Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  13
Numar/Data

BeneficiarDescriere
1266/17.04.2014ALEXANDRU IOAN ȘI ALEXANDRU ELENAobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P/P+M, anexă gospodărească în regim P, garaj tip Carport și foișor. Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Realizare împrejmuire la frontul stradal.
1265/17.04.2014GHIAUR NICOLAEpentru A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E partial M cu garaj inglobat si imprejmuire teren.
1264/17.04.2014CLIMINTE COSTEL si CLIMINTE MIMIpropunerea facuta "edificare locuinte colective in regim parter (spatiu comercial) + 4 (patru) etaje + penthouse" incalca prevederile PUG
1263/17.04.2014CATARGIU CORNELIAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare la ap.4 constand in modificare acoperis, modificare goluri fatade, zugraveli exterioare si instalatii interioare
1262/17.04.2014VARSAN MARIA CRISTINCAINFORMARE
1261/17.04.2014VARSAN MARIA CRISTINCAINFORMARE
1260/17.04.2014BUGA ALEXANDRU GABRIELobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent S+P+4E, rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M - conform HCL 141/2007.
1259/17.04.2014STRUMBERGER TAMASobținere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte.Lucrari de renovare, zugravire si desfacere goluri la interior.
1258/17.04.2014VIRAG EMILîn scop informativ.
1257/17.04.2014MATICIUC MIHAI Elaborare PUZ: "Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare", conform Avizului de Oportunitate nr. 02/30.01.2014;
1256/17.04.2014ROMANU REMUSobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte și comerț - Construire imobil P+4E+M - 2 corpuri cuplate locuinte colective si spatiu comercial la parter, acces auto si parcare, conform PUZ aprobat prin HCL 74/23.02.2010
1255/17.04.2014MUNICIPIUL TIMIȘOARA - DIRECȚIA INSTITUȚII ȘCOLARE , MEDICALE , SPORTIVE ȘI CULTURALEobținere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru învătământ – Lucrări de reabilitare a construcției existente și a instalațiilor aferente.
1254/17.04.2014MUNICIPIUL TIMISOARA prin DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE si CULTURALEObtinerea A.C.- Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii publice si institutii - Reabilitare termica imobil existent
1253/17.04.2014MUNICIPIUL TIMISOARA- DIR. INSTITUTII SCOLARE , MEDICALE , SPORTIVE si CULTURALEobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru invatamant.Reabilitare sala de sport la Scoala Generala nr.18.
1252/17.04.2014DUCU IONObtinere A.C . - lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Amplasare copertina si lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren cu amenajare acces auto
1251/17.04.2014STAN FLORIN GEORGEobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte.Extindere casa in regm P.
1250/17.04.2014DARPES LUCIAN PTR. ASOCIATIA DE PROPRIETARIObtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte.Reparatii si reabilitare fatada,reparatii acoperis.
1249/17.04.2014CADAR GHEORGHEobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Schimbare destinatie spatiu din magazie in regim parter in locuinta in regim parter
1248/17.04.2014SC DAFIR CADCONSULT SRL PT. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.Lterenul se afla amplasat in extravilan intr-o zona cu caracter nedefinit.
1247/17.04.2014BODRON FLORIAN PENTRU SC FINE CONNECTION SRL elaborare PUD aprobat prin HCL - construire spalatorie auto conform HCL 102/2009.
1246/17.04.2014AGAPIE VASILEObtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificare autorizatie de construire nr. 1709/2013 - modificare fatade , amplasament si regim de inaltime de la D+P+E+M la P+E+M - legalizare conf. Legii 50/191 rep.
1245/17.04.2014BOGHIU VASILEobtinere A.C.-lucrari de tip a) -C-tii pt. locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+M , conf. Sentinta nr. 3900 /PI//CA/2012 , Sedinta publica din 14 decembrie 2012 , Definitiva si Irevocabila prin Decizia Civila nr.8725 , Sedinta Publica din 25.09.2013 , anexa si lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren , legalizare conform Legii 50/1991 rep.
1244/17.04.2014SC GAROFITA SA prin MIRESCU CIPRIANobținere AC - Lucrari de tip b) - Construcții pentru servicii - Realizare acces din exterior și modificări interioare corp C1-conf.plan de situatie.
1243/17.04.2014ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin ARH. AGEU PETRISOR obtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Reabilitare termica bloc existent in regim de inaltime St+P+4E
1242/17.04.2014BUF FLORIN IOANobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent P+4E, rezultând bloc în regim de înălțime P+4E+M - conform HCL 141/2007.
1241/17.04.2014KLOBUCARIC CAROL - MIHAI - LADISLAUObtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificare constructie autorizata cu A.C. nr. 217/2008 - modificari interioare, modificari exterioare si modificare regim de inaltime P+M la P+1E - legalizare conf. Legii 50/191 rep.
1240/17.04.2014ILEA REMUS CALIN obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Modificari interioare si exterioare(inclusiv sarpanta si invelitoare) la spatiu comercial existent
1239/17.04.2014RUSU ROSEMARIA prin BOT LUCIANObtinere AC - Lucrari de tip b) - Reabilitare fatade si reparatii invelitoare la clădire existenta. Montare elemente parazapada la acoperis
1238/17.04.2014NICOLAE IONEL - VALENTINobtinerea AC - Lucrari de tip c) - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperis cladire
1237/17.04.2014MATIAS IONobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Amenajare mansarda in pod existent aferent ap.2
1236/17.04.2014PORUTIU RARESobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte -Amenajare mansarda in podul existent rezultand casa in regim de inaltime P+M.
1235/17.04.2014P.F.A. BOCHIS MIHAI AUREL pentru VUCESCU SIMIONobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere in regim P+1E la casa existenta
1234/17.04.2014CRISAN CALINObtinere A.C . - lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Amenajare garaj existent cu modificare in terasa acoperita
1233/17.04.2014VINCA IOAN IOSIFobtinere AC - lucrari de tip a) Constructii penru locuinte - Schimbare destinatie din garaj (inclus) existent in camara si construire garaj si anexa P
1232/17.04.2014CRACIUN DANIEL si CRACIUN ILIANAObtinerea AC – Lucrari de tip a) – Constructii pentru locuinte – Modificari interioare la ap. nr.1 si modificari exterioare la ap. nr.5.
1231/17.04.2014TONENCHI MIRCEA pentru S.C. IMPRIMERIA MIRTON S.R.L.obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
1230/17.04.2014GEMANARU ALIN MIHAI pentru SPINDLER IOANobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Reparatii acoperis si fatade la clădire existenta
1229/17.04.2014BALAS MIRELA ANAObtinere A.D. -Desfiintari - Desfiintare casa parter
1228/17.04.2014MARTON IULIANA AGNETA obtinere A.C. - lucrari de tip a)Constructii pentru locuinte si SAD.Schimbare destinatie spatiu din locuinta in SAD partial(o camera).
1227/17.04.2014TRIP NICOLAEobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Schimbare destinatie partiala din locuinta( ap. 1 ) in spatiu comercial si realizare acces din exterior. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului (ap.1 ) pe durata contractului de închiriere.
1226/17.04.2014S.C. BEGA TURISM S.A.INFORMARE
1225/17.04.2014MIHALCEA CONSTANTIN administrator al SC IONE-COSTU SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Schimbare destinatie spatiu din locuinta partial(o camera)in spatiu comercial(fara modificari) si Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada .
1224/17.04.2014MOISESCU OLGA EMILIA PRIN SABIN RACIU Obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinatie partiala din locuinta in SAD. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
1223/17.04.2014GYURICS GHEORGHE SI GYURICS ETELCAobținere AC - Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-.Modificare casa autorizata cu AC nr. 528 /07.09.1992 prin modificarea regimului de inaltime rezultand casa regim Sp+P+1Ep ,legalizare conf. Legii 50/1991 rep.
1222/17.04.2014PETROVICI MIODRAG obtinere AC- Lucrari tip a) si d)- Constructii pentru comert si servicii- Demolare partiala casa existenta si construire cladire pentru comert si servicii in regim de inaltime P. Refacere imprejmuire.
1221/17.04.2014SC M.S.N. DISTRIBUTION SRL prin ISPAS NICOLAEpropunerea facuta nu respecta Ordonanta nr. 43/28.08.1997act. si HG 955/2004; poate fi utilizat pentru - obtinerea A.C. - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului comercial
1220/17.04.2014Pinta Adrian repr. al ASOCIATIEI DE PROPRIETARI obtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte.Lucrări de intervenție în regim de urgență - Reparatii si reabilitare fatada si acoperis-conf.PV de control nr.1816/20390/05.02.2014 al IJC Timis si conf. art.7 alin (16) din Legea 50/1991.
1219/17.04.2014SAEID LAKZADEH pentru obtinere A.C.Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren
1218/17.04.2014BIZERA RUXANDRA Obtinere A.C . - lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Reconstruire anexa prin reamenajare si reparatii corp de cladire existent , legalizare conform Legii 50/1991 rep. si lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren
1217/17.04.2014Rahoveanu Anita repr.al ASOCIATIEI DE PROPRIETARIObtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte.Reparatii si reabilitare fatada,reparatii acoperis, schimbare invelitoare.
1216/17.04.2014ADAM OVIDIU ROMI PENTRU ROTARESCU VASILE obtinere A.C.-lucrari de tip a) -C-tii pt. locuinte - Construire casa unifamiliala in regim D+P+1E
1215/17.04.2014PANTEA VIORICA ELENAobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere in regim P la casa existenta
1214/17.04.2014MARCUS ADRIAN si MARCUS OCTAVIA ANAobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Extindere SAD 1 si etajare, rezultand constructie in regim max. P+2E cu SAD la parter si apartamente la etaj. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada
1213/17.04.2014MARCUS ADRIAN pentru S.C. IOLEV COMPAGNY S.R.L. obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Extindere SAD 2 si etajare, rezultand constructie in regim max. P+2E cu SAD la parter si locuinte la etaj. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada
1212/17.04.2014CIBOTARU GEORGETA obținere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare la ap. nr.6 pentru imbunatatirea confortului - intrare in legalitate
1211/17.04.2014BUGA VIOREL INFORMARE
1210/17.04.2014BUGA VIORELconform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 - Teren situat in extravilan - Zona cu caracter nedefinit
1209/17.04.2014SC SEDAKO-GROUP SRLobtinere A.C. - lucrari de tip d) Imprejmuire - Realizare imprejmuire provizorie conf. H.C.L. nr. 393/2010
1208/17.04.2014 BUGA VIOREL PT. SC SEDAKO-GROUP SRLobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD si sanatate - Recompartimentare SAD 1 rezultand SAD 1 si cabinet medical : cabinet dermato - venerologie cu creare acces si Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - amplasare firma pe fatada
1207/17.04.2014SC IULIUS MALL TIMISOARA SRLobtinere AC - Constructii pentru comert - Modificari exterioare la cladire existenta , construire pasarela pe teren proprietate
1206/17.04.2014ENACHE IOSIFnu respecta prevederile Codului Civil
1205/17.04.2014DIRECTIA CLADIRI , TERENURI SI DOTARI DIVERSE din cadrul PRIMARIEI TIMISOARAdezlipire imobil cu nr.cad.A1979 aprobata prin HCL nr.90/11.03.2014 , conform documentatiei intocmita de SC TOPO TIM srl , anexa la CU
1204/17.04.2014VÎLCEANU RALUCA ARIANNA dezlipire imobil cu nr.cad.406769 aprobata prin HCL nr.107/2014 , conform documentatiei intocmita de GIS SURVEY SRL , anexa la CU
1203/17.04.2014NICHESCU SERGIU - AUREL si NICHESCU LIGIAdezlipire imobil in doua imobile in suprafata de 425mp si 575mp si este valabil doar insotit de plansele anexa avizate spre neschimbare
1202/17.04.2014SC TOPO-TIM SRL PTR. BIROSEK ELISABETAdezlipire conform documentatiei intocmita de SC TOPO TIM SRL - autorizata ANCPI , anexa la CU , cu conditia trecerii in domeniu public a suprafetei de teren aferenta drumurilor propuse prin PUZ aprobat prin HCL nr. 479/2009
1201/17.04.2014BANU ION AURELIAN si BANU ELISAVETA prin DIRECTIA CLADIRE , TERENURI SI DOTARI DIVERSEalipire imobile
1200/17.04.2014SC UNITEH SA PRIN PANDURU IOSIF, SA SAS-BERTON S.R.L.dezlipire imobil in doua imobile in suprafata de 34193mp si 5337mp si este valabil doar insotit de plansele anaxa vizate spre neschimbare
1199/17.04.2014COMISIA MUNICIPALĂ DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR prin SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR pendezmembrare imobil cu nr.topo.30004 și nr.topo.29992/1 în vederea înscrierii OP nr.435/09.06.2010 asupra parcelelor : nr.topo.30004/2 în suprafață de 570 mp , nr.topo.30004/3 în suprafață de 198 mp , nr.topo.29992/1/2 în suprafață de 107 mp și nr.topo.29992/1/3 în suprafață de 175 mp , rezultate în urma dezmembrării , și este valabil numai însoțit de documentația anexă , întocmită de SC TOPO-TIM SRL (ing.Crasoveanu Călin Adrian )
1198/16.04.2014UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARAobtinere A.C. - lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare totem pe teren proprietate privata.
1197/15.04.2014OPREA CLEOPATRA SI OPREA ILIE SERGIUobtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E cu garaj inglobat si lucrari de tip d) Imprejmuire - Refacere imprejmuire teren.
1196/15.04.2014OPREA CLEOPATRA SI OPREA ILIE SERGIUObtinere A.D. -Desfiintari - Desfiintare casa.
1195/15.04.2014SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRLobtinere AC - Constructii pentru servicii - Construire parcare supraetajata in regim D+P+4E cu pasarela pe teren proprietate
1194/15.04.2014CADERE MIHAI Obtinere AC- Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere
1193/15.04.2014SC AGRICOLA INVEST SRLobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constr. pentru locuinte - Construire imobil cu parcaje subterane, spatiu comercial la parter si doua apartamente la etajele superioare, regim de inaltime S+P+2E
1192/14.04.2014JURCA VIORELobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana
1191/14.04.2014DARABAN DUMITRUobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana
1190/14.04.2014TURLEA IOANobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1189/14.04.2014BOTOS ADRIAN PAUL PRIN SC IM JURAVLE SRLobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - gaz - Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
1188/14.04.2014TODORUT FLORINA -MARIA prin SC Vimato SRLobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal, gaz. Branșament apă și racord canal. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
1187/14.04.2014IȘFAN RADUobținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal. Branșament apă și racord canal.
1186/14.04.2014SZEKERES ZOLTAN obținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
1185/14.04.2014BUTAS CORNEL DANUTObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare: energie electrica - Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana clinica
1184/14.04.2014BUCIUMAN NICOLAIE ANTONObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - energie electrica -Alimentare cu energie electrica a obiectivului organizare de santier , extindere de retea electrica de joasa tensiune LES(definitiva) pe strazile Rezistenta Bnateana, Marghitas(partial), Gărana si pe parcela cu nr.cad.1676/2/3-4/83 prin pozare subterana.
1183/14.04.2014DUMITRIU COSTELobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1182/14.04.2014RADUCAN ANDA-ILDIKOObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, energie electrica. Bransament apa si racord canal, bransament energie electrica prin pozare subterana.
1181/14.04.2014HUTU ADRIAN NICOLAE- SC RAULLY SRLpentru Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
1180/14.04.2014MUNICIPIUL TIMISOARAObtinere AC - Lucrari de tip c). - Retele edilitare - energie electrica - "Extindere iluminat public prin pozare subterana: Mures 2, Calea Sagului 72, Luceafarul 5, Intrarea Genezei, Intrarea Clopotului, Intrarea Curcubeului, Intrarea Lunga
1179/14.04.2014GERBL MARIANA FLORINA prin S.C. IM JURAVLE S.R.L.obținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
1178/14.04.2014NICULA SMARANDAobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana
1177/14.04.2014PETRAN ELENA CARMEN prin MICLOS ALEXANDRUobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
1176/11.04.2014MESESAN LIVIUobtinere A.D.- Demolare casa existenta si obtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru birouri- Construire imobil birouri P+2E pe acelasi amplasament, refacere imprejmuire.
1175/11.04.2014ARDELEAN STELUTA PTR. ASOCIATIA DE PROPRIETARIobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Mansardare si reabilitare bloc de locuinte in regim S+P+4E, rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M - conform HCL 141/2007.
1174/11.04.2014SIRI STANISLAVobtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Modificari interioare, exterioare si mansardare, rezultand ap.nr.2 in regim de inaltime P+M
1173/11.04.2014SCOCIU PAUL ANGELO pentru TATAI DORINA - LUCIA obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru sanatate - Demolare partiala, extindere, modificari interioare, modificari exterioare si schimbare destinatie partiala din apartament in cabinet medical
1172/11.04.2014TELESCU ELENAINFORMARE
1171/11.04.2014VICZE MIHAELAobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru alimentatie publica - Construire terasa acoperita pe teren proprietate privata
1170/11.04.2014ROBESCU DIANA FLORINA pentru S.C. NESTLE ROMANIA S.R.L.schimbare destinatie corp C8 din magazie zahar in hala de productie si depozitare
1169/11.04.2014PIROSICIU DORELobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent S+P+4E, rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M - conform HCL 141/2007, construire lift in casa scarii.
1168/11.04.2014PIROSICIU DORELobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc existent S+P+4E, rezultând bloc în regim de înălțime S+P+4E+M - conform HCL 141/2007, construire lift in casa scarii.
1167/11.04.2014 ALEXANDRA COSTEA PT. SC CBAR IMOBILIARE VEST SRL INFORMARE