Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  45
Numar/Data

Date identificare imobilAdresa
4431/21.10.2016IVAN MARIOARAScoatere din circuitul agricol S=10.000 mp conform Sentintei Civile pronuntata prin Hotarare 2789/2016 din 22.09.2016
4430/21.10.2016GALATEANU MARIA REPR. AL ASOC. DE PROPRIETARIobtinerea AC -lucrari de tip d)- Imprejmuire - Imprejmuire teren si acces pietonal la strada ; Nu poate fi utilizat pentru construire"copertina cu iesire la strada pentru pubele de gunoi menajer si selectiv fara fundatie" intrucat nu respecta prevederile P.U.D.aprobat prin HCL 62/28.02.2006
4429/21.10.2016TODOR DOINA PENTRU URSE RUXANDRA-IOANAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la apartament 13, pentru îmbunătățirea confortului - intrare in legalitate
4428/21.10.2016MEGLEI VLAD CASIAN PTR. ASOCIATIA DE PROPRIETARIobținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe si SAD.Reabilitarea cladirii Asociatiei(reabilitare/reparatii/zugravire fatade spre:Sf.Gheorghe, A.Pacha, fatade spre curtea interioara; reabilitare/reaparatii acoperis, elemente de tinichigerie, consolidare perete lateral calcan)
4427/21.10.2016DRAGHICI AMALIA ELISABETA Informare
4426/21.10.2016BUIE DORINA MARIA PRIN CIOARA ADRIANAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe -Izolatie termica si hidroizolatie la demisol , schimbare invelitoare acoperis
4425/21.10.2016MUNICIPIUL TIMISOARA prin BIROUL SCOLI SPITALEobținere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru invatamint – Lucrări de reabilitare acoperis si instalatii la Liceul W. Shakespeare.
4424/21.10.2016S.C. GIOTTO 2000 S.R.L.obtinerea A.C.- Lucrari de tip a) - Constructii pentru depozitare, servicii si birouri - Construire hala in regim de inaltime P+1E pentru depozitare, servicii si birouri
4423/21.10.2016POPESCU MIOARA pentru AJAMI MONIKAobtinere AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte -Reparatii acoperis si perete calcan la imobil existent
4422/21.10.2016FURDUI CORNEL obținere A.C.-Lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe - Etajare si extindere în regim P+1E - corp C2. Desființare parțială corp C1 si anexe . (după reglementare situație juridică c-ții), modificare acces auto.
4421/21.10.2016MALITA DANIEL CLAUDIUObtinere AD-Lucrari de tip b) - Demolare - Desfiintare cladiri existente si Obtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constr. pt. locuinte-Construire casa unifamiliala regim P+1E cu garaj inglobat ;Lucrari de tip d) -Imprejmuire - Realizare imprejmuire
4420/21.10.2016PORCARIU ELENA prin IONESCU VALERIAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe si S.A.D - Desfiintare partiala ( amenajare intrare uscata ), consolidari si etajare la casa existenta in regim P ( ap.1+2), rezultind cladire in regim P+ 2E cu spatii comerciale la parter, si locuinta la et.1 si et. 2. Amenajare acces auto, incinta si parcaj acoperit in regim P.
4419/21.10.2016BOTA MARCELA pentru CHIMA DANIEL AURELobtinere A.C. - lucrari de tip a), d) - C-tii pentru locuinte - Extindere casa existenta cu regim de inaltime P+M, cu corp Parter, terasa acoperita P carport, modificari fatada exterioara si refacere imprejmuire [fara a afecta(schimba) accesul pietonal si auto]
4418/21.10.2016GHITA ALEXANDRA prin LEGRAND ALEXANDRU pt. SC MORITZ EIS SRLobținere A.C.-Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firma luminoasa pe fatada imobilului pe durata contractului de închiriere.
4417/21.10.2016RUDOLPH CARMEN PRIN WEST CAD Obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Intrare in legalitate constructii amendate prin PV 170/01.10.2015
4416/21.10.2016ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin SOCOLOV ILIANAprin P.V. de constare la fatat locului din datat de 14.07.2016 s-a dispus desfiintare
4415/21.10.2016MIHOC AURORA Obtinere AC - Lucrări de tip b) - Constructii pentru locuinte - Schimbare de destinație din ap.1- spatiu comercial in locuinta ,cu dezafectarea accesului direct din exterior.
4414/21.10.2016ARH.LUCA VALENTIN PENTRU DOROT PARTIZANpana la reglementarea situatiei juridice a terenului (iesire din indiviziune -Statul Român)
4413/21.10.2016TECTONICS HOUSE SRL PT. BERG BANAT SRLobtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
4412/21.10.2016SC CHIULAN SRL PRIN DELIA VIZITIUobținere A.C. Lucrări de tip a) C.ții pentru locuință - Construire imobil P+2E cu două apartamente (pentru maxim 2 familii).
4411/21.10.2016SZABO LASZLO si NICOLICI SILVIAObtinerea AC – Lucrari de tip a) – Constructii pentru locuinte – Extindere magazie (Corp C3) si reabilitare magazii (Corp C2 si Corp C3)
4410/21.10.2016MAGUREAN DAN-TENICA si MAGUREAN LAURA-ALINA, PASCU CLAUDIU-MIHAI si PASCU NICOLETAobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa tip duplex su 2 apartamente in regim de inaltime P+1E, realizare accese auto; Lucrari de tip d) - Imprejmuire proprietate.
4409/21.10.2016ARH.LUCA BIANCA pentru Federatia Caritas Diecezei TimisoaraObtinere AC-Lucrari de tip a)-Amenajare loc de joaca pentru copii (uz intern)
4408/21.10.2016PETRISOR ANDREI ROMULUS PRIN B.I.A. DRASCOVICI LAURAobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Amplasare bancomat(ATM) pe fatada cladirii legalizare.
4407/21.10.2016POP SEBASTIAN CRISTIANobtinere AC - - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Inchidere terasa existenta aferenta etaj 1
4406/21.10.2016S.C. ALL TRADE IDA S.R.L. prin ISTOC DANIEL ADRIANobtinere Aviz de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
4405/21.10.2016ASOCIATIA DE PROPRIETARI Obtinere AC-Lucrari de tip b)-Constructii pentru locuinte :Lucrari de reparatii la invelitoare si inlocuire elemente de invelitoare si tinichigerie. Etansare ferestre la mansarda.
4404/21.10.2016IORGOVAN BOZSAK prin POPA EUGENIA ANAobtinere AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Extindere, mansardare si construire scara exterioara acces la mansarda (ap. 1- parter), rezultand P+M
4403/21.10.2016BISTRAN EVA prin HARKAI RAPHAELobtinere AC - lucrari de tip a) Construire garaj in regim P pe teren proprietate; Lucrari de tip d )- Refacere imprejmuire la frontul stradal- Legalizare conform Legii 50/1991 si Proces Verbal de constatare cu nr.122/AX/030299 din 27.06.2016.
4402/21.10.2016SC MS CAD SRL pt. STAN ADRIANobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru spatii cu alta destinatie - Schimbare destinație din Ap. 1/B (atelier tinichigerie, spalatorie si anexa gospodareasca) in SAD (comert / servicii birourri)
4401/21.10.2016DESCHIDAR ADRIAN STEFAN pt. SC LUX OIL SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip h) - C-tii cu caracter provizoriu - Amplasare panouri publicitare la sol pe teren proprietate privata pe durata contractului de inchiriere
4400/21.10.2016MIHAI REMUS pentru MIHAI IONObtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuinte in regim de inaltime max. S+P+2E. Lucrari de tip d) - Imprejmuire teren si realizare acces auto
4399/21.10.2016MIHAI REMUS pentru MIHAI IONObtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuinte in regim de inaltime max. S+P+2E. Lucrari de tip d) - Imprejmuire teren si realizare acces auto
4398/21.10.2016ROSCA CRISTINA elaborare PUD- Construire locuinta
4397/21.10.2016NICOLITA ANGELAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt.locuinte - Construire acoperis la ap.1 si intrare uscata.
4396/21.10.2016BIRLAN ALINA pt. SALASAN MONICAnu se respecta HG 525/1996 art. 32 referitor la aspectul exterior al constructiilor
4395/21.10.2016DUDEA DORU prin SZASZ ANAobtinere A.C. - Lucrari tip b) - Constructii pentru locuinte - Desfiintare terasa aferenta ap.1A, extindere cu casa scarii conform HCL 45/2009 modificat prin HCL 452/2014, recompartimentare ap. 1+1A+2+2A, reparatii tamplarie, renovare fatade si renovare imprejmuire
4394/21.10.2016MUGHIURUS MIRCEA IOAN prin SC PRO-ARH SRLobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru spatii cu alta destinatie - Schimbare destinație partiala din spații pt. locuinte, in SAD (comert / servicii /birouri)
4393/21.10.2016DOROBANTU GHE CATALIN prin RETHY DORAobtinere A.D. - lucrari de tip a) - Desfiintari - Desfiintare casa parter
4392/21.10.2016PICU MARIN prin KOSA EDAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Demolare partiala, extindere si mansardare casa P existenta, rezultand casa P+M
4391/21.10.2016MILIVOI CARMEN EMILIAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte - Schimbare destinatie spatiu la demisol si parter din centru medical in locuinta rezulatnd casa in regim D+P+2E cu maxim 2 apartamente.
4390/21.10.2016NEGREA TRAIAN ADRIANNU se respecta prevederile RLU in ceea ce priveste functiunea zonei.
4389/21.10.2016COSOVANU REMUS-BOGDAN pentru SC COREBOS SRLobtinere A.C. - lucrari de tip b)- Constructii pentru alimentatie publica- Lucrari de amenajare, recompartimentare si refunctionalizare in spatiu pt.alimentatie publica si cos evacuare pe fatada posterioara; Lucrari tip h)- Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere
4388/21.10.2016LUNGEANU IONELpropunerea facuta " Modificari interioare si amenajare pod existent la corp de cladire C2" nu respecta prevederile Regulamentului Local de Urbanism si L50/91 rep si act. Conform dosar instanta nr.15102/325/2016, termenul de aducere imobil la starea initiala este 31.10.2016
4387/21.10.2016BOTA MARCELA pentru MARIS ADRIAN SORIN si MARIS CRISTINAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Construire casa tip duplex P+1E. Lucrari de tip d)- Imprejmuire - Realizare imprejmuire teren
4386/21.10.2016SC N IMOBUILDING SRLobținerea AC - Lucrări de tip a) - C-tii pentru locuinte - Modificari/amenajari interioare si exterioare la cladire existenta - intrare in legalitate
4385/21.10.2016Balint Alexandra- Dinaobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru comerț - Schimbare destinație din spațiu de locuit (ap. 2) în spațiu comercial, modificări interioare și creare acces direct din exterior.
4384/21.10.2016SC IMOSHOP SRLnu respecta legislația în vigoare cu privire la amplasament.
4383/21.10.2016NEGRU DAN CRISTIAN prin CONSTANTIN CIOCANobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru comert si servicii - Modificare A.C. nr. 1001/11.08.2016: "Extindere in regim P+1E si modificare cladire existenta P+1E, rezultand cladire P+1E cu spatii comerciale si birouri", rezultand cladire P+2E cu spatii comerciale si birouri. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu- Amplasare firme pe fatada; amplasare totem pe teren proprietate
4382/21.10.2016SOLOVAN CAIUS SILVIUObtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru servicii-Schimbare destinatie spatiu din locuinta in cabinet medical
4381/21.10.2016DUMITRAS DANIEL GEORGE SEBASTIAN pt. SC COLAJ DESIGN SRLobtinere AC - lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Etajare partiala constructie existenta (atelier confectii), rezultând cladire (atelier confectii) in regim P+2Ep
4380/21.10.2016POPA VIOREL MIRCEA pentru CIRPACI SOLOMONnu se respecta prevederile RLU in ceea ce priveste regimul maxim admis al anexelor amplasate pe limita posterioara a parcelei, iar corpurile C3 si C4 nu sunt intabulate
4379/21.10.2016LEVAI IOAN PRIN ZARAFU ANGELA obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P.
4378/21.10.2016MALAIMARE TIBERIU pentru SC FAR FASHION SRLobtinerea A.C.- Lucrari de tip a) - Constructii industriale - Extindere hala depozitare si construire magazie
4377/21.10.2016TULBURE ROXANA-ANDREEA pentru PAHLAVANI ALI MOHAMMADobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constr. pt. servicii- Amenajare parcare si acces auto pe teren proprietate privata
4376/21.10.2016ADAM OVIDIU ROMI pentru GTA INDUSTRY SERVICEobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru sanatate - Lucrari amenajare interioara fara modificari structurale si refunctionalizare in functiune clinica stomatologica si chirurgie estetica dentara- etajul 3
4375/21.10.2016JURESCU FANICA ,JURESCU MARIA ADRIANA PRIN CRISTESCU PETRU conform PUD destinatia subsolului/demisolului este spatiu tehnic
4374/21.10.2016S.C. SELLM S.R.L. prin BRUZAN OVIDIU pentru SPITALUL CLINIC CAI FERATE TIMISOARAobținere AC - Lucrări de tip b) - Constructii pentru sanatate :Modernizare spital -instalatie exterioara lift la spitalul clinic C.F.. Timisoara.
4373/21.10.2016IOVAN IOAN SI IOVAN CATITA PRIN ARH. DIANA GAGAObtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru SAD :Schimbare destinatie din boxa nr. 9 si boxa nr. 12 aferenta ap 5/A in spatiu cu alta destinatie ; Lucrari de tip h)- Constructii cu caracter provizoriu :Amplasare firma :Amplasare firma pe fatada aferenta SAD pe durata contractului de inchirirere
4372/21.10.2016SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA PRIN SC SELLM SRL - BRUZAN OVIDIUobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru sănătate - Lucrări de consolidare la Bloc Operator (parțial la corp C1- Spitalului Clinic Județean).
4371/21.10.2016STAN NICU CRISTIANobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa tip duplex( cu 2 apartamente ) in regim de inaltime S+ P+1E+M , realizare accese auto; Lucrari de tip d) - Imprejmuire proprietate.
4370/21.10.2016PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA - DIRECTIA, CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE alocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4369/21.10.2016BABA RAMONA MIHAELAalipire parcele conform documentatiei topografice intocmite de SC WEST CAD SRL si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
4368/21.10.2016MUNTEANU ANGELA , MUNTEANU CORNELIU, MUNTEANU CIPRIAN DUMITRU, MUNTEANU DIANAeste necesar un studiu de urbanism aprobat conform legislatiei in vigoare , in vederea reglementarii cailor de acces si a amplasarii pe parcela a constructiilor. Resposabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei de imobilului dată de punctele de contur, revine persoanei autorizate sa execute lucrări de cadastru-conform Ordinului nr. 700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art. 29 și nr. 33
4367/21.10.2016SC DUTCH REAL ESTATE SRLalipire imobile și este valabil doar însoțit de planșele vizate spre neschimbare anexă la C.U. , conform proiect nr.2509/2016 întocmit de SC Black Light SRL .Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr. 700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33.
4366/21.10.2016SC DUTCH REAL ESTATE SRLalipire imobile și este valabil doar însoțit de planșele vizate spre neschimbare anexă la C.U. , conform proiect nr.2509/2016 întocmit de SC Black Light SRL .Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr. 700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33.
4365/21.10.2016MUNICIPIUL TIMIȘOARAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc existent.
4364/21.10.2016MUNICIPIUL TIMIȘOARAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc existent.
4363/21.10.2016PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIOARAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc existent.
4362/20.10.2016MUNICIPIUL TIMISOARAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc existent.
4361/20.10.2016SURDU STEFANIA - SC SMITHFIELD PROD SRLObtinere A.C.-Lucrari de tip a)-Constructii pentru industrie -Amplasare constructie metalica pentru dezinfectare camioane
4360/20.10.2016ASOCIATIA TINERILOR si TINERILOR CASATORITIobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Mansardare imobil existent conform Sentinta Civila nr.8604/2013
4359/20.10.2016BORSOS -SZABO TUNDE PENTRU S.C. I.D.B. SRLlucrări de tip b) - Construcții pentru comert si servicii :Schimbare destinatie spatiu din locuinta (ap 4) in spatiu comert/servicii (frizerie-cosmetica)
4358/20.10.2016SC EURODRAFT SRL PTR. ASOCIATIA DE PROPRIETARI obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica bloc de locuinte existent
4357/20.10.2016PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA prin DIRECȚIA DE MEDIUoperațiunea de primă înscriere a LOT 1 în suprafață de 25 mp conformitate cu documentația topo-cadastrală, întocmită de S.C. PILOT CAD S.R.L. pr. nr. 250/2016 și este valabil doar însoțit de planșele vizate spre neschimbare anexă la C.U.. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat după emiterea Hotărâri Consiliului Local și servește doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi în vederea promovări unei Hotărâri de Consiliul Local. Prezentul își pierde valabilitatea după emiterea Hotărâri Consiliului Local și nu poate fi utilizat pentru operațiuni de alipire în Cartea Funciară. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr. 700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33.
4356/19.10.2016ASOCIATIA DE LOCATARI FRUCTUS PLAZA PRIN SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere bransament gaze naturale prin pozare subterana, post reglare-masurare.
4355/19.10.2016AQUATIM SA REPR. PRIN DIRECTOR ING. ILIE VLAICU PRIN GHEBAN SERGIUObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare-Colectarea apelor pluviale - Pasajul CFR CORIOLAN BREDICEANU si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta
4354/19.10.2016KONYA GHEORGHE, BULIGA GEORGE ADRIAN PRIN SC IM JURAVLE SRLObtinerea AC- Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si 2 bransamente gaze naturale prin pozare subterana.
4353/19.10.2016CONSTANTINESCU FLORIN-GRIGORE prin INSTAL F M 82 SRL-D Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal
4352/19.10.2016HOURANE ABDUL-MOUNEM prin SC INSTAL F M 82 SRL-DObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal.
4351/19.10.2016GANGU RAMONA, GANGU DAN, REZMIVES LIVIU, REZMIVES AURELIA, REZMIVES ELENA, BOGDAN LIANAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
4350/19.10.2016PRESNEANU GHEORGHE SORIN prin SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz, apa, canal. Bransamente gaze naturale prin pozare subterana, bransament apa, racord canal.
4349/19.10.2016UTA VIORICA PRIN SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal
4348/19.10.2016SC UNIC PASCAL COMPANY SRL prin Botea Ioanaobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Modificari exterioare prin creare 2 accese din exterior la SAD4/L si SAD 4/N de pe C.D.Loga. si realizare vitrina exterioara pentru SAD 4/N inspre cladirea PMT.Modificari interioare la cele 3 spatii SAD 4/L, SAD 4/M, SAD 4/N prin compartimanetari/zugraveli.
4347/19.10.2016VARZARIU DANIEL NORBERT PRIN TULBURE ROXANA ANDREEAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă unifamiliala în regim P+1E ; Lucrări de tip d) Împrejmuire - Împrejmuire teren si un acces auto.
4346/19.10.2016ASIMIONESEI ILIEObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4345/19.10.2016GIURGIU FLORIN NICOLAE PRIN SC IM JURAVLE SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4344/19.10.2016POPA SORIN-MUGUREL, POPA DORINA si SC BIADORISA SRL TIMISOARAdezlipire si alipire parcele conform documentatiei topografice intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. ing. RUS Teofil Vasile si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
4343/19.10.2016AQUATIM SA REPR. PRIN DIRECTOR ING. ILIE VLAICU PRIN GHEBAN SERGIUObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare-Colectarea apelor pluviale - Pasajul CFR GHEORGHRE LAZAR si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta
4342/19.10.2016AQUATIM SA REPR. PRIN DR. ING. ILIE VLAICU PRIN PAUL GANCIOVObținere A.C. - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare: Reabilitare conductă apă pe str. MĂTĂSARILOR, Municipiul Timișoara
4341/19.10.2016AQUATIM SAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal. Reamplasare camine de apa si canal.
4340/19.10.2016TODOR TEODOR si TODOR RAMONA - LILIANAdezlipire parcela conform documentatiei topografice intocmite de persoana autorizata A.N.C.P.I. ing. RUS Teofil Vasilesi este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
4339/19.10.2016MUNICIPIUL TIMISOARA obtinere AC - Lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Reabilitare termica bloc existent.
4338/19.10.2016MUNICIPIUL TIMISOARA obtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc existent
4337/18.10.2016BOGEANU MIRELA PRIN MANDAE EUGENobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casă în regim de înălțime P+E/M Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Realizare imprejmuire și creare acces auto.
4336/18.10.2016SC SEDAKO GROUP SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Extindere retea energie electrica si bransament energie electrica, prin pozare subterana si construire post trafo in incinta(pe teren proprietate privata).
4335/18.10.2016ADAMESCU PAULA REPR. AL SC EURODESING SOLUTIONS & CONSULTING SRLpentru obținerea avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza avizului de oportunitate obtinut
4334/18.10.2016FILIP OANA reprezentant al SC FI.RE.CO propunerea facuta "CONSTRUIREA UNUI BLOC DE LOCUINTE" incalca prevederile RLU, cu privire la functiunea permisa in zona ( max. 2 familii).
4333/18.10.2016DIU SONELA pentru CARDELLI MATEOobținere Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut
4332/18.10.2016SC ARHITECT TRIMBITAS SRL pentru Mihai Biza Floricaobtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil