Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  33
Numar/Data

Date identificare imobilAdresa
5457/03.01.2017SULI EDUARDObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
3233/21.07.2017CROITORU NARCIS - NICUSOR PRIN SC CHROM ART& ARHITECTS SRLobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
3232/20.07.2017MUNICIPIUL TIMISOARA PENTRU COLTERM SA TIMISOARAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea termica - Reabilitare retea termica primara
3231/20.07.2017Stan Nicu Cristianobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru sănătate -Schimbare destinație spațiu existent din Caserie în Centru Medical, modificări interioare și amplasare rampă de acces. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
3230/20.07.2017SC PROCAD SRL pentru ISPAS IOANObtinere A.C. - lucrari de tip b )- Constructii pt. locuinte- Modificari interioare/ exterioare, reabilitare si amenajare imobil (corp C ), amenajare mansarda in pod existent aferent apartament nr. 8
3229/20.07.2017BARBUTU CRISTIAN PRIN SC ARHIMADE PROJECT SRL Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu - Construire casa pentru maxim 2 familii in regim de inaltime P- P+2E , dupa elaborare si aprobare P.U.D. prin H.C.L. Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casa pentru maxim 2 familii in regim de inaltime P- P+2E dupa elaborare, avizare și aprobare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin HCL.
3228/20.07.2017BODNAR MARIUS obtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru Locuinte - Construire casă in regim de inaltime P+1E
3227/20.07.2017DUICĂ MARIANA pentru ȘTURM GHEORGHE OLIMPIUobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe/comerț/servicii - Refuncționalizare parțială spațiu din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație (SAD) și construire două copertine metalice.
3226/20.07.2017CIRDU DANIELAobtinere AC - Constructii pentru locuinte - Prelungire acoperis existent la ap. 2. Nu poate fi utilizat in scopul declarat "imprejmuirea terenului aferent imobilului, atribuit cu drept de folosinta cu exceptia cailor de acces comune curte si gradina", intrucat nu se respecta HG 525/1996 act, art. 35
3225/20.07.2017BARDAS ANCA ANDREEA ALICEINFORMARE
3224/20.07.2017VARTIC SERGIU MIHAIINFORMARE
3223/20.07.2017PINTILIE DAN prin IANKO NORBERTobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificare la constructii autorizate cu A.C. nr. 655/27.05.2015 prin modificare anexa si construire piscină.
3222/20.07.2017ZGIRDEA LILIANA prin STROITA PARMENAobtinere A.C- Lucrari de tip a)- Constructii pentru locuinte - Modificari interioare,etajare casa P rezultand casa P+1E, construire garaj si refacere imprejmuire partiala - legalizare conform L 50/91 rep si act.
3221/20.07.2017SOCIETATEA TAKE WORK SA PRIN SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea si bransament gaze naturale presiune medie, SRS si extindere retea presiune redusa prin pozare subterana.
3220/20.07.2017MANOLACHE MARIA NICOLETA PRIN BUGIU ACHIMObtinerea AC – Lucrari de tip a) – Constructii pt. locuinte si servicii - Extindere, etajare apartament 1 rezultand apart nr.1 in regim P+E si schimbare destinatie partiala din locuinta in salon de infrumusetare
3219/20.07.2017HELGIU SLAVITAobtinere A.C. - Lucrari de tip a si d) - Constructii pentru locuinte si imprejmuiri - Construire casa tip duplex si imprejmuire teren
3218/20.07.2017KIS TIBOR pt. TONENCHI MIRCEAobtinere A.C. - lucrari de tip b) -Consolidare si reabilitare cladire existenta ( reparatii fatade, acoperis, hidroizolatii, tencuieli )
3217/20.07.2017BULAI LUCICA prin PETRE ILIEobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă unifamilială în regim P+1E.
3216/20.07.2017NICHITEAN DUMITRUObtinere AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuinte - Construire casă tip duplex în regim de înălțime P+1E (pt. max. 2 familii). Lucrări de tip d) - Imprejmuiri - Realizare gard imprejmuire proprietate
3215/20.07.2017SIMIN SILVESTRU MIODRAG obtinere AC - lucrari de tip a) - Locuinta - Constructie casa unifamiliala in regim P+ 1E
3214/20.07.2017CIUREA CLAUDIU pentru. COJOCARU RAMONAinformare
3213/20.07.2017STRUGARIU PETRICA PRIN SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3212/20.07.2017BOCHIS IOAN PRIN SC INSTGAT SRLObținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3211/20.07.2017CĂLDĂRAR ELENA prin ANDREI GABRIELAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Extindere și etajare casă existentă în regim de înălțime P, rezultând casă în regim de înălțime P+1E (pentru maxim două familii).
3210/20.07.2017MUNTEANU MIHAELAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+1E (cu două apartamente) și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
3209/20.07.2017MUNTEANU MIHAELAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+1E (cu două apartamente) și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
3208/20.07.2017MUNTEANU MIHAELAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+1E (cu două apartamente) și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
3207/20.07.2017CÎRPACI BRĂTIANU prin DEACONU REMUSobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare și exterioare, extindere și mansardare casă existentă în regim de înălțime S+P+1E, rezultând casă în regim de înălțime S+P+1E+M.
3206/20.07.2017SC HUA LONG INTERNATIONAL IMPEX SRL prin NICOLCEA IULIANAobținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru alimentație publică - Desfiintare parțială terasă acoperită (cad. 419221-C2).
3205/20.07.2017Baciu Marius Gabriel pentru SC GROUPAMA ASIGURARIobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă luminoasa pe fațada aferentă spațiului, pe durata contractului de închiriere.
3204/20.07.2017Primăria Municipiului Timișoara -Direcția Edilitarăobținere A.C. - Lucrări de tip c) - Căi de comunicație - Modernizare și extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan (Lidia) - str. Venus
3203/20.07.2017GOIA DANIELA pentru SC VERSETO SRL obținere AC: Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă/ reclamă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
3202/20.07.2017DEMIDOV SERGIU pentru BABAN MARIAobținere AC - Lucrări de tip a) - Constructii pentru locuințe - Construire casă tip duplex în regim de înălțime P+1E (max. două unități locative pe parcelă). Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Împrejmuire proprietate.
3201/20.07.2017DEMIDOV SERGIU pentru BABAN MARIAobținere AC - Lucrări de tip a) - Constructii pentru locuințe - Construire casă tip duplex în regim de înălțime P+1E (max. două unități locative pe parcelă). Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Împrejmuire proprietate.
3200/20.07.2017MUNICIPIUL TIMISOARA -BEEBobtinere AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica bloc existent
3199/20.07.2017P.M.T. - DIRECTIA EDILITARAobtinere A.C. - Lucrari de tip c) - Cai de comunicatie - Extindere la 4 benzi str. PICTOR ZAICU-str. DEMETRIADE
3198/20.07.2017PASAN ECATERINAobtinerea AC - Lucrari tip a) - Constructii pentru locuinte - Renovare, consolidare si reparatii acoperis aferente ap.2
3197/20.07.2017CĂPRARIU GELU PETRU prin DELIA VIZITIUobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P (cu două apartamente) și Lucrări de tip d) - Împrejmuire - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
3196/20.07.2017CĂPRARIU GELU PETRU prin DELIA VIZITIUobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+1E (cu două apartamente) și Lucrări de tip d) - Împrejmuire - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
3195/20.07.2017NEGRU CRISTIAN prin MARIANA FUCHSobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Amenajări interioare și mansardare (apartamentul nr. 1). Reabilitare fațade.
3194/20.07.2017LAZEA ANAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificarea și reparația acoperișului la casă.
3193/20.07.2017IONESCU BOGDAN pentru CIUBOTARIU IONobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Etajare parțială casă existentă în regim de înălțime P, rezultând casă în regim de înălțime P+1Ep (pentru maxim două familii).
3192/19.07.2017Covale -Melli Cornel, Covale -Melii Loredana - Lenuta,Toni Tibor si Toni Atena-Georgetaparcela nou creata prin propunerea de dezlipire Lot 2 in suprafata de 400mp nu are acces direct la domeniul public. In vederea reglementarii aceselor(drumurilor de acces la parcela nou creata) si a zonei de implantare a viitoarelor constructii este necesara elaboarea si aprobarea unui studiu de urbanism. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3191/19.07.2017JDE IMOBILIAR INVEST SRLnu sunt respectate prevederile Regulamentului Local de Urbanism privind forma parcelelor, regulamentul de urbanism aferent PUZ aprobat cu HCLMT91/1998 preluat de PUG aprobat cu HCLMT 157/2002 prelungit cu HCLMT131/2017 referitor la amplasarea constructiilor fata de limita posterioara de proprietate si referitor la procentul de ocupare al terenului. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3190/19.07.2017SARACIN RAZVAN EUGEN ALINparcela nou creata prin propunerea de dezlipire Lot 1 in suprafata de 260mp nu are acces direct la domeniul public si nu rerspecta prevederile PUG. In vederea reglementarii aceselor(drumurilor de acces la parcela nou creata) si a zonei de implantare a constructiilor este necesara elaborarea si aprobarea unui studiu de urbanism. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3189/19.07.2017Taranu Mircea Gheorghe, Taranu Georgevca, Suru Ioan si Suru Ana dezlipire imobil cu nr. cadastral 442896 in 19 loturi astfel: Lot 1 in suprafata de 1322mp cu destinatia de teren pentru drum, Lot 2 in suprafata de 1219mp cu destinatia de teren pentru drum, Lot 3 in suprafata de 157mp cu destinatia de teren pentru canal, Lot 4 in suprafata de 1066mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 5 in suprafata de 392mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 6 in suprafata de 391mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 7 in suprafata de 388mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 8 in suprafata de 385mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 9 in suprafata de 383mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 10 in suprafata de 380mp cu destinatia de teren intravilan. Lot 11 in suprafata de 378mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 12 in suprafata de 380mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 13 in suprafata de 382mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 14 in suprafata de 384mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 15 in suprafata de 386mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 16 in suprafata de 437mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 17 in suprafata de 427mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 18 in suprafata de 334mp cu destinatia de teren intravilan, Lot 19 in suprafata de 480mp cu destinatia de teren intravilan si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3188/19.07.2017Municipiul Timisoara prin Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diversealocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire imobil cu nr. top 31145/a/1 in doua imobile Lot 1 teren intravilan - zona verde cu constructia C1 inscrisa in CF 407495-C1 in suprafata de 339mp si Lot 2 teren intravilan - zona verde in suprafata de 353mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat prin emiterea unei Hotarari a Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3187/19.07.2017S.C. SOXY TM S.R.L., S.C. OPTIMA CENTRO REAL INVEST S.R.L., S.C. PATONG S.R.L.dezlipire parcela conform documentatiei topografice intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. - ing. BACIU Cristian Alin si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
3186/19.07.2017SAS STEFAN PRIN TECTONICS HOUSE SRLObtinere AC-Lucrari de tip a) si d)-Constructii pentru locuinte si imprejmuiri-Construire doua case unifamiliale cuplate in regim de inaltime P+M si imprejmuire teren
3185/19.07.2017DUICA BOGDAN pentru SC EFFECI ROM SRLobținere A.C. - Lucrări de tip b) Construcții pentru funcțiuni caracteristice zonei centrale.Refunctionalizare spatiu cu alta destinatie SAD3 existent in spatiu cu functiunea de locuinta.
3184/19.07.2017ROXANA-DORIS-MONICA GIURA prin BALACI ADRIANobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Construire casa duplex in regim max. S+P+1E+M/Er cu doua apartamente in total, conf. PUZ aprobat prin HCL 154/2015
3183/19.07.2017SUTEU MIRON PT. CUC OVIDIU LUCIAN obtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru :comert,servicii/pensiune/alimentatie publica:Construire imobil in regim de inaltime P+1E+M spatii comerciale,pensiune ,alimentatie publica si terasa,amenajare incinta ; Constructii de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren;- Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare reclame publicitare pe fațada aferentă imobilului si in incinta,pe durata contractului de închiriere si organizare de santier
3182/18.07.2017BALACI BEATRICE DENISAdezmembrare imobil, rezultand doua LOTURI, în conformitate cu documentația topo-cadastral, întocmit de SC START-TOPO SRL, ing. Anghel A, proiect nr. 013/2017 și este valabil doar însoțit de planșele anex vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr. 1340/2015/ ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3181/18.07.2017Chiorean Anica, Chiorean Gheorghe, Katona Pavel si Katona Rodica-Dorina dezlipirea imobilului cu nr. top 1690/b/1/b/2/27 in doua imobile Lot 1 in suprafata de 238mp si Lot 2 in suprafata de 194mp si alipirea imobilului Lot 1 rezultat in urma dezlipirii in suprafata de 238mp cu imobilul cu nr. top 1690/b/1/b/2/28 rezultand un imobil in suprafata de 670mp si a imobilului Lot 2 in suprafata de 194mp rezultat in urma dezlipirii cu imobilul cu nr. top 1690/b/1/b/2/26 in suprafata de 432mp rezultand un imobil in suprafata de 626mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3180/18.07.2017SC PROGEU INTERSERV SRL PRIN BOT LUCIAN PENTRU CARDELLI MATTEOobținerea avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza avizului de oportunitate obținut
3179/18.07.2017MUJ MAGDALENA pentru SC NEW RPC SRLobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Intrare in legalitate: modificari interioare la ap. 32 - compartimentari nestructurale
3178/18.07.2017SCHLEIER COSMIN ADRIAN lucrari de tip a )Constructii pt. locuinte/SAD - Etajare ap. nr.2 rezultand ap nr.2 in regim de inaltime P+1E
3177/18.07.2017ANDREI FELICIA CARMEN prin arh. MARIUS JIVANobtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere si etajare corp C2 rezultand locuinta unifamiliala in regim de inaltime P+2E
3176/18.07.2017MARCOANE NICOLETA PTR. LAZA CRISTIAN DANIEL Obtinere A.C. - lucrari de tip b )- constructii pt. locuinte- Mansardare apartament nr.6 in pod existent deasupra - Legalizare conform Proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei cu nr. 69/AX/335007din15.09.2016
3175/18.07.2017MURARIU MIRCEA PRIN DELIA VIZITIU obtinere AC - Lucrari de tip a) si d)C-tii pentru SAD/sanatate,locuinte si imprejmuire - Extindere, modificari interioare,exterioare la SAD1,schimbare destinatie in cabinet stomatologic si realizare gard ; lucrari tip h)- Constructii cu caracter provizoriu -Amplasare firma luminoasa pe fatada imobilului pe durata contractului de inchiriere, Legalizare conform art. 28 din Legea 50/1991, republicata si actualizata;
3174/18.07.2017DARABAN RADU - IOAN BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte. Construire acoperis tip sarpanta la bloc existent St+P+4E si legalizare reabilitare termica bloc
3173/18.07.2017SC AUTOGLOBUS 2000 SRLobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
3172/18.07.2017STRAINU ALEXANDRU pentru IFTIMIE ROZALEAobtinere AC - Lucrări de tip d) - Împrejmuire -:Realizare împrejmuire proprietate.
3171/18.07.2017COCIORVAN GHEORGHEobtinere AC - lucrări de tip a) - Construcții pentru comert - Schimbare destinație spațiu din locuință în spațiu comercial. Lucrari de tip h) Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fațada aferentă spațiului
3170/18.07.2017VEZER ADRIAN PETRUobținere Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut
3169/18.07.2017ADAM OVIDIU REPR. AL SP. CLINIC DE URGENTA PTR. COPII,, LOUIS TURCANU,, TMobtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu -Amplasare sistem de parcare inteligent Smart-Park
3168/18.07.2017BALEA VICTOR GABRIEL pentru DAN NEGRUobținerea AC - Lucrări de tip d) - Împrejmuire - Intrare în legalitate: Realizare împrejmuire proprietate.
3167/18.07.2017ANDE MARIA RODICAobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil
3166/18.07.2017TAMAS ISAIU obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Schimbare destinație spațiu din locuință în spațiu cu alta destinatie -SAD
3165/18.07.2017ANDRIS LADISLAUobtinere AD- Demolare casa. Obtinere AC - Lucrări de tip a), d) - Construcții pentru locuințe - Construire casa tip duplex in regim D+P+1E, construire 2 garaje duble, acces si imprejmuire
3164/17.07.2017PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARAalocare numar cadastral prin operatiunea de prima inscriere a suprafetei de 934 mp si diminuarea suprafetei imobilului inscris in CF nr.401808 Timisora , de la 17851 mp la 16917 mp , conform documentatiei anexa la CU . Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat după emiterea Hotărâri Consiliului Local și servește doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi în vederea promovări unei Hotărâri de Consiliul Local. Prezentul își pierde valabilitatea după emiterea Hotărâri Consiliului Local Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr. 700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33.
3163/17.07.2017STATUL în folosința SFATULUI POPULAR al ORASULUI TIMIȘOARAalocare numere cadastrale privind rectificarea suprafetei imobilului inscris in C.F. nr. 417233 Timișoara (Nr. C.F.5482), de la 622 mp la 584 mp, conform documentatiei intocmita de ctre S.C. GEODETIC CONTROL S.R.L., ing. Magiar Marius, proiect nr. 60/2017 și este valabil doar însoțit de planșele anex vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat prin emiterea unei Hotarari a Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul îsi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de rectificare suprafata in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3162/17.07.2017DUMITRESCU MARIAN FRANCISC dezmembrare si alipire imobile în conformitate cu documentatia topo-cadastral, întocmit de SC WEST CAD SRL, prin Dorin Tudosie si este valabil doar insotit de plansele anexa la prezentul certificat de urbanism, vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr. 1340/2015/ ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3161/17.07.2017COSTINESCU VIORICA SI COSTINESCU NICU DANIELdezlipire , conform plansei anexa la CU . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
3160/17.07.2017SC VOX TECHNOLOGY PARK SRLdrept de servitute de uz si drept de servitute de trecere subterana in favoarea DEL GAZ GRID SA , conform plansei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3159/13.07.2017ZHANG ZUOLONG si WANG JIANPING prin NICOLCEA IULIANA obținerea AD - Lucrări de tip a) -Desfiintari - Desființare construcție existenta in CF 403602-C1-U3
3158/13.07.2017SC HUA LONG INTERNATIONAL IMPEX SRL, ZHANG ZUOLONG si WANG JIANPING prin NICOLCEA IULIANAobținerea AD - Lucrări de tip a) -Desfiintari - Desființare construcție existenta in CF 403602-C1-U2
3157/13.07.2017 ZHANG JUN prin NICOLCEA IULIANA obținerea AD - Lucrări de tip a) -Desfiintari - Desființare construcție existenta in CF 403602-C1-U1
3156/13.07.2017BOBOLOACA OANA RIBANA prin GHERMAN ALEXANDRA obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Amenajari interioare nestructurale la apartament nr. 25 pentru imbunatatirea confortului
3155/13.07.2017Osadczuk Cristian- Mircea pentru SC UPC ROMANIA SRLobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru alimentație publică - Amenajări interioare spațiu existent.
3154/13.07.2017SC DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL prin SC EUROPROIECT TIMIȘ SRL obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Amenajări interioare, parțial la C1 - Hală Monobloc.
3153/13.07.2017GALAN ADRIAN ALINobtinerea AC - Lucrari de tip d) - Imprejmuire- -imprejmuire teren si realizare accese (pietonal si auto)
3152/13.07.2017BOJI ENIKO MONICA pentru HERCZEG ANDREIobținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare construcții existente.
3151/13.07.2017CUCU IONEL și MAGDALINA prin DEACONU REMUSobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la apartament nr. 54.
3150/13.07.2017SC IMS PARK DEVELOPMENT SA prin Surugiu Adrianobținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Desființare construcții existente.
3149/13.07.2017SC IMS PARK DEVELOPMENT SA prin Surugiu Adrian obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Desființare construcții existente.
3148/13.07.2017SC PROGEU INTERSERV SRL prin BOT LUCIAN pentru Cardelli Matteoobținerea AD - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Desființare construcție existentă (C1).
3147/13.07.2017NICOLA PETRU reprezentant al SC MAYA & FRIENDS SRLpropunerea făcut㠄Amenajare parcare pe domeniul public” nu se încadrează în prevederile HCL nr. 18/2000 și în prevederile Legii nr. 50/1991, art. 13 alin. (1).
3146/13.07.2017UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARAObținere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru învațământ - Amenajări interioare (sala D007) pentru activitatea editurii și tipografiei UPT.
3145/13.07.2017BALEA VICTOR GABRIEL pentru NEGRU DAN CRISTIANobținere A.C.- Lucrări de tip d) - Imprejmuiri - Realizare imprejmuire partiala teren proprietate
3144/13.07.2017MUNICIPIUL TIMIȘOARA - B.E.E.B.obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe.
3143/13.07.2017SC PAS CU PAS PROIECT SRL pt. INCHESCU IOANobtinere AC - Lucrari de tip a) -Constructii pentru comert - Modificari interioare si exterioare la spatiu comercial existent, constand in modificare acoperis si amenajare terasa la mansarda
3142/13.07.2017POPA VIOREL MIRCEA pentru URSU CRISTIANobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Consolidare, modificări interioare și exterioare, desființare parțială, extindere și etajare casă existentă în regim de înălțime P, rezultând casă în regim de înălțime P+1E (pentru maxim două familii) și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire proprietate.
3141/13.07.2017Pasalau Vlad repr.SC IRINIK SRLobținere A.C. - Lucrări de tip b) Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Amenajari interioare, amenajari exterioare(inlocuire usa acces).Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare semnalistica/reclama iluminata pe fatada imobilului pe durata contractului de închiriere-legalizare.
3140/13.07.2017DEMIDOV SERGIU pentru BABAN MARIA obținere AC - Lucrări de tip a) - Constructii pentru locuințe - Construire casă tip duplex în regim de înălțime P+1E (max. două unități locative pe parcelă). Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Împrejmuire proprietate.
3139/13.07.2017ROSTAS MARIAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Constructii pentru locuințe - Modificari interioare si exterioare la constructie autorizata cu A.C. nr. 1533 / 08.09.2010 - "Construire casa P+M cu garaj inglobat"
3138/13.07.2017SC FRANCK SRLinstituire Servitute de trecere in vederea instrainarii pe parcela cu nr. cad.434088, inscrisa in CF NR. 434088 TIMISOARA, pe o suprafata de 1158 mp in favoarea imobilului cu nr. cad. 434089, inscris in CF NR. 434088 TIMISOARA, conform documentatiei topo-cadastrale intocmita de Firma OTINEL SRL, prin ing.Mihai Racovicean, proiect nr. 246/2012, plansa 1 si este valabil doar insotit de plansele anexa la prezentul certificat de urbanism, vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr. 1340/2015/ ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3137/13.07.2017SC TAKE WORK SAdezlipire parcela conform documentatiei topografice intocmite de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. - SC GAUSS SRL si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
3136/13.07.2017TAKE WORK SAdezlipire parcela conform documentatiei topografice intocmite de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. - SC GAUSS SRL si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
3135/13.07.2017TAKE PROJECT SRLdezlipire parcela conform documentatiei topografice intocmite de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. - SC GAUSS SRL si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33