Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  27
Numar/Data

BeneficiarDescriere
2638/28.07.2014MUNICIPIUL TIMISOARA - DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSEobținere A.C. - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - Bransament pentru alimentare cu energie electrică cladire pt. persoane in dificultate, prin pozare subterană.
2637/28.07.2014LEP ION IULIANobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la apartament nr. 14, pentru îmbunătățirea confortului.
2636/28.07.2014HATEG ILEANA-VIORICAINFORMATIV
2635/28.07.2014MIHAI ETELCAobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuințe - Intrare în legalitate lucrări executate fără autorizație de construire - conform Proces Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 6/379/2014.
2634/28.07.2014MUNICIPIUL TIMISOARA-PRIN DIRECTIA ISMSC (INSTITUTII SCOLARE) obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - electricitate- Reglementarea retelelor de pe amplasamentul investitiei "Extindere cladire SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "LOUIS TURCANU" TIMISOARA
2633/25.07.2014SC BARIL FORTE SRL PRIN COTELEA DANobținere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru servicii - Demolare parțială, extindere în regim P și modernizare stație existentă.
2632/25.07.2014SENCU ADRIANA-COSMINAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe colective in regim de inaltime S+P+2E
2631/25.07.2014SENCU ADRIANA-COSMINAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe colective in regim de inaltime S+P+2E.
2630/25.07.2014STANCU TRIFUobținere AC - Lucrări de tip b) - Modificari interioare si exterioare la casa existenta - intrare în legalitate conf. art. 28 din L50/91act. prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 3/376/19.05.2014.
2629/25.07.2014HOREA CIRCA pentru S.C. UNIVERZAL SEJA S.R.L.INFORMARE
2628/25.07.2014TATARU COSMIN obtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim P+1E . lucrari de tip d) - Imprejmuire teren.
2627/25.07.2014SC BEGA TURISM SAalipire teren în conformitate cu documentația întocmită de SC PILOT CAD SRL, vizată spre neschimbare de către Direcția Urbanism.
2626/25.07.2014FAZEKAS ANDREEA EVELYN PRIN BALC RARES dezlipire conform proiect nr.686/2014 intocmit de autorizat ANCPI - ing.Balc Rares , anexa la CU
2625/25.07.2014FAZEKAS ANDREEA EVELYN PRIN BALC RARES DINUdezlipire conform pr.nr.685/2014 intocmit de autorizat ANCPI - ing.Balc Rares , anexa la CU
2624/25.07.2014FAZEKAS ANDREEA EVELYN PRIN BALC RARESdezlipire conform proiect nr.687/2014 intocmit de autorizat ANCPI - ing.Balc Rares , anexa la CU
2623/25.07.2014SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRLalipire imobile si este valabil numai insotit de plansele anexa conform proiect nr.2186/2014 întocmit de SC Black Light SRL .
2622/24.07.2014TRIPSA RAUL pentru ANISORAC VASILEobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana
2621/24.07.2014SIPOS BOGDAN GABRIEL Obtinerea A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pt. locuinte- Reparare acoperis aferent ap.4
2620/24.07.2014SC RAULLY SRL PT. SC BEGA INVEST SA obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
2619/24.07.2014BOGACIU LUCIAN pentru SC ORANGE ROMANIA SAObtinere AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare- energie electrica- Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
2618/24.07.2014S.C. GEMISA WORK S.R.L. prin COTELEA DANobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru comert - Modificări interioare si exterioare la ap.1 (spatiu comercial) existent
2617/24.07.2014SC SIEPCOFAR SA prin Mirela JUMANCAobtinerea A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru sanatate - Amenajare spatiu farmacie la SAD 6. Lucrari de tip h)- Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma luminoasa pe fatada aferenta spatiului
2616/24.07.2014BALMEZ SILVIU DANobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Amenajare mansarda in pod existent aferent ap.3
2615/24.07.2014TOADER FLORINA ANGELA pentru S.C. MINERVA COM S.R.L.obținere A.C.- lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD - Lucrări de reparații, consolidări si refacere fatada la SAD 2
2614/24.07.2014BORDOS EMILIA obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire anexa P. Lucrari tip d)- Imprejmuiri- Refacere partiala imprejmuire
2613/23.07.2014STANCA GABRIELobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Modificari interioare, modificari exterioare si etajare cu un singur nivel apartament nr.1 situat in casa existenta cu două apartamente.
2612/23.07.2014PAUN CORNEL prin MIRESCU CIPRIANobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Construire casa in regim P+1E+M, Lucrari tip d)- Imprejmuire teren
2611/23.07.2014FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY prin CRISTEA DIANA ALINAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Mansardare partiala casa P, reparatii tencuiala fatada si inlocuire poarta metalica intrare
2610/23.07.2014BOLDA BOGDAN pentru MANOILA MARINELIAobtinere A.C. -Lucrari de tip a)- Constructii pentru locuinte- Consolidare, reabilitare si mansardare casa in regim D+P rezultand casa in regim D+ P+M
2609/23.07.2014TIVADAR MARIUS FLORINobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare, extindere, amenajare mansarda si modificare acoperis la imobil existent
2608/23.07.2014SERBAN PETRUobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa pt. max. 2 familii in regim de inaltime P+M si construire garaj in regim de inaltime P
2607/23.07.2014ANGHEL CRISTIAN ILIEobtinerea AC - Lucrari de tip a) si d) - Construcții pentru locuinte - Construire locuinta in regim de inaltime P+M, imprejmuire si acces auto
2606/23.07.2014SAVOIU CRISTIAN-MIHAILobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinte pentru 2 familii in regim de inaltime P+2E, amenajare curte si locuri de parcare , conform PUD aprobat prin HCL 280/2014
2605/23.07.2014MATEI TEODOR pentru ASOCIATIA RELIGIOASA CENTRUL CRESTIN TIMISOARAObtinere A.C. - lucrari de tip a) - Clinica BETSAIDA : Etajare si mansardare cladire autorizata cu AC nr. 1235/2009 rezultand D+P+3E+M , modificari interioare si exterioare si amenajare acces auto
2604/23.07.2014POPOVICI PETRUObtinerea A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere in regim parter a ap. 2 si a magaziei de lemne nr. 3
2603/23.07.2014SC SUBCONTROL SRL pentru SC LIDL ROMANIA SCSobtinere AC- Lucrari tip a)- Constructii pentru comert- Reamenajare si extindere locuri de parcare supermarket LIDL. Lucrari tip h ) - Constructii cu caracter provizoriu- Relocare panouri publicitare pe teren proprietate.
2602/23.07.2014GROZA IOANobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire garaj si anexe gospodaresti in regim P
2601/23.07.2014ANTONESCU VALERIA obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent P+4E, rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M - conform HCL 141/2007.
2600/23.07.2014ADAM OVIDIU ROMI pentru MITRANA LIDIA si MITRANA MARIANobtinerea AC - Lucrari de tip a),d) -Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim Dp+ P+1Ep, imprejmuire si carport
2599/23.07.2014MIHUTESCU MARIUS-IONELobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere locuinta in regim S+ P+1E+M
2598/22.07.2014S.C. EGERIA TM S.R.L.obținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2597/22.07.2014S.C. SPIRALL S.R.L.obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - electricitate - Alimentare cu energie electrică prin pozare subterană.
2596/22.07.2014S.C. RAULLY S.R.L.pt. HUTTMANN CAROL, FERENCZ MARIA, FAGETAN IRINAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
2595/22.07.2014SUTAC VASILEobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
2594/22.07.2014MITRICA MIHAI VIRGIL LIVIUobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
2593/22.07.2014CIUTA ALEXANDRUobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2592/22.07.2014COCIORVAN IOANobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2591/22.07.2014LASCAR DANIELA DORINAobtinere A.C. -Lucrari de tip c)-Retele edilitare- gaz- Reamplasare bransament gaze naturale si post reglare , prin pozare subterana.
2590/22.07.2014BOSCU-MESZAROȘ ZOLTAN LADISLAUobtinerea A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Schimbare destinatie din apartament nr.5 in spatiu comercial si realizare acces direct din exterior. lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă iluminată pe fațada aferentă spațiului comercial.
2589/22.07.2014NAVLIGU ISABELA DANIELAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD - Amenajări interioare la SAD 1 .
2588/22.07.2014RAU EUGEN DORUObținere A.C.- Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termica corp C3
2587/22.07.2014MOLNAR ANAMARIA IULIANAobținere A.C. - lucrări de tip h) - C-ții cu caracter provizoriu - Amplasare marchiza la ap.2 pentru protectie solara
2586/22.07.2014PROSA SILVIAObtinerea A.C. -Lucrari de tip a)- Constructii pentru comert/SAD- Schimbare destinatie spatiu din apartament in spatiu comercial, fara modificari interioare si exterioare
2585/22.07.2014DAVID LUCIA VICTORIAobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte/SAD – Zugraveli interioare, refacere tencuieli, inlocuire parchet cu gresie, reparare si vopsire geamuri, inlocuire usi degradate la apartamentul nr.5 demisol, SAD 1 demisol si boxa nr.1 demisol
2584/22.07.2014DARUIALA ELENA - SC STRELITIA EXCHANGE obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare caseta luminoasa si firma pe fațada aferentă spațiului
2583/22.07.2014AGOSTON OANA MIHAELA prin S.C. MELVIN S.R.L.obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Schimbare destinatie din locuinta ( ap.1) in SAD (spatiu comercial)
2582/22.07.2014VASUT OVIDIU MIHAI pentru S.C. RIGHT BETTING S.R.L.obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă luminoasa pe fațada aferentă spațiului comercial pe durata contractului de închiriere.
2581/22.07.2014SC INTERSECTION SRL PRIN SC MELVIN SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip d) Imprejmuire - Reconstruire imprejmuire
2580/22.07.2014MATEI CATALIN CIPRIANObținere A.C. - lucrari de tip d) - Imprejmuire. Refacere împrejmuire
2579/22.07.2014OPREAN CRISTINA MARINELAobținere AC - Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Realizare împrejmuire. Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
2578/22.07.2014DAVID LUCIA VICTORIAobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte/SAD – Restaurarea peretilor exteriori ai cladiri - refacere tencuieli, zugravire, inlocuirea geamurilor de la et. II ( identice cu ale intregii cladirii), repararea usii de la intrarea in cladire si a geamului de la casa scarii, reparatii balcon etaj I
2577/22.07.2014DARUIALA ELENA pentru SC STELITIA EXCHANGE OFFICE obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare caseta luminoasa si firma pe fațada aferentă spațiului .
2576/22.07.2014TODOROVIC GEORGETAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap.1, pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008.
2575/22.07.2014Bolda Bogdan pentru SC NATUR FITNESS SRL obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Amenajări interioare și schimbare destinație spațiu existent, parțial în sală fitness.
2574/22.07.2014ISAIN DUSAN presedinte SOCIETATEA COOPERATIVA INCALTAMINTEAobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firme pe fațada aferentă spațiului
2573/22.07.2014ISAIN DUSAN presedinte SOCIETATEA COOPERATIVA INCALTAMINTEAobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firme pe fațada aferentă spațiului
2572/22.07.2014Chirilă Vasile Dumitru pentru SC VOLKSBANK ROMANIA SAîn scop informativ
2571/22.07.2014LUPOIAN IOANObtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Schimbare destinatie din ap.1 in SAD - spatiu comercial
2570/22.07.2014SC LABAI EUROCENTER SRLdezlipire imobil în conformitate cu documentația topo-cadastrală întocmită de PFA ALINA CORINA BALA, anexa la CU
2569/18.07.2014CERNA VIRGILIU VALENTIN obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Mansardare clădire existentă în regim de înălțime P+2E, conf. art. 2 din L 50/91 rep. si act. și refacere fațade. Modificări interioare la apartament nr.3.
2568/17.07.2014BOLDA BOGDAN pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARIObtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte. Construire acoperis tip sarpanta la bloc P+4E existent
2567/17.07.2014SOCIETATEA COOPERATIVĂ IGIENA pt. S.C. SENNEVILLE S.R.L.obținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firme iluminate pe fațada aferentă spațiului comercial.
2566/17.07.2014MACRESCU JANEL si MACRESCU PARASCHIVAObtinere AD - lucrari de tip a) - Demolare - Demolare casa. Obtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P+1E. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren
2565/17.07.2014LIFA DORIN OVIDIU obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Etajare partiala si modificare locuinta P rezultand locuinta P+E
2564/17.07.2014MIRON ION prin S.C. PROCAD S.R.L.obținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinte. Modificari (amenajari) interioare la ap.8 pentru imbunatatirea confortului.
2563/17.07.2014BURE ADRIAN CRISTIAN pentru ASOCIATIA CRESTINA APS RM.VILCEAobtinere AD- Desfiintare- Desfiintare partiala casa ( ap.1); elaborare Plan Urbanistic de Detaliu si obtinere A.C. - Constructii pentru locuinte - Construire casa dupa elaborare si aprobare P.U.D. prin H.C.L.
2562/17.07.2014ARHIGEST SRL PTR. MURARIU GELUobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime max. P+2E (cu două apartamente), piscină și garaj P. Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Realizare împrejmuire. Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Bransament apa și racord canal.
2561/17.07.2014NEDICI NASSERobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte - Modificari interioare, modificari exterioare si amenajare mansardă in pod la imobil existent
2560/17.07.2014MUNICIPIUL TIMISOARA - DIRECTIA TEHNICAobtinerea avizului de oportunitate
2559/17.07.2014VADRARIU FLOAREAobținere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire balcon la ap. nr. 1 conf. HCL 35/2008 pt. imbunatatirea confortului
2558/17.07.2014BILC MANUELA DELIAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta in regim de inaltime P+1E si lucrari de tip d) - Imprejmuire teren
2557/17.07.2014ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin Barna Adrianobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte. Construire acoperis tip sarpanta la bloc existent St+P+4E.
2556/17.07.2014STOIAN RALUCA obtinerea avizului de oportunitate
2555/17.07.2014GALAN ADRIAN ALINobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru alimentatie publica/turism - Desfiintare partiala casa existenta si construire cladire cu functiunea pensiune si restaurant in regim S+P+2E
2554/17.07.2014BAMPAMETIS ANTONIOSobținere A.C. Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire garaj P.
2553/17.07.2014KIS TIBOR PT. OPRESCU IOAN VALENTINobținere AC - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire ansamblu de locuințe în regim de înălțime P+1E: 5 corpuri de clădiri tip duplex pentru locuințe și un corp de clădire tip vilă la strada principală cu 3 apartamente
2552/17.07.2014ADAM OVIDIU ROMI pentru S.C. AGASI S.R.L.Obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru comert/ servicii ( birouri) - Etajare imobil existent in regim de inaltime Ds+P+2E
2551/17.07.2014SC MOTICICA GRUP SA obtinerea avizului de oportunitate si Obtinere A.D. - Desfiintari - Desfiintare cladiri existente
2550/17.07.2014BUGA VIORELobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2549/17.07.2014IORDACHE DAVID PRIN SC VIMATO SRL obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
2548/17.07.2014S.C. RAULLY S.R.L. pt. MISTOIU MARIUS ȘI ȘTEF ONDINAobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
2547/17.07.2014SC MONROVIA IMPEX SRLobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2546/17.07.2014TOTH ANGELICA prin MUNTEAN LENUTAobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal, gaz. Branșament apă și racord canal. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
2545/17.07.2014S.C. RAULLY S.R.L. pentru LUTE FLORIN MIHAIobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
2544/17.07.2014SZASZ ENIKO, SZASZ ALBERT SI SZASZ VIORICAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
2543/17.07.2014STANCIU IULIA HORIAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal pluvial si menajer.
2542/17.07.2014COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA Sucursala CREIR Timisoara prin S.C. INSTAL 5F CONSTRUCT S.R.obținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2541/17.07.2014NEACSU RADUobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2540/17.07.2014VODOIU IOAN STEFANobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2539/17.07.2014ISCRULEASA MARGHIOALAobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana