Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  14
Numar/Data

BeneficiarDescriere
1380/24.04.2014S.C. AQUATIM S.A.Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal "Intregiri retele apa - canal Mun.Timisoara. Lot 1: retele apa - canal, bransamente apa si racorduri canal str.C-TIN DIAMANDI, str.ARTHUR RUBINSTEIN, str.AUREL POP, str.MARIUS MOGA, str.ION HOBANA, str.AUREL CONTREA"
1379/24.04.2014S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. prin S.C.IM JURAVLE S.R.L.obținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
1378/24.04.2014MUGHIURUS RAUL GRIGOREobtinerea AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuințe - Construire imobil in regim de inaltime Dp+P+1E+M pt. max. 2 familii
1377/24.04.2014SC SERVCON SAElaborare P.U.Z. - Construire complex locuințe, birouri și servicii în regim de înălțime P+8E, în conformitate cu Avizul de Oportunitate nr. 20/28.07.2011
1376/24.04.2014CONDESCU-JAKAB ANNAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime S+P+M/1E si anexa gospodareasca P. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Realizare imprejmuire si acces auto
1375/24.04.2014MUNICIPIUL TIMISOARA - DIRECTIA CLADIRI , TERENURI SI DOTARI DIVERSEobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte.Lucrări de intervenție în regim de urgență -reparatii acoperis si fatade fara a schimba forma,materialele si culoarea acestora - conf. art.7 alin (16) din Legea 50/1991.
1374/23.04.2014NOTA GIUSEPEobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+1E+M si imprejmuire teren.
1373/23.04.2014CRAIOVEANU ALEXANDRUObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Amenajare mansarda in pod existent si extindere cu casa scarii
1372/23.04.2014MIREA MARIN prin Ghitescu Aliceelaborare Plan Urbanistic de Detaliu si obtinere A.C. - Constructii pentru locuinte - Construire casa dupa elaborare si aprobare P.U.D. prin H.C.L.
1371/23.04.2014GLAVAN NADIN -RAULelaborare PUD aprobat prin HCL - construire spalatorie auto conform HCL 102/2009, bar si amplasare automat comercializare lapte
1370/23.04.2014BULGAR MARIANA-FLORICAObtinere A.C . - lucrari de tip a) -Constructii pentru comert - Construcții cu caracter provizoriu. Construire anexa ( magazie )
1369/23.04.2014ANGHEL PETREobtinerea AC - Constructii pentru locuinte - Mansardare si extindere locuinta (fost garaj) conf. L 50/91, art. 15, lit. e)
1368/23.04.2014BUSE GHEORGHEIntrucat exista Sentinta Civila nr. 20446/08.09.2011 a Judecatoriei Timisoara , definitiva prin Decizia Civila nr. 491/A/12.06.2012 a Tribunalului Timis si irevocabila prin Decizia Civila a Curti de Apel Timisoara , toate pronuntate in Dosar nr. 4251/325/2008 , care " Obliga parata sa desfiinteze lucrarile executate fara autorizatie de constructie , mentionate in proces verbal de constatate a contraventiei nr. 165/171/22.11.2006
1367/23.04.2014UNGUREANU GHEORGHEObtinere A.C . - Lucrari de tip d) Imprejmuire - Refacere imprejmuire la frontul stradal
1366/23.04.2014BARCAUAN PARTENIU si BARCAUAN DANIELAObtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificare constructii existente constand in : construire terasa inchisa deasupra casei P existente si realizare acces din corpul de cladire P+M existent
1365/23.04.2014KOVACS ANA MARIAobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte.Extindere si mansardare ap.3 legalizare.
1364/23.04.2014HOZA GABRIELA PRIN POSTOLACHE VALENTINAObtinere A.C . - lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Demolare partiala , extindere si mansardare casa P, rezultand casa P+M
1363/23.04.2014GAVRILA CIPRIAN si GAVRILA VALENTINA IONELAObtinere A.C. - lucrari de tip a),d) - Constructii locuinte - Construire casa in regim P +1E cu garaj si imprejmuire
1362/23.04.2014TECAR DANIEL - EMILObtinere A.C. – lucrari de tip a) – Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc de locuinte in regim de inaltime St+P+4E rezultand bloc in regim St+P+4E+M conform HCL 141/2007
1361/23.04.2014VARSAN MARIA CRISTINCAINFORMARE
1360/23.04.2014RUSU TIBERIUSobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire anexa gospodareasca in regim P; lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren.
1359/23.04.2014SIMCELESCU REMUS FLORENTIN pentru S.C. CITY PAPA S.R.L.Obtinere AC- Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere
1358/23.04.2014SZILVAGYI SZOLT pentru PAROHIA ROMANO CATOLICA TIMISOARA IV - JOSEFINobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil in regim de inaltime S+P+1E cu max. 2 locuinte si construire garaj. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren cu realizare acces auto
1357/23.04.2014PR. LAUS PETRU NICOLAE pentru EPISCOPIA ROMANO CATOLICAObtinerea A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru servicii - Amenajare si schimbare destinatie partiala din casa in SAD - Centru pentru Tineret al Parohiei Romano - Catolice Timisoara IV Josefin
1356/23.04.2014ONISEI DOINA obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului (ap.8 ) pe durata contractului de închiriere.
1355/23.04.2014IGNA DANIELA LILIANAobtinere A.C. – lucrari de tip a) – Construire pt. locuinte – Consolidare ap. 7 - intrare in legalitate conf. L 50/91 rep.
1354/23.04.2014MITRAN GHEORGHE MUGURELobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+2E ( max doua familii.)
1353/23.04.2014VARGA CORNELIA pt. ASOCIATIA DE PROPRIETARIobtinere A.C. - lucrari de tip b) - C-tii pt. locuinte - Reabilitare fatade si acoperis imobil
1352/23.04.2014AGEU PETRISOR pt.ASOCIATIA DE LOCATARI take ionescu 69obtinere A.C. - lucrari de tip b) - C-tii pt. locuinte - Reparatii fatade si reparatii acoperis imobil
1351/23.04.2014AGEU PETRISOR pt. ASOCIATIA DE LOCATARIobtinere A.C. - lucrari de tip b) - C-tii pt. locuinte - Refacere fatade si reparatii acoperis imobil
1350/23.04.2014BLEIER ALEXANDRUObtinere A.C . - lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare ( Construire copertina terasa , demolare partiala si reconstruire scara , refacere cai acces , etc ) , amenajare curte si lucrari de tip d) Imprejmuire - Refacere imprejmuire teren
1349/23.04.2014HOPITEA IOAN Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 105/2012 - Teren situat in extravilan - Zona cu caracter nedefinit
1348/23.04.2014DANCIU MARIUS FLORIN pentru UPTobtinerea AC - Lucrari de tip b) Constructii pentru alimentatie publica- Schimbare destinatie din SAD 3 (demisol) si SAD 7 (parter) in spatii pentru alimentatie publica. Amenajare bistrou la parter si bucatarie cu spatiu servire la demisol
1347/23.04.2014HERBAI MONICA CRISTINAbtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa duplex in regim de inaltime P+1E , garaj, piscina si imprejmuire.
1346/23.04.2014SC HELP NET FARMA SA obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare 2 reclame luminoase si 2 cruci luminoase pe fațada aferentă spațiului.
1345/23.04.2014PENA RADAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap.3 pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL 35/2008
1344/23.04.2014CUZMANOV GORAN si CUZMANOV MIRIAM-EMILIAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe in regim de inaltime P+2E si lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren
1343/23.04.2014JICHICI MARINCOobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuinte - Extindere si etajare casa existenta P, rezultand casa in regim de inaltime P+1E pt. maxim 2 familii
1342/23.04.2014SC CONSTRUCTIM IMOBILIARE SRLobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica bloc existent
1341/23.04.2014SC CONSTRUCTIM IMOBILIARE SRLobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica bloc existent
1340/23.04.2014REGEA MIHAIL CATALINobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. S.A.D. - Schimbare destinatie din cladire corp administrativ P+E si spatiu vanzare mobilier P in Spatiu cu Alta Destinatie (fara modificari interioare si exterioare ), si lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firme pe fațada cladirii
1339/23.04.2014CHICIU AUREL si VALERIAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Consolidare, reabilitare, modificari interioare si exterioare la casa existenta
1338/23.04.2014POPA MARIAobtinere A.C.-lucrari de tip a) -C-tii pt. locuinte - Construire anexa parter
1337/23.04.2014S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.Obtinerea A.C. -Lucrari de tip a) - Constructii pentru productie, depozitare, administratie si servicii - Construire hala confectii metalice in regim de inaltime P+1Ep
1336/23.04.2014SZABO BOGDAN PTR. SC SMILE ADVERTISING SRLobtinere A.C. - lucrari de tip h) C-tii cu caracter provizoriu - Amplasarea panou publicitar tip BACKLIT pe teren privat, conf. HCL 160/2009
1335/23.04.2014STURZ CALIN SI MARIA ALEXANDRA obtinere A.C. - lucrari de tip a) Constructii pt. locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E, imprejmuire , amenajare parcela si accese auto si pietonale.
1334/23.04.2014IONAS ALEXANDRUobținere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare la ap. nr.2B contand in desfiintare camera
1333/23.04.2014KLUG DANA si KLUG KLAUSobținere AC - obținerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinatie spatiu din locuință la parter în SAD(fara modificari interioare). Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
1332/23.04.2014KLUG DANA SI KLUG KLAUSobținere AC - obținerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinatie spatiu din locuință la parter în SAD(fara modificari interioare). Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
1331/23.04.2014ROSCA STEFAN MARIUSobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime Parter
1330/23.04.2014JIVAN ALEXANDRU IANCUObtinere A.C . - lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare , extindere in regim parter la casa P existenta si lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren
1329/23.04.2014NEAGOE LAURA OLIMPIAobtinere A.C.-lucrari de tip a) -C-tii pt. locuinte - Construire casa pentru doua familii , in regim de inaltime max. P+2E si lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren cu acces auto
1328/23.04.2014STANCU CRISTIANobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Locuinte - Construire casa pentru doua familii , in regim de inaltime P+M si Lucrari de tip d)-Imprejmuire - Realizare imprejmuire teren cu accese auto
1327/23.04.2014IGNEA MIHAELA ALINAObtinere A.D. - lucrari de tip a) - Desfiintari - Desfiintare case de la nr. 28, 30 si obtinere A.C.- lucrari de tip a), d) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P+M. Imprejmuire teren
1326/23.04.2014ZIMBREANU IULIANAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap. 1 pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008
1325/23.04.2014VICOL DANIEL pentru S.C. "M & V COMPANY" S.R.L si BRISCAN MIRCEA LIVIUpana la elaborare si aprobare PUZ intrucat zona este cu caracter nedefinitit partial afectata de LEA
1324/22.04.2014CIUCURE IONICAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte si educatie.Modificare la AC nr.1194/09.08.2012 prin schimbare destinatie partiala din casa familiala P+M in ''Centrul de zi''-activitati educative tip afterschool.
1323/22.04.2014RASA CONSTANTIN SI RASA FLORICAObtinere A.C . - lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Mansardare partiala casa P, rezultand casa P+Mpartial
1322/22.04.2014BUDARCEA DESDEMONA-BEATRICEobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la apartament 20, pentru îmbunătățirea confortului
1321/22.04.2014MARCHES MIRCEA TOMA prin DAN COTELEAobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere si mansardare casa existenta, rezultand casa in regim de inaltime P+M
1320/22.04.2014TODORAN MARIA obtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Mansardare apartament, rezultand apartament nr.9 in regim de inaltime P+M
1319/22.04.2014TOMONI LIDIAobtinere A.C.-lucrari de tip a) -C-tii pt. locuinte - Construire casa in regim D+P+1E , anexa si lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren
1318/22.04.2014DOBAI RODICAobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Mansardare apartament, rezultand apartament nr.10 in regim de inaltime P+M
1317/22.04.2014Arh. BALAN GABRIEL pentru LUNCAN DIANA-BEATRICEObtinerea A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru servicii - Modificari interioare si exterioare, realizare acces direct din exterior si schimbare destinatie spatiu din ap. 4 in SAD (spatiu pentru servicii: birouri, pariuri sportive, salon infrumusetare)
1316/22.04.2014PETRISOR ANDREI-ROMULUSobținere AC -Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
1315/22.04.2014SUTEU MIRON pentru SC AGRICOLA SAN GIORGIO SRLobținere AC -Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
1314/22.04.2014NISTOR MIRELAobtinere A.C. -Lucrari de tip b) -Construcții pentru locuințe - Reabilitare fatade imobil
1313/22.04.2014STANCU ILEANAobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Extindere in regim S+P+E ,modificari interioare si reparatii acoperis la clădire existentă in regim S+P+E ; Obtinere A.D. -Desfiintari - Desfiintare garaj auto.
1312/22.04.2014ORAVITAN GHERGHINAobtinere A.C.- lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinte- Amplasare lift exterior pe fatada postrioara a cladirii
1311/22.04.2014PESTELEU TEODORobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte .Amenajare mansarada in pod existent , extindere la ap. nr.3 situat la mansarda.
1310/22.04.2014CHELU CLAUDIU elaborare Plan Urbanistic de Detaliu si obtinere A.C. - Constructii pentru locuinte - Construire casa dupa elaborare si aprobare P.U.D. prin H.C.L.
1309/22.04.2014GARLESTEANU DAN MOISEObtinere A.D. -Desfiintari - Desfiintare apartament nr.7 si nr.8
1308/22.04.2014MAN MARIAObtinere A.C. - lucrari de tip a),d) - Constructii locuinte - Construire casa in regim P +M, garaj si imprejmuire
1307/22.04.2014MUNICIPIUL TIMISOARA prin DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE , MEDICALE , SPORTIVE SI CULTURALEobținere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru învătământ – Lucrări de reabilitare a construcției existente și a instalațiilor aferente.
1306/22.04.2014DODA LUMINITA pentru S.C. DRUFGARDEN S.R.L. obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
1305/22.04.2014SC TIMCO SA PRIN SC STUDIO ARCA SRLobținerea AD - Lucrari de tip a) - Constructii industriale - Desființare cale ferată industrială.
1304/22.04.2014VLASCEANU VIORICA pana la reglementarea situatiei juridice a imobilului (corpul C5) in CF .
1303/22.04.2014MOCAN - DAVID DOINAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casă in regim de inaltime P+M si lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire proprietate
1302/22.04.2014KUTASI ANAobtinere AC - lucrari de tip a) Constructii penru locuinte - Construire garaj
1301/22.04.2014PATRASCU PAUL-EUGENINFORMARE
1300/22.04.2014KADERZSABEK MARIANAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent S+P+4E, rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M - conform HCL 141/2007.
1299/22.04.2014BIHOI ADRIAN ILIEobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru învățământ - Schimbare destinatie spațiu din locuință în grădiniță.Lucrari tip h)- Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare firma pe fatada cladirii pe durata contractului de inchiriere
1298/22.04.2014S.C. TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS S.R.L.obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru industrie -Extindere depozit materiale
1297/22.04.2014SC NOREBO SRL obtinerea A.C. - Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma luminoasa pe fatada aferenta spatiului
1296/22.04.2014BUCATEANU VALENTINA CONSTANDINAObtinerea AC – Lucrari de tip a) – Constructii pentru locuinte – Extindere ap. 3 conform HCL 45/2009 modificat prin HCL 340/2010
1295/22.04.2014FIRNEISZ ION DANIELobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte . Reabilitare cu schimbare destinatie din magazie in anexa gospodareasca si extindere magazie aferenta ap. nr. 3 conform HCL 45/2009 modificata prin HCL 340/2010
1294/22.04.2014SC CONTITECH ROMANIA SRLpentru obtinere A.C. - lucrari de tip a)Schimbare destinatie saptiu interior din depozitare in productie si creare gol acces in perete antifoc.
1293/22.04.2014ALBU LUMINITA pentru SC VOLKSBANK ROMANIA SA Obtinere AC- Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma (caseta) pe fatada clădirii aferenta spatiului pe durata contractului de închiriere
1292/22.04.2014BUGA VIOREL pentru SEDAKO GROUP SRLconform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 - Teren situat in extravilan - Zona cu caracter nedefinit, partial afectata de LEA.
1291/22.04.2014SC COU VISKOL SRL prin ROTARITA DORELobtinere AC - lucrari de tip a) - Locuinte - Construire casa P+1E si lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren.
1290/18.04.2014E ON GAZ DISTRIBUTIE PRIN SC INSTGAT SRLObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare – gaz. Inlocuire retea si bransamente gaze naturale presiune redusa montaj subteran.
1289/18.04.2014ARDELEAN EMILobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa. Racord canal menajer. Racord canal pluvial.
1288/18.04.2014PAPADINETI SERGIU MIHAI prin S.C.VIMATO S.R.L.Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Bransament apa si racord canal.
1287/18.04.2014VARGA OANA-MARIA prin IM JURAVLE SRLobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1286/18.04.2014LUCA MARCEL BENIAMIN prin IM JURAVLE SRLobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1285/18.04.2014CSANADI ZOLTAN prin SC IM JURAVLE SRLobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz - Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
1284/18.04.2014BIRGEAN SENA obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal, gaz. Branșament apă și racord canal. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
1283/18.04.2014ALEXANDRU IOAN si ALEXANDRU ELENAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Bransament energie electrica prin pozare subterana.
1282/18.04.2014BODNARIU STEFAN PRIN SC RAULLY SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare -canal. Racord canal.
1281/18.04.2014CIURARIU LILIANA - GABRIELA prin S.C.IM JURAVLE S.R.L.Obtinere AC pentru - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.