între proprietăți.
3074/27.08.2014TOMOROGA MIRCEAobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuința - Desființare parțială anexă (legalizare) și reconstruire cu mansardă, extindere și schimbare destinație spațiu din anexă în spațiu de locuit rezultând ap. 2 în regim P+Mp.
3073/27.08.2014VASII CRISTIAN MIRCEA - SC PROMPT REAL ESTATE SOLUTIONS SRLobtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare incendiu - Reabilitare instalatii hidranti interiori si exteriori la hala prelucrare mecanice si cladire anexa P+2E(C1, C2, C3, C4)
3072/27.08.2014SANDU DRAGOS MARTIANobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare (amenajare mansarda peste garaj pe conturul acestuia) la casa autorizata cu AC 2110/21.08.2006
3071/27.08.2014CÎRPACI TRIFUobtinere AD- Desfiintari- Demolare garaj si magazie; obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare, consolidari, reparatii, refatadizare, extindere si mansardare casa existenta rezultand D+P+1E+M
3070/27.08.2014ARH. NICOARA VLAD PT. CRISTEA OPRIAîntrucât propunerea facută nu respectă prevederile PUG
3069/27.08.2014Mărgineanu Cornea - Adina pentru ASOCIAȚIA DE LOCATARIobținere A.C. -Lucrari de tip b) -Construcții pentru locuințe - Refacere/ înlocuire burlane existente.
3068/27.08.2014GHIMAN FABIANelaborare Plan Urbanistic de Detaliu.
3067/27.08.2014TICLETE EUGEN DANIEL pt. S.C. POCAVISO PRODCOM S.R.L.obtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare reclama / firmă pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere
3066/27.08.2014APARASCHIVEI CRISTINAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Extindere casă în regim de înălțime P.
3065/27.08.2014MELENCIUC LIVIU pentru S.C. PANPHARMA MED S.R.L.obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere. Amplasare rampa mobila pt. persoanele cu dizabilitati
3064/27.08.2014HORAK CARMEN pentru SC THE EPIL EXPERIENCE SRLobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii- Schimbare destinatie din locuinta( ap. 2) in spatiu servicii; lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada spatiului pe durata contractului de inchiriere
3063/27.08.2014S.C. BEEPSPEED AUTOMATIZĂRI S.R.L. TIMIȘOARApropunerea facută nu respectă prevederile PUG
3062/27.08.2014SOPA MIHAI pentru S.C. A.S.K. TIM S.R.L.obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD/birouri- Demolare partiala, extindere si mansardare casa existenta rezultand imobil Dp+P+M cu intrare uscata. Schimbare destinatie din locuinta in SAD ( birouri). Lucrari tip d)- Imprejmuiri- Refacere imprejmuire
3061/27.08.2014GIURGIU FLORIN-NICOLAE si sotia GIURGIU IONELA-LAVINIAobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime Spartial+P+M cu garaj inglobat si lucrari de tip d) Imprejmuire -Imprejmuire teren.
3060/27.08.2014ROSTAS MIHAI si ROSTAS SUSANAobtinerea AC - lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Extindere casa in regim P si reparatii la casa existenta ( finisaje si tamplarie)
3059/27.08.2014RISCUTA CORNELIU ARTHURobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD- Schimbare destinatie din locuinta( ap. 5 ) in SAD; lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada imobilului pe durata contractului de inchiriere
3058/27.08.2014LEGRAND ALEXANDRU pentru S.C. PLANET FOOD S.R.L.obtinere A.C.lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare 2 firme pe fatada aferenta spatiului SAD 5 pe durata contractului de închiriere
3057/27.08.2014DOGAR OCTAVIANAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe -Închidere balcon și modificări interioare la apartament 9, pentru îmbunătățirea confortului.
3056/27.08.2014ADAM DOREL prin VETROVETZ SEBASTIANobținere A.C. Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Extindere in regim de inaltime P+M partial la casa existenta
3055/27.08.2014DRAGAN DRAGOMIR pentru S.C. DYNA PMD INVEST S.R.L.obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru sport si agrement -Amenajare teren de fotbal și terenuri tenis.
3054/27.08.2014DOBRE CONSTANTINobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Mansardare ap.13 existent rezultand locuinta P+M
3053/27.08.2014SOMESAN DIANA Obtinere AC - Lucrari de tip a)- Constructii pentru locuinte- Extindere cu terasa la casa existenta si mansardare casa existenta rezultand casa in regim de inaltime P+M, construire anexa P si carport
3052/27.08.2014MATIUTA OLIMPIA ZORINA(actual LENGHEL)obtinere A.C.-Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Continuare si modificare lucrari autorizate cu AC 693/05.07.1999 la casa P existenta rezultand casa P+M - modificari interioare si exterioare
3051/27.08.2014MUNICIPIUL TIMISOARA pentru COLTERM S.A. TIMISOARAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Lucrari de interventie la cladirea P.T. 48 C-TIMISOARA
3050/27.08.2014BOC NECHIFOR PRIN SC SIREGON GRUP SRLElaborare PUZ - EXTINDERE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN INTRAVILAN, PARCELA: A 1670/1/1 TIMISOARA, conform Avizului de Oportunitate nr. 01/25.04.2013
3049/27.08.2014PAROHIA ROMANA UNITA CU ROMA GRECO-CATOLICA TIMISOARA IV prin JURCA CONSTANTIN EUGENobtinere A.D.- Lucrari de tip a) - Desfiintare - Desfiintare constructii existente; prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat in scopul declarat "Construire Biserica si Centru de Cateheza misiune si insanatosire spirituala" intrucat nu se incadreaza in prevederile PUZ aprobat cu HCL 96/1998, dar poate fi utilizat pentru obtinerea avizului de oportunitate conform L350/2001 act.
3048/27.08.2014BUTUZA CLAUDIU pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA UNIRII nr.8obținere A.C.- Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Continuare de lucrari cu modificari la AC nr. 1756/08.10.2010 prin Regularizare volumetrie la acoperis, refacere sarpanta si inlocuire invelitoare
3047/27.08.2014EGERIA TM S.R.L.prin IM JURAVLE SRLobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
3046/27.08.2014JICHICI CIPRIAN CORNELIU reprezentant SC GENI SOFT GROUP SRLobtinerea AC - Lucrari de tip c) - Creare racord drum pt. acces auto din str. Acad. Alexandru Borza nr. 4 si amenajare 2 locuri de parcare in incinta
3045/27.08.2014FIBISAN AURELobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere cladire existenta cu anexa P si construire copertina ( intrare uscata si terasa)
3044/27.08.2014ASOCIATIA VIVART CENTRUL DE ARTTERAPIE SI PSIHOLOGIEobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3043/26.08.2014BEJAN MARINA SMARANDA Obtinere A.D.si A.C. -Lucrari tip b) -Constructii pentru locuinte - Demolare casa existenta.Reconstruire imobil locuinte in regim P+2E si garaj. Lucrari de tip d) - Imprejmuire teren
3042/26.08.2014TIM PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L.nu se respectă RLU : rezultă parcela cu suprafața mai mică de 150 mp .
3041/26.08.2014S.C. TIM PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. nu se respectă RLU : rezultă parcela cu suprafața mai mică de 150 mp ( LOT nr.2) și front stradal mai mic de 8m ( LOT nr.1) .
3040/26.08.2014PIRTEA CORNEL PTR. SC CENTRUL MEDICAL PIRTEA SRL obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru sanatate - Construire clinica medicala in regim de inaltime D+P+2E.
3039/26.08.2014TODERICIU VLAD GEORGE pentru CMI DR. TODERICIU VLAD Obtinere AC- Lucrari de tip d)- Lucrari de amenajare a spatiilor publice . Amenajare locuri de parcare pe domeniul public conf. HCL 18/ 2000.
3038/26.08.2014HERA ALEXANDRU pentru OSTOIN LIUBOMIR reprezentant al SC RHEINBRUCKE SRLnu se respecta prevederile PUZ referitor la amplasarea constructiilor in interiorul parcelei
3037/26.08.2014HOLOM ALIN - SC PROIECTIM CONSTRUCT SRLdezlipire imobil in doua imobile in suprafata de 308mp si 394mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare
3036/26.08.2014S.C. COTTONTEX S.R.L. PRIN S.C. INTERCAD S.R.L.alipire imobile rezultand un imobil in suprafata de 7164mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare
3035/25.08.2014S.C. MEDICI'S S.R.L.obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
3034/25.08.2014BORZA BOGDAN și BORZA OANA MARIAalipire imobil în conformitate cu documentația topo-cadastrală întocmită de SC 3D ArchiDraw SRL-D, vizată spre neschimbare de către Direcția Urbanism.
3033/25.08.2014STRATULAT CORNELUSobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+1E si anexa gospodareasca (magazie) in regim de inaltime P
3032/22.08.2014TODERESCU ARINAObtinerea AC - Lucrari de tip a) - Construire imobil "locuinte colective si servicii" cu parcaje in incinta si accese auto, conform PUZ aprobat prin HCL 261/2008
3031/21.08.2014CHITAC MARICELObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
3030/21.08.2014PATRUT NICOLAE-ADRIAN prin SC VIMATO SRLobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
3029/21.08.2014NINA GEORGEL ADRIANobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
3028/21.08.2014BUS ELENA MARGARETAobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
3027/21.08.2014MIRCU CONSTANTIN obținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3026/21.08.2014PETRESCU IONObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3025/21.08.2014SZAKALAS MARTIN obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
3024/21.08.2014CIMPEANU BEATRIX ZORANAObtinerea A.C. - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa-canal. Bransament apa si racord canal
3023/21.08.2014PUSCASIU DANIELA ANCAobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa - Bransament apa
3022/21.08.2014PETRESCU IONObținere AC - Lucrari de tip c). - Rețele edilitare- energie electrică. Bransament pentru alimentare cu energie electrica prin pozare subterană.
3021/21.08.2014NEACSU RADU PRIN BORZA ADRIAN Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
3020/21.08.2014CONSTANTIN NICOLAEobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa - Bransament apa si racord canal
3019/21.08.2014TRIPSA RAUL pentru SZUHANEK GHEORGHE OSCAR ERNESTobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana
3018/21.08.2014BLOGU TITUS AURELIANObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare- energie electrică. Modificare traseu LEA 20KV prin pozare subterana
3017/21.08.2014SOMEȘAN DIANA PRIN SC VIMATO SRLobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz. Extindere rețea și branșament gaze naturale prin pozare subterană.
3016/21.08.2014KOVACS FRANCISC LADISLAUobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
3015/21.08.2014OBERSTERESCU GHEORGHEObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare- energie electrica- Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
3014/21.08.2014SC RAULLY SRL pentru AGOCS ELISABETA obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
3013/21.08.2014NICORICI GHEORGHEobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3012/21.08.2014PASARIN ELEONORAobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.