Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
Numar/Data

Date identificare imobilAdresa
5457/03.01.2017SULI EDUARDObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
222/20.01.2017MUNICIPIUL TIMISOARA Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea termica - Racord termic primar la Scoala Generala nr. 15 - TIMISOARA
221/20.01.2017RANTA IULIU IOAN PRIN POPA DANIELObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
220/20.01.2017MUNICIPIUL TM - BIROU VALORIFICARE SADSchimbare de destinație, fără lucrări de construcții, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație - sediu Politia Locala, conform art. 11, lit. n) din Legea 50/1991 act.
219/20.01.2017JUDETUL TIMIS prin CONSILIUL JUDETEAN TIMISobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru institutii - Construire centru multifunctional si amenajare parcare, conform PUZ aprobat prin HCL 359/29.09.2009.
218/20.01.2017SC DO SRL prin CICA MIRELA ZORICAnu respecta regimul maxim de inaltime admis, indici urbanistici admisi conform PUD aprobat prin HCL 15/2004.
217/20.01.2017SC BEGA MINERALE SA PRIN SC SEDAKO GROUP SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte si functiuni complementare- Construire ansamblu locuinte colective si functiuni complementare in regim S+P+6E+Er - S+P+10E+Er, conf. PUZ aprobat cu HCL 360/2008.
216/20.01.2017BABA RAMONA-MIHAELAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil tip duplex in regim de inaltime P+1E cu max. 2 unitati locative. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire proprietate
215/19.01.2017 SC BLUESYS SRL PRIN C-TIN CIOCAN Obtinere AC-Lucrari de tip a)- Constructii pentru industrie si servicii-Construire cladire birouri, servicii, softwarw si electronica in regim de inaltime P+2E, corp 2/etapa 2
214/19.01.2017S.C. MB CONCEPT S.R.L. prin SINCA MARIANAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte si servicii - Construire cladire locuinte colective si servicii in regim de inaltime S+P+11E+Er, conform PUD aprobat prin HCL 377/2008
213/19.01.2017DRAGAN DRAGOMIR PTR SC PROFI ROM FOOD SRL obtinere AC pentru lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii si comert -Legalizare-Reamenajare interioara imobil existent, schimbare destinatie spatii din locuinte la etaj (7+4 apartamente) in birouri si schimbare destinatie din parcare la subsol in spatiu comercial; Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. - Construire copertina pentru locuri de parcare pe teren proprietate si constructii provizorii pentru pubele si generator. Amplasare signalistica si firma luminoasa pe fatada pe durata contractului de închiriere. Lucrari de tip d) - Amenajare locuri de parcare si mutare locuri de parcare aflate la subsol pe teren proprietate privata.
212/19.01.2017SC DALLI PRODUCTION ROMANIA SRLobtinere A.C.- lucrari de tip a) - Constructii industrie - Amenajări interioare și schimbare destinație clădire C2 și parțial clădire C3 din Centru de distribuție și Hală produse finite în Hală producție lichide.
211/19.01.2017TIMPA VLAD obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Schimbare destinatie spatiu din SAD 2 in spatiu de locuit si modificari interioare
210/19.01.2017MIHALTAN ZENOVIEObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
209/19.01.2017COMPANIA NATIONALA CAI FERATE SA REGIONALA CFR TIMISORA DIVIZIA LINIIObținere A.C. - Lucrări de tip a) - Constructii pentru servicii-Reparatii capitale cladire din B-dul Republicii nr.25-Fost Laborator PSIHO
208/19.01.2017ȘANDRU IOAN reprezentant al ASOCIAȚIEI DE LOCATARI PIAȚA CRUCII NR. 10obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Înlocuire șarpantă și învelitoare la bloc de locuințe.
207/19.01.2017CIRPACI NONU si CIRPACI MARIA prin PFA BOCHIS MIHAI AUREL pentru elaborare Plan Urbanistic de Detaliu - Constructii cu functiuni mixte- Construire imobil pt. spatii comerciale, servici,birouri si locuinte.
206/19.01.2017SOCIETATEA CENTRUL OPTIC MUNTEANU SRL obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pt. institutii si servicii - Modificări interioare/ exterioare si schimbare destinatie spatiu din cladire ,, Cinema Apollo" in Clinica de Oftamologie ( amenajari, recompartimentari, realizare planseu intermediar- partial ) ; Lucrari de tip h )- constructii provizorii- amplasare firma pe fatada aferenta spatiului ,pe durata contractului de închiriere.
205/19.01.2017S.C. DECONTEXT STUDIO S.R.L. pentru AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.R.L.obtinere AC - lucrări de tip a) - Construcții pentru comert - Schimbare destinație spatiu din locuinta în SAD (spatiu comercial). Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu- Amplasare firma pe fatda cladirii pe durata contractului de închiriere. Legalizare conf art.28 din L50/91 rep si act.
204/19.01.2017SC BERTUS SRL prin VERESAN ALEXANDRALucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare reclama luminoasa pe fatada aferenta spatiului comercial pe durata contractului de închiriere
203/19.01.2017SC THE OFFICE SRL PRIN OANA BANESCUobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale. Refunctionalizare unitate locativa 3/A parter din: laborator, magazii, birouri in spatii comerciale
202/19.01.2017CHIREA MARIA prin CAPRARU ROXANAobtinere AC - Lucrari de tip a) – Constructii pentru locuinte - Intrare in legalitate extindere cu veranda si modificari interioare la ap.11
201/19.01.2017ILICI GORDANA prin BARTH JOSEF CLAUDIU pentru SC CENTRUL MEDICAL SANOFAN SRLobținere A.C.-Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare signalistică - firma pe fațadă aferenta spatiului (cabinet medical) pe durata contractului de inchiriere
200/19.01.2017ROSCA CRISTINA pt BOBERNAC DORU SI ALEXANDRUobținere A.C - Lucrări de tip b) - C-ții pt. locuințe - Modificări interioare/ exterioare la casa existenta. ( recompartimentari, reparatii la acoperis, desfiintare cosuri de fum si reabilitare fatade ) . Lucrări de tip d) - Refacere / modificare împrejmuire existenta .
199/19.01.2017ENDERLE ERICH MICHAEL prin CRĂCULEAC MIRCEAelaborare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD). Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire clădire P+2E cu două apartamente și funcțiuni complementare și obținere AC - Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire proprietate, după elaborare, avizare și aprobare PUD prin HCL.
198/19.01.2017VOISIAN MIRCEA CATALIN, VOISIAN ADELA MIHAELA, CRACIUN DANA CARLETAdezlipire conform documentatiei topografice intocmita de SC TOP-AS 2012 SRL si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
197/19.01.2017POPA DAN si POPA DORINA GABRIELAdezlipire imobil in doua imobile in suprafata de 318mp si 317mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
196/19.01.2017SC CONS ELECTRIFICAREA INSTAL PENTRU SC PEN-TUR-COM-PERLA SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
195/18.01.2017SC ARHITECT ANGHEL PT. GOMBOS VIORICAObtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Modificari interioare si exterioare la constructii autorizate cu A.C. nr . 52/16.02.1993 si A.C. nr. 515/22.05.1995 -Intrare in legalitate
194/18.01.2017TABACARU IULIA-ELENA PRIN IAGAR FILOFTEIA-DANIELAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Schimbare destinație din locuință (casă în în regim de înălțime Dp+P+1E) în spațiu cu altă destinație - birouri.
193/18.01.2017DAN DANIEL CONSTANTIN prin STROITA PARMENAObtinere AC- Lucrari tip a)- Constructii pentru comert- Schimbare destinatie partiala din locuinta ap.1 in spatiu comercial nealimentar si amplasare scara exterioara de acces la balcon existent (fara modificari structurale)
192/17.01.2017TODORAN NICOLAE Obtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Schimbare destinatie spatiu din magazin in locuinta
191/17.01.2017PRASNEAC IONELAObtinere AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru servicii - Schimbare destinatie spatiu din locuinta in spatiu cu alta destinatie
190/17.01.2017CRISAN LELICA prin CEAN CORINAobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte- Extindere, mansardare si reabilitare cladire existenta.
189/17.01.2017JOMO THERMOMOLDING SRL prin Waldar FackelmannObtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru industie-Extindere corp de cladire C1,construire copertina intre corpul de cladire C1 si corpul de cladire autorizat pein A.C.Nr. 1658/2015, modificari interioare si schimbare destinatie din depozitare in productie
188/17.01.2017CRACIUN MIRCEA MARTISORObtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte/ SAD- Schimbare destinatie spatiu ( partiala ) din locuinta, in SAD; Lucrari de tip h) - Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului, pe durata contractului de inchiriere
187/17.01.2017SC METALTIM SA PRIN DAVIDESCU SILVIAobtinere A.D. - lucrari de tip b) - Desfiintari - Desfintare cladire.
186/17.01.2017ISOPESCU BOGDAN LIVIU REPR. AL SC ISO BIROU ARH. Obtinere AC-Lucrari de tip a)si d)-Constructii pentru locuinte-Imprejmuiri-Modificari interioare si exterioare, extindere si mansardare casa P existenta, rezultand casa in regim de inaltime P+M si realizare imprejmuire
185/17.01.2017SCILZONG STEFAN PRIN SC B & P PROJECT SRL Obtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Demolare partiala, schimbare destinatie din spatiu comercial cu 2 garaje si magazie in locuinta si etajare imobil parter, rezultand locuinta in regim de inaltime P+1E cu max. 2 apartamente.
184/17.01.2017SC NELSON PROD SRL prin Roiban AlecsObtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru industrie-Construire hala de productie pentru produse panificatie
183/17.01.2017SC AGRICOLA INVEST SRLobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert,servicii - Modificari interioare si exterioare la imobil regim 2S+P+3E+Er autorizat cu AC nr.1570/20.10.2015-" Modificari interioare si exterioare la imobil regim 2S+P+3E+Er autorizat cuAC nr.242/28.02.2011"
182/17.01.2017MIHON NICOLAE LIVIU si MIHON DOINA ILEANAobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+1E, garaj P. Lucrari de tip d) - Imprejmuire - Imprejmuire teren.
181/17.01.2017UNGUREANU COSTELAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Constructie garaj in regim P ( extindere la casa existenta in regim P
180/17.01.2017SC CALLITRIS SRL prin DUMITRESCU ADINAobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinte si SAD - Modificări interioare/ exterioare -creare două accese din exterior și recompartimentari la spatiu comercial existent ( farmacie ) ; Lucrari de tip h )- constructii provizorii- amplasare firma pe fatada aferenta spatiului ,pe durata contractului de închiriere.
179/17.01.2017ANGHEL CONSTANTIN obtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire triplex in regim de inaltime max. P+2E conform RLU si PUZ. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren si realizare acces auto
178/17.01.2017GLASSEN GERTRUDE PRIN BURESCU MARIUSObtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificare constructie autorizata cu A.C. 1536/20.07.2005 , cu modificare sarpanta , legalizare
177/17.01.2017SC CARES PAINTS SRL prin Lungu Claudiu OctavianObtinere A.D-Lucrari de tip a) Desfiintari-Demolare casa P -corp C1
176/17.01.2017ASOCIATIA DE PROPRIETARI PRIN JURCHIS EMIL AUGUSTINObținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe-Mansardare bloc de locuinte S+P+4E rezultand bloc de locuinte in regim S+P+4E+M si reabilitare termica conform HCL 141/2007
175/17.01.20173D ARCHIDRAW pentru CHISELITA RODICAObtinere A.C. -Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Demolare partiala, extindere si etajare casa existenta rezultand casa in regim P+1Ep, construire CARPORT
174/17.01.2017IANC DORINAobținere AC - lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice.Refacere trotuar si amenajare locuri de parcare pe domeniul public conf. HCL 18/ 2000.
173/17.01.2017DEMIDOV SERGIU pentru BABAN MARIAobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte si servicii - Construire imobil tip duplex in regim de inaltime P+1E cu birou si max. 2 unitati locative. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire proprietate
171/17.01.2017MUNICIPIUL TIMISOARA PT. COLTERM SAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea termica - Realizare racord termic primar
170/17.01.2017MUNICIPIUL TIMISOARA PT. COLTERM SAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea termica - Realizare racord termic primar la Gradinita PP 30 - TIMISOARA
169/17.01.2017CIPERE LUCIAN prin CHELU CLAUDIUObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apă si racord canal.
168/17.01.2017NISTOR NICOLAE PT. PAICA COSTICAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal.
167/17.01.2017SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENĂ TIMIOARAobinerea Avizului de Oportunitate i elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obinut, pentru PUZ pentru extindere Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu un corp de construcție pentru un nou laborator de radioterapie și acces principal pentru vizitatori și ambulatoriu
166/17.01.2017SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENĂ TIMIOARAobinerea Avizului de Oportunitate i elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obinut, pentru PUZ - modernizare i extindere Spital Clinic Municipal de Urgenă
165/16.01.2017HEUBACH INVEST GMBH&CO KG GROBMAIN SUCURSALA BUCUREȘTI prin arh. NICOLAE OLTEANUobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
164/16.01.2017KEPPLER BRUNOobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
163/16.01.2017ȚUNDREA VASILE pentru SC NCT REAL ESTATE SRLelaborare PUZ „ Locuințe colective, comerț și servicii” în baza Avizului de oportunitate nr. 19/10.11.2016
162/16.01.2017KEPPLER BRUNO reprezentant al BUSINESS TRANSLATION AGENCYobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
161/16.01.2017SC METALTIM SA prin SILVIA DAVIDESCUobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
160/16.01.2017FLORE NUTI prin DEACONU REMUSobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
159/16.01.2017POPESCU VIRGIL pentru OLARU FLAVIUS ALEXANDRUObtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+1E cu max. 2 unitati locative. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren si realizare acces auto
158/16.01.2017SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL prin FLAVIUS BONCEAobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
157/16.01.2017SZEKELY GABRIEL pentru SC BANUTI VOUCHER SRLelaborare PUZ „Construire locuințe colective în regim P+2E” în baza Avizului de oportunitate nr. 18/10.11.2016
156/16.01.2017CROITORU PERSIDA prin ROIBAN ALECSobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
155/16.01.2017SC " ARHITECT TRIMBITAS " pentru Trimbitas Georgeta si Radulescu GheorgheObtinerea A.C. - Lucrari de tip a ), d) - Constructii pentru locuinte colective - Extindere si modificare casa existenta cu 2 apartamente Sp+P+1E rezultand imobil locuinte colective in regim de inaltime Sp+P+2E, imprejmuire teren, amenajari exterioare incinta conform PUZ aprobat cu HCL 534/08.12.2015 - ETAPA 1
154/16.01.2017SC ATG STUDIO SRL reprezentant al SC SPIRAL COLONADE SRLobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
153/16.01.2017SC NEFER PROD-IMPEX SRL prin ROBESCU DANinformare.
152/16.01.2017MACICASAN RODICALucrari de tip b )- Constructii pt. locuinte- Reparatii la acoperis si fatade, la cladire existenta
151/16.01.2017SABAU VASILE pt. SEITAN DANIELpropunerea facuta nu respecta regimul maxim de inaltime admis, POT max si amplasarea in parcela a constructiilor in parcela, conform PUG aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 107/2014.
150/16.01.2017JAHANPOUR HOSSEINobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru funcțiuni caracteristice zonei centrale - Modificări exterioare (creare două accese din exterior) și refuncționalizarea apartamentului 8 în spațiu cu altă destinație
149/16.01.2017MORAR MARIANAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare nestructurale la apartamentul 18, pentru îmbunătățirea confortului
148/16.01.2017SC FUTURE CONSTRUCT SRL pentru COSTE TRAIAN și COSTE SAVETAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+1E și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire proprietate.
147/16.01.2017GRECU DANIEL EMANUEL pentru DICU HALA ALEXANDRAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la ap. 27, pentru îmbunătățirea confortului
146/16.01.2017LUNGU ALIN NICUSOR si LUNGU CORNELIA MONICA, FULGA LIVIU FLORINobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert/servicii - Schimbare de destinație din spațiu de locuit (ap. 9 - boxa aferenta nu face obiectul schimbarii) in spatiu cu altă destinație - spatiu comercial si servicii si creare acces direct din exterior
145/16.01.2017CHIRIȚESCU FLORINInformare.
144/16.01.2017IORDACHE MARCELobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Amenajare terasa deschisa la ap.2
143/16.01.2017Arh. DAN BUNEA pentru SC AUTOCLUB SRLobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
142/16.01.2017SOARE REMUS WALTERobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+1E și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Refacere împrejmuire.
141/16.01.2017SABĂU ANA prin arh. NICOLAE ISPASobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Mansardare apartament 2 conform PV nr. 198/21.09.2016 - Intrare în legalitate
140/16.01.2017CIZMAS GHEORGHE Obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe-Mansardare bloc de locuinte S+P+4E rezultand bloc de locuinte in regim S+P+4E+M si reabilitare termica conform HCL 141/2007
139/16.01.2017DASCALU IULIAN prin DAN IDICEANU - MATHEobținerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire anexa gospodareasca
138/16.01.2017DUINEA IOANA prin ABAGIU SIMONAobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru alta destinatie - Schimbare destinație spațiu din locuință (ap. 7) în spatiu cu alta destinatie SAD si realizare acces din exterior
137/16.01.2017BISERICA PENTICOSTALA FILADELFIA prin CRASOVAN CORNELobtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru culte - Construire lacas de cult. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Realizare imprejmuire
136/16.01.2017AVRAM CRISTINA pentru BUGA VIOREL, GRUIN MIHAI CIPRIAN si CAZACU LUCIAobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
135/13.01.2017HIRZA DENISA MIHAELA PT. SC RUSSMEDIA PRESS SRLinformativ
134/13.01.2017HIRZA DENISA MIHAELA PT. SC RUSSMEDIA PRESS SRLinformativ
133/13.01.2017CICOS LEONTIN prin SC B&P PROJECT SRL obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe- Modificari interioare/ exterioare si extindere la casa existenta in regim Sp + P.
132/13.01.2017MIHALTAN SERAFIMobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Amenajare mansarda in pod existent , aferent ap. 4 (corp C1)
131/13.01.2017ASOCIATIA DE PROPRIETARIobținere A.C. - lucrări de tip b)Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Reaparatii acoperis.
130/13.01.2017SANTORO GIUSEPPE SI ANA-MARIA PRIN DEACONU REMUS obținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru locuinte.Amenajare mansarda in pod existent la ap.7
129/13.01.2017SC COLUMBUS OPERATIONAL SRL prin VECTOR ART CONSULTobtinere AC - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. -Amplasare (inlocuire) firme luminoase pe fatada aferenta spatiului comercial pe durata contractului de inchiriere. Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii/comert - Zugravire fatada spatiu Carrefor Market
128/13.01.2017FUNIERU ION prin S.C. SIREGON GRUP S.R.L.obtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru turism - Reamenajare hotel in regim de inaltime Dp+P+2E+M - corp C1 existent
127/13.01.2017ARH.CARMEN FALNITA PT. SC MUNTELE CARMEL SRLobtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Consolidare ,modificari interioare/exterioare ,refatadizare casa existenta parter
126/13.01.2017SC EURODESIGN SOLUTION & CONSULTING SRL PT. SC CARENA SPA ITALIA SRL PRIN BOT LUCIANobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuinte colective cu regim de inaltime P+2E ,amenajare acces auto si locuri de parcare in incinta, conform PUD aprobat cu HCL nr. 293/2007 si lucrari de tip d)- imprejmuire teren
125/13.01.2017DAVID OVIDIU DANIELobținere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru servicii - Modernizare si reabilitare statie distributie carburanti existenta
124/13.01.2017SC FARMADO SRL prin DUICA BOGDANobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru SAD - Modificari interioare conform PV nr. 80/05.12.2016 - intrare in legalitate; Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma iluminata pe fațada clădirii pe durata contractului de inchiriere
123/13.01.2017S.C. CREATIVE MEDIA S.R.L. prin S.C. KMTD GROUP S.R.L.obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru industrie - Reparatii, compartimentari interioare si schimbare destinatie din magazie metalica existenta in regim de inaltime P, in hala productie si depozitare in regim de inaltime P