Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  42
Numar/Data

Date identificare imobilAdresa
5457/03.01.2017SULI EDUARDObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
4148/22.09.2017TECTONICS HOUSE SRL PT. BERG BANAT SRLobtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
4147/22.09.2017Caudiu Oprita pentru VIVALIA DEVELOPMENT INVEST SAobținere AD - Lucrări de tip a) - Desființare construcții existente. Obtinerea A.C. - Lucrari de tip a), d) - Construire cladiri pentru locuinte colective si functiuni complementare cu respectarea regimului maxim de inaltime admis. Amenajare si imprejmuire partiala incinta, utililitati, accese auto si pietonale. Parcaj subteran - conform PUZ aprobat prin HCL 187/2015
4146/22.09.2017DANCIU MARIUS FLORIN pentru BIUNDO ANGELAobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
4145/22.09.2017MUNICIPIUL TIMIȘOARA prin DIRECȚIA EDILITARĂobtinere A.C. - Lucrari de tip c) - Cai de comunicatie - Reabilitare " Pod Iuliu Maniu " (podul Muncii)
4144/22.09.2017COCIAN TUDOR BOGDAN REPR. AL ELBA SAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Eliberare amplasament de instalatiile electrice m.t. si j.t. - 3PT si alimentare cu energie electrica prin pozare subterana a postului de transformare nou creat si un punct de aprindere
4143/22.09.2017DELGAZGRID SA PT. LAZARUT LIANA-MARIAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4142/22.09.2017PFA BOCHIS MIHAI pt. PASALIUC ELENAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Amenajari interioare la ap. 6, pentru îmbunătățirea confortului
4141/22.09.2017BOBOC VLADUT prin CLAUDIU SUIUobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere cu un corp in regim de inaltime S+P la casa P existenta, rezultand casa in regim de inaltime Sp+P
4140/22.09.2017CAPUCEAN SILVIU PT. TOMELEA GABRIELobtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte- Demolare partiala, extindere si mansardare casa existenta in regim P rezultand casa in regim de inaltime P+M
4139/22.09.2017PALD ENGINEERING SRL prin Demidov Sergiuobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe/servicii - Construire locuință duplex cu maxim 2 apartamente și cu birou în regim de înălțime P+1E și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire teren
4138/22.09.2017ILIE ION PRIN STRAINU ALEXANDRUObtinere A.D. - lucrari de tip a) - C-tii pentrulocuinte - Demolare corp C2 ( constructie extratabulara ) si Obtinere A.C.- lucrari de tip a)- Constructii pt. locuinte- Construire/extindere casa regim parter
4137/22.09.2017SCĂRLĂTESCU CRISTIAN prin S.C. B&P PROJECT S.R.L.INFORMARE
4136/22.09.2017SCĂRLĂTESCU CRISTIAN prin S.C. B&P PROJECT S.R.L.INFORMARE
4135/22.09.2017TOMITA OVIDIU VICTOR prin ARH. BORGOVAN ARINA obtinere AC - - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuinte - Reparatii interioare si exterioare la casa existenta
4134/22.09.2017CAPRARU ROXANA pentru BCR SAobținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firme pe fațadă si terasa imobilului , pe durata contractului de închiriere
4133/22.09.2017S.C. ARTCONS S.R.L. pentru SANDU SORINobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+2E (pentru maxim două familii).
4132/22.09.2017S.C. ARTCONS S.R.L. pentru SANDU SORINobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime D+P+1E (pentru maxim două familii).
4131/22.09.2017CRISTEA CATALIN STEFANobtinere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare si exterioare la ap. 5, pentru îmbunătățirea confortului
4130/22.09.2017SC DAR TEX IMOBILIARE SRL prin SC DRAGOS MIRCEA INVEST SRLobtinere AC - -Lucrari de tip a) -Constructii pentru servicii/comert - Extindere cu un corp cladire in regim de inaltime P - intrare in legalitate
4129/22.09.2017SC SUBCONTROL pentru S.C. FLEXTRONICS ROMANIA SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip c) - Deviere tronson din canal de desecare 199/1
4128/22.09.2017FAUR TABITApoate fi utilizat pentru obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Mansardare casă existentă în regim de înălțime maxim P, rezultând casă în regim de înălțime P+M (pentru maxim două familii) și garaj independent/alipit/înglobat în regim de înălțime P și Lucrări de tip d) - Împrejmuire – Refacere împrejmuire proprietate.
4127/22.09.2017UNGUREANU ALINAnu se respecta HCL 35/2008 cu privire la realizarea balcoanelor la fațadele blocurilor de locuințe aflate în Municipiul Timișoara
4126/22.09.2017VN ATELIER S.R.L. pentru JDE IMOBILIAR INVEST S.R.L. "Realizare corp extindere parter" intrucat nu sunt respectate prevederile referitor la procentul de ocupare al terenului POT max admis si poate fi utilizat pentru obtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru alta destinatie - Modificari interioare si modificari exterioare la cladire existenta. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Modificare imprejmuire
4125/22.09.2017MUNTEANU MIHAELAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire imobil de locuințe colective (cu maxim șase apartamente) în regim de înălțime P+2E
4124/22.09.2017SC VESTCO TIMISOARA S.A. prin Loredana RUSUobținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Construire împrejmuire provizorie proprietate, conform HCL 393/2010
4123/22.09.2017JIVAN CONSTANTIN GHEORGHEobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casa regim de inaltime P+2E pt maxim2apartamente
4122/22.09.2017SOCEANU CLAUDIAInformare
4121/22.09.2017SC MELVIN REPR. AL SC KATHREIN ROMANIA Obtinere AC-lucrari de tip a) -Constructii pentru industrie si servicii-Construire copertina metalica si inchideri laterale nr.2
4120/22.09.2017VIZITIU FLORIN prin arh. DOICHITA CORNELIUobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala ( cu max 2 ap. ) in regim de inaltime P+M; Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren, realizare acces auto/ pietonal - Intrare in legalitate conform Proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria AX. 367606- nr. 142/07.07.2017
4119/22.09.2017BALANGEAN LAURA IONELA reprezentant CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA C-TIN PUFANobținere A.C. - lucrări de tip d) - C-ții pentru învățământ - Realizare acces auto și loc de parcare în incintă.
4118/22.09.2017Familia IOZSA LAJOS și soția IOZSA MIHAELA prin S.C. ARHITECT ANGHEL S.R.L.obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru alimentație publică - Intrare în legalitate - Schimbare parțială de destinație din locuință (încăperi de serviciu ale locuinței) în spațiu pentru alimentație publică.
4117/22.09.2017STOICA MARIOARAobținere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare la ap. nr.10
4116/22.09.2017RAIA ROMEO MARIUS SI RAIA ADINA MONICAdezlipire conform documentatie topografice intocmita de S.C. TOPOCAD S.R.L., anexa nr.1.36 si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4115/21.09.2017BEJINARU RAZVAN PRIN SC DELGAZ GRID SAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4114/21.09.2017DELGAZ GRID PT. PAL NICOLETA MARIANAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4113/21.09.2017LAZAROI PETRU PRIN SC DELGAZ GRID SAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4112/21.09.2017CIORTAN IONEL PRIN SC DELGAZ GRID SAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4111/21.09.2017DELGAZ GRID PT. TODOR IOANObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4110/21.09.2017DELGAZ GRID PTR. DOBRESCU DAN AUREL PRIN BACANU CRISTIAN DANIELObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4109/21.09.2017COTIGA MONICA HEDVIGA PRIN SC DELGAZ GRID SA Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4108/21.09.2017DEMIDOV SERGIU PTR. PALD ENGINEERING SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, energie electrica, gaz. Bransament apa, racord canal; Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
4107/21.09.2017DELGAZ GRID PTR. KISS ATTILA ZOLTAN PRIN BACANU CRISTIAN DANIELObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4106/21.09.2017STOICA GAVRILA PRIN SC SISTEM SERVICII TEHNIC GRUP Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4105/21.09.2017DELGAZ GRID PT. LUMEZEANU PAULINAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4104/21.09.2017DELGAZ GRID PTR. MIHAI FANEL Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4103/21.09.2017GERE LENUTA PRIN SC DELGAZ GRID SAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4102/21.09.2017DELGAZ GRID PT. FOIA NICOLAEObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4101/21.09.2017IORDACHE IOVANCA PRIN MUNTEAN LENUTAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4100/21.09.2017SCHIPOR VERONA PRIN DAN NECSAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
4099/21.09.2017PECICAN ARSENIU prin ARH. CRISTIAN MARACINEANUobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil
4098/21.09.2017STOICOVICI STEPAN-MILKO prin HUTULIAC EUGENnu sunt respectate prevederile P.U.G. cu privire la functiunea zonei, OUG 114/2007 privind protectia mediului, Legea 24/2007 privind Reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane si legislatia in vigoare.
4097/21.09.2017Colojoara Laura pentru FACTO ITOBOXO SRL SI BANAT TIPO SAElaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate nr. 17 din 10.11.2016
4096/20.09.2017SOCIETATEA IUL TM CONSTRUCT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaz prin pozare subterana si 5 bransamente gaze naturale prin pozare subterana.
4095/20.09.2017URS RAZVAN EMANUEL Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal - Racord canal.
4094/20.09.2017POP FLAVIU-TUDOR MIHAI PRIN SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4093/20.09.2017GIRBACIU ALINA PT. ANTAL VALENTINA RODICAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa - Bransament apa.
4092/20.09.2017SIRCA CRISTIAN prin SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4091/20.09.2017FURDI EMIL OCTAV PRIN SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4090/20.09.2017DELGAZ GRID SA PT. SC POLITEH'S CONSULT SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz.Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4089/20.09.2017TRASCA MARIAN PAUL PRIN SC C&C INSTAL , BEJERITA CLARA Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal.
4088/20.09.2017NEDL MIODRAG prin SC SISTEM SERVICII TEHNIC GRUP SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament subteran gaze naturale.
4087/20.09.2017STANCIU ION COSMINObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal.
4086/20.09.2017SELESAN GELU-ALEXANDRU PRIN CHITU DIANAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4085/20.09.2017BLINK SMART INVEST prin DELIA VIZITIUobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru alimentatie publica - Reamenajari interioare in spatiu de alimentatie publica. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare copertina deasupra accesului, amenajare loc de fumat in exterior. Lucrări de tip d) - Împrejmuire – Refacere împrejmuire proprietate.
4084/20.09.2017RADOI FRANCISC IOANobtinere AC -Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire 2 balcoane la ap.2, conf. HCL 35/2008, pentru îmbunătățirea confortului
4083/20.09.2017ILE MARIUS i ILE CRISTINA PRIN ARH.ISPAS NICOLAEobținere A.C. Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe -Demolare partiala, consolidare, modificari interioare si exterioare, extindere în regim P i amenajare mansarda in pod existent/mansardare casă existentă rezultând casă în regim de înălțime P+Mp. Lucrari tip d) - Imprejmuiri - Refacere imprejmuire.
4082/20.09.2017OPREAN IULIAobținere AD - Lucrări de tip a)-Construcții pentru locuințe - Desființare construcie existentă.
4081/20.09.2017ZAIBA CRISAN OANA PTR. SC ABC LIBRIS SAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare,etajare si mansardare locuinta P rezultand casă în regim de înălime P+1E+M(pentru maximdouă familii).
4080/20.09.2017ISFANUT IOANnu se respecta PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL131/2017,referitor la regimul de înălțime maxim admis al construcțiilor.
4079/20.09.2017ZIMCEA LIVIU PT. SC EVOLUTION WEST TM SRLObtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casă tip duplex pentru două familii (maxim 2 apartamente).
4078/20.09.2017MIHAI ESTERA prin MUNTEAN LENUTAobtinere AC - Lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Extindere cu un corp in regim de inaltime P+M (structura usoara din lemn) la casa P existenta
4077/20.09.2017BALAS FLORITA prin BUGIU ACHIMobtinere A.C.- lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD-uri - Construire imobil in regim parter cu destinatia de sediu firma si laborator tehnica dentara.
4076/20.09.2017COSTEA MARIUS GABRIEL prin GLOBAL CAD TM SRLObtinere A.C. - Lucrari de tip a), h) - Constructii pentru locuinte - Schimbare de destinatie din locuinta (partial) in spatiu comercial, modificari interioare si realizare acces din exterior - intrare in legalitate
4075/20.09.2017PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARAalocare numar cadastral prin operatiunea de prima inscriere a suprafetei de 5655 mp , conform documentatiei anexa la CU Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat prin emiterea unei Hotarari a Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de rectificare a suprafetei imobilului in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4074/20.09.2017SC D' AR-TEX IMOBILIARE SRLalipire imobile in conformitate cu documentatia topografica - proiect nr. 55/2017 executata DE SC START-TOPO SRL -valabil doar vizat spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4073/20.09.2017CHIVARI LEONTIN-NICOLAE , MUJEA CARMEN VALERIA, MUJA ELENAalipire imobile in conformitate cu documentatia topografica - proiect nr. 29F/2017 executate de SC DAFIR CADCONSULT SR -valabil doar vizat spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4072/20.09.2017SC IMOBILIARA BAC SRLdezlipire imobil, conform documentatiei topografice - proiect nr. .... executate SC GEOCAD & ASOCIATII SRL -valabil doar vizat spre neschim bare.Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4071/20.09.2017DUMITRAS COSTEL PT. SC GERRO UTILAJE SRLalipire imobile in conformitate cu documentatia topografica - proiect nr. 011/2017 executate de PFA Dumitras Costel, doar vizata spre neschimbare.Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4070/20.09.2017KASAI EUGENIA PT. TUTULAN STANCU SI PINTEANU NATALIA dezlipire conform documentatie topografice intocmita de SC SALGO-TOP SRL si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4069/20.09.2017DELGAZ GRID SA PT. SOCIETATEA HT IDEAL HOUSE SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
4068/20.09.2017Padina Mihnea, Padina Camelia, Encutescu Eugen Catalin si sotia Encutescu Ionela Constanta, Motoc Analipire imobile cu nr. cadastral 408503 si nr. cadastral 423087 rezultand un imobil in suprafata de 4335mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
4067/19.09.2017MUNICIPIUL TIMIȘOARA prin DIRECȚIA EDILITARĂobținerea AC - Lucrări de tip c) - Căi de comunicație - Reabilitare „Podul Tinereții”.
4066/19.09.2017BENEA CARPINISAN RADU CIPRIAN adm. SUN CONCEPT SRLpentru obtinere AC - lucrari de tip a) Constructii pentru alimentatie publica - Intrare in legalitate conform PV nr. 182/30.08.2016 -Amenajare piscina si foisor in incinta imobilului
4065/19.09.2017SC DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL prin SC EUROPROIECT TIMIȘ SRL obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Modificări interioare și exterioare depozit materii prime C1.
4064/19.09.2017SC DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL prin SC EUROPROIECT TIMIȘ SRL obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Extindere hală monobloc corp C1 cu hală producție lichide în regim P și birouri în regim P+2E cu modificări interioare și exterioare.
4063/19.09.2017SC DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL prin SC EUROPROIECT TIMIȘ SRL obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Construire hală producție flacoane.
4062/19.09.2017SC DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL prin SC EUROPROIECT TIMIȘ SRL obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Extindere stație reglare măsurare gaz pentru mărirea capacității.
4061/19.09.2017SC DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL prin SC EUROPROIECT TIMIȘ SRL obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Construire cuvă betonată pentru materii prime.
4060/19.09.2017SC DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL prin SC EUROPROIECT TIMIȘ SRL obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Amenajări interioare și schimbare destinație clădire acumulatoare (C8) în spațiu de tratare ape reziduale.
4059/19.09.2017SC DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL prin SC EUROPROIECT TIMIȘ SRL obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Construire hală depozitare.
4058/19.09.2017LACATUS DAVID prin ROIBAN ALECSobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere casa P existenta cu un corp D+P+1E, rezultand casa in regim de inaltime D+P+1E, conform HCL 452/2014
4057/18.09.2017MUNICIPIUL TIMISOARA - Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbanaobtinerea AC - Lucrari de tip b - Refunctionalizare ,,Turn de apa'' Iosefin - centru cultural.
4056/18.09.2017FINEGARI VASILEobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere in regim P la apartamentul 6 conform HCL 452/10.10.2014
4055/18.09.2017RASANU GABRIEL CRISTIAN pentru BOSZORMENYI MARIAobținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare casă existentă.
4054/18.09.2017STRATOMIR ROXANA LUMINITA prin SC. PRO ARH TCC SRL obtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala, in regim de inaltime P+1E, ; Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto/ pietonal.
4053/18.09.2017SOCIETATEA CRESTINILOR NOUAPOSTOLICI prin DAVIDESCU SILVIA obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuine -Renovare interioară i exterioară imobil, schimbare tamplarie.
4052/18.09.2017SC TELETIM SRL TIMISOARA si BOTOS MAGDAobtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma ( neluminata ) pe imprejmuire existenta , pe durata contractului de inchiriere.
4051/18.09.2017LUNCAN LIVIUobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Constructie casa familiala in regim P+M ,refacere imprejmuire , acces auto/ acces pietonal.
4050/18.09.2017JURA MIHAI FRANCISC PRIN FLORESCU IOANobținere AD - Lucrări de tip a)-Construcții pentru locuințe - Desființare anexă în regim parter.