Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  26
Numar/Data

BeneficiarDescriere
2598/22.07.2014S.C. EGERIA TM S.R.L.obținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2597/22.07.2014S.C. SPIRALL S.R.L.obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - electricitate - Alimentare cu energie electrică prin pozare subterană.
2596/22.07.2014S.C. RAULLY S.R.L.pt. HUTTMANN CAROL, FERENCZ MARIA, FAGETAN IRINAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
2595/22.07.2014SUTAC VASILEobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
2594/22.07.2014MITRICA MIHAI VIRGIL LIVIUobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
2593/22.07.2014CIUTA ALEXANDRUobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2592/22.07.2014COCIORVAN IOANobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2591/22.07.2014LASCAR DANIELA DORINAobtinere A.C. -Lucrari de tip c)-Retele edilitare- gaz- Reamplasare bransament gaze naturale si post reglare , prin pozare subterana.
2590/22.07.2014BOSCU-MESZAROȘ ZOLTAN LADISLAUobtinerea A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Schimbare destinatie din apartament nr.5 in spatiu comercial si realizare acces direct din exterior. lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă iluminată pe fațada aferentă spațiului comercial.
2589/22.07.2014NAVLIGU ISABELA DANIELAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD - Amenajări interioare la SAD 1 .
2588/22.07.2014RAU EUGEN DORUObținere A.C.- Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termica corp C3
2587/22.07.2014MOLNAR ANAMARIA IULIANAobținere A.C. - lucrări de tip h) - C-ții cu caracter provizoriu - Amplasare marchiza la ap.2 pentru protectie solara
2586/22.07.2014PROSA SILVIAObtinerea A.C. -Lucrari de tip a)- Constructii pentru comert/SAD- Schimbare destinatie spatiu din apartament in spatiu comercial, fara modificari interioare si exterioare
2585/22.07.2014DAVID LUCIA VICTORIAobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte/SAD – Zugraveli interioare, refacere tencuieli, inlocuire parchet cu gresie, reparare si vopsire geamuri, inlocuire usi degradate la apartamentul nr.5 demisol, SAD 1 demisol si boxa nr.1 demisol
2584/22.07.2014DARUIALA ELENA - SC STRELITIA EXCHANGE obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare caseta luminoasa si firma pe fațada aferentă spațiului
2583/22.07.2014AGOSTON OANA MIHAELA prin S.C. MELVIN S.R.L.obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Schimbare destinatie din locuinta ( ap.1) in SAD (spatiu comercial)
2582/22.07.2014VASUT OVIDIU MIHAI pentru S.C. RIGHT BETTING S.R.L.obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă luminoasa pe fațada aferentă spațiului comercial pe durata contractului de închiriere.
2581/22.07.2014SC INTERSECTION SRL PRIN SC MELVIN SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip d) Imprejmuire - Reconstruire imprejmuire
2580/22.07.2014MATEI CATALIN CIPRIANObținere A.C. - lucrari de tip d) - Imprejmuire. Refacere împrejmuire
2579/22.07.2014OPREAN CRISTINA MARINELAobținere AC - Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Realizare împrejmuire. Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
2578/22.07.2014DAVID LUCIA VICTORIAobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte/SAD – Restaurarea peretilor exteriori ai cladiri - refacere tencuieli, zugravire, inlocuirea geamurilor de la et. II ( identice cu ale intregii cladirii), repararea usii de la intrarea in cladire si a geamului de la casa scarii, reparatii balcon etaj I
2577/22.07.2014DARUIALA ELENA pentru SC STELITIA EXCHANGE OFFICE obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare caseta luminoasa si firma pe fațada aferentă spațiului .
2576/22.07.2014TODOROVIC GEORGETAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap.1, pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008.
2575/22.07.2014Bolda Bogdan pentru SC NATUR FITNESS SRL obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Amenajări interioare și schimbare destinație spațiu existent, parțial în sală fitness.
2574/22.07.2014ISAIN DUSAN presedinte SOCIETATEA COOPERATIVA INCALTAMINTEAobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firme pe fațada aferentă spațiului
2573/22.07.2014ISAIN DUSAN presedinte SOCIETATEA COOPERATIVA INCALTAMINTEAobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firme pe fațada aferentă spațiului
2572/22.07.2014Chirilă Vasile Dumitru pentru SC VOLKSBANK ROMANIA SAîn scop informativ
2571/22.07.2014LUPOIAN IOANObtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Schimbare destinatie din ap.1 in SAD - spatiu comercial
2570/22.07.2014SC LABAI EUROCENTER SRLdezlipire imobil în conformitate cu documentația topo-cadastrală întocmită de PFA ALINA CORINA BALA, anexa la CU
2569/18.07.2014CERNA VIRGILIU VALENTIN obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Mansardare clădire existentă în regim de înălțime P+2E, conf. art. 2 din L 50/91 rep. si act. și refacere fațade. Modificări interioare la apartament nr.3.
2568/17.07.2014BOLDA BOGDAN pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARIObtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte. Construire acoperis tip sarpanta la bloc P+4E existent
2567/17.07.2014SOCIETATEA COOPERATIVĂ IGIENA pt. S.C. SENNEVILLE S.R.L.obținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firme iluminate pe fațada aferentă spațiului comercial.
2566/17.07.2014MACRESCU JANEL si MACRESCU PARASCHIVAObtinere AD - lucrari de tip a) - Demolare - Demolare casa. Obtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P+1E. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren
2565/17.07.2014LIFA DORIN OVIDIU obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Etajare partiala si modificare locuinta P rezultand locuinta P+E
2564/17.07.2014MIRON ION prin S.C. PROCAD S.R.L.obținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinte. Modificari (amenajari) interioare la ap.8 pentru imbunatatirea confortului.
2563/17.07.2014BURE ADRIAN CRISTIAN pentru ASOCIATIA CRESTINA APS RM.VILCEAobtinere AD- Desfiintare- Desfiintare partiala casa ( ap.1); elaborare Plan Urbanistic de Detaliu si obtinere A.C. - Constructii pentru locuinte - Construire casa dupa elaborare si aprobare P.U.D. prin H.C.L.
2562/17.07.2014ARHIGEST SRL PTR. MURARIU GELUobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime max. P+2E (cu două apartamente), piscină și garaj P. Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Realizare împrejmuire. Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Bransament apa și racord canal.
2561/17.07.2014NEDICI NASSERobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte - Modificari interioare, modificari exterioare si amenajare mansardă in pod la imobil existent
2560/17.07.2014MUNICIPIUL TIMISOARA - DIRECTIA TEHNICAobtinerea avizului de oportunitate
2559/17.07.2014VADRARIU FLOAREAobținere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire balcon la ap. nr. 1 conf. HCL 35/2008 pt. imbunatatirea confortului
2558/17.07.2014BILC MANUELA DELIAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta in regim de inaltime P+1E si lucrari de tip d) - Imprejmuire teren
2557/17.07.2014ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin Barna Adrianobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte. Construire acoperis tip sarpanta la bloc existent St+P+4E.
2556/17.07.2014STOIAN RALUCA obtinerea avizului de oportunitate
2555/17.07.2014GALAN ADRIAN ALINobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru alimentatie publica/turism - Desfiintare partiala casa existenta si construire cladire cu functiunea pensiune si restaurant in regim S+P+2E
2554/17.07.2014BAMPAMETIS ANTONIOSobținere A.C. Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire garaj P.
2553/17.07.2014KIS TIBOR PT. OPRESCU IOAN VALENTINobținere AC - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire ansamblu de locuințe în regim de înălțime P+1E: 5 corpuri de clădiri tip duplex pentru locuințe și un corp de clădire tip vilă la strada principală cu 3 apartamente
2552/17.07.2014ADAM OVIDIU ROMI pentru S.C. AGASI S.R.L.Obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru comert/ servicii ( birouri) - Etajare imobil existent in regim de inaltime Ds+P+2E
2551/17.07.2014SC MOTICICA GRUP SA obtinerea avizului de oportunitate si Obtinere A.D. - Desfiintari - Desfiintare cladiri existente
2550/17.07.2014BUGA VIORELobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2549/17.07.2014IORDACHE DAVID PRIN SC VIMATO SRL obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
2548/17.07.2014S.C. RAULLY S.R.L. pt. MISTOIU MARIUS ȘI ȘTEF ONDINAobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
2547/17.07.2014SC MONROVIA IMPEX SRLobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2546/17.07.2014TOTH ANGELICA prin MUNTEAN LENUTAobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal, gaz. Branșament apă și racord canal. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
2545/17.07.2014S.C. RAULLY S.R.L. pentru LUTE FLORIN MIHAIobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
2544/17.07.2014SZASZ ENIKO, SZASZ ALBERT SI SZASZ VIORICAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
2543/17.07.2014STANCIU IULIA HORIAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal pluvial si menajer.
2542/17.07.2014COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA Sucursala CREIR Timisoara prin S.C. INSTAL 5F CONSTRUCT S.R.obținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2541/17.07.2014NEACSU RADUobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2540/17.07.2014VODOIU IOAN STEFANobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2539/17.07.2014ISCRULEASA MARGHIOALAobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2538/17.07.2014MARIAN GABRIAN VASILEobținere A.C. - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - Bransament energie electrică prin pozare subterană.
2537/17.07.2014MARGINEANU FLORICA obtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2536/17.07.2014DUCA MARIAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
2535/17.07.2014SOPT SILVIU PETRUobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2534/17.07.2014HEIDENFELDER CARMENobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2533/17.07.2014ZONTE MARIAN CATALIN obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal. Alimentare cu energie electrică prin pozare subterană. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
2532/17.07.2014CIMPEAN VASILE CRISTIANobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
2531/17.07.2014GHIAUR NICOLAEObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
2530/17.07.2014FILIMON NUTU IULIANobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana
2529/17.07.2014ROTARITA DOREL pentru S.C. COU VISKOL S.R.L.obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – apa, canal, energie electrica. Bransament apa si racord canal. Bransament energie electrică prin pozare subterană.
2528/16.07.2014ROIBAN ALECS pentru JALIL SEMIIRobtinerea AC -Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare nestructurale si amenajare mansarda in pod
2527/16.07.2014DIB LOREDANA NICOLETAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru învățământ - Schimbare destinație spațiu din locuință în grădiniță.
2526/16.07.2014ISAIN DUSAN presedinte SOCIETATEA COOPERATIVA INCALTAMINTEAobținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă/reclama pe fațada aferentă spațiului
2525/16.07.2014ISAIN DUSAN presedinte SOCIETATEA COOPERATIVA INCALTAMINTEAObtinere A.C.- Lucrări de tip h) - Lucrări cu caracter provizoriu - Amplasare firmă/reclama pe fațada aferenta spatiului
2524/16.07.2014ISAIN DUȘAN - SOCIETATEA COOPERATIVĂ ÎNCĂLȚĂMINTEAobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă și reclamă pe fațada aferentă spațiului, pe durata contractului de închiriere.
2523/16.07.2014ISAIN DUȘAN - SOCIETATEA COOPERATIVĂ ÎNCĂLȚĂMINTEAobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă și reclamă pe fațada aferentă spațiului, pe durata contractului de închiriere.
2522/16.07.2014ARDELEAN RAZVAN CODRINobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare la apartamentul nr. 17 - pentru imbunatatirea confortului.
2521/16.07.2014ISAIN DUSAN in calitate de presedinte al Societatii Cooperativa Incaltaminteaobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă si reclama pe fațada aferentă spațiului comercial
2520/16.07.2014ISAIN DUSAN presedinte SOCIETATEA COOPERATIVA INCALTAMINTEAObtinere A.C.- Lucrări de tip h) - Lucrări cu caracter provizoriu - Amplasare firme pe fațada aferenta spatiului
2519/16.07.2014RÎIOSU JANINA pentru BOJAN PAULINA obtinere AC- Lucrari de tip a)- Constructii pentru comert- Schimbare destinatie din anexa gospodareasca, garaj si magazie in spatiu comercial
2518/16.07.2014S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L. prin admin. JABRI TABRIZI SOHAILobținere A.C .- Lucrări de tip c)-Rețele edilitare - Alimentare cu energie electrică prin pozare subterană.
2517/16.07.2014ISAIN DUSAN in calitate de presedinte al Societatii Cooperativa Incaltaminteaobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă si reclama pe fațada aferentă spațiului SAD NR. 6
2516/16.07.2014SURCA LIANA ROXANA pentru SC NATIONAL COOP.SRL a fost depasit termenul de intrare in legalitate 01.01.2011 impus prin Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.40/537 din 01.06.2010
2515/16.07.2014Mohora Cristina (admin. SC LUCA SMC SRL) pentru Pintea Adrian - Cezarobținere A.C. - lucrări de tip h) - C-ții cu caracter provizoriu - Amplasare copertină la chioșcul autorizat cu nr. 1489/2012 - pe durata contractului de închiriere.
2514/16.07.2014SC CLASIPRIM FASHION SRL prin Prilipceanu Mariaobținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului (ap. 2/B) pe durata contractului de închiriere.
2513/16.07.2014POPA DAN PT. CHIRIAC GEORGELobtinere A.C. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren pe limita posterioara si limita laterala stanga
2512/16.07.2014HOREA CIRCA pentru S.C.UZINELE TEXTILE S.A.INFORMARE
2511/16.07.2014MUNICIPIUL TIMISOARA pentru S.C. COLTERM S.A.Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea termica - Reabilitare retea termica secundara CT BUZIAS - INTRAREA NEPTUN TIMISOARA
2510/16.07.2014BADAU IOANINFORMARE
2509/16.07.2014OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINAintocmirea avizului de oportunitate
2508/15.07.2014PETROI NICOLAEdezmembrare imobil si este valabil numai însotit de planșele anexă conform proeict nr.053/2014 întocmut de SC START-TOPO SRL ( ing.Anghel Adrian Paul ).
2507/15.07.2014BOCȘAN LIVIA pentru BOCȘAN FLORICALucrari de tip a) - Constructii pentru locuințe - Mansardare imobil existent în regim D+P+2E , conform art. 2 din Legea 50/1991 rep si act.: extindere apartament 2.
2506/15.07.2014CRACIUN LUCIAN FELIXbtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire anexa gospodareasca (magazie lemne, camara si camera tehnica) in regim de inaltime parter
2505/15.07.2014CODAT PAVELobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuine - Reparații și extindere P la casa existentă în regim de înălțime P - conform HCL 45/2009 modificat prin HCL 340/2010.
2504/15.07.2014OROSAN MARIUS prin POPESCU TUDORObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte. Construire casa in regim de inaltime P+1E+M pentru max.2 familii si anexa gospodareasca in regim P. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Refacere imprejmuire
2503/15.07.2014S.C. PRODAO-ING S.R.L. obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru servicii - Lucrari de amenajari interioare partiale la etaj I, la cladirea existenta.
2502/15.07.2014ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin SECOSAN IOAN CORNEL obtinerea AC - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare copertina deasupra intrarii in bloc P+10E
2501/15.07.2014BUZATU CRISTIAN obtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim P+ 1E . lucrari de tip d) - Imprejmuire teren.
2500/15.07.2014POP IONEL - PETRU proiectant al ATELIERUL ARHITEXT S.R.L.Obtinere AC- Lucrari tip a)- Constructii pentru servicii- Refunctionalizare si modernizare constructie existenta depozit tuica-vin in constructie pentru birouri, mansardare cladire existenta P+2E rezultand regim de inaltime P+2E+M
2499/15.07.2014PFA MAGNANI LUCA DANTEobținere A.C. - lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare, desființare parapet spre balcon și extindere ap. 1 cu uscătoria (realizare acces din apartament în uscătorie) pentru îmbunătățirea confortului.