Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  32
Numar/Data

BeneficiarDescriere
5049/04.01.2016ASOC. ONCOHELP , NEGRU SERBAN, ALINA , SIRBU DANIELA , IOAN , OPREAN CRISTINA scopul declarat, respectiv alipire imobile (teren) in conformitate cu documentatia topo-cadastrala-Proiect nr.1689/2015, plansele 1 intocmit de SC SALGO TOP SRL prin PFA Adrian Nicolae Oarga si este valabil doar insotit de plansele anexa, vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului/imobilelor data de punctele de contur, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3122/22.07.2016COLOJOARA CRISTIAN OVIDIU PENTRU VLADIMIR SIMIONOV obtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii locuinte si servicii - Construire ansamblu rezidential - Blocuri de locuinte colective si servicii, amenajari exterioare si accese auto, conf. PUZ aprobat cu HCL 333/2007
3121/22.07.2016DUMITRASCIUC RAMONA LAURAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap.2 pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008.
3120/22.07.2016PROTEIN HOUSE SRL Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu : Amplasare copertina retractabila
3119/22.07.2016 RACOLTA ANDREI PENTRU STELEA ILEANA SI STELEA LAURENTIUobținere A.C. - Lucrări de tip b) -Constructii pentru locuinte :Amenajari exterioare fatade cladire : Inlocuire partiala tamplarie existenta , reabilitare si zugravire fatade
3118/22.07.2016VLADIMIR SIMIONOV PRIN COLOJOARA CRISTIAN OVIDIUINFORMARE
3117/22.07.2016CUCU IONEL prin DEACONU REMUSModificari interioare - recompartimentari si practicarea unui gol , pentru imbunatatirea confortului la ap.54
3116/21.07.2016PETROV SNEJANA obtinere AC - Lucrari tip a) - Constructii pt. locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+1E pentru maxim 2 familii
3115/21.07.2016PUSCAU ASTRID PATRICIA DANA prin LUMINOSU ANAobținere A.C. Lucrări de tip d) - Imprejmuire - Realizare împrejmuire.
3114/21.07.2016BRD-GSG prin Vaduva Stefan Bogdanobținere A.C. - lucrări de tip b) Constructii pentru functiuni caracteristice Zonei centrale.Amenajare agentie Bancara in incinta complexului hotelier''Continental''.
3113/21.07.2016Popovici Victor repr.ASOCIATIA DE PROPRIETARIobținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe si SAD.Reparatii/reabilitare fatade(spre strada si curte itnerioara), invelitoare, gang acces curte interioara,casa scarii secundara.
3112/21.07.2016SC DRAGOS MIRCEA INVEST SRL pentru VANC GRIGORIE Aviz de oportunitate, elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
3111/21.07.2016KOZMA STEFAN PT. SC GLASS WINE CELLAR SRLobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Amenajari interioare si refunctionalizare spatiu comercial existent(S+P) in spatiu pentru alimentatie publica.
3110/21.07.2016HUSER SRL obtinere A.D. - lucrari de tip a) - Desfiintari - Desfiintare constructii existente (cad C1 top 21002-21003/3 si cad C1 top 21000), obținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut.
3109/21.07.2016Strava Catalina pentru SC CONTINENTAL SRLAvizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut.
3108/21.07.2016MAGORI ERZSEBET si MACK ERZSEBET MELINDA obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E+M Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire proprietate
3107/21.07.2016PAROHIA ORTODOXA ROMANA TM FABRIC EST PRIN PREOT CRISTIAN TOMESCUobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru culte - Amenajari interioare (spatiu tehnic pentru centrala termica) la Capela existenta
3106/21.07.2016BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA PRIN BALASA IOSIF Obtinerea A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte :Construire scara incendiu metalica la cladire existenta
3105/21.07.2016ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin arh. Stoian Laurentiu obtinerea AC - Lucrari de tip b) - -Constructii pentru locuinte :Reabilitare fatade
3104/21.07.2016GOMBOS-LUCA MIHAI-LIVIU PT. GOMBOS-LUCA NANCY G. Obtinere AC-Lucrari de tip b)-Constructii pentru locuinte :Reparatie fatade casa
3103/21.07.2016BALOGH LACRAMIOARAObtinere AC-Lucrari de tip a)-Construire gratar fara fundatie cu copertina
3102/21.07.2016HOJDA MARIA PRIN SC HIGHPLAN PRO SRLObtinere AC -Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Reconfigurare acoperis si mansardare casa existenta P rezultand casa P+M.
3101/21.07.2016COVRIG DORU pentru FENLACICHI IVANobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare, exterioare, extindere si schimbare destinatie din anexa autorizata cu A.C. nr. 553/1992, rezultand locuinta in regim de inaltime P+POD/M - legalizare
3100/21.07.2016MILOSAV LUISA prin ARH. DAN BUNEAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari exterioare - Inchidere balcon existent la ap. 12
3099/21.07.2016SC ANALOG CONSTRUCTII SRLAviz de oportunitate; elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil
3098/21.07.2016 JUGANARU VERGINIA pt. JUGANARU ADRIANobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala , in regim de inaltime P+2E ; lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto/ pietonal
3097/21.07.2016JUGANARU VERGINIA pt. JUGANARU ADRIAN, obtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa duplex, in regim de inaltime P+2E( max 2 AP ) ; lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto/ pietonal
3096/21.07.2016GOANTA ANGELICA PRIN ROSCA FLORAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap.1 pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL 35/2008.
3095/21.07.2016SC FUTURE CONSTRUCT SRLobtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
3094/21.07.2016BOTEA IOANA BIANCA pt. URUS BREWERIES SA obtinere A.D. - lucrari de tip b) - Desfiintari - Desfintare cladire fierbere- C22, siloz de malt- C20 si cladire fierbere -C40
3093/21.07.2016OPREA MARIA OLIMPIA pentru SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARAobtinere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru sanatate : Construire boxa oxigen
3092/21.07.2016Cirja Ioan pentru ASOCIATIA DE LOCATARI(PROPRIETARI)obținere AC - lucrări de tip a) - Refacere scara exterioara (de intrare in imobil)
3091/21.07.2016SIMA VIOREL REPR. AL RAIFFEISEN BANKObtinerea A.C. - Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare reclame luminoase pe fațada cladirii pe durata contractului de închiriere-Legalizare conform art.28 din Legea 50/1991,
3090/21.07.2016RARINCA AMALIA CLAUDIAObținere AC-Lucrări de tip a)-Construcții pentru locuințe-Modificări interioare la casă existentă rezultând locuință pentru max. 2 familii.
3089/21.07.2016P.F.A. BOCHIS MIHAI AUREL pt.NICOLAESCU AMELIA LOUISAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon si amenajeri interioare la ap.1, pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008.
3088/21.07.2016SC TRAIAN SRL PRIN ROIBAN ALECSObtinerea A.C. - lucrari de tip a) Constructii pt comert- Schimbare destinatie spatiu de locuit ap.8 in spatiu comert,cafe bar si Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fațada cladirii pe durata contractului de închiriere-Legalizare conform art.28 din Legea 50/1991,
3087/21.07.2016BRADEAN ALIN reprezentant al SC POLSLAND DEVELOPMENT SRLobținerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe colective, servicii, comert, birouri - Construire ansamblu cladiri rezidentiale cu servicii si comert la parter
3086/21.07.2016 GROZA ANDRADA schimbare destinatie partiala din locuinta (Ap. 1), in SAD - spatiu comercial (partial-1 camera), fara modificari, conf. art. 18 al. 3 din Ord. 839/2009.
3085/21.07.2016MOLDOVAN GLIGORE prin SZASZ ANAObtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Schimbare de destinatie spatiu din uscatorie in locuinta si construire balcon
3084/21.07.2016STIEBER HERTA PRIN TECTONICS HOUSE SRLpentru Aviz de oportunitate; elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil
3083/21.07.2016 LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" TIMISOARA repr. prin director CRISTESCU IONUTnu respecta HCL 5/1997, HCL221/1997 privind autorizarea constructiilor in zone cu identitate culturala si cu caracter bine definit, delimitate conform anexei 1, din HCL 5/1997 si HG 525/96, art.32 privind aspectul exterior al constructiilor.
3082/21.07.2016DOBRESCU VALENTIN ADRIAN PRIN BALULESCU C.Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa, racord canal.
3081/21.07.2016TULCAN GHEORGHE-Brau TomelObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa, racord canal.
3080/21.07.2016NISTOR NICOLAE PT. IUGA AUGUSTINObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
3079/21.07.2016NISTOR NICOLAE PT. WERK PROPERTY GROUP SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa, racord canal.
3078/21.07.2016GRUP DE PROPRIETARI prin Nistor NicolaeObținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa. Separare consum de apa.
3077/21.07.2016ELITE PLAZA SRLeste necesara reglementarea situatiei juridice a suprafetelor din imobilele inscrise in CF nr. 441747, CF nr. 441748 si CF nr. 441749, suprafete afectate de extinderea drumului, ce trebuie sa apartina Domeniului Public, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 73/24.02.2009.
3076/21.07.2016PETRUT Ioan, PETRUT Livia, TIRITEU Liviu-Daniel, TIRITEU Ramona, DRUTA Ioan Gavril, DRUTA Floareadezlipire parcela conform documentatie topografice intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. ing. Gheorghe Petru N. PINZARU, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3075/21.07.2016BUGESCU LIVIU SI BUGESCU RODICAdezlipire si alipire parcele conform documentatiei topografice intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. ing. Gheorghe Petru N. PÎNZARU si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3074/21.07.2016MUNICIPIUL TIMISOARA PT. COLTERM SAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea termica - Reabilitare racord termic primar la PT 44 - TIMISOARA
3073/21.07.2016L.A.M. PROJECT SRLprin propunerea de dezmembrare, se creeaza parcela fara acces direct la domeniul public si reglementarea accesului se face doar printr-un studiu de urbanism aprobat conform legislatiei in vigoare.
3072/21.07.2016BUSUIOC GAVRIL , VLADIC GHEORGHE SI CARMEN DORINA, ARIESAN OVIDIU-IOAN SI FELICIA, FECHETE GHEOE delipire imobil cu nr. cadatral 443456 in doua imobile in suprafata de 556mp si 247mp. si alipirea imobilului nou creat in urma dezlipirii in suprafata de 247mp cu imobilul cu nr. cadastral 408840 rezultand un imobil in suprafata de 760mp. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3071/21.07.2016MUNICIPIUL TIMISOARA pt. COLTERM SAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea termica - Reabilitare racord termic primar la PT 48A - TIMISOARA
3070/21.07.2016GATEWAY CONSTRUCTION SRL PRIN ROMTIM INSTAL SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Extindere retea apa si retea canal si bransamente apa si racorduri canal.
3069/21.07.2016BORZA ADRIAN pentru RADU DOINA, MEHNO STEFAN SI MEHNO CORNELIA , PETCANA PETRE, BASCU IULIANA-ELObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
3068/21.07.2016STOICANESCU MIRUNA AURA PRIN SC VIMATOObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3067/21.07.2016SC ELITE PLAZA SRL PRIN SC INSTAL 5F CONSTRUCT SRLObtinere AC -Lucrari de tip c) -Retele edilitare - Eliberare amplasament si Alimentare cu energie electrica (Eliberarea amplasamentului pt. realizarea conditiilor de coexistenta a obiectivului amplasat in Timisoara, Calea Dorobantilor, nr. 46-52. Alimentare cu energie electrica(Relocare post trafo si cabluri j.t si m.t. in incinta). Reglementare instalatii electrice in sens giratoriu proiectat la intersectia str. Matasarilor cu str. Palmierilor; Refacere retea de iluminat publica pe stalpi RATT proiectata pe Calea Dorobantilor, intersectie cu str. Palmierilor. Refacere retea electrica 0,4 kv pe Calea Dorobantilor si intersecte cu str. Palmierilor)
3066/21.07.2016SIMCELESCU MARIA PRIN SC VIMATOObținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Dezafectare bransament gaze naturale si realizarea unui nou bransament de gaze naturale prin pozare subterana
3065/21.07.2016MUNICIPIUL TIMISOARA PT. COLTERM SAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea termica - Reabilitare racord termic primar la PT 17A - ABRUD -5-16, TIMISOARA
3064/21.07.2016MUNICIPIUL TIMISOARA pentru COLTERM SAObtinere autorizatie de construire ptr. reabilitare retele termice secundare din Municipiul Timisoara - PT 93 - Sirius, nr. 9-11
3063/21.07.2016MUNICIPIUL TIMISOARA pentru COLTERM SAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea termica - Reabilitare retele termice secundare, PT 91, Astrilor, nr. 12-14
3062/21.07.2016MUNICIPIUL TIMISOARA pentru COLTERM SAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea termica - Reabilitare retele termice secundare, PT 91, Astrilor 7-11
3061/21.07.2016NICOLCIOIU COSMIN PRIN SC VIMATOObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3060/20.07.2016SCOROBETE ANCUTA obținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Schimbare destinatie din ap.1/A(compus din 2 boxe) situiat la subsol in spatiu pentru alimentatie publica(cafenea) si creare acces din exterior la subsol.
3059/20.07.2016SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRLObtinere AC- Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu- Amplasare totem reclama la statie distributie carburanti existenta MOL pe teren inscris in C.F. 89987
3058/20.07.2016BRADEAN ALIN reprezentant al SC POLSLAND DEVELOPMENTObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Bransament energie electrica prin pozare subterana si amplasare post trafo pe teren aferent imobilului.
3057/20.07.2016PAP GABRIELA PT. ARDELEAN LUCIA Obtienre AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Extindere in regim P la casa existenta si amenjare spatiu de locuit (birou)- in pod existent-intrare in legalitate
3056/20.07.2016SC BOND STUDIO S.R.L PENTRU SC COMATI PSG SRL Obtinerea A.C. - Lucrari de tip b) -Constructii pentru locuinte : Igienizari si finisaje exterioare , montare usi si geamuri , in urma punerii in siguranta a ap. 5,6,7
3055/20.07.2016EMANUEL VIOREL STEFANI PRIN ARH. DOCHIN LUMINITA repr.SC AURA NET SRLobținere A.C.-Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada imobilului pe durata contractului de închiriere.
3054/20.07.2016STIEBER HERTA PRIN TECTONICS HOUSE SRLobtinere AD - lucrari de tip a) - Desfiintare - Desfiintare constructii .
3053/20.07.2016PATAKI CRISTINA pentru SC IMOBILIARE C & V SRLobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinație din casă și anexe ( magazie, cămară, spălătorie și coridor) în spațiu cu altă destinație.
3052/20.07.2016S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. pentru S.C. AEM S.A.Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare incendiu - Reabilitare instalatii hidranti interiori si exteriori
3051/20.07.2016SZASZU CRISTIAN - BELA prin APOSTOL MARIA - RAMONAobtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuinte colective in regim de inaltime max. P+3E
3050/20.07.2016SALE MADALINAelaborare Plan Urbanistic de Detaliu -Executare constructie locuinta in curtea interioara ; Obtinerea A.C. -Constructii pentru sanatate : Schimbare partiala destinatie din casa in cabinet medical
3049/20.07.2016HORVATH LASLOAviz de oportunitate; elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
3048/20.07.2016Mihai Birta prin SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3047/20.07.2016CRACIUN NARCIS MIRCEA SI EMILIA prin Balulescu C.Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
3046/20.07.2016SALAJAN BIANCA PRIN BRAU TOMELObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa, racord canal.
3045/20.07.2016NICOLA PAUL RAZVANObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Bransament energie electrica prin pozare subterana.
3044/20.07.2016SC BANU CONSTRUCT PRIN SC AS-ROMPRIM SRLobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaze naturale- Extindere retea gaze naturale si branșament gaze naturale prin pozare subterană.
3043/20.07.2016GYORITS TIBERIUS PRIN MUNTEAN LENUTAObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal.
3042/20.07.2016RINCEC SVEN CLAUDIU prin SC VIMATO SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare- gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3041/20.07.2016SC INSTGAT SRL Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3040/20.07.2016PATAKI IOSIF PRIN BORZA ADRIANObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
3039/20.07.2016MALIN PETRU PRIN BALULESCU CONSTANTIN Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
3038/20.07.2016Seitan Adriana prin SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz,apa. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.Bransament apa.
3037/20.07.2016MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA TEHNICAobtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Executie fantani publice forate - 4 buc( faza S.F si P.T)
3036/20.07.2016ASTEFANII PETRU PRIN BORZA ADRIAN Obtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si Racord canal.
3035/19.07.2016NAGY IOSIF PRIN B.I.A. CRETU EMANUELobținere A.C.-Lucrări de tip a) -Etajare casă P existentă rezultând casă P+1E, cu locuință la parter și spații cu altă destinație la etaj.
3034/19.07.2016 MARIAN MARILENA obținere AC - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe. Modificări interioare(demolare perete despartitor interior) la ap. 16 pentru îmbunătățirea confortului
3033/19.07.2016TACACI MUGUR -LADISLAUobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Etajare casa existenta, rezultand P+1E - legalizare. Mansardare si izolare termica, rezultand casa P+1E+m.
3032/19.07.2016HARICH ALEXANDRU PENTRU MINECAN TALIDA-DUMITRITAObtinerea A.C. -Lucrari de tip b ) Constructii pentru locuinte :Reparatii capitale ,extindere si amenajare pod/mansardare
3031/19.07.2016Schinteie Ana- MariaLucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare reclamă pe fațada aferentă spațiului, pe durata contractului de închiriere.
3030/19.07.2016HANDREA DAFIN REPR. AL ASOC. DE PROPRIETARIobținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe.Reabilitare fatade si acoperis imobil.
3029/19.07.2016TUNDREA VASILE pentru SC SAIGEM SRL obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte, comert si servicii - Construire imobil de locuinte colective in regim de inaltime S+P+8E+2Er și functiuni complementare - conf. PUZ aprobat prin HCL 127/2010.
3028/19.07.2016CRUTAN ALIN PRIN BUGIU ACHIMobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc S+P+4E rezultând regim de înălțime S+P+4E+M conf. HCL 141/2007.
3027/19.07.2016FRANCISC KONIG PENTRU NOTRE DAME-ORDINUL DE CALUGARITEObtinere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pt. culte - Reparatii fatada
3026/19.07.2016JUDE ALEXANDRU - SC HIDROTIM SApoate fi utilizat pentru obținerea AC - Lucrări de tip a) - Acoperire teren sport cu structură metalică.
3025/19.07.2016NICORESCU IONELobținere A.C.-Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe- Modificări exterioare și interioare, supraetajare și mansardare casă parter rezultând casă P+1E+Mp.
3024/19.07.2016CHIOIBAS DANIEL RAUL PRIN SZEKELY GABRIELobținere A.C.- Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire garaj în regim parter