Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  19
Numar/Data

BeneficiarDescriere
1895/22.05.2015SC MB. CONCEPT si SC A&M AMBIENT SRL prin POPOVICI DIMITRIE instituire drept de servitute de trecere pe lungime de 56m si latime de 5m si servitute de vedere asupra imobilului cu nr. top 439460 in favoarea proprietarilor dintotdeauna ai imobilului cu nr. top 439461 conform proiect intocmit de SC WEST CAD SRL si este valabil doar insotit de plansele anexa la prezentul certificat de urbanism, vizate spre neschimbare
1894/22.05.2015STUDIOA ARCA SRL PT. BANU CONSTRUCT SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Constructie casa cu doua apartamente in regim de inaltime P+1E, amenajare incinta si lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren.
1893/22.05.2015STUDIO ARCA SRL PT. BANU CONSTRUCT SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Constructie casa doua apartamente in regim de inaltime P+1E, amenajare incinta si lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren.
1892/19.05.2015ILIESI VIOREL PTR. SKUKAN AURICAs-ar crea o parcela (nr.cad.propus 433114/2) fara acces la drum public
1891/19.05.2015SC MIDTOWN RETAIL SRL prin COSTEA PETRUobținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu- Amplasare firme pe stalpi iluminat public si pe copertina parcare
1890/19.05.2015ZAGREAN IRINA, FLORENTINA cas. SARDENI, PACURARIU CAIUS POMPILIU, PACURARIU CORNELIA, BULZAN SOLOMONobtinere AC- Lucrari tip a) - Constructii pentru locuinte- Modificari exterioare la cladire existenta conf. Sentintelor 7082/08.05.2014, 1050/2014, 58/2015- refacere acoperis, repozitionare ferestre
1889/19.05.2015PLESEA VALERIA si S.C. DE CONSTRUCT IND S.R.L.Obținerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuinte - Construire imobil locuinte colective in regim de inaltime max.P+2E+M/Er conform PUD aprobat prin HCL 264/2008
1888/19.05.2015Arhitect ALIDEIA SUCIUObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala regim de inaltime P si lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren
1887/19.05.2015GORNIC ELENAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constr. pt. locuinte.Construire locuinte colective cu functiuni complementare conform PUD aprobat prin HCL 404 din 30.09.2008- construire 3 corpuri de cladire in regim D+P+2E+Ep, amenajare incinta ( parcaje/ zone verzi) , realizare imprejmuire, si accese auto.
1886/18.05.2015NECHITA COSTACHEobtinere A.C. - lucrari de tip f) - Constructii cu caracter provizoriu- Constructie magazie unelte agricole in regim P ( constructie usoara din lemn fara fundatii )
1885/18.05.2015B.I.A. DRASCOVICI LAURA PT. CIOBOTARU DANIELAobtinerea AC - Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren la frontul stradal
1884/18.05.2015UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE'' VICTOR BABES'' TIMISOARA prin arh.Raluca Tomescuobținere A.C. - Lucrări de tip b)Amenajare farmacie in incinta intrarii secundare a U.M.F.T''Victor Babes'' fara modificari structurale.
1883/18.05.2015UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARAobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru invatamant.Lucrari de reparatii curente la cornise fatade.
1882/18.05.2015SC LUZ CONSTRUCT SRL obținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare apartamente cu intrare în legalitate.
1881/18.05.2015FANEA FLORIN MARIUS propunerea facuta "mansardare la corp casa (sediu) existent in regim de inaltime (S)+P+4E" nu respecta regimul de inaltime maxim admis prin RLU; poate fi utilizat pentru obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica la imobil existent in regim de inaltime (S)+P+4E
1880/18.05.2015FANEA FLORIN PRIN SC RAULLY SRLPropunerea facuta ( Imprejmuire teren , amenajare parcare si platforma depozitare materiale de constructii ) incalca prevederile PUG aprobat
1879/18.05.2015ILIESCU MIRELAPESCARIU ELISABETA-EUGENIAînscriere drept de servitute de trecere cu pasul și auto, conform documentației întocmită de PFA Mut Florin, vizată spre neschimbare de către Direcția Urbanism.
1878/18.05.2015SC ZIEGLER 2009 SRL (PRIN SC TOPO-TIM SRL)dezlipire imobil conform documentatieie topografice intocmita de SC TOPO-TIM SRL - proiect nr.36/2015 si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare
1877/18.05.2015SC TOPO-TIM SRL PTR. SC TIMCON SA dezlipire imobil conform documentatieie topografice intocmita de SC TOPO-TIM SRL - proiect nr.23/2015 si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare cu observatia urmatoare: parcela cu nr. top.28677/2, 28678/2,28679/1,28682/2,28683/1/1/2,1830/2/2,1831/2,1829/1-1830/1-1831/1/1/2,1838,28688/2/1,28688/2/2/2,1829/3,1830/3,1831/3,1832/1,1832/2,1839/2/2 se va alipi la o parcela dezmembrata din nr. cad. 435920 si se va crea impreuna o strada.
1876/18.05.2015Gherman Claudia pentru S.C. ANDEN REAL ESTATE DEVELOPMENT SRLObtinerea A.C. - Lucrari de tip a), d), f) - Constructii pentru locuinte colective, servicii, comert, imprejmuire - Construire ansamblu locuinte colective, servicii, comert imobil R25, imprejmuire incinta, organizare santier, amenajari exterioare, utilitati incinta conform PUZ aprobat prin HCL 187/2015.
1875/15.05.2015FRICS ANIKO TIMEA pentru FRICS LADISLAUObtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Demolare partiala, extindere si etajare casa existenta, rezultand casa in regim de inaltime P+1Ep
1874/15.05.2015IACOB FLORICA CRISTINA INFORMARE
1873/15.05.2015RACIU SABIN DUSKO PT. JUCAN ANTONobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare la casa regim P+1E+M autorizata cu AC nr.437/1993 si AC 627/1994
1872/15.05.2015NEDETESCU VIORICAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte- Refacere acoperis la casa existenta
1871/15.05.2015COCIOBEA SORINobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent S+P+4E rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M - conform HCL 141/2007.
1870/15.05.2015SANDU OCTAVIANobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD - Schimbare destinație spații la parter în cabinet medical - corp C2. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului amenajat pe durata contractului de închiriere.
1869/15.05.2015DRAGAN ROXANA pentru SC HARD XTM SRLobtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru comert - Extindere si mansardare casa P existenta, rezultand casa in regim P+M. Schimbare destinatie din locuinta in spatiu comercial, birouri si locuinta de serviciu
1868/15.05.2015BADEA MARIANA PRIN BIA M. BUMBULICIobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap. 2 conf. HCL 35/2008, pentru îmbunătățirea confortului
1867/15.05.2015SIMON SAMOILA SI DANITAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Schimbare destinatie spatiu din garaj dublu in spatiu comercial
1866/15.05.2015 PAPICI LUCIAN GHEORGHE prin BOT LUCIAN HEORGHEobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare si exterioare - construire balcon la ap. 2 conf. HCL 35/2008, pentru îmbunătățirea confortului
1865/15.05.2015SC ATELIER RGS SRL pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARI REGELE CAROL I NR 10obținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe : Reabilitare imobil . Refacere invelitoare ,reparatii fatade , instalatii comune, subsol
1864/15.05.2015MAIER DANIELA PT. BOSCU-MEZAROS ZOLTAN LADISLAU SI BOSCU ESTERAObtinere A.C . - lucrari de tip a) - C-tii pt.comert - Schimbare destinatie spatiu din locuinta ap. 5 in spatiu comercial, amenajare acces din exterior,zugravire fatada ;lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului comercial pe durata contractului de inchiriere
1863/15.05.2015DARII VLADIMIR PT. GOGILTAN NICOLAE SILVIUobținere A.C.-Lucrări de tip a) - C-ții pt. locuințe - Reabilitare și consolidare casă existentă, refacere acoperiș, fațade, reparații instalații. Lucrări de tip d) - Refacere împrejmuire.
1862/15.05.2015FAUR MARINELA PRIN ARH. I. BARBUobtinere A.C. - Lucrari tip b) - Constructii pentru comert si servicii -Construire acces stradal pentru un spatiu comercial
1861/14.05.2015GOLEANU ANDREIObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
1860/14.05.2015BUTUZA CLAUDIUterenul se afla amplasat in extravilan intr-o zona cu caracter nedefinit
1859/14.05.2015COMAN LUMINITA reprezentanta a S.C. MARA COM MIXT S.A pentru SC ELECTROMETAL S.A.obținerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire doua imobile locuinte colective regim de inaltime P+2E , acces auto din str. Doamna Chiajna si locuri de parcare
1858/14.05.2015OANCEA BOGDAN PT. PROTEIN HOUSE PRIN CESSENA TRADE COMPANY Obtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu-alimentatie publica -Construire cladiri cu caracter provizoriu pentru Alimentatie Publica , realizare accese pietonale direct din strada , Amplasare reclama pe durata contract de inchiriere ; Lucrai de tip d)- Imprejmuire -Realizare imprejmuire
1857/14.05.2015KAUFLAND ROMANIA SCS PRIN SC INSTGAT SRL Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
1856/14.05.2015KAUFLAND ROMANIA SCS PRIN SC INSTGAT SRL Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
1855/14.05.2015LUNGU AURELIAObținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă. Branșament apă.
1854/14.05.2015CAPASTRARU ILEANA PTENTRU SC BLUE MATRIX SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica - Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
1853/14.05.2015AQUATIM SA REPREZENTATA PRIN DR. ING. ILIE VLAICU obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea canalizare - Reabilitare retea canal si racorduri canal - str. Martir Angela Sava, Timisoara
1852/14.05.2015BULIGA IULIANAObtinerea AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si branșament gaze naturale prin pozare subterană.
1851/14.05.2015BLEJA COSTEL PRIN PETROVICI ZORANObtinerea AC- Lucrari de tip c)- Retele edilitare - apa. Extindere retea apa si bransament apa.
1850/14.05.2015DIRECTIA CLADIRI , TERENURI SI DOTARI DIVERSEdezlipire si alipire , aprobate prin HCL nr.41/2015 , conform proiect nr.2216/2014(var.3) întocmit de SC BLACK LIGHT SRL , anexa la CU
1849/14.05.2015SC RECOSEMTRACT SRL PRIN SC MS-CAD SRLalipire imobile în conformitate cu documentația întocmită de SC MS-CAD SRL, vizată spre neschimbare de către Direcția Urbanism.
1848/13.05.2015COLAKOVIC SPOMENCA PRIN M. CRACULEACobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. comert - Amenajare magazin alimentar prin dezmembrare din SAD 1(parter) - intrare in legalitate
1847/13.05.2015KONCZ LORANDT PRIN ARH. DUMITRASCU COSMINobținere A.D. -Desființări - Desființare casa existenta
1846/13.05.2015BOGDAN PATRASCU reprezentant al ALPHA BANK ROMANIA SA obtinerea A.C. - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare caseta luminoasa in consola "MONEYGRAM" pe fațada aferentă spațiului, pe durata contractului de inchiriere
1845/13.05.2015Nicorici Ionel CN LOTERIA ROMANA S.A.obținere A.C.-Lucrări de tip b) - Construcții pentru SAD -Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie din lemn stratificat la SAD1.
1844/13.05.2015MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE , MEDICALE SPORTIVE SI CULTURALE( ISMSC)obținere A.C.- Lucrări de tip b )Construcții pentru instituții .Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corp vechi, parter corpuri A1, A2, si B ale Palatului Culturii.
1843/13.05.2015FEKHETE FLORICA cu sotul FEKHETE EMERICintocmirea Avizului de Oportunitate
1842/13.05.2015SC IULIUS MALL TIMISOARA SRLobtinere AC - Constructii pt. servicii si comert- Modificari exterioare la cladire existenta si construire spatii birouri
1841/13.05.2015MUNICIPIUL TIMISOARAobținere AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare teren de sport.
1840/13.05.2015MUNICIPIUL TIMISOARAobținere AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare teren de sport.
1839/13.05.2015MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA URBANISMobținere AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare teren de sport.
1838/13.05.2015MUNICIPIUL TIMISOARA prin DIRECTIA URBANISMobținere AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare teren de sport.
1837/13.05.2015MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA URBANISMobținere AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare teren de sport.
1836/13.05.2015MUNICIPIUL TIMISOARA prin DIRECTIA URBANISMobtinere AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare teren de sport.
1835/13.05.2015MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA URBANISMobținere AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare teren de sport.
1834/13.05.2015MUNICIPIUL TIMISOARA, prin DIRECTIA DE URBANISMLucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare teren de sport.
1833/13.05.2015Municipiul Timișoara prin Direcția Urbanismobținere AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare teren de sport.
1832/13.05.2015MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA URBANISMobținere AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare teren de sport.
1831/13.05.2015MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA URBANISMobținere AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare teren de sport.
1830/13.05.2015BANCI AURELobtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare -energie electrica - Bransament energie electrica prin pozare subterana.
1829/13.05.2015CAPASTRARU ILEANA PTR. GUSET GRATIAN IOANobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
1828/13.05.2015MUNTEANU ANGHEL RAZVAN PRIN SC VIMATOobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz,apa,canal. Extindere rețea și branșament gaze naturale prin pozare subterană.Bransament apa si racord canal.
1827/13.05.2015CAPASTRARU ILEANA PTR. IONELE DELIA Obtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - energie electrica. Extindere retea si bransament electric prin pozare subterana
1826/13.05.2015DUMAN VALENTIN prin Balulescu C-tinobținere A.C. - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare:apă - canal. Branșament apă și racord canal.
1825/13.05.2015ARCUS RADU BOGDAN PRIN BALULESCU CONSTANTINObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa. Racord canal.
1824/13.05.2015DASCALIUC VASILE SI ANA PRIN SIMTION PAVELobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
1823/13.05.2015SC DOMUS CITY SRLobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
1822/13.05.2015BALINT DANIEL PRIN IM JURAVLE SRLobținere A.C. - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare:apă - canal. Branșament apă și racord canal.
1821/13.05.2015UDROIU SIMONA ANDREEA PRIN MARCOV IADRANobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
1820/13.05.2015PANDICI STEFAN PRIN SC AS-ROMPRIM SRLobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1819/13.05.2015SC ELECTRO MG INSTAL SRL TIMISOARA pentru SC INDIMEX - CIUTA SRL prin GRIGOROIU MIHAIobtinere AC - lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica.
1818/13.05.2015FAUR FLORIN PRIN MICU IONobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
1817/13.05.2015MANGU OANA PRIN MICU IONObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
1816/12.05.2015TONCA DAN-ANDREI ptr. DAMSE SILVIUobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire anexă gospodărească în regim parter.
1815/12.05.2015STEFAN GABRIEL pentru COZAC MARCELobtinere AC- Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Extindere si mansardare casa in regim P, rezultand casa in regim P+M
1814/12.05.2015PERVULOVICI DANIEL PRIN PERVULOVICI LIZONETAobținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru comerț, birou - Schimbare destinație spațiu din locuință (ap. 8) în spațiu comercial, birou.
1813/12.05.2015APETRII VIORICA PRIN ALIN MOLCUTobținere AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Modificări interioare (apartament nr.16) pentru îmbunătățirea confortului.
1812/12.05.2015BOTI FRUNZINAnu respecta prevederile PUG in ceea ce priveste functiunea zonei
1811/12.05.2015LACATUS DAVID prin PRELIPCEAN VASILEobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Extindere casa P existenta, conform HCL 45/2009 modificat prin HCL 340/2010
1810/12.05.2015SC REMBKA SRLobtinere A.C. -Construire corp de cladire P ( sopron cu functiunea de depozitare) conf.HCL 163/23.10.2012
1809/12.05.2015COVACI ION prin PRELIPCEAN VASILEobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Extindere si etajare casa P existenta, rezutand casa in regim de inaltime P+1E
1808/12.05.2015BOGDAN PATRASCU pt. ALPHA BANK ROMANIA S.A.obținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă luminoasa pe fațada cladirii pe durata contractului de închiriere.
1807/12.05.2015BOGDAN PATRASCU pt. ALPHA BANK ROMANIA S.A.obținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă luminoasa pe fațada cladirii pe durata contractului de închiriere.
1806/12.05.2015SERENGAU ADRIAN PT. FUSZFAS EMERIC ANTONIUobținerea avizului de oportunitate
1805/12.05.2015SCINTEIE MARIUS prin COSTEA PETRUobtinere AC - Lucrari tip a)- Constructii pentru turism/alimentatie publica - Construire cladire in regim de inaltime P+1E cu destinatia de restaurant si spatii de cazare.Lucrari de tip d). Imprejmuire - Realizare imprejmuire teren, acces auto si pietonal. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului
1804/12.05.2015BORZA SERGIU PTR. ASOCIATIA ECOSENS obținere A.C.- Lucrari de tip h)Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare firma pe fatada pe durata contractului de inchiriere.
1803/12.05.2015MURANYI SANDORINFORMARE
1802/12.05.2015COCEAN LIVIU prin MELENCIUC LIVIUobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Demolare partiala, extindere si mansardare partiala casa P existenta, rezultand casa in regim de inaltime P+Mp. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Realizare imprejmuire cu acces auto si pietonal
1801/12.05.2015BACEAN AUREL IOAN PRIN ARH. GRUMEZA RADUobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Amenajare mansarda in pod existent ( pod amenajat in baza AC nr. 1152/2011)
1800/12.05.2015RIPAN LUCA SEVER DRAGOSobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E+M, garaj, anexa gospodareasca - P si piscina. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Imprejmuire teren.
1799/12.05.2015SPOREA AURORA obținere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuine - Reparaii acoperiș.
1798/12.05.2015DEMIDOV SERGIU pentru UVTobținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru alimentație publică - Închidere terasă la corp de legătură S+P+1E, amenajare spaiu alimentaie publică i sală servire.
1797/12.05.2015S.C. LOCUINTE CON-PROIECT SRL pentru MIULESCU ELENAnu respecta RLU cu privire la amplasament si prevederile L 350/2001 rep. si act art. 56^1 .
1796/12.05.2015CONSTANTINESCU OVIDIU pentru ION RAMONAobtinere A.C. Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Demolare partiala, extindere si etajare parter rezutand locuinta P+1E