Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

ANUNȚ privind furnizorii de formare 2015

ANUNȚ privind furnizorii de formare – anunț postat în 28.02.2014

În conformitate cu prevederile art. 26 din H.G. nr. 1066/2008, Municipiul Timisoara aduce la cunostinta furnizorilor de formare informațiile necesare elaborării și transmiterii ofertelor:
 
1. Informațiile specifice necesare pentru elaborarea ofertei de către furnizorul de formare
a)tipul programului și domeniul în care se organizează programul de formare:                             
o      seminar/curs/ schimb de experiență/ atelier de lucru în domeniile : management public, reformă și legislație, comunicare, resurse umane, resurse publice, proiecte și finanțări internaționale,control intern managerial, dezvoltare personală, IT.
b)obiectivele generale ale participării la programul de formare :
o      cunoașterea, dezvoltarea, identificarea, analiza, definirea, descrierea conceptelor , mecanismelor,  trăsăturilor și regimul juridic al administrației;
c)tematica ce va fi tratată în mod obligatoriu în cadrul programului de formare :
o      cadrul legal, generalități, particularități, funcții, roluri, obiective, atribuții, monitorizare și control;
d)durata minim acceptată și cea maxim acceptată pentru programul de formare, exprimată în ore efective de formare :
o      18-30 ore, precum și orice informații privind preferințele beneficiarului de formare din punctul de vedere al derulării programului;
o      grupul de cursanți să aparțină aceluiași domeniu de activitate/ specialitate (exemplu: la un program cu tematica în domeniul contabilitate ,grupul de participanții să fie constituit din persoane cu atribuții în domeniul contabilității;)
 
e) informații minimale privind grupul-țintă pentru care se organizează formarea, respectiv nivelul funcțiilor participanților și domeniul de competență al acestora :
o      funcționari publici de conducere;
o      funcționari publici de execuție cu atribuții în domeniu;
o      personal contractual de execuție cu atribuții în domeniu;
 
2. Limba  în care trebuie elaborată oferta: limba română;
 
3. Procedura de atribuire a contractului sau, după caz, a contractelor: selecție de ofertă;
 
4. a) criteriile de calificare și selecție a ofertelor:
o      detinerea bazei tehnico-didactice corespunzătoare  pentru derularea programelor,  asigurarea materialelor și suporturilor de curs;
o      furnizorul este autorizat de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulțilorpentru programele de formare profesională vizate și este înscris in Registrul Național al Furnizorilor de Formare Autorizați;
o      experienta furnizorului de formare – minim 3 ani de la înființare, număr de programe realizate, număr de participanți; formatorii să fie  specialiști cu experiență în domeniul programului, respectiv au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulților și pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire și al  căror nume să fie comunicat odată cu celelalte date de organizare si desfășurare a cursului;
o      deținerea certificatului ISO;
    b)  modalitatea de aplicare a acestora: înscrisuri și dovezi.
 
5. Adresala care se transmit ofertele și modalitățile acceptate de beneficiarul de formare pentru primirea și înregistrarea acestora:  ofertele se vor trimite pe suport de hârtie la sediul Municipiului Timisoara din Timisoara, b-dul CDLoga nr.1. în atenția  Serviciului Resurse Umane
 
6. Data-limită pentru transmiterea ofertelor:17.03.2014;
 
7. Data-limită pentru finalizarea procesului de evaluare și selecție a ofertelor: 31.03.2014.

Rezultatul selecției