Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1  
...
39
...
  54
Numar/Data

Date identificare imobilAdresa
1505/14.04.2011TIRITEU OVIDIU PT. TIRITEU DUMITRU obtinere A.C. - lucrari de tip d) - Imprejmuire -Realizare imprejmuire pe limitele laterale de proprietate.
1504/14.04.2011CIURARIU PANAICA PRIN ING. SUIU CLAUDIUobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Amenajare mansarda in pod existent ,modificari interioare si exterioare ,extindere apartament conform HCL 45/2009 modificat prin HCL 340/2010
1503/14.04.2011MUNICIPIUL TIMISOARA prin DIRECTIA PATRIMONIU pentru SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARAObtinerea AC -Lucrari de tip b) - Constructii pentru sanatate -Modificari interioare si exterioare la imobil existent-realizare acces direct din exterior, lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal,gaz - Separare utilitati
1502/14.04.2011USAB-STATIUNEA DIDACTICASchimbarea destinatiei imobilului din " Bloc de locuinte de serviciu" in "Camin studentesc pentru familisti"
1501/14.04.2011S.C. HYPNOZYS GROUP S.R.L.prin POP ANDREEA -DANIELAobtinerea AC - Lucrari de tip h) -Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare reclame luminoase(doua) pe fatada cladirii pe durata contractului de inchiriere
1500/14.04.2011SC TUYA INVEST CORPORATION SRL PRIN ROTARITA DOREL nu se respecta RLU in ceea ce priveste POT maxim admis ,respectiv regimul de inaltime maxim admis
1499/14.04.2011STANCA MIRELAobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte. Amenajare mansarda in pod existent (2 apartamente),restaurare fatada-reparatii invelitoare
1498/14.04.2011ARDELEAN RADU SI ARDELEAN ELENAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Mansardare corp cladire existent si extindere in regim de inaltime P+1E rezultand apartament 1 in regim de inaltime P+M ,P+1E.
1497/14.04.2011SANDRU NICOLAE pt. SC VECTOR BROKER SRL obtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma luminoasa pe fatada cladirii
1496/14.04.2011MIHAESCU CONSTANTINobtinere A.D. - lucrari de tip a) - Desfiintare - Desfiintare casa parter existenta si obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil in regim P+1E+M
1495/14.04.2011SC IMPG PROJECT M. SRLpropunerea facuta nu respecta prevederile RLU cu referire la utilizari permise " locuinte pentru maximum 2 familii"
1494/14.04.2011MIOC GABRIELAobtinere A.C. - lucrari de tip a) Constructii pt. locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime max. P+1E+M cu garaj. Lucrari de tip d) Imprejmuire - imprejmuire teren. Lucrari de tip c). - Retele edilitare - apa, canal, gaz - Bransament apa, racord canal si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1493/14.04.2011CRAINIC VIORELobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere casa in regim de inaltime P (ap. nr. 3)
1492/14.04.2011BALC OCTAVIAN PENTRU BUCUR VASILEobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere in regim de inaltime P+M la casa existenta
1491/14.04.2011TRIPON IOAN PRIN MICLOS ALEXANDRUnu respecta conditiile prevăzute în HCL 132/2002.
1490/14.04.2011ASOCIATIA ONCOHELP PRIN NEGRU SERBAN Obtinerea A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Mansardare in pod existent (apartamentul 1)
1489/14.04.2011COX ELVIRA PRIN LAZEA LUCIANobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte - Extindere in regim P la casa parter existenta si construire piscina. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Realizare imprejmuire
1488/14.04.2011ROȘCA MIRCEA prin SC 3H STUDIO SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Mansardare bloc S+P+4E rezultand regim de inaltime S+P+4E+M conf. HCL 141/2007 și reabilitare termica cu inlocuire tamplarie exterioara la casa scarii. Schimbare destinatie spatiu din uscatorie in locuinta
1487/14.04.2011DANI FLAVIA GABRIELA pentru SC STYLE MODELS MANAGEMENT SRLobtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare reclama pe fatada pe durata contractului de inchiriere.
1486/14.04.2011BEJANARIU CRISTINELObtinerea AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P+1E ,construire garaj P -Intrare in legalitate conform art. 28 din L 50/1991 rep si act .,Lucrari de tip d)-Imprejmuire teren
1485/14.04.2011IGNAT MARIA MIHAELAObtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare panou publicitar BACKLIT pe teren proprietate conf. HCL 160/2009, pe durata contractului de inchiriere.
1484/14.04.2011SC LADISLAU & LUCRETIA SRLobtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada laterala a cladirii
1483/14.04.2011VOINESCU CIPRIANelaborare Plan Urbanistic de Detaliu - cladire -depozit cereale in regim de inaltime P+1E si birouri administrative
1482/14.04.2011SC CORONA TIMEXIM SRL PT. PETREA VASILE obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire anexa gospodareasca in regim P.
1481/14.04.2011IOANA ALIONAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificare la AC 2016/2010 - realizare scara de accea la mansarda, conform HCL 45/2009 modificat prin HCL 340/2010
1480/14.04.2011MOTIU IULIA GABRIELA-CRISTINAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Locuinta - Construire balcon la ap. nr. 2 pt. imbunatatirea confortului, conf. HCL 35/2008 si modificari interioare
1479/14.04.2011SC TAHION SRLobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Extindere spatiu comercial in regim de inaltime P la cladirea existenta
1478/14.04.2011SC STRELITIA EXCHANGE OFFICE. SRL PRIN DARUIALA ELENAObtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru servicii - Schimbare destinatie spatiu ap. nr. 14 in spatiu pentru servicii (schimb valutar ). Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma (panou) pe fatada pe durata contractului de inchiriere
1477/14.04.2011SC STRELITIA EXCHANGE OFFICE SRLobtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare panou pe fatada cladirii
1476/14.04.2011MANOLESCU ANDREI STEFANobtinere A.C.- lucrari de tip d) - Realizare imprejmuire.
1475/14.04.2011STOIA ILIE LOREDANinformare in vederea evaluarii
1474/14.04.2011STOIA ILIE LOREDANInformare in vederea evaluarii
1473/13.04.2011SC RAULLY PENTRU IACOB IOSIFobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal
1472/13.04.2011SC RAULLY SRL PENTRU ILIES GHEORGHEobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal
1471/13.04.2011HANDA IOSIFalipire
1470/13.04.2011RUJI DORIAN obtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
1469/12.04.2011MENUTA IOVESCU pentru CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARAobtinere AC - lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal- Refacere racord canalizare, ape uzate menajere si ape pluviale, realizare dren perimetral si protectie fundatii
1468/12.04.2011MUNTEAN LENUTA PT ROZALIA IANKOObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1467/12.04.2011MUNTEAN LENUTA PT GYENGE ALEXANDRU HORIAObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1466/12.04.2011ROSU IOANObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare- energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
1465/12.04.2011TIMOS ADRIANA PTR ASOC DE PROPR Obtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1464/12.04.2011MUNTEAN LENUTA PT. OPREA CEZAR FLORIN IOANObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - apa, gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1463/12.04.2011MUNTEAN LENUTA PT MICSA FLORINObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1462/12.04.2011I.I. CAPASTRARU ILEANA PT PUSCASIU TUDOR HOREAObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare- energie electrica. Extindere retea si bransament electric prin pozare subterana
1461/12.04.2011PAPURICA MARIUS obtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1460/12.04.2011HORNEA FLORIN PRIN SC VIMATO SRLObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - apa, canal, gaz - Bransament apa, racord canal si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1459/12.04.2011PRICOP MARIUS OCTAVIANobtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Redimensionare racord canal
1458/12.04.2011MUNTEAN LENUTA PT CERNOVSCHI GHEORGHEObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - gaz - bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1457/12.04.2011SC ELECTROMETAL SA, JIGALOV IOSIF VIOREL, DAESCU CONSTANTIN, GOIEA FLORIN GHEORGHEObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - apa. Reamplasare bransament apa. Separare consum apa
1456/12.04.2011FRASIA OANA ROXANA SI ZIMCEA MARIUSObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare- energie electrica. Bransament cu energie electrica prin pozare subterana; organizare de santier in solutie definitiva.
1455/12.04.2011MUNTEAN LENUTA PENTRU BRANISLAV STANCOVICI obtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
1454/12.04.2011WEIL LILIANA-MARIA (TERESCU LILIANA MARIA )obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Amenajare mansarda in pod existent
1453/12.04.2011S.C. BERGAMINI IMPEX S.R.L. prin MUJ MAGDALENAnu respecta pevederile PUG in ceea ce priveste interdicitia instituita
1452/12.04.2011RUDOLF GRAFObtinerea A.C. - lucrari de tip b) - Locuinte - Modificari interioare si exterioare la imobil existent,refacere pavaj
1451/12.04.2011BOJIC LIVIU PENTRU SC RANDLER GROUP SRLobtinerea AC - Constructii pentru comert, servicii, depozitare - Extindere spatiu comercial si servicii in regim de inaltime P+1E si depozit in regim de inaltime P la spatiu de depozitare si sediu administrativ existent
1450/12.04.2011KISS VALENTIN-SORINobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Extindere si amenajare mansarda in pod existent aferent apartam. 11+12 cu scara de acces din exterior - conf. HCL 45/2009 modificat prin HCL 340/2010
1449/12.04.2011SABADAC BARTA IULIANAelaborare PUD aprobat prin HCL - Construire casa în regim de inălțime P
1448/12.04.2011PALADE DUMITRU DANIELObtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte si comert - Intrare in legalitate imobil P+2E prin schimbare destinatie din spatiu de locuit la parter in spatiu comercial ,modificari interioare si exterioare, refacere fatade, modificare invelitoare. rezultand un imobil in regim P+2E pentru maxim 2 familii cu parter spatiu comercial
1447/12.04.2011COMANICI GABRIELA SI COMANICI MIHAILobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Locuinte - Modificari interioare la ap. 4 pentru imbunatatirea confortului
1446/12.04.2011JURAVLE IOAN PRIN MUJ MAGDALENAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Etajare casa P rezultand casa in regim de inaltime P+1E
1445/12.04.2011PAIOVICI LIUBOMIRobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E. Lucrari de tip d) - Imprejmuire. Realizare imprejmuire
1444/12.04.2011OZANA APOSTOL PENTRU FERCHE CORNELobtinere A.D. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Desfiintare casa P. Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E si anexe gospodaresti - P
1443/12.04.2011ASIMINICESEI SERGIU FLORIN obtinere A.C. - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare reclama pe fatada cladirii
1442/12.04.2011FEIER SORIN -LUCIANObtinerea AC - Lucrari de tip d) - Imprejmuire teren
1441/12.04.2011DUICA MARIANA PTR. BULIGA IOAN CRISTIAN obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere in regim P la casa existentă
1440/12.04.2011S.C. MEDICI'S S.R.L.prin ADRIAN BADESCUobtinerea AD - Lucrari de tip a) - Desfiintari - Desfiintare constructii existente
1439/12.04.2011MOROTI SORINobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc P+4E rezultand regim de inaltime P+4E+M conf. HCL 141/2007
1438/12.04.2011SABIN-DUSKO RACIU PT. BALU DORINpropunerea facuta nu respecta prevederile RLU cu referire la utilizari permise " locuinte pentru maximum 2 familii"
1437/12.04.2011DUMITRIU ALINA FLORICAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere in regim de înaltime P+M la casa existenta. lucrari de tip d) -Imprejmuire- Refacere împrejmuire
1436/12.04.2011BARNA ADRIAN-MIHAITAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Schimbare destinatie spatiu din uscatorie, ieșire secundară și camera pubele in locuință. Relizare balcon, conf. HCL 35/2008 pt. imbunatatirea confortului
1435/12.04.2011COVRIG DORU pentru CRETU GHEORGHE si CRETU LENUTAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii anexe pentru locuinte - Construire anexa gospodareasca in regim P ,garaj dublu in regim P ,lucrari de tip d) - Imprejmuire. Realizare imprejmuire.
1434/12.04.2011ALEXA JONATHANobtinerea AC - Lucrari de tip b) -Constructii pentru alimentatie publica , servicii ,locuinta - Schimbare destinatie imobil din subsol in cafenea ,din parter in salon coafura,la mansarda ramanand spatiu de locuit
1433/12.04.2011SC COLIER SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constr. pentru locuinte - Modificare AC 2722/2007 cladire P+2E+M cu 2 apartamente. Modificari exterioare, refatadizare, amenajari exterioare , extindere cu subsol : centrala termica
1432/12.04.2011TELECHI FRANCISKobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere si mansardare ap. nr. 1 rezultand ap. 1 in regim P+1E+M
1431/12.04.2011STRATULAT CORNEL PT. GHIURUTAN DANIELobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Locuinte - Modificari interioare la ap. 9 pentru imbunatatirea confortului
1430/12.04.2011SALA SIMIONobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Locuinte - Modificari interioare la ap. 6 pentru imbunatatirea confortului , legalizare conf. art. 28 din L.50/91 rep .
1429/12.04.2011SC SFS GRUP SRLpropunerea facuta "locuinta P+2E+M" nu respecta regimul de inaltime maxim admis prin PUZ aprobat cu HCL 50/1999 preluat de PUG
1428/12.04.2011BARNA ADRIAN-MIHAITAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Construire acoperis tip șarpanta la bloc existent S+P+4E. Schimbare destinatie spatiu din uscatorie, ieșire secundară și camera pubele in locuință. Relizare balcon, conf. HCL 35/2008 pt. imbunatatirea confortului
1427/12.04.2011KIS EMERICobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Mansardare casa existentă rezultand casa in regim P+M
1426/12.04.2011IOANA SALAGEAN PENTRU PAROHIA ORTODOXA SARBA obtinerea AD - Lucrari de tip b) - Desfiintare S.A.D. 9 (camera, baie, hol acces). Obtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa, reabilitare instalatii apa - canal si amplasare camin apometru pe domeniu public.
1425/12.04.2011PINTEA DORELexistă revendicări conform adresei Serviciului Administrare Fond Funciar
1424/12.04.2011SC SEDAKO GROUP SRLnu s-a prezentat autorizația de construire pentru executare modificări interioare , rezultând 2(doua) apartamente și nu s-a obținut autorizația de funcționare pentru confirmarea executării lucrărilor conform AC.
1423/12.04.2011SC SEDAKO GROUP SRLnu s-a prezentat autorizația de construire pentru executare modificări interioare , rezultând 2(doua) apartamente și nu s-a obținut autorizația de funcționare pentru confirmarea executării lucrărilor conform AC.
1422/12.04.2011CATALINA EMIL-MIHAITApropunerea de alipire prezentată nu este prevăzută în PUZ aprobat prin HCL nr.187/29.07.2003.
1421/12.04.2011ALDEA TEODORbtinerea AC - Lucrari de tip a) -Continuare lucrari la AC nr.457/2008 prin modificarea acoperisului in vederea amplasarii panourilor solare pe cladire (invelitoare)
1420/12.04.2011S.C. FARMEXPERT DCI PRIN S.C. BLACK LIGHT S.R.L.dezlipire , conform planselor anexe la CU
1419/11.04.2011BUSE IOANA-NICOLETAObtinere A.C. – lucrari de tip a) – Locuinta - Mansardare bloc de locuinte in regim de inaltime S+P+4E rezultand bloc in regim S+P+4E+M, prin extinderea pe verticala in supanta, si reabilitare termica conf. HCL 141/2007.
1418/11.04.2011ASOCIATIA DE PROPRIETARIobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte. Construire acoperis tip sarpanta si reabilitare termica la bloc existent S+P+4E.
1417/11.04.2011MATESAN DANIELA pentru SC MINITEHNICUS SRL nu sunt asigurate locuri de parcare conform legislatiei in vigoare.
1416/11.04.2011POPESCU LUCIAobtinere AC. - lucrari de tip a) - Constr. pt. locuinte -Demolare partiala , consolidare ,extindere in regim P+E la casa parter existenta rezultand casa in regim P+Ep , construire anexa , acces auto , si imprejmuire .
1415/11.04.2011DEMJEN DEZIDERIU SI DEMJEN TUNDE IBOLYAobtinerea AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru comert si servicii - Schimbare destinatie spatiu din casa P+M si anexa P autorizata cu AC 287/20.02.2006 in spatiu comercial la parter si birouri la mansarda. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada cladirii
1414/11.04.2011FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMANT "IOAN SLAVICI"Obtinere AC- Lucrari de tip d)- Lucrari de amenajare a spatiilor publice . Amenajare locuri de parcare pe domeniul public conf. HCL 18/ 2000
1413/11.04.2011ALTMAYER SORIN PENTRU S.C. MAYER SRLobtinerea AD - Lucrari de tip a) - Constructii industriale - Desfiintare sectie rafinarie ,separator mecanic ,separator decantor ,preparare var,separator lecitina ,casa pompe
1412/11.04.2011HOPIRTEAN OCTAVIANobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Schimbare destinatie din uscatorie, gang acces, acces secundar, hol in locuinta
1411/11.04.2011NACOV VICHENTIE SI NACOV ANA MARIA obtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Construire casa in regim P+E
1410/11.04.2011S.C. CRESTA MEDIA S.R.L.obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Locuinta - Construire balcon la ap. nr. 2 pt. imbunatatirea confortului, conf. HCL 35/2008
1409/11.04.2011BOGDAN SILVIA SI BOGDAN VASILE ROMIobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. servicii si comert - Construire imobil in regim P+M cu spatiu comercial la parter si birouri la mansarda, amplasare firma - reclama pe fatada, legalizare conf. art. 28 din L.50/91 rep.,
1408/11.04.2011BALABAN SORIN obtinerea AC- Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare (recompartimentari) și exterioare la mansarda blocului existent, realizată in baza autorizației de construire nr. 1883/01.09.2009
1407/11.04.2011PRUTEANU ALINelaborare PUD aprobat prin HCL - amenajare spalatorie auto
1406/11.04.2011SC SIMSTAR SRL PRIN JICAREANU CARMEN elaborare PUD aprobat prin HCL - Construire 2 case (maxim 2 familii )