Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  36
Numar/Data

Date identificare imobilAdresa
3505/23.08.2016DANIEL VARGA pentru E.ON GAZ DISTRIBUTIE ROMANIA SA Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Inlocuire retea gaze naturale presiune redusa, bransamente gaze naturale prin pozare subterana.
3504/23.08.2016BUN ANGELICA PTR. RCS-RDS SAObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - telecomunicatii - Extindere retea RDS & RCS, CTV, internet, telefonie prin pozare subterana conform H.C.L. 184/2009
3503/23.08.2016BUN ANGELICA PTR. RCS-RDS SAObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - telecomunicatii - Extindere retea RDS & RCS, CTV, internet, telefonie prin pozare subterana conform H.C.L. 184/2009.
3502/23.08.2016SC 17 MARKS COMPANY SRL PRIN SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3501/23.08.2016SOCIETATEA 17 MARKS COMPANY SRL PRIN SC VIMATO SRL Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3500/23.08.2016BRADU RAMONA LAURA PRIN SC VIMATO SRL Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3499/23.08.2016VISINESCU ADRIAN -ALBERTO PRIN MICU IONObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
3498/23.08.2016KATONA PAVEL Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana .
3497/23.08.2016FLOREA RODICA PRIN SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3496/23.08.2016INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS PT. MUNICIPIUL TIMISOARAalocare numar cadastral prin operatiunea de rectificare suprafata nr. top. 23490/2 si dezlipire conform documentatiei topografice intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I - ing. Bonchis Catalin - nr. proiect T88/iunie 2016, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3495/23.08.2016ARBACH OTILIA SI ARBACH GHIATHelaborare PUD
3494/23.08.2016FILIP SILVIA RUXANDRA PRIN MILCU ROXANA DANIELA obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta familiala P+1E. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Realizare imprejmuire.
3493/23.08.2016MARIN NEDA DIANA PRIN MILCU ROXANA DANIELAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta familiala P+1E. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Realizare imprejmuire.
3492/23.08.2016SAS STEFANObtinere A.D.-Lucrari de tip a)-Demolare constructii existente
3491/23.08.2016OLTEANU CRISTINA obtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire cos de fum pentru semineu aferent apartamentului 3
3490/23.08.2016URECHIATU ROMEO-ANTONIUobtinere A.C.- Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa P, garaj. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Imprejmuire teren
3489/23.08.2016LUCA CODRUTAîntrucât propunerea facuta nu respecta prevederile PUZ si RLU cu referire la functiunea zonei
3488/23.08.2016MILOSAVLEVICI VLADA, MILOSAVLEVICI CORINA-ADRIANA prin ARH. POPA VIORELobtinere AC - Constructii pentru SAD - Schimbare destinatie spatiu din locuinta (partial etaj I) in SAD (after school) la casa P+1E cu spatii comerciale la parter si locuinta la etaj
3487/23.08.2016TELESCU IOAN prin SC DISPLAY STATION SRLobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte - Demolare partiala casa P existenta, extindere si etajare, rezultand casa P+1E
3486/23.08.2016CIUCIU MARIAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent S+P+4E conform HCL 141/2007, rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M
3485/23.08.2016LEROY MERLIN ROMANIA SRLObtinere AC-Lucrari de tip a)-Construi statie autobus
3484/23.08.2016BOJIN MIRELA OFELIA reprezentant al ASOCIATIEI DE PROPRIETARIobținere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinte - Reparatii la fatada si acoperis la cladire existenta
3483/23.08.2016COTUT SUSANA PT. ILCU NECULAIObtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte. Consolidare casa parter existenta si reparatii acoperis
3482/23.08.2016BACEAN AUREL IOAN prin ARH.GRUMEZA RADUnu respecta prevederile PUG cu privire la regimul de inaltime maxim admis
3481/23.08.2016SZEKELY GABRIEL PENTRU ASOCIATIA DE PROPRIETARI obținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe:Reabilitare fatada si reparatii acoperis
3480/23.08.2016BOITOR CORNEL prin COSTEA PETRUobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare la ap. 2, pentru imbunatatirea confortului
3479/23.08.2016PETRIN FELICIA MIRELAObtinerea A.C. - lucrari de tip a) Constructii pt comert- Schimbare destinatie spatiu de locuit ap.3 in spatiu comercial
3478/23.08.2016CIAUSU CONSTANTINA TEODORAobtinere A.C.- Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada cladire pe durata contractului de închiriere.
3477/23.08.2016PUSCAS NICOLAE ZAMFIR PRIN ARH. GABRIEL BRIHACobținere A.C. - lucrari de tip a) - C-ții pentru comerț - Schimbare invelitoare si modificari exterioare ( executare acces suplimentar ) la spatiu comercial existent
3476/23.08.2016DIAC LAURAprin P.V. de constare si sanctionare a contraventiei cu nr.146/13.07.2016 s-a dispus desfiintare
3475/23.08.2016PERCEC VASILE PTR. PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA PRIN SC PATH S ROUT SRL obtinere AC - Lucrari tip c) - Cai de comunicatie - Largire la 2 benzi de circulatie Str. Wilhelm Tell autorizat cu AC NR.4661/2003
3474/23.08.2016MIHUT ARIANA MARIA PRIN CEAN CORINAobtinere A.C.-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Construire locuinta P+M cu garaj si imprejmuire teren
3473/23.08.2016TERBANCEA CARMINA ZENUTA PRIN ARHIMADE PROJECTobtinere Aviz de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
3472/23.08.2016CAPUSNEAN VIOREL GHEORGHITA reprezentant al SC SAM GROUP SRL obtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru SAD - Modificare AC nr. 1130/13.08.2015 (Reconfigurarea compartimentarilor de la grupurile sanitare din subsol si a rampei de acces la subsol)
3471/23.08.2016 MUNICIPIUL TIMISOARA prin Directia Cladiri,Terenuri si Dotari Diverse.INFORMARE
3470/23.08.2016BRANZAN COSMIN prin BIA PATRASCU-BABA CRISTINAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Demolare partiala, modificari interioare/exterioare la casa P existenta , schimbare destinatie din locuinta in anexe gospodaresti si garaj . Lucrari de tip d) Imprejmuire - Refacere imprejmuire proprietate
3469/23.08.2016CRACIUN CRISTIAN pentru S.C. BRICK IMOBILIARE & SERVICE propunerea facuta : " Locuinte colective regim de inaltime S+P+2E+M" nu se incadreaza in prevederile PUD aprobat prin HCL 421/2000. Poate fi utilizat pentru Obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime max. S+P+2E
3468/23.08.2016CODREANU ELENA PRIN MAGIARY ANA MARIAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap.4 pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008.
3467/23.08.2016MINDAK ALINA PTR. SIGA CONSTRUCT SRLObținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe-Mansardare bloc de locuinte S+P+4E rezultand bloc de locuinte in regim S+P+4E+M si reabilitare termica conform HCL 141/2007
3466/23.08.2016BOBOC ADRIEAN PRIN DUMITRASCU COSMIN btinere A.C. - lucrari de tip a) Schimbare destinatie din locuinta (ap.3) in spatiu cu alta destinatie
3465/23.08.2016ASOCIATIA DE PROPRIETARI Obtinerea A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte :Reparatii acoperis si fatada
3464/23.08.2016SC FAMICAS SRLobținere A.C.- Lucrări de tip b) Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Refunctionalizare imobil cu destinatia de SAD in spatii pentru alimentatie publica, servicii, comert.Subsol si parter-restuarant, cafenea, comert alimentar;etajul 1,2 si 3-sediu firma, punct de lucru firma, birouri
3463/23.08.2016FANEA FLORIN PRIN ROIBAN ALECSpentru obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica si construire sarpanta la sediu P+4E existent
3462/23.08.2016CAZACU GABRIELA PT. BIUNDO ANGELOINFORMARE
3461/23.08.2016ADAM OVIDIU reprezentant al SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "LOUIS TURCANU" , SPITALUL DE obtinere A.C.- Lucrari tip b)- Constructii pentru sanatate - Amplasare generator de curent si lucrari de montaj (lucrare de sapare santuri, betonare platforma, montare grup electrogen)
3460/23.08.2016ADAM OVIDIU reprezentant al SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII " LOUIS TURCANU" TIMISOARAobtinere A.C.- Lucrari tip b)- Constructii pentru sanatate -Reparatii capitale, extindere prin inchidere terasa etaj 2 si modernizare SECTIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPITAL LOUIS TURCANU TIMISOARA (CORP C2)
3459/23.08.2016BREBU FLOAREA MARIA obtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare si inchidere balcoane la ap.nr.7 pentru îmbunătățirea confortului
3458/23.08.2016MATEI TEODOR pentru ASOCIATIA RELIGIOASA CENTRUL CRESTIN TIMISOARA Obtinere A.C. - lucrari de tip a) - CLINICA "BETSAIDA"- Etajare si mansardare cladire autorizata cu AC nr. 1235/2009 rezultand D+P+3E+M , modificari interioare si exterioare si amenajare acces auto
3457/23.08.2016SC BONDSTUDIO SRL PENTRU SZABO IULIANAobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Modificari interioare, amenajari interioare si schimbare tamplarie la ap. 4 si izolare termica exterioara la imobil existent -Intrare in legalitate
3456/23.08.2016BANDIU VASILE PRIN FAUR VIOLETAnu se respecta OMS 119/2014
3455/23.08.2016RACOVICEAN DOREL-TUDOREL PRIN ARH. M. BUMBULICIobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire 2 balcoane la ap. 1, pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008
3454/23.08.2016STOICIU BIANCA MARIA SI STOICIU VOICU PRIN ARH.SPATAR MIRELAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Construire locuinta familiala S+P+E cu garaj dublu,piscina cu anexa . Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Realizare imprejmuire.
3453/23.08.2016SZEKELY GABRIEL PT. ZAH IOANobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte - Modificari interioare ,recompartimentare apartamente existente la mansarda
3452/23.08.2016RAMNICEANU IOANA PT. LAND SIBIU TWO SRLinformare
3451/23.08.2016KALNOKI IOSIF reprezentant al S.C. PRONO 1897 S.R.L.obtinere A.C.- Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificare A.C. nr.1737/18.11.2015 in curs de executie, constand in modificare imprejmuire si schimbare material invelitoare fara modificare forma acoperis
3450/23.08.2016ARH.STANCIU GEORGE PT.CHIULAN DUMITRU obținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut
3449/23.08.2016SCARLATESCU CRISTIANAviz de oportunitate, elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
3448/23.08.2016PLESA IUGA ILIEobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare si exterioare (inchidere balcon ) la ap.19 pentru îmbunătățirea confortului
3447/22.08.2016RUGINA EVA AURELIA SI RUGINA AURELIAN GRIGORE PRIN COROJOR DUSCOobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale. Igienizare prin reparartii, zugraveli interioare si refunctionalizare spatiu ap.2(magazin,depozit) in spatiu pentru alimentatie publica(restaurant), spatiu comercial si servicii(birouri).
3446/22.08.2016COZMA TUDOR CORNEL REPR. AL SC METRO CASH&CARY ROMANIA SRLObtinere AC-Lucrari de tip a)-Realizare scara veticala si platfoma tehnica pe structura metalica a turnului publicitar
3445/22.08.2016BERDEU TATIANApropunerea facuta nu respecta prevederile OUG 114/2007.
3444/22.08.2016SC CONTITECH ROMANIA PRIN GELMAREAN ANDREIObtinere A.C.- Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Reparatii si refacere imprejmuire
3443/22.08.2016PETRAN IOAN si sotia PETRAN DOINA PRIN SANDRU IOANObtinere A.C. – lucrari de tip b) – Constr. locuinte – Modificari interioare la ap. nr. 5 - intrare in legalitate
3442/22.08.2016ROSU STEFAN PRIN SC SAURO CADnu se respecta prevedrile Legii 50/1991 rep. si act., Art.13 (terenul este domeniul public)
3441/22.08.2016PETRESCU ROMEO LUCIAN repr. ASOCIATIA DE PROPRIETARI obținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe.Reabilitare, zugravire, reparatii fatade, acoperis si elemente de tinichigerie.
3440/22.08.2016VARZARU ANCAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari exterioare - Inchidere balcon existent la ap.6
3439/22.08.2016ALB MARIUS pt. SHVARTZ CHAVA obtinere A.C. - lucrari de tip b) - C-tii pt. locuinte - Reabilitare imobil existent, igenizare si inlocuire tigla
3438/22.08.2016DASCALU IULIAN obținerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+M si CARPORT. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren
3437/22.08.2016SC UNI TOOLS SRL PT. GETAX SAobținere A.C. - lucrari de tip h) - C-tii cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațada clădirii, pe durata contractului de inchiriere
3436/22.08.2016ARH. ANCA MARIA BADEA pt. ASOCIATIA DE PROPRIETARI ,,3 AUGUST 1919, NR. 3"Obtinere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte- Reparatii la acoperiis ( reparatii sarpanta, inlocuire invelitoare ) , restaurare fatade principale , consolidare cladire ( daca este cazul )
3435/22.08.2016CABINET MEDICINA INTERNA CARP-DR.POGOREVICI ANTOANELA Obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru SAD :Schimbare destinatie din locuinta ( ap.1 ) in SAD.
3434/22.08.2016STRAINU ALEXANDRU pt. IFTINCHI EMILIAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Desfiintare partiala la casa existenta in regim P si extindere casa in regim P+M
3433/22.08.2016SC CONTITECH ROMANIA PRIN ARH. GELMAREAN ANDREIobtinere A.C.- lucrari de tip a) -Schimabre destinatie spatiu interior din depozitare in productie si creare gol acces in perete antifoc
3432/22.08.2016ANTON LIVIU EUGEN REPR. AL SC CASA AUTO TM obtinere AC -pentru lucrari de tip a) - Construire spalatorie auto pentru uz intern.
3431/22.08.2016SABIN RACIU PT. SC PROELEQ R DISTRIBUTION SRLobtinere A.C.- lucrari de tip a) -Modificari interioare si exterioare si schimabre destinatie din statie condens in spatiu cu alta destinatie (spatiu comercial, depozitare si birouri).
3430/22.08.2016LACATUS MIHAI PENTRU SC MACEDONSKI SRLnu se respecta prevederile PUD 395/2008 in ceea ce priveste numarul maxim de apartamente .
3429/22.08.2016SC RAVASI ENERGY SRL prin SC B & P PROJECT SRLObtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada spatiului pe durata contractului de inchiriere
3428/22.08.2016SC MONDO PLAST SRL PRIN TANASOIU HORIA obtinere Aviz de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
3427/22.08.2016DRAGU IONELAviz de oportunitate; elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
3426/22.08.2016SC CONTITECH ROMANIA PRIN GELMAREAN ANDREIObtinere A.C.- Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Reparatii si refacere imprejmuire
3425/22.08.2016NICOLI LUMINITA PTR. ASOCIATIA DE PROPRIETARI PRIN SZAS ANAobtinere AC-Lucrari de tip b)-Reabilitare fatade
3424/22.08.2016GRIGORASANGELA MAGDALENA PRIN JURCA OANAObtinere AC-Lucrari de tip a)-Modificari interioere si exterioare, refacere fatade
3423/22.08.2016SC ALTO STUDIO SRL prin TURI ALEXANDRUobținere AC - Lucrari tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma luminoasa pe fatada spatiului comercial, pe durata contractului de inchiriere
3422/22.08.2016MORUT GABRIELA FLORINA PT. SC GOLD DUAL IMOBILIARE SRLobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinație din spatiu productie 1 în spațiu cu altă destinație.
3421/22.08.2016GALLI EUGENIA prin NEAGOE AURELINFORMARE
3420/22.08.2016URSULESCU MIHAI PRIN POPA EUGENIA ANAObtinere A.D.-Lucrari de tip a)-Demolare ap. 1 si ap. 2
3419/22.08.2016NOVAC RODICA PRIN RASANU GABRIELObtinere AC - Lucrări de tip b) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinație spațiu de locuit ap. 5 în cabinet medical
3418/22.08.2016ARH. COLOJOARA LAURA pentru BANAT TIPO SA si FACTO ITOBOXO SRLobtinere Aviz de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
3417/22.08.2016ARH.STANCIU GEORGE PT.SC BARUM TEHNIK SRLobținerea AC - Lucrări de tip h)-Constructii cu caracter provizoriu-Construire in regim P depozit (copertina)
3416/22.08.2016MIRCEA DORELobtinere AC - Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire la frontul stradal.
3415/22.08.2016CARPACI CALIN PRIN IOVAN CATALINcele 2(două) parcele de teren formează o incintă îngrădită în care a fost inclusă și o suprafață de teren din domeniul public.OBLIGATORIU ÎMPREJMUIREA DOMENIULUI PUBLIC SE DESFIINȚEAZĂ
3414/22.08.2016CRISTEA CRINA GRATIANA prin ROSCA CRISTINALucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Schimbare destinatie spatiu din atelier coafura in locuinta fara modificari structurale - cu respectarea art.18(3) din Ordinul nr.839/2009.
3413/22.08.2016CHIRILA AURICAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap.4 pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008.
3412/22.08.2016MUNICIPIUL TIMISOARA prin SC IULIUS TRUST SRLobtinere AC- Lucrari tip c) si d)- Lucrari de amenajare a spatiilor publice - cai de comunicatie: Reamenajare tronson Inel II de circulatie intre CALEA ARADULUI si BD. ANTENEI prin construire pasaj si amenajare peisagistica, conf. PUZ aprobat prin HCL nr.293/2015
3411/22.08.2016SC IULIUS MALL TIMISOARA SRLLucrari tip a)- Constructii pentru comert- Lucrari de reparatii, inlocuiri elemente de fatada, construire pasarela, Lucrari tip f)- Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare totemuri, firme si panouri luminoase pe fatade
3410/19.08.2016SC NICOMAR FUNERAR SRL PRIN CEAN CORINAObtinere AC-Lucrari de tip a)-Mansardare cladire existenta si extindere cu un corp in regim de inaltime P+1E si schimbare destinatie din locuinta in spatiu cu alta destinatie (casa funerara).Obtinere A.D. - Lucrari de tip a) Desfiintare - Demolare constructii provizorii anexa/garaj.
3409/19.08.2016VISAN CONSTANTIN pt CIRPACI IONobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte- Reparatii fatada si acoperis la casa existenta in regim S+P+1E
3408/19.08.2016BALOS VICTOR ADRIAN PT. CONSTANTIN GHEORGHEobținere A.D.-Lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe - Desființare anexe. Obținere A.C.-Lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe - Reabilitare, modernizare, mansardare și extindere casă existentă, Lucrări de tip d) - Refacere împrejmuire.
3407/19.08.2016MUNICIPIUL TIMISOARAobtinere AC - Lucrari de tip d) - Lucrari de amenajare a spatiilor publice - Construire fantana ornamentala muzicala
3406/19.08.2016POPA CLAUDIU MIHAI reprezentant al SC DEDEMAN SRLINFORMARE