Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  22
Numar/Data

BeneficiarDescriere
5049/04.01.2016ASOC. ONCOHELP , NEGRU SERBAN, ALINA , SIRBU DANIELA , IOAN , OPREAN CRISTINA scopul declarat, respectiv alipire imobile (teren) in conformitate cu documentatia topo-cadastrala-Proiect nr.1689/2015, plansele 1 intocmit de SC SALGO TOP SRL prin PFA Adrian Nicolae Oarga si este valabil doar insotit de plansele anexa, vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului/imobilelor data de punctele de contur, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2182/25.05.2016BRICIU SIMION DUMITRU SI BRICIU VALENTINA ECATERINA PRIN ARH.POPA VIOREL IONELobținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada pe durata contractului de închiriere.
2181/25.05.2016DRAGOI NECULAE obtinere AD- Desfiintari- Desfiintare constructii existente; obtinere AC- Lucrari tip d)- Imprejmuiri. Refacere imprejmuire.
2180/25.05.2016ARH.ANCA MARIA BADEA pentru BERCEANU MARCEL SI DELIAobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuinte colective cu regim de inaltime D+P+2E+Ep
2179/25.05.2016GUZAN IOANA pentru SC DCS DINAMIC SRLobtinere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma luminoasa pe fatada aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere
2178/25.05.2016SC ECOSYSTEME SRLobtinerea Avizului de Oportunitate pt elaborare PUZ zona de agrement -AQUAPARK
2177/25.05.2016STOICAN LUCIA PRIN DINU DIANAObtinere AC - Constructii pentru locuinte - Construire anexa gospodareasca in regim parter
2176/24.05.2016TERIS EMIL si sotia NICOLETAobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termica ( anvelopare ) si zugravire la casa existenta.
2175/24.05.2016POPESCU DAN MARIAN prin MOHORA IRINAObtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire anexa gospodaresca in regim de inaltime P
2174/24.05.2016ORMOS OANA ANTONELLA prin ORMOS TIBERIUObtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire locuinta familiala in regim de inaltime max.P+2E cu garaj inclus/alipit sau garaj independent in regim P si construire anexa gospodareasca in regim P. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren cu realizare acces auto si pietonal. Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa-canal, gaz, energie electrica - Bransament apa si racord canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Bransament energie electrica prin pozare subteran
2173/24.05.2016 FLORESCU ANCA MIHAELA prin ORMOS TIBERIUObtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire locuinta familiala in regim de inaltime max.P+2E cu garaj inclus/alipit sau garaj independent in regim P si construire anexa gospodareasca in regim P. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren cu realizare acces auto si pietonal. Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa-canal, gaz, energie electrica - Bransament apa si racord canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Bransament energie electrica prin pozare subteran
2172/24.05.2016TECTONICS HOUSE SRL pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARIobținere A.C. - lucrări de tip b)Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Reabilitare fatade imobil, acoperis si sarpanta.
2171/24.05.2016RODICA VLAD PRIN ARH. LUCIAN BOTEZATUObtinere AC-Lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte :Amenajare mansarda in pod existent aferent ap. 1 si 2
2170/24.05.2016BOGDAN ION DANIELobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc P+4E rezultând regim de înălțime P+4E+M conf. HCL 141/2007.
2169/24.05.2016POPESCU DANObtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Extindere in regim P+M la casa existenta, cu garaj la parter si spatii de depozitate la mansarda
2168/24.05.2016SC MEDICA SRL obținere A.C.-Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu- Amplasare totem pe domeniul public conform HCL 160/2009 pe durata contractului de concesiune.
2167/24.05.2016SC DIETAS SRL pt. CIUCUR MANTUObtinere A.C- Constructii pentru locuinte – Modificare acoperis ( conform Codului Civil ) si inlocuire invelitoare degradata (tigla ) la cladire existenta
2166/24.05.2016CRISTEA GABRIELA prin MURESAN LAURAObtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire locuinta familiala in regim de inaltime P+1E. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren. Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa-canal, gaz, energie electrica - Extindere retea apa-canal. Bransament apa si racord canal. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana. Extindere retea energie electrica si bransament energie electrica prin pozare subteran
2165/24.05.2016OUDA MOUSTAFAobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț - Schimbare destinație din casă în spațiu comercial cu modificări interioare și exterioare.
2164/24.05.2016SC PRO-ARH SRL pentru ZAHARIE HORIA IOANObținere A.C. - Lucrări de tip a) -Legalizare lucrări executate, constatate prin PV 210/2014: Refacere împrejmuire cu modificare acces și amenajare parcelă.
2163/24.05.2016SC DOCTOR CHINA SRL prin Cean Corina Obținere A.C.- lucrări de tip a) - Construcții pt. servicii - Schimbare destinație spații de locuit, din apartamentele 1 și 2, în spații pentru activități economice. Modificare acces auto și împrejmuire la frontul stradal. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului și împrejmuire, pe durata contractului de închiriere.
2162/24.05.2016CLINICA SANTE SRL prin ARH. ANGHELobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru sanatate- Recompartimentare interioara, mansardare/etajare, zugravire imobil, schimbarea destinatiei din casa D+P+1E in spatiu cu destinatie medicala (laborator de analize medicale) rezultand regim de inaltime D+P+1E+M/D+P+2E. Lucrari tip h)- Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare firma luminoasa pe fatada.
2161/24.05.2016URSU CRISTIAN PRIN POPA MIRCEAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare si exterioare - Demolare partiala, extindere si etajare casa P existenta, rezultand casa in regim de inaltime P+1E. Lucrări de tip d) - Imprejmuiri - Realizare imprejmuire
2160/24.05.2016CRISTEA CRINA GRATIANALucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Schimbare destinatie spatiu din atelier coafura in locuinta fara modificari structurale.
2159/24.05.2016IORDACHI ADRIAN PRIN SC INSTGAT SRLObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2158/24.05.2016SC MAIERE ESTATE SRL prin Virgil BalasObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
2157/24.05.2016Surtea Florina pentru BROSS & OAC SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
2156/24.05.2016Raica Marius prin SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2155/24.05.2016Elcean Maria prin SC VIMATO SRLObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2154/24.05.2016DRAGOI NECULAE SI ELSAVETAalipire imobile , conform documentatiei , anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2153/24.05.2016CIOBANU IONalipire parcele conform documentatiei topografice intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. ing. Zaharia Gabriel si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2152/24.05.2016MODOL RADU CRISTIAN si sotia MODOL MIHAELAdezlipire imobil in doua imobile in suprafata de 285mp cu acces din strada Stoia Udrea si 619mp cu acces din strada Tosca si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2151/24.05.2016ZAHARIA CONSTANTINdezlipire parcela conform documentatiei topografice intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. ing. Robescu Dan Ionel si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2150/24.05.2016JACOTA LAURENTIU PRIN SC ARHI 2 SRLobtinere AC - Constructii de alimentatie publica si servicii - Amenajare terasa de alimentatie publica
2149/24.05.2016SPETESCHI MARIOARA PRIN IOANA GEORGIUobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Extindere în regim P+M la casa P rezultand casa P+Mp,
2148/23.05.2016SC IDENEA SRL prin LOREDANA RUSUobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii/ birouri - Extindere cladire existenta P rezultand cladire P+1E si realizare supanta la cladire existenta parter. Amplasare generator fotovoltaic pe teren proprietate.
2147/23.05.2016SC AMBALAJUL METALIC SA PRIN MOISE VASILE Obtinerea A.C. - Lucrari de tip a)- Constructii industriale :Construire scara metalica exterioara pentru iesire de siguranta in caz de incendiu la cladirea C5
2146/23.05.2016IERCAN DANIEL obtinere AD -Desfiintari - Demolare casa existenta; obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+1E
2145/23.05.2016SC DANTES SRL prin Horobet Danielobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică (legalizare) și mansardare bloc P+4E rezultând regim de înălțime P+4E+M conf. HCL 141/2007.
2144/23.05.2016FLORICEL DRAGOS GEORGIAN PRIN SC 3D ARCHI DRAW SRL- Delaborare Plan Urbanistic de Detaliu.
2143/23.05.2016KAKAVAND GABRIELA și KAKAVAND BABAKobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD - Modificări interioare la spațiu comercial existent.
2142/23.05.2016IMRE MARGARETA prin IOVAN CĂTĂLINobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD- Schimbare destinație, extindere, etajare și mansardare casă existentă rezultând clădire în regim P+1E+M - spațiu cu altă destinație
2141/23.05.2016SC TOP TECH SRL PT. SC ELBA SA PRIN IONESCU VALERIAobtinere AC - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Extindere la cladire existenta cu anexa provizorie, pe durata contractului de locatiune
2140/23.05.2016PAP GABRIELA pentru BRINDESZKU CATALIN-FLORIANobtinere Aviz de Oportunitate
2139/23.05.2016HEXAN FLOARE prin SC DRAGOS MIRCEA INVEST SRLobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa parter, conf. PUZ aprobat prin HCL 479/2009. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren
2138/23.05.2016STUDIO ARCA SRLobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte, comert, servicii - Construire cladire locuinte colective, comert, servicii, conform PUZ aprobat prin HCL 418/30.09.2008. Lucrari de tip d) - Imrejmuiri si amenajari -Amenajare incinta si imprejmuire
2137/23.05.2016BOGDAN ION DANIELobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc P+4E rezultând regim de înălțime P+4E+M conf. HCL 141/2007.
2136/23.05.2016ANDRONE DORINA RODICAobținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Reabilitare fatade imobil, inlocuire jgheaburi si burlane.
2135/23.05.2016SAFTESCU LUCICA SORINA REPREZENTANT AL SORINA & SORINA IMOMED SRLObtinerea A.C. -Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu.:Amplasare firma/panou ,caseta luminoasa pe fatada aferenta cabinetului medical pe durata contractului de inchiriere
2134/23.05.2016HEHN STELA pentru MIEL VASILEObtinere AC -Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte - Modificare si reparare acoperis la casa parter existenta si modificare acces la intrarea uscata
2133/23.05.2016POPA VIOREL MIRCEA pentru STANCU BELMONTobtinere AC - lucrari tip a) - Constructii pentru locuinte - Consolidari, demolari partiale, extindere, modificari interioare si exterioare, etajare casa Parter rezultand P+2E cu max. 2 apartamente
2132/23.05.2016PAP GABRIELA PT. SC FINE DESIGN SRLobtinerea Avizului de Oportunitate.
2131/23.05.2016IUHAS CRISTIANobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD - Schimbare destinație ap. 3 spațiu comercial în spațiu -Salon de Masaj
2130/23.05.2016 TAGA RADU repr. ASOCIATIA DE PROPRIETARIobținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe.Renovare/Reabilitare fatade imobil .
2129/23.05.2016RADU VIOREL PRIN JURCA OANAobtinere AC - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada cladirii
2128/23.05.2016OLARU GHEORGHE repr.al SC OLARU CONSTRUCT - SRLLucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu .Amplasare firma pe fațada clădirii pe durata contractului de inchiriere.
2127/23.05.2016CIRPACI EDUARD PRIN SC 3A STUDIO SRLnu se respecta prevederile RLU in ceea ce priveste POT maxim admis
2126/23.05.2016LES ANDREEA PENTRU SC ATELIER 21 SRL Lucrari de tip b)- Constructii pentru locuinte :Lucrari de amenajare interioara nestructurale ,modificari exterioare
2125/23.05.2016ANDRONE DORINA pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARIobținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe.Renovare/Reabilitare fatade imobil.
2124/23.05.2016HOROBET DANIELobtinere AC - Lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc P+4E rezultand bloc in regim de inaltime P+4E+M, conform HCL 141/2007
2123/23.05.2016CIRMU BIANCA-ANAMARIAobtinere Aviz de oportunitate
2122/23.05.2016ANDREI ROXANA MARIAobținerea Avizului de Oportunitate.
2121/23.05.2016BOGDAN PATRASCU REPR. AL SC ALPHA BANK ROMANIA, PRIN BICHISI PAUL ANDREIObtinerea A.C - Lucrări de tip b)- Construcții pentru instituții și servicii.Reamenajare si compartimentare interioara parter.
2120/23.05.2016MUNTEANU TOADER PRIN CATALINA STRAVAobținere A.C. - lucrări de tip b)- Constructii pentru alimentatie publica :Schimbare destinatie din casa in restaurant si amplasare terasa sezoniera pe teren proprietate
2119/23.05.2016MUZEUL BANATULUI TIMISOARA prin ILAS CLAUDIU- managerobținere AC- Lucrări de tip b ) - Construcții pentru monument istoric- Continuare lucrari la AC 562/07.05.2012 -conform proiect BC nr.647/2007- " Revizuire, optimizare si modificare a consolidarii la etajul II colt nord-vest la MUZEUL BANATULUI DIN TIMISOARA"
2118/23.05.2016GATA CARMEN MARICICA reprezentant al SC AUTO GROUP CMB SRLobtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma luminoasa pe fațada cladirii.
2117/23.05.2016MOLDOVAN RADU MIHAI - administrator SC HOMELIGHT SRLobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada cladirii pe durata contractului de inchiriere
2116/23.05.2016BUGA ALEX.PRIN BUGIU ACHIMObținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe-Mansardare bloc S+P+4E rezultand S+P+4E+M si reabilitare termica conform HCL 141/2007
2115/23.05.2016MOCAN NARCISA PRIN CLAUDIU OPRITAobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare - Despartitor din gips-carton prevazut cu usa de acces pe holul comun, pentru îmbunătățirea confortului.
2114/23.05.2016FLORE CRISTIAN PTR. ANDRAS ROMI obtinere AD -Desfiintari - Demolare casa existenta P. obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime Sp+P+1E cu garaj dublu. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Imprejmuire teren
2113/23.05.2016ALBOTICA ADRIAN MATEI SI ALBOTICA VICTORIA-NICOLETA dezmembrare teren rezultând două loturi în conformitate cu documentația topo-cadastrală proiect nr. 65/2016, întocmită de ing. Paul Adrian D. ANGHEL și este valabil doar însoțit de planșele anexă vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr. 1340/2015/ ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2112/23.05.2016HUC DUMITRU PRIN SC INSTGAT SRL Obtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2111/23.05.2016PAU DUMITRU PRIN INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2110/23.05.2016Bondarescu Mariana prin SC VIMATO SRLObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2109/23.05.2016DAN DANIEL SI ADRIANAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica,apa,canal. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana .Bransament apa si racord canal.
2108/23.05.2016LAPUGIAN ANDREI PRIN SC INSTGAT SRL Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2107/23.05.2016Marinescu Constantin prin SC RAMFI INSTAL SRLObtinerea AC- Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransamente gaze naturale prin pozare subterana
2106/23.05.2016ZIMCEA LIVIU PRIN SC INSTGAT SRL Obtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2105/23.05.2016ZIMCEA LIVIU PRIN SC INSTGAT SRLObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2104/23.05.2016FURDUI CORNEL PRIN SC INSTGAT SRL Obtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2103/23.05.2016TULUS LUCIA PRIN SC INSTGAT SRLObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2102/23.05.2016SC 17 MARKS COMPANY SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Extindere retea si bransamente energie electrica prin pozare subterana .
2101/23.05.2016MUNICIPIUL TIMISOARA prin Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse - Serviciul Terenuri , Banca alocare numar cadastral prin operatiunea de rectificare suprafata nr. top. 14167/2/1/1 si nr. top. 14168/1, dezlipire si alipire conform documentatiei topografice intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I - ing. Careja Ana - nr. proiect 205/23.03.2016, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2100/20.05.2016ROTARESCU VASILE PRIN FILIP SILVIAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Construire locuinta unifamiliala in regim P+ 1E si lucrari de tip d) - Imprejmuire parcela.
2099/20.05.2016FURDI EMIL -OCTAVdezlipire imobil cu nr.cad.410463 , conform documentatiei intocmita de autorizat ANCPI - Oarga Adrian , documentatie anexa la CU .
2098/19.05.2016BOROS MONICA PT. THIERJUNG ADRIAN IOSIFobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa P+1E si garaj incorporat. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Realizare imprejmuire.
2097/19.05.2016SC DALLI PRODUCTION ROMANIA SRLObtinerea A.D- Constructii pentru industrie - Desfiintare copertina metalica existenta in regim P - Corp C9
2096/19.05.2016NAGY EUGENIAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+M pentru 2 familii. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Realizare imprejmuire si amenajare 2 accese auto
2095/19.05.2016MOLNAR IULIANAINFORMATIV
2094/19.05.2016ANDREEA FLOREA repr. ASOCIATIA DE PROPRIETARI obținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Reabilitare cladire existenta corp A de la strada prin (renovare fatade, inlocuire tigla si structura sarpanta, subzidiri si hidroizolatii la fundatii).
2093/19.05.2016KIS TIBOR pentru BONESCU IOAN obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Modificari exterioare la casa existenta prin " Lucrari de desfiintare a lucrarii ilegal executate si aducerea la starea initiala a imobilului" cu respectarea Deciziei Civile nr. 479/13.04.2016
2092/19.05.2016DUDEA DORUobtinere A.C. - Lucrari tip b) - Constructii pentru locuinte - Montare jgheaburi si burlane la cladire existenta
2091/19.05.2016BADEA SORIN -EUGEN obtinere AC - Lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc St+P+4E rezultand bloc in regim de inaltime St+P+4E+M, conform HCL 141/2007
2090/19.05.2016SCURTU ALEXANDRU IONELobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere parter la casa existenta
2089/19.05.2016POTRA LILIANA SVETLANA PRIN LADARI DENISAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere si amenajare locuinta in regim parter la casa existenta parter.
2088/19.05.2016BUZIC TEODOR SI AURELIA prin STAUCIUC NATALIAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Construire casa duplex in regim P+M (max. 2 ap.). Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren.
2087/19.05.2016ALBULESCU VASILE SEBASTIAN SI SOTIA CLAUDIA EUGENIA PRIN DEACONU REMUS obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Mansardare terasa existenta la casa P+M
2086/19.05.2016UZINELE MECANICE TIMISOARA SA prin Olariu Calin, director generalobtinere AC - Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Imprejmuire teren
2085/19.05.2016SC ADESSO TXM ROMANIA SRL pentru SC BEGA TURISM SA prin arh.Nicoara Vladobținere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă/reclama pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere
2084/19.05.2016DOBOSI POTCOAVA OANA MARIA PRIN HARKAI RAPHAEL REPR. AL SC LA DOUA BUFNITE SRLDobținere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere