Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț privind Începerea implementării proiectului “Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara” cod SMIS 128114

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, județul Timiș, derulează proiectul “Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara” cod SMIS 128114, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1./3 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în parteneriat, conform Ordinului nr. 4812/01.10.2019 pentru finanțarea proiectului mai sus menționat.

Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni, respectiv între 01 Ianuarie 2019 – 31 Ianuarie 2022. Valoarea totală a proiectului  este de 226.186.213,64 lei, finanțarea nerambursabil este de 184.977.159,38 lei.

Obiectivul general al proiectului pentru municipiul Timișoara este îmbunătățirea transportului public, prin reînoirea mijloacelor de transport in comun de pe rutele de transport public selectate. Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:
• prin înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice cu zero emisii se elimină practic emisiile de GES de pe rutele respective;
• prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI) prin noile vehicule, precum și prin îmbunătățirile complementare aduse de orașe prin alte proiecte finanțate prin POR 2014 – 2020, mai mulți locuitori din orașele respective vor utiliza transportul public, iar o parte dintre aceștia vor fi renunțat la transportul privat.

Obiectivul specific al proiectului pentru Municipiul Timișoara vizează un transport public în sistem integrat, eficient și accesibil, prin achiziția a 44 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 18 m. Acestea vor fi insotite de 15 statii de incarcare rapida si 44 statii de incarcare lenta pentru autobuze electrice . Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 130 persoane, din care minim 44 de persoane pe scaune. Rutele pe care vor circula autobuzele: – ruta M35: 2 autobuze electrice; – ruta 40: 4 autobuze electrice; – ruta E7: 7 autobuze electrice; – ruta 33: 6 autobuze electrice; – ruta E1: 5 autobuze electrice; – ruta E8: 3 autobuze electrice; – ruta 21: 2 autobuze electrice; – ruta M44: 1 autobuze electrice; – ruta E2: 5 autobuze electrice; – ruta M22: 6 autobuze electrice; – ruta E3: 3 autobuze electrice.

Implementarea proiectului va fi asigurată de o Echipa de Implementare a Proiectului (EIP), o structură constituită la nivelul Municipiului Timișoara, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Informații suplimentare: persoana de contact – dl Culiță Chiș, Director General Direcția Generală Drumuri Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități, tel: 0256/408.480, email: [email protected].