Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț public privind Decizia Etapei de încadrare

,,MUNICIPIUL TIMIȘOARA, titular al proiectului ,,Extindere la 4 benzi strada PICTOR ION ZAICU – ARISTIDE DEMETRIADEˮ, Timișoara, CF. nr. 413204 (CF. Vechi 2), nr. top. 1691, CF. nr. 411187 (CF. vechi 13), nr. top. 1718/1, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Extindere la 4 benzi strada PICTOR ION ZAICU-ARISTIDE DEMETRIADEˮ, Timișoara, CF. nr. 413204 (CF. vechi 2), nr. top. 1691, CF. nr. 411187 (CF. vechi 13) , nr. top. 1718/1, jud. Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro-Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediuluiˮ.