Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  24
Numar/Data

Date identificare imobilAdresa
5457/03.01.2017SULI EDUARDObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
2325/26.05.2017COLOJOARA LAURA ANA pentru URBAN CONTROL TM SRLpoate fi utilizat pentru elaborare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD). Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obținere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe/SAD - Construire imobil locuințe colective cu SAD la parter în regim de înălțime P+8E, după elaborare, avizare și aprobare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin HCL.
2324/26.05.2017arh. GH. STANCIU pentru SC RODOVAS SRL BOCȘAobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2323/26.05.2017SC SUBCONTROL SRL pentru SC LIDL ROMANIA SCSobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2322/26.05.2017CASA DE VALL ROAMANIA SRL PRIN SC SIREGON GRUP SRLObtinere AC-Lucrari de tip a)-Crestrea competitivitatii societatii CASADEVALL ROMANIA SRL prin achizitia de echipamente inovatoare.
2321/26.05.2017SC TOTAL RECYCLING SRL PRIN SC SIREGON GRUP SRL Obtinere AC-Lucrari de tip a)-Dezvoltare proces si capacitati de productie, amenajare platforme, instalatii
2320/26.05.2017NISTOR IONELA MIHAELA prin S.C. VIMATO S.R.L.Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, gaz. Bransament apa si racord canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2319/26.05.2017MITROV(MISCOVICI) VERA PRIN PETROVICI ZORANObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa. Racord canal.
2318/26.05.2017MAFTEI SERGIU VIOREL PRIN SC ROMTIM INSTAL SRL Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa. Separare consum apa
2317/26.05.2017MITROV DELIA PRIN PETROVICI ZORANObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa. Bransament apa
2316/26.05.2017POPTELECAN ALBINA PRIN BORZA ADRIANObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Extindere retea apa, canal si bransament apa si racord canal.
2315/26.05.2017CANDEA ADRIAN C-TIN PRIN MUNTEAN LENUTAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal.
2314/26.05.2017PANTEA ANDREEA MIHAELA PRIN MUNTEAN LENUTAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal.
2313/26.05.2017NISTOR NICOLAE PT. CHITONESCU PETRISOR-TIBERIUObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal.
2312/26.05.2017BOLGUT ANGELA PRIN BEJERITA CLARAAC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal.
2311/26.05.2017LAZAROVICI MARCEL prin SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal.
2310/26.05.2017NISTOR NICOLAE PT. PARTELLY MIHAI-GHEORGHEObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa,canal. Bransament apa si racord canal.
2309/26.05.2017TAMBA IULIAN PRIN SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz- Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2308/26.05.2017VACNIUC LILIANA SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz- Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2307/26.05.2017NARCOV LAVINIA prin SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz- Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2306/26.05.2017MALDINI COMPANY SRL PRIN SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz- Extindere retea gaz si bransament gaze naturale prin pozare subterana
2305/26.05.2017SC A&M AMBIENT SRL PRIN SC JURAVLE SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz- Extindere retea gaz si bransament gaze naturale prin pozare subterana
2304/26.05.2017UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA PRIN SC VIMATO SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c)- Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaz si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2303/26.05.2017arh. STOIAN LAURENȚIU pentru SC TRIANGOLO VERDE SRLobținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Desființare construcție (cu funcțiunea de spațiu comercial) în regim de înălțime P existentă. Prezentul certificat de urbanism nu poate fi folosit în scopul declarat întrucât propunerea făcut㠄(…) construire imobil cu mai multe apartamente (12 apartamente)” nu respectă prevederile PUZ aprobat prin HCL nr. 186/2003 în ceea ce privește funcțiunea admisă în zonă (locuințe pentru maxim două familii).
2302/26.05.2017RILL VICTOR PT. SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRLobtinere A.C. - Lucrari de tip c) - Constructii pentru cai de comunicatie/Lucrari tehnico-edilitare - Amenajare acces auto provizoriu din strada Aristide Demetriade
2301/25.05.2017AVASILOAIE IRINA PRIN SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz-Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2300/25.05.2017NITA SANDA PRIN SC INSTGAT SRL Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz- Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2299/25.05.2017NECHITOI VASILE PRIN SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz-Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2298/25.05.2017MILEA COSMIN MARIUS PRIN SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz-Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2297/25.05.2017SC ZETU CRISTIAN PRIN SC VIMATOObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz- Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2296/25.05.2017SC ARHITECT TRÎMBIȚAȘ SRL pentru ASOCIAȚIA DE PROPRIETARIobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2295/25.05.2017ANECI ALINA ANCUTA PRIN COTELEA DANobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificare la A.C. nr. 1121/2016 prin modificari interioare/exterioare rezultând bloc in regim de înălțime St+P+4E+M , conf. HCL 141/2007.
2294/25.05.2017SC ATG STUDIO SRL pentru SC DELUX TRADE L&A SRLobținere A.C.- Lucrări de tip b)Constructii pentru functiuni caracteristice zonei centrale,constructii pentru comert/alimentatie publica.Refunctionalizare spatii cu finctiunea de comert in spatii pentru alimenatie publica si comert.Amenajari interioare si exterioare)igienizare, compartimentare, schimbare tamplarie exterioara).Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firme pe fatada imobilului pe durata contractului de închiriere.
2293/25.05.2017SC VALERAM SRL prin RAȚIU DUMITRUobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2292/25.05.2017CARABAS IOVAN PETRU PRIN ARH. POPA VIOREL IONELobtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Construire anexa parter la exploatatie agricola si scoaterea din circuitul agricol a terenului de sub constructia anexa la exploatatiaq agricola
2291/25.05.2017FORT OLIMPIU pt. CRALOVICEAN PETRUobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Demolare parțială, extindere in regim D+P+1E la casa existentă, rezultând casă pentru maxim două familii (max. 2 ap.). Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire parcela
2290/25.05.2017NISTOR CONSTANTIN obtinere AC- Constructii pentru locuinte - Modificare sarpanta la casa P+1E autorizata cu A.C. nr. 1764/2012 si A.C. nr. 503/2016
2289/25.05.2017SC ADVANCED RETAIL SYSTEM SA prin RADU LAURENTIUobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare doua firme luminoase pe fatada aferenta spatiului, pe durata contractului de închiriere.
2288/25.05.2017SABAU ANCA VILMAobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru sanatate - Schimbare de destinatie din locuinta in cabinet medical si realizare acces direct din exterior, construire trepte, rampa
2287/25.05.2017SABAU ANA PRIN ARH.ISPAS NICOLAEobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Mansardare apartament 2 conform PV nr. 198/21.09.2016 - Intrare în legalitate, extindere cu scara acces (dupa reglementarea situatiei juridice a terenului)
2286/25.05.2017NICOLESCU LIVIU si NICOLESCU DORINA Schimbare destinatie spatiu din spatiu comercial: florarie, salon infrumusetare si studio foto (autorizate cu A.C. nr. 1671/27.09.2010) in S.A.D.: comert, servicii, fara modificari, conf. art. 11 lit. n din Legea 50/91 rep. si act.
2285/25.05.2017arh. LUDOVIC MURDUNESCU pentru DURACU DISANCAobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2284/25.05.2017OLTEANU MILAN IOAN prin SC MS-CAD SRLobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Intrare în legalitate - Modificare construcție (construcții) autorizată (autorizate) cu AC nr. 393/30.05.1994 și extindere cu casă în regim de înălțime P+1E, anexe în regim de înălțime P și cu garaj în regim de înălțime P, rezultând construcții pentru maxim două familii.
2283/25.05.2017OGASANU JUSTINIANAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim parter, dupa reglementare situatie juridica teren in C.F. obtinere AD - desfiintari - desfiintare constructii existente.
2282/25.05.2017POPA MIHAI OCTAVIANobtinerea AC - Lucrari de tip a ) Constructii pentru locuinte - Construire locuinta tip duplex in regim de inaltime maxim P+1E (cu 2 apartamente); Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Realizare imprejmuire cu accese auto/ pietonale, amenajare incinta.
2281/25.05.2017GOMBOS PETRE POMPILIU SI EMILIA PRIN MARCUSANU VERONICAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD -Refacere invelitoare,sarpanta,planseu si modificări exterioare/interioare la corp -C1 rezultand SPATIU COMERCIAL in regim de inatime regim de înălțime P
2280/25.05.2017SC ILUT SERVICE SRLobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru SAD - Schimbare destinație spatiu din locuinta (ap. 15) in spatiu comercial, fara modificari interioare/ exterioare.
2279/25.05.2017Popa Emanuel pentru SC EPPI SRL informare
2278/25.05.2017CIONCA GHEORGHE prin SINCA MARIANAinformare.
2277/25.05.2017MIHAI DOINA prin SC 3A STUDIO SRL - Arh. BUSILA N.obtinere AC- Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare, mansardare casa existenta, rezultand casa in regim de inaltime P+M (maxim 2 ap.)
2276/25.05.2017BOGDAN IOAN MIRCEA PT. SC DARIIS PROJECT SRLobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă (casetă) iluminată, pe fațada aferentă spațiului, pe durata contractului de închiriere.
2275/25.05.2017BALEA VICTOR GABRIEL pentru UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TIMISOARAobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Amenajari interioare (modificari nestructurale la compartimentari interioare, modificari la instalatii interioare) in cadrul Facultatii de Medicina Dentara, disciplina de Pedodontie, etaj 1
2274/25.05.2017BRANDA SEBASTIAN PRIN NEMES BOGDANnu respecta prevederile PUZ aprobat prin HCL 184/2003 referitor la functiunea zonei.
2273/25.05.2017SC LTHD CORPORATION SRL prin LAZARESCU THEODOR-DORUObtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru industrie, servicii si productie-Legalizare-Etajare partiala hala existenta si schimbare destinatie din hala vopsitorie in cladire pentru birouri si spatii de productie
2272/25.05.2017SC MUSTIM SA PRIN DAN ROBESCUdezlipire conform documentatiei anexa la CU. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2271/25.05.2017TODEA GHEORGHE SI DORINAdezlipire , conform documentatiei anexa la CU . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2270/25.05.2017Cosma Bogdan si Cosma Paraschivadezlipire imobil cu nr. cadastral 444795 in vederea iesirii din indiviziune in doua imobile astfel: Lot 1 in suprafata de 406mp si Lot 2 in suprafata 405mp, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2269/25.05.2017Binchici-Barna Teodor-Ioan si Binchici-Barna Elisabeta, Man Ioan-Cristian, Man Oana dezlipire imobil cu nr. cadastral 444796 in vederea iesirii din indiviziune in doua imobile astfel: Lot 1 in suprafata de 404mp si Lot 2 in suprafata 403mp, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2268/25.05.2017Cosma Bogdan, Binchici-Barna Teodor-Ioan si Binchici -Barna Elisabeta dezlipire imobil cu nr. cadastral 444824 in vederea iesirii din indiviziune in doua imobile astfel: Lot 1 in suprafata de 402mp si Lot 2 in suprafata 401mp, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2267/25.05.2017Cosma Paraschiva, Man Ioan- Cristian si Man Oana dezlipire imobil cu nr. cadastral 444825 in vederea iesirii din indiviziune in doua imobile astfel: Lot 1 in suprafata de 400mp si Lot 2 in suprafata 462mp, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2266/23.05.2017SC BRAURON CONSTRUCT SRL prin PESCARU LOREDANAobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2265/23.05.2017PUICĂ RADU reprezentant al SC OGLINDA SAobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2264/23.05.2017MACSAN ANDREI IOSIF reprezentant al SC COREBOS SRLobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2263/23.05.2017MACSAN ANDREI IOSIF reprezentant al SC COREBOS SRLobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2262/23.05.2017ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT prin Dr. Ec. TITU BOJINobtinere AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru servicii - Reabilitare termica SEDIU ADMINISTRATIA BAZINALA DE APE BANAT
2261/23.05.2017NICULESCU ANTONIUobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii -Intrare în legalitate-Inchidere laterala copertina autorizata cu ACnr.1254/30.06.2009
2260/23.05.2017SINESCU CRISTINA IOANA - SC DENPASAR C&C SRLobținere A.C. - Lucrări de tip b) Constructii pentru functiuni caracteristice zonei centrale.Schimbare ddestinatie din spatiu de locuit ap.2 in SAD cu functiunea de alimentatie publica/comert/servicii.
2259/23.05.2017BUGA VIOREL, BUGA LAURA, DUMITRAȘCU GHEORGHE, SC SEDAKO GROUP SRL prin arh. CĂTĂLINA BOCANobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2258/23.05.2017SUCIU ADRIAN IONEL prin CARABAS DANIELAobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa tip duplex in regim de inaltime P+1E cu doua apartamente si garaj inglobat, sau cu garaj in regim parter. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren
2257/23.05.2017DIMA CIPRIANobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P+1E cu garaj inglobat. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren
2256/23.05.2017DEMIDOV SERGIU pentru DUMITRESCU COSMINobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2255/23.05.2017SC STUDIO ARCA SRLobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2254/23.05.2017SC MULTICO SRL și SC GELCO PROD SRL prin arh. DUMITRELE EMILIAobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2253/23.05.2017SC KOBER SRLobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2252/23.05.2017PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA prin DIRECȚIA TEHNICĂobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2251/23.05.2017SC A&M AMBIENT SRL PRIN SINCA MARIANAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuire, servicii - Modificări interioare și exterioare (realizare acces auto, construire locuri de parcare pe parcelele învecinate) la corpurile B și C autorizate cu AC nr. 1538 din 14.11.2013, schimbarea numărului de apartamente la corp C și amenajare subsol cu locuri de parcare la corp B - Intrare în legalitate.
2250/23.05.2017SC ARTIMA SA prin SUTEU MIRONobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu- Schimbare culoare si text la firma luminoasa existenta pe fațada cladirii, pe durata contractului de închiriere
2249/23.05.2017PETER LIVIU - administrator pentru SC DANGERS SRLinformare - evaluare banca
2248/23.05.2017TRALES IOANobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinte - Schimbare destinație spatiu din spatiu comercial ( corp C2 ), in locuinta
2247/23.05.2017SCP CENTRUM LEX SPRL REPR. AL SC AUTOHTON TIM SRL servitute de trecere pe imobile cu nr.442523 si nr.cad.432757 in favoarea imobilului cu nr.cad.432755 . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2246/23.05.2017SCP CENTRUM LEX SPRL REPR. AL SC AUTOHTON TIM SRLservitute de trecere pe imobilele cu nr.cad.442523 , nr.cad.444749 si nr.cad.444750 in favoarea imobilului cu nr.cad.443549 Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2245/22.05.2017CHITONESCU PETRISOR TIBERIUobtinerea AC - Lucrari de tip a), d) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta familiala in regim S+P+1E/ M , garaj in regim P, foisor/ terasa , piscina , acces auto si pietonal, imprejmuire, amenajare parcela. Lucrări de tip c) - Rețele edilitare -( apă, canal, electrice, gaz) Branșament apă și racord canal. Branșament energie electrica prin pozare subterana. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2244/22.05.2017SERRADURA LIVIO PRIN TOPO GIS EXPLORE SRL dezlipire conform planului anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2243/22.05.2017DIDII ADINA obtinere AD - Lucrari tip a) - Constructii pt. locuinte- demolare casa existenta si obtinere AC - Lucrari tip a) - Constructii pt. locuinte- Construire casa cu regim de inaltime P+1E
2242/22.05.2017SC KEGYI GAMES SRL prin arh. Ioan Sabin Andreicuț obținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă luminoasă, pe fațada aferentă spațiului, pe durata contractului de închiriere.
2241/22.05.2017Frics Aniko pentru ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent în regim de înălțime S+P+4E.
2240/22.05.2017PETREA GHEORGHE obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap. 3 conf. HCL 35/2008, pentru îmbunătățirea confortului
2239/22.05.2017ȚIȚ NELA VIORICA prin SC MS-CAD S.R.L.obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte - Modificare acoperiș la garaj în regim de înălțime P autorizat cu AC nr. 447/06.04.2011.
2238/22.05.2017BORDEA ALEXANDRA DORINA reprezentant al SC AMA CASA PRIMĂVERII SRLpropunerea făcut㠄Construire locuințe colective P+2E+Er, acces auto și împrejmuire” nu se încadrează în prevederile PUG în ceea ce privește funcțiunea admisă în zonă (locuințe pentru maxim două familii) și regimul de înălțime maxim admis în zonă (P+2E).
2237/22.05.2017SC ADVANCED RETAIL SYSTEM SA PRIN RADU LAURENTIUobtinere AC - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. -Amplasare firme luminoase pe fatada aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere.
2236/22.05.2017TOTH RADU OCTAVIANobtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pt. locuinte - Reabilitare termica si mansardare bloc S+P+4E rezultand regim de inaltime S+P+4E+M conf. HCL 141/2007
2235/22.05.2017STANESCU-BELLU DANobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă familială în regim de înălțime P+M
2234/22.05.2017GROSAN IOANobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire garaj în regim de înălțime P și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Realizare acces auto secundar.
2233/22.05.2017DUICĂ BOGDAN pentru ASOCIAȚIA DE PROPRIETARIobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
2232/22.05.2017BACANU CRISTIAN DANIEL PRIN LOREDANA EMILIA RUSU Obtinere AC-Lucrari de tip a) si d)-Constructii pentru locuinte si imprejmuire-Construire casa in regim de inaltime P+M si imprejmuire teren
2231/22.05.2017BUGA ALEXANDRU GABRIEL PRIN BUGIU ACHIMObținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe-Mansardare bloc de locuinte S+P+4E rezultand bloc de locuinte in regim S+P+4E+M si reabilitare termica conform HCL 141/2007
2230/22.05.2017POPOV ILIE si POPOV LUMINITA MIRELA prin ARH. NICOLAE LAURA Obtinere AC - Lucrari tip a) - Constructii pentru locuinte - Etajare casa existenta in regim parter rezultand casa P+1E (ap.2 la etaj) si schimbare destinatie ap.2 din pod in locuinta.
2229/22.05.2017MARCU MARIUS CATALINA.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare si construire balcon la ap. 1 conf. HCL 35/2008, pentru îmbunătățirea confortului
2228/22.05.2017TIMMOBILIA SRL PRIN BOGDAN DRAGNEA obținere A.C. - Lucrări de tip b) Construcții pentru locuinte-Amenajari interioare ap. nr.15
2227/22.05.2017CUNETE CORNEL prin COSTEA PETRUobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru sănătate - Refuncționalizare spațiu din locuință în cabinet medical stomatologic cu realizarea accesului din exterior și Lucrări de tip h) - Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.