Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  51
Numar/Data

Date identificare imobilAdresa
5020/07.12.2016VIZITEU VIRGILObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
5019/07.12.2016SC EURO PRO EST SRLdezlipire imobil in doua imobile in suprafata de 9525mp si 2000mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
5018/07.12.2016SC INCONTRO PREFABRICATI SA dezlipire imobil in doua imobile Lot 1 in suprafata de 306mp si Lot 2 in suprafata de 62mp si institure drept de superficie, uz si servitute pentru lucrari de interventie asupra retelelor electice in favoarea SC ENEL DISTRIBUTiE BANAT SA si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
5017/07.12.2016CALDARAS STELAnu sunt respectate prevederile Regulamentului General de Urbansim H.G. nr. 525/1996 privind forma și dimensiunea parcelei.
5016/06.12.2016SC CONTINENTAL SRL prin ROBESCU DANinformare
5015/06.12.2016SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip c) - Constructii pentru cai de comunicatie/Lucrari tehnico-edilitare - Amenajare acces auto provizoriu din strada Aristide Demetriade
5014/06.12.2016SC CONTINENTAL SRL prin Robescu Daninformare
5013/06.12.2016SC 903 STUDIOARH SRL-D PT. SC LIDL DISCOUNT SRLobtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare panou publicitar pe teren proprietate privata
5012/06.12.2016MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIN BIROUL ȘCOLI -SPITALEobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru învatamant. Reparații - Reabilitare fațade imobil aferent Colegiului Tehnic I.C. Bratianu -Piata Huniade nr.2 - str. Lucian Blaga - str. Carol Telbisz (corp I, corp II, corp III)
5011/29.11.2016SC" ARHITECT.TRIMBITAS" SRL pentru. MUNTEANU TOADERobtinere AC - Lucrări de tip b)- Constructii pentru alimentatie publica/servicii :Schimbare destinatie spatiu din casa in spatiu pentru alimentatie publica si spatii cu activitati recreative, amenajari interioare si exterioare. Obținere AC -Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațadă pe durata contractului de închiriere - legalizare
5010/29.11.2016ILIESCU RADU IOAN PRIN MILCU ROXANA DANIELAnu poate fi utilizat în scopul declarat întrucât propunerea facuta "cladiri provizorii-vestiare pentru activitati sportive" nu respecta prevederiile Legii nr.50/919(act) cu privire la definirea constructiilor cu caracter proviziriu
5009/29.11.2016FUNDATIA CARITATEAobtinere A.C - Lucrari de tip d)Constructii pentru functiuni caracteristice zonei centrale -Amenajare locuri de parcare în incintă și accese auto (din str.Loga nr.3, str.20 Decembrie1989 , str.Patriarh Miron Cristea).
5008/29.11.2016SC SMITHFIELD PROD SRL PRIN ARH. ADAM OVIDIU ROMIObtinere A.C.-Lucrari de tip a)-Constructii pentru industrie - Amplasare rezervor apa sprinklere si statie pompare
5007/29.11.2016UNITATEA MILITARA 0520 TIMISOARA prin GHITA GHEORGHEObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Refacere instalatie interioara utilizare gaze naturale.
5006/29.11.2016UNITATEA MILITARA 0520 TIMISOARA prin GHITA GHEORGHEObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare -Refacere instalatie interioara utilizare energie electrica si iluminat exterior
5005/29.11.2016COSTE SAVETA, COSTE TRAIAN, CUBITCHI ANDREI, CUBITCHI EVA, SAMFIRA LAURA-OLIMPIAdezmembrare teren rezultând trei loturi în conformitate cu documentația topo-cadastral, întocmit de P.F.A. Lupulescu Livius Ștefan și este valabil doar însoțit de planșele anex vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr. 1340/2015/ ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
5004/29.11.2016NISTOR NICOLAE PT. COTELEA MIRCEA-DANobținere A.C. - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare:apă ,canal. Branșament apă și racord canal
5003/29.11.2016DANCIU DANIEL PRIN BORZA ADRIANobținere A.C. - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare:apă ,canal. Branșament apă și racord canal
5002/29.11.2016SC PROSPERO SRL PRIN SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Extindere retea gaze naturale prin pozare subterana; bransament gaze naturale prin pozare subterana.
5001/29.11.2016CIOPEC IOAN CRISTIAN PRIN BALULESCU C.Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
5000/29.11.2016SAVI ANA PRIN BALULESCU C-TIN ȘI ANASTASIAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
4999/29.11.2016NISTOR NICOLAE PT. ASOCIATIA DE PROPRIETARIObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa . Bransament apa
4998/29.11.2016ANDREI CONSTANTINObtinere AC -Constructii pentru servicii-Etajare si mansardare SAD existent in regim de inaltime P rezultand SAD in regim de inaltime P+1E+M
4997/29.11.2016PALEA ALINA PTR. SC AIR TECHNIC SRLObtinere AD - Desfiintare - Desfiintare casa existenta Parter -corp C2
4996/29.11.2016ASOCIATIA DE PROPRIETARI PRIN BARNA ADRIANobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte. Construire acoperis tip sarpanta la bloc existent St+P+4E
4995/29.11.2016RAIA ROMEO MARIUSObtinere AD - Desfiintare - Demolare casa existenta (ap1,ap.2) si obtinere AC - Lucrări de tip d) - Imprejmuire - Realizare împrejmuire teren
4994/29.11.2016BIROU VALORIFICARE SAD prin BANDI MARINELA obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru SAD - Schimbare de destinatie din locuinta (ap. 5) in SAD
4993/29.11.2016ARAZAN DORINEL SIMIONobtinere AC- Lucrari tip a)- Constructii pentru locuinte- Extindere in regim P+M , Construire anexa P , desfiintare anexa - Intrare in legalitate ,
4992/29.11.2016SC ARHITECT ANGHEL SRL PT. FAM MIHETobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere si amenajare mansarda rezultand ap.2 in regim de inaltime P+1E+M
4991/29.11.2016SOBOLEANU MARIUS pentru S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. Obtinerea A.D. - Constructii pentru industrie - Desfiintare cale ferata industriala
4990/29.11.2016CRISTEA LUCRETIAObtinere AC -Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Construire casa duplex in regim de inaltime P+1E, anexa, garaj si imprejmuire parcela.
4989/29.11.2016ALEXANDRU NEAGOE PRIN CRASOVAN MARIUSOntinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Modificare A.C.Nr.1346/2015 -"Construire casa in regim de inaltime P+1E cu garaj si imprejmuire teren".
4988/29.11.2016DRAGAN SECARA TEODORobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare si exterioare, extindere si etajare in regim de inaltime P+1E la casa existenta P, rezultand P+1Ep
4987/29.11.2016SC ARH. ANGHEL PTR. FAM TUTUNARU IOAN Obtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru servicii-Schimbare destinatie din casa, soproane si latrina in SAD-cu functiunea ingrijire medicala-camin de batrani-intrare in legalitate
4986/29.11.2016STAICULESCU CALIN prin RASANU GABRIEL obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru sanatate- Amenajari exterioare -extindere cabinet stomatologic cu structura demontabila pe teren privat
4985/29.11.2016CHICIUDEAN CLAUDIU TEODOR pentru SC DATURA IMPEX SRLObtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii/pensiune - Etajare pensiune existenta P+2E rezultand P+3E, amenajari exterioare si interioare, modificari fatada, amplasare lift
4984/29.11.2016SABIN RACIU pentru ANDREI CONSTANTINObtinere A.C. - lucrari de tip a), d) - C-tii pt. S.A.D.- Construire SAD in regim de inaltime max. P+2E, cu modernizare imprejmuire si realizare acces auto, locuri de parcare in incinta
4983/29.11.2016IVANICA EMILIA SI GABRIELdezlipire si alipire , conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4982/29.11.2016GIUROIU AURORA, DEGERATU MARIA, GRIGORESCU ELENAdezlipire imobile rezultând dou loturi și apoi alipire rezultând un lot, în conformitate cu documentația topo-cadastral întocmit de ing. Ionescu Dan George și este valabil doar însoțit de planșele anex vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4981/29.11.2016BRADEAN ALIN REPR. AL SC POLSLAND DEVELOPMENT SRL accesul la Lotul 2 prin servitute de trecere pe Lotul 1 , propus in documentatia intocmita de autorizat ANCPI - sc TOPO GIS EXPLORE srl/ing.Robescu Dan Ionel , nu este in concordanta cu PUZ-ul aprobat prin HCL nr.322/2010 . Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice , întocmurea planului de amplasamnent și delimitarea imobilului , respectiva limitei imobilului dată de punctele de coordonate, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014ANCPI,completat cu Ordinul 1340/2015/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 și 33
4980/29.11.2016SORBAN ANA SI SORBAN EMERICalipire imobile , conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33 .
4979/29.11.2016MINDRULEANU FLORINnu respectă RLU privind accesul fiecărei parcele rezultate la domeniul public și art.755 al noului Cod Civil.
4978/29.11.2016SC HAWLE LTH SRL alipire imobile rezultand un imobil in suprafata de 22800mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4977/29.11.2016MICLAUS DOREL SI MICLAUS CORNELIA-ELENAdezlipire imobil in trei imobile in suprafata de 324mp, 250mp si 250mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4976/29.11.2016CHARABA M. SAMIRdezlipire imobil in doua imobile in suprafata de 24mp si 1973mp si instituire drept de servitute, uz si superficie asupra Lot 2 in suprafata de 24mp, rezultat in urma dezlipirii, in favoarea SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4975/29.11.2016DORNEANU CORNEL SI ELENA nu respecta prevederile PUZ aprobat cu HCLM197/2001 preluat de PUG. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4974/29.11.2016MORAR TEREZIA SUSANA PRIN HERA GHEORGHE inscriere drept de servitute in favoarea ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului , respectiv a limitei imobilului dată de punctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr. 700/2014 ANCPI completat cu Ordinul nr. 1340/2015 ANCPI privind aprobarea Regulamentuluide avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară art.29 și 33.
4973/29.11.2016SC DUTCH REAL ESTATE SRLalipire imobile și este valabil doar însoțit de planșele vizate spre neschimbare anexă la C.U. , conform proiect nr.2509/2016 întocmit de SC Black Light SRL .Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr. 700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33.
4972/29.11.2016SC DANGERS SRLalipire parcela conform documentatiei topografice intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. ing. Daniel ROSCA TARCEA si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4971/28.11.2016S.C. MB CONCEPT S.R.L. prin SINCA MARIANAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte si servicii - Construire cladire locuinte colective si servicii in regim de inaltime P+11E+Er, conform PUD aprobat prin HCL 377/2008
4970/28.11.2016SC HOTEL REGHINA SRL prin DAVIDESCU SILVIA obtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
4969/28.11.2016CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRLObtinere A.C. - lucrari de tip c) - Lucrari tehnico-edilitare - Retea de canalizare pluviala si statie de pompare in incinta si montare conducta de refulare in Behela (pe domeniul public) pentru Continental Automotive Products Timisoara
4968/28.11.2016SC IAB CONSTRUCT SRLObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - energie electrica - Eliberare amplasament si reamplasare retea energie electrica prin pozare subterana pe domeniul public.
4967/28.11.2016CHICUDEAN CLAUDIU TEODOR pentru SC FRUCTUS SAobtinere A.C. - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare chiosc (suprafata 60 mp) pentru comert pe teren proprietate privata
4966/28.11.2016ONETE DUMITRUINFORMARE
4965/28.11.2016CARPACI DRAGOMIR PRIN ARH. POPA VIORELObtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Modificari interioare si exterioare si mansardare ap.1+2 rezultand imobil P+M cu max.2 apartamente.
4964/28.11.2016STUDIO ARCA SRL pentru BEGA INVEST SAobținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ pe baza Avizului de oportunitate obtinut
4963/28.11.2016S.C. SERVCON S.A. prin Delia VizitiuElaborare PUZ "CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINTE, BIROURI SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME 2S+P+8E", conform Avizului de Oportunitate Nr. 23/15.10.2015;
4962/28.11.2016BUTUZA CLAUDIU FLORIN prin HORAȚIU PASCU obtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
4961/28.11.2016POGAN MARIUS MIHAIL IOSIF reprezentant al ASOCIATIEI DE PROPRIETARIobținere AC - Lucrări de tip b) - Constructii pentru locuinte - Reparatie fatada imobil pentru cresterea calitatii arhitecturale ambientale a cladirii ( zona de interventie III )
4960/28.11.2016ROJI MANFRED PRIN CILCIOIU ELEONORAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru alimentatie publica - Modificari interioare, exterioare, extindere si schimbare destinatie casa P existenta, rezultand local de alimentatie publica in regim P
4959/28.11.2016ANDREAS DOREL AUREL prin ARH. DUMITRASCU COSMINobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa pt. 2 familii (max. 2 ap.) in regim de inaltime P+2E si anexe gospodaresti P. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Imprejmuire teren
4958/28.11.2016ARH.FORT OLIMPIU pt.MULLER TIBERIUobtinere AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si amenajare mansarda in podul imobilului existent (cu acces din ap. 7), rezultand ap. 7 in regim de inaltime P+M
4957/28.11.2016MUJ MAGDALENA ELISABETA pentru SC ROBCON TM SRLobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Mansardare casa P existenta si schimbare destinatie spatiu din locuinta in spatiu comercial, rezultand cladire in regim de inaltime P+M
4956/28.11.2016NEACSU VLAD-NICOLAEALCOM SAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD/comert- Etajare imobil existent P rezultand P+1E
4955/28.11.2016MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN BIROUL SCOLI - SPITALEelaborare Studiu de fezabilitate - pentru obiectivul "Construire cladire P+1E cu destinatia de cresa si loc de joaca pentru copii"
4954/28.11.2016S.C. STUDIO ARCA S.R.L. PT. BEGA TURISM SAObtinere A.C. - lucrari de tip a)- Constructii pentru servicii - Repozitionare post trafo, amplasare grup electrogen, construire corp tehnic pentru instalati pe platforma tehnica in incinta.
4953/28.11.2016PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.nu respecta HCL 482/2009 -terenul este destinat pentru drum si Legea 185/2013
4952/28.11.2016SC POG 77 SRL prin ARH. BALAN GABRIELpentru elaborare Plan Urbanistic de Detaliu
4951/28.11.2016ARH. DAN BUNEA pentru SC AUTO CLUB SRL obținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ pe baza Avizului de oportunitate obtinut
4950/28.11.2016 arh. Constantin Selariu pentru SC AUTOCLUB SRLobținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ pe baza Avizului de oportunitate obtinut
4949/28.11.2016RĂȚOI CRISTIAN Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
4948/28.11.2016SC SUN CONCEPT SRL PRIN SINCA MARIANAobtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
4947/28.11.2016BRISC IOAN reprezentant al SC PETRI NORBERT REINHARDT VIKTOR obținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ pe baza Avizului de oportunitate obtinut
4946/28.11.2016SABIN RACIU pentru ANDREI CONSTANTIN obținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ pe baza Avizului de oportunitate obtinut
4945/28.11.2016SC SEDAKO GROUP SRLdezlipire conform documentatiei anexă la CU.
4944/25.11.2016TODOR DANIELobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E ; lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto/ pietonal
4943/25.11.2016TODOR IOANobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E ; lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto/ pietonal
4942/25.11.2016CRISTEA LUCRETIAObtinere AC -Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Construire casa duplex in regim de inaltime P+1E, anexa, garaj si imprejmuire parcela.
4941/24.11.2016VARGA STEFAN prin BIA CRETU EMANUEL obtinere AC - Lucrari de tip b)- Construcții pentru locuințe -:Reparatii invelitoare acoperis.aferent ap. 8
4940/24.11.2016ANGHEL CONSTANTINObținere A.C.-Lucrări de tip a)- Construcții pentru locuinte. Lucrări de reparații, igienizări si înlocuire tâmplărie la ap.20 si igienizare boxa subsol.
4939/24.11.2016FEHER ANGELA Schimbare destinatie spatiu din ap. 4 in cabinet medical sau obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Constructii pentru sanatate - Schimbare destinatie spatiu din ap. 4 in cabinet medical
4938/24.11.2016SC FUTURE CONSTRUCT SRL PT. ASOC. DE PROPR.obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc existent.
4937/24.11.2016ARH. STOIAN IOAN LAURENTIU PTR. DUMITRAS CATALIN DACIAN obtinere A.C.: Lucrari de tip d) - Imprejmuire la front stradal cu acces auto si pietonal.
4936/24.11.2016MANEA SILVIU VIOREL PT. BOZGA CRISTINA-PATRICIAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe -Modificări interioare și exterioare la casa existentă în regim P+1E; extindere etaj 1- intrare în legalitate conf. art.28 din L50/91 rep si act.
4935/24.11.2016S.C. ZETU CRISTIAN S.R.L. prin DELIA VIZITIUObtinere A.D. - Lucrari de tip a) - Demolare constructii existente. Obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru servicii - Construire hotel in regim de inaltime P+3Epartial
4934/24.11.2016SOSDEAN CORINA pt.SC TITUS SRLobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții - Amplasare panouri solare pe cladire si rampe de acces pentru persoane cu handicap
4933/24.11.2016SC SIMULTAN SRLObtinere AD - Lucrari tip a) -Demolare - Desfiintare partiala constructie
4932/24.11.2016DUICA BOGDAN PT. CALUTOIU EDITH MARIAN obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă familiala în regim de înălțime P+1E, garaj, amenajare incinta si imprejmuire parcela.
4931/24.11.2016CHICIUDEAN CLAUDIU TEODOR PT. FRUGINA FLORIN AURELobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firme luminoase pe fațada aferentă spațiului comercial pe durata contractului de inchiriere.
4930/24.11.2016NOVACOVICIU MARIA prin SC CORONA TIMEXIM SRLobtinere AC - Lucrari de tip b)- Constructii pentru locuinte - Zugravire casa existenta P+1E. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri -Refacere imprejmuire
4929/24.11.2016STANCU FLORENTINA prin VARSANDAN ANCAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap. 2 pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008
4928/24.11.2016SC MARVI LOGISTIC SRL prin NEMES MONICAbtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma luminoasa pe fatada cladirii pe durata contractului de inchiriere
4927/24.11.2016DAN DANIEL CONSTANTIN prin STROITA PARMENAobtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firme pe fatada aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere.
4926/24.11.2016ARTENIE CLAUDIU pentru ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Obtinere AC-Lucrari de tip b)- Construcții pentru locuințe:Reparatii si inlocuire invelitoare acoperis.
4925/24.11.2016COJOCARU ANDREI REPR. AL LEEK SOFTWARE SRL-DObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal si Lucrari de tip a)- Constructii pentru locuinte - Amenajari interioare : amenajare grup sanitar si reabilitare instalatie electrica
4924/24.11.2016KRAMER EKKEHARD PRIN SC ROMTIM INSTAL SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal.
4923/24.11.2016Fehervari Gyozo Karoly prin SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
4922/24.11.2016EGERIA TM SRL PRIN EON DISTRIBUTIE ROMANIA PRIN MARIN CIPRIANObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
4921/24.11.2016R.A.T. TIMISOARA prin RAT TRAIAN Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana