Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț privind PUZ ”PUZ – Locuinte individuale insiruite in regim P+2E” str. Lamaitei nr. 32-34, Timișoara

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
PUZ – ”PUZ – Locuinte individuale insiruite in regim P+2E”
Amplasament: str. Lamaitei nr. 32-34