Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  47
Numar/Data

BeneficiarDescriere
4623/24.11.2015PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA - DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE alocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4622/24.11.2015SARAFOLEAN YANA repr.SCPA Sarafolean&AsociatiiObținere A.C.- Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu- Amplasare firma pe fatada imobilului pe durata contractului de inchiriere conf.SC nr.851/27.05.2015
4621/24.11.2015SC BARUM TECHNIK SRL PRIN GRIGOROIU MIHAIObtinere Aviz de Oportunitate pentru construire hala prelucrari mecanice.
4620/24.11.2015BARGAOANU ANA MARIA CONSTANTA PRIN GAVRILESCU RODICAobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare, construire balcon la ap. 1 conf. HCL 35/2008 pentru îmbunătățirea confortului
4619/24.11.2015SVECLA MIHAIL PRIN CRACULEAC MIRCEAObtinere AD - Lucrari de tip a) Desfiintare - Demolare constructii existente. Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru sanatate - Construire imobil in regim de inaltime P+2E, pentru centru medical stomatologic cu parter comercial pentru articole medicale si farmacie. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului, pe durata contractului de inchiriere.
4618/23.11.2015MUNICIPIUL TIMISOARADALI -Fantana ornamentala cu pesti.
4617/23.11.2015LUCA PETRU ADRIAN PRIN SC ARHITECT TRIMBITAS SRLObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru servici - Construire imobil de birouri in regim de inaltime (S)P+4E+ER( M) , amenajare incinta conform PUZ aprobat prin HCL nr. 303/2012 si Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren.
4616/23.11.2015 MARIS IOAN PT. SC AUTOHTON TIM SRLobtinerea avizului de oportunitate.
4615/23.11.2015DRAGAN DOINAInformare
4614/23.11.2015SC KEGYI GAMES PRIN ARH. IOAN S. ANDREICUTobtinere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fațada aferentă spațiului, pe durata contractului de inchiriere
4613/23.11.2015FARCAS-NEDELCU LAURA -TITULARA CAB. AV. FARCAS-NEDELCU LAURAobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de inchiriere
4612/23.11.2015CAROL CARMEN MARIA Informare
4611/23.11.2015HOROBET DANIEL pentru S.C. DANTES S.R.L.Obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent P+4E conform HCL 141/2007, rezultând bloc în regim de înălțime P+4E+M
4610/23.11.2015SC ISPE SA prin Popa Alinrealizare STUDIU DE FEZABILITATE privind lucrarea "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud în rețeaua de transport, prin funcționarea interconectată cu CT Centru"
4609/23.11.2015HOROBET DANIEL pentru S.C. DANTES S.R.L.Obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc St+P+4E conform HCL 141/2007, rezultand bloc in regim de inaltime St+P+4E+M
4608/23.11.2015ARH. ANGHEL CONSTANTINobtinere A.C. - Lucrari de tip h) - C-tii cu caracter provizoriu - Amplasare panou publicitar pe teren proprietate privata pe durata contractului de inchiriere conf. HCL 160/2009
4607/23.11.2015SC DANTES SRL prin HOROBET DANIELobtinere AC - Lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc P+4E rezultand bloc in regim de inaltime P+4E+M, conform HCL 141/2007
4606/23.11.2015SC D&C OPTIC SRL prin arh.Filip Adelaobtinere A.C.Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fațada clădirii pe durata contractului de inchiriere.
4605/23.11.2015MARCUS ELENA PRIN RUSAN RALUCA elaborare Plan Urbanistic de Detaliu -Amenajare spalatorie auto conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009.
4604/23.11.2015SC AMBALAJUL METALIC SAObtinerea A.C. - Lucrari de tip a)- Constructii industriale :Consolidare constructie existenta si reconfigurare : Desfiintare sarapanta , supraetajare in gabaritul sarpantei actuale cu pastrarea inaltimii actuale a constructiei
4603/23.11.2015BERCE GABRIEL PRIN BIA TUTAC ALINelaborare Plan Urbanistic de Detaliu prin HCL si pentru Obtinere A.C-lucrari de tip a),d) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta P+1E,anexa,garaj/carport,amenajare incinta si imprejmuire dupa elaborare si aprobare P.U.D. prin H.C.L.
4602/23.11.2015BUGARIU SOFIA VIRGINIA PRIN SZEKELY GABRIELobtinere AC-lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Amenajare platforma spălătorie auto.
4601/23.11.2015KOVACS TIBERIU PRIN SC RAMFI INSTAL SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4600/23.11.2015HOURANE ABDUL-MOUNEMobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Construire locuinta unifamiliala P+1E.cu garaj inclus. Lucrari de tip d)-Imprejmuire -Realizare imprejmuire si acces auto
4599/23.11.2015PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA - DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSEalocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4598/23.11.2015IUHASZ MARIAdezlipire imobil in trei imobile in suprafata de 620mp, 1050mp si 12mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare
4597/20.11.2015MAIER DANIELA PR. SC SPAZIO VEST SRL obtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada , doua steaguri publicitare pe stalpi metalici si amplasare totem publicitar pe domeniul public
4596/20.11.2015CIRPACI ION SI STANCU MIHAELA PRIN SC 3A STUDIO SRLObtinere AC-Lucrari de tip d) - Imprejmuiri -Refacere imprejmuire laterala (limita dreapata de prorpietate)
4595/20.11.2015SC RENTINVEST SRL pt. SC Q STEEL SRL PRIN FLUERAN SILVIUobținere A.C.-Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare banner pe fatada imobilului si panou publicitar( structura independenta ) in incinta proprietatii , conform HCL 160/2009
4594/20.11.2015HERING DORINEL prin BUGIU ACHIMobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la ap.18, pentru îmbunătățirea confortului - legalizare
4593/20.11.2015ARH. ANGHEL C-TIN PTR. SC CAREMIL SRL prin propr.SC UNIC PASCAL COMPANY SRL obtinere A.C.-Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma/signalistica pe fațada clădirii aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere.
4592/20.11.2015 SC ATELIER RGS PTR. PETRICA ANDREIobtinere A.C. -Lucrări de tip b) -Construcții pentru locuinte.Lucrari de reabilitare si modernizare prin(amenajari interioare, igienizare, schimbare tamplarie din PVC).Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4591/20.11.2015GORDAN LEONTIN prin Eugen Mandaeobținere AD - Desfiintari - Demolare casa. obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte - Construire casa P+1E/M. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire.
4590/20.11.2015TODERICI MIHAELA reprezentant al SC PREMIUM OUTDOOR MEDIA SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip h) - C-tii cu caracter provizoriu - Amplasare panou publicitar pe teren proprietate privata pe durata contractului de inchiriere conf. HCL 160/2009
4589/20.11.2015TODERICI MIHAELA reprezentant al SC PREMIUM OUTDOOR MEDIA SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip h) - C-tii cu caracter provizoriu - Amplasare panou publicitar pe teren proprietate privata pe durata contractului de inchiriere conf. HCL 160/2009
4588/20.11.2015JIVCU IOAN PT. SC AUTODARIS CAR SERVICE SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru comert,servicii - Schimbare destinatie din casa in spatiu cu alta destinatie
4587/20.11.2015SABIN RACIU pentru SC SIMULTAN Obtinere AD - Demolare - Desfiintare constructie
4586/20.11.2015ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin BUGIU ACHIMobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte- Construire acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla ceramica la bloc existent
4585/20.11.2015MUNICIPIUL TIMISOARA - DIRECTIA TEHNICALucrari tip d)- Lucrari de amenajare a spatiilor publice- Realizare acces prin subtraversare linie cale ferata C.F.R.
4584/20.11.2015MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE Obtinerea A.C. - lucrari de tipa)- Constructii pentru sport - Construire bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal
4583/20.11.2015Radovancovici Iavor repr.al SC RESTAURANT LLOYD SRLobtinere A.C.Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma/reclama aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere.
4582/20.11.2015SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru industrie - Amenajare locuri pentru fumat exterioare in incinta fabricii
4581/20.11.2015SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru industrie - Reproiectare si realizare sistem nou de ventilatie si climatizare in aria Master Batch si Final Mixing - Hala 2, in scopul imbunatatirii conditiilor la locul de munca
4580/20.11.2015FONOAGE DOREL PRIN RUSU LOREDANApopunerea facuta "etajare casa existenta in regim P rezultand casa in regim P+1E " nu respecta regimul de inaltime maxim admis prin RLU
4579/20.11.2015SC AURORA SRLobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru comert -Amplasare constructie metalica cu inchideri usoare
4578/20.11.2015FURDUI IOAN PTR. BIVOLARU MARIANobtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Mansardare si extindere casa existenta in regim P
4577/20.11.2015SC PKF TAX PARTNER SRL prin IUDEANU ELISABETAobținere A.C.-Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la apartament 2/B.
4576/20.11.2015CIRPACI NICOLAIE PRIN PRELIPCEAN VASILEobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Lucrari de reparatii ,inlocuirea acoperisului si zugravit fatada
4575/20.11.2015 CALDARAS GHIZELA PRIN PRELIPCEAN VASILEobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - inlocuirea tiglei pe acoperis si zugravirea fatadei , reparatii
4574/20.11.2015COMAN LUMINITA prin COLOJOARA LAURA reprezentant al SC IMOVEST CLEAN SAobținerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe colective, servicii, comert, birouri - Construire imobil cu functiune mixta predominant locuire colectiva in regim de inaltime S+P+15E+2Er
4573/20.11.2015SC SERVCON SA PRIN SC ARHI 3D SRLElaborare PUZ "CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINTE, BIROURI SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME 2S+P+8E", conform Avizului de Oportunitate Nr. 23/15.10.2015;
4572/20.11.2015NEMES IOSIF SI DORINAObtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire anexa parter extindere la casa existenta in regim de inaltime P+M .
4571/20.11.2015Arh. MADĂLINA ONEA pentru SC FARMALINE SRL obținere A.C.- lucrări de tip a) -Construcții pentru SAD - Modificări interioare și exterioare (creare acces din exterior). Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare signalistică pe fațadă.
4570/20.11.2015CUMPANASU DIETERobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru turism - Amenajare terasa acoperita
4569/20.11.2015MUZEUL SATULUI BANATEAN TIMISOARA obtinere A.C. - Lucrari de tip d) - Amenajare parc pentru copii in incinta Muzeului Satului Banatean
4568/20.11.2015SC MELVIN SRL pt SC INTERSECTION SRLobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert si servicii (birouri) - Modificari interioare si exterioare la cladire in curs de executie cu A.C. 488/2014- modificare fatada si compartimentari interioare
4567/20.11.2015SICLOVAN CORNEL prin RUSU LOREDANAsolicitarea de construire locuinte colective nu se incadreaza in prevederile P.U.D. ( LOCUNTE INDIVIDUALE )
4566/20.11.2015SKUKAN AURICA PRIN SKUKAN GORDANINFORMATIV
4565/20.11.2015TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS SA prin TELELINK SERVICES ROMANIA SRLobținerea AC - Lucrari de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare stație fixa emisie-receptie destinata telefoniei mobile in sistem G.S.M.
4564/20.11.2015DONGEA EUGEN - SC ELECTRONIC BDK SRLobținere A.C.-Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului.
4563/19.11.2015SC ARHITECT TRIMBITAS SRLElaborare PUZ "DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", conform Avizului de Oportunitate nr. 22/15.10.2015;
4562/19.11.2015PRESNEANU RUXANDRA PENTRU PRESNEANU RADU DORINInformare
4561/19.11.2015COSTABILE SILVANO PRIN LEGRAND ALEXANDRUobținere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă/signalistica pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere.
4560/19.11.2015SARBU SERGIU prin B.I.A. PATRASCU BABA CRISTINAINFORMARE
4559/19.11.2015URECHIATU SIMONA REPR AL GG. WELLPLAYED SRLobținere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă/reclama iluminata pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere.
4558/19.11.2015PETRILA MONICA-RAMONA PRIN COSTEA PETRUObtinere AC-Lucrari pentru servicii si comert-Schimbare partiala destinatie spatiu din casa in cabinet veterinar si spatii pentru comert si amplasare firma pe fatada.
4557/19.11.2015MUNICIPIUL TIMISOARTA PRIN DIR. URBANISM-BRCCIELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE BAZIN DE INOT SI AMENAJARE TERENURI DE SPORT;
4556/19.11.2015PALEA ALINA PTR. SC INDIMEX -CIUTA SRLbținere AC - Lucrari de tip a )Constructii pentru servicii si depozitare-Modificari interioare si exterioare la hala existenta
4555/19.11.2015SC TIMCON SAObtinere A.C. - Lucrari de tip a) Desfiintari - Desfiintare partiala constructie C-14 depozit material lemnos si C-15 depozit si atelier tamplarie
4554/19.11.2015ASOCIATIA ONCO HELP PRIN PAP GABRIELA obtinerea avizului de oportunitate.
4553/19.11.2015ANDREI MIHAI CONSTANTINTINrecompartimentare subsol existent fara modificari structurale rezultand 2 spatii
4552/19.11.2015Q PLANNING CONSULTANTS SRL PT. AGRICOLA SAN GIORGIO SRLobținere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă iluminata pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere.
4551/19.11.2015SC SEMTEST SRL PRIN ARH.NICOARA VLAD obținere AD - Desfiintari - Desfiintare magazie (constructie C13)
4550/19.11.2015PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA- DIRECTIA TEHNICA , BIROUL DRUMURI SI PODURIobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Cai de comunicatie - Amenajare drum de legatura intre str.Sacului si Splaiul Nicolae Titulescu
4549/19.11.2015MUNICIPIUL TIMISOARA obtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii echipare tehnico - edilitare - Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin: instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice. Modernizare centrala termica DUNAREA existenta. Adaptare instalații electrice in vederea racordarii la nivelul de tensiune 20KV.
4548/19.11.2015BADEA ANCA MARIA pentru ANA MARIA MARIUSobtinere A.C. - Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren
4547/19.11.2015LUCACIU DORELobtinere A.C. -Lucrări de tip b) -Construcții pentru locuinte. Schimbare tamplarie existenta cu tamplarie din lemn, lucrari de reparatii la pardoseli, tencuieli si zugraveli interioare.
4546/19.11.2015LUPU LUCIAN CATALINobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinta si servicii - Schimbare destinatie partiala din imobil service pentru tehnica de calcul P+1E in locuinta la etaj rezultand imobil pentru servicii tehnica de calcul la P si locuinta la etaj
4545/19.11.2015ROIBAN ALECS PT. ELENES RADU OCTAVIAN SI ELENES RAMONAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E, terasa cu foisor
4544/19.11.2015TECTONICS HOUSE SRL PTR. ALEXA TITULucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare, exterioare ,etajare apartement 1 rezultind apartament in regim de inaltime P+2E
4543/19.11.2015BARBU MARIUS prin B.I.A. PATRASCU-BABA CRISTINAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Amenajare mansarda in pod existent
4542/19.11.2015REVNIC SEBASTIAN DORINA PT. SC MEDICALI ' S SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru sanatate - Schimbare destinatie spatiu din locuinta , casa in regim P+E si sala de gimnastica in cabinete medicale
4541/19.11.2015SZORAD TIBERIU IOSIF SI VERONICA PRIN KREPELKA GABRIELAobtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Modificare acoperis (mansardare casa P rezultand casa P+M) si schimbare invelitoare-intrare in legalitate
4540/19.11.2015SC LUTON REAL ESTATE SRL prin ARH. FILIP ADELAtermenul de intrare in legalitate ( 7.01.2010) dispus prin procesul verbal nr. 98/770/28.05.2009 este depasit.
4539/19.11.2015TECTONICS HOUSE S.R.L. pentru BLAGA VIRGIL obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire imobil de locuințe în regim de înălțime P+1E. Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Împrejmuire teren cu realizare acces auto si pieonal.
4538/19.11.2015MIHAI LIUBITA PRIN EUGEN MANDAE obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte -Intrare in legalitate extindere si mansardare casa P rezultand casa P+M ; Lucrari de tip d)- Imprejmuire -Refacere imprejmuire
4537/19.11.2015DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI prin DARII VLADIMIRobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pt. institutii si servicii publice- Construire prin alipire a unei case de scara exterioare de evacuare la corp serviciu rezidential din cadrul D.G.A.S.P.C. Timis
4536/19.11.2015SABIN RACIU pentru UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARAobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru invatamant - Amenajare spatii cladire Facultatea de Litere, Istorie si Teologie-catedra de Teologie Ortodoxa
4535/19.11.2015R.A.T.T. prin PESCARU LOREDANAobținere A.C. - Modificare la AC 1523/12.10.2015 - Realizare etaj retras, pentru birouri/SAD-alimentatie publica rezultand cladire in regim P+4E+Er. Lucrari de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare panou publicitar pe fațadă și amplasare totem pe teren proprietate
4534/19.11.2015ARH. FORT O. PT. HODOSAN SORINObtinerea A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte -Reparatii acoperis si fatada magazie existenta
4533/19.11.2015STEFAN CORINA DOINAINFORMARE
4532/19.11.2015ANTONIE NICOLAE pentru S.C. VILLA VITORIA S.R.L.obținere AC- lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice. Amenajare locuri de parcare pe domeniul public conf. HCL 18/ 2000.
4531/19.11.2015LUCA PETRU ADRIAN PRIN SC ARHITECT TRIMBITAS SRLObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil de locuinte colective in regim de inaltime (S)P+2E+ER( M) , amenajare incinta , conform PUZ aprobat prin HCL nr. 303/2012 si Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren.
4530/19.11.2015PARISE FERGUSObtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte – Amenajare mansarda in pod existent
4529/19.11.2015PALEA ALINA PTR. SC INDIMEX -CIUTA SRLObtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru servicii si depozitare -Construire parcari betonate, platforma acoperita, drumuri de incinta pietruite, centrala termica, bazin de incendiu, statie de pompare si imprejmuire proprietate
4528/19.11.2015SC SILVERHAND.RO SRLbtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma luminoasa pe fatada cladirii
4527/19.11.2015BRATILOVEANU OLIVIAN pentru PRESNEANU GHEORGHE SORIN si PRESNEANU SIMONA MIHAELAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casa familiala in regim de inaltime D+P+1E. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren
4526/19.11.2015BADEA SORIN EUGENobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc S+P+4E rezultand regim de inaltime S+ P+4E+M conf. HCL 141/2007
4525/19.11.2015LUCA PETRU ADRIAN PRIN SC ARHITECT TRIMBITAS SRLObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil de locuinte colective in regim de inaltime (S)P+2E+ER( M) , amenajare incinta , conform PUZ aprobat prin HCL nr. 303/2012 si Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren.
4524/19.11.2015LUCA PETRU ADRIAN PRIN SC ARHITECT TRIMBITAS SRLObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil de locuinte colective in regim de inaltime (S)P+2E+ER( M) , amenajare incinta , conform PUZ aprobat prin HCL nr. 303/2012 si Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren.