Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante 2008

Concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în anul 2008:

14.02.2008 – Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul contractual

13-14.03.2008 – Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere la Direcția de Asistență Socilaă Comunitară Timișoara

20-21.03.2008 – Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere la Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

24.03.2008 – Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul contractual la Cantina de Ajutor Social și la Grădina Zoologică

03.04.2008 – Concurs pentru personalul contractual la Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

07.04.2008 – Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

17.04.2008 – Concurs pentru ocuparea posturilor vacante la Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul contractual

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul contractual la Serviciul Voluntar de Situații de Urgență și la Grădina Zoologică

16.06.2008 – Concurs pentru ocuparea posturilor vacante la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

25.06.2008 – Concurs pentru ocuparea postului de director general la Regia Autonomă de Transport Timișoara

01.08.2008 – Concurs pentru ocuparea posturilor publice vacante

07.08.2008 – Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante

14.08.2008 – Concurs la Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara

25.08.2008 – Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

07.10.2008 – Concurs la Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice

09.10.2008 – Concurs la Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul contractual

28.10.2008 – Concurs la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

28.10.2008 – Concurs pentru ocuparea posturilor publice vacante la Direcția Poliția Comunitară

29.10.2008 – Concurs pentru ocuparea posturilor publice vacante la Primăria Municipiului Timișoara

Concurs pentru ocuparea funcției de șef serviciu la Serviciul Administrare baze sportive din cadrul Serviciullui Public de Administrare Locuințe și Utilități

05.11.2008 – Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante la Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

17.11.2008 – Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante la Primăria Municipiului Timișoara

18.11.2008 – Concurs pentru posturile publice vacante la Direcția Poliția Comunitară

19.11-20.11.2008 – Concurs la Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara