Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Comercializarea produselor specifice zilei de 1 MARTIE

Începând din 18.02.2020 până în 21.02.2020 se pot depune cererile în vederea obținerii avizului pentru desfășurarea comerțului stradal pentru comercializarea mărțișoarelor, felicitărilor și altor miniaturi reprezentative. Se acordă o singură locație pentru fiecare solicitant, pe o suprafață de 2 mp. 

Cererile se vor înregistra la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 12, ghișeele 8 și 9, actele necesare fiind:
-cerere tip obținută de la ghișeele 8 sau 9, camera 12;
-copie buletin de identitate, carte de identitate  sau copie act  firmă (copie Certificat Unic de Înregistrare). Pentru locațiile din Piața Victoriei, solicitanții trebuie să dețină copie C.U.I./Carte de Identitate/buletin  cu domiciliul în Timișoara, carnet student (Facultatea de Arte Plastice), carnet meșteșugar eliberat de Asociația Meșteșugarilor și Comercianților Tradiționali și o simulare fotografică a exponatelor prezentate spre vânzare pe panouri tip șevalet.

Taxa de autorizare de 69 de lei, taxa de imprimat 6 lei și taxa de ocupare a domeniului public-3 lei/mp/zi în zona A sau 2 lei /mp/zi în zona B, se achită anticipat pe toată perioada de autorizare, la momentul înregistrării cererii la casieria camerei 12, după emiterea notei de plată de la ghișeul 8 sau 9, făr posibilitatea restituirii acestor taxe.

Perioada de comercializare este 27.02.2020-2.03.2020, în următoarele locații:
ZONA
A- Piața Victoriei;
A- Ceas Floral- bd. Proclamația de la Timișoara-platou;
A-str.Mărășești;
A- Piața A.Mocioni- platou
B- Parcul Copiilor (bd. Revoluției 1989)-platou
B-bd. Regele Carol I ( de la str.I.Văcărescu până la str.Gen.I.Dragalina);
B-Piața Nicolae Balcescu;
B- Dîmbovița-platou;
B-Calea Şagului colț cu L.Rebreanu (ARTA TEXTILĂ);
B-Calea Şagului colț cu str.L.Rebreanu (PROFI);
B- în fața Pieței Doina-platou;
B-Calea Martirilor colț cu str.Naturii;
B-Piața din zona Soarelui;
B-Calea Buziașului -platou;
B-zona Spitalului Județean ( str.Arieș);
B-str.Daliei(între str.Al Vaida Voievod și L.Catargiu);
B-str.S.Bărnuțiu – Calea Dorobanților (zona Modern);
B-Piața Traian;
B-Calea Sever Bocu;
B– str.Sf. Apostoli Petru și Pavel;
B-Calea Aradului- str.Liege;
B- CaleaTorontalului-platou;
B-str.Circumvalațiunii- platou;
B-zona Piața Dacia;
B-str.Gen.Dragalina- bd. Gării.
B-Aleea FC Ripensia

Pentru o bună organizare:
-Operatorii economici au obligația de a deține la locul de vânzare  Avizul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Biroul Autorizare Activități Comerciale și Gestiune Spații  Publicitare, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în aviz. Încalcarea prevederilor legislației în vigoare atrage sancționarea contravențională a  persoanei sau reprezentantului firmei, de către agenții constatatori, precum și retragerea avizului de către emitent.
-Salubrizarea permanentă a amplasamentului ocupat este obligatorie, încălcarea acestei prevederi ducând la retragerea Avizului eliberat de autoritatea locală a municipiului Timișoara.
-Cedarea dreptului de folosință a amplasamentului ocupat în zonele menționate de către deținătorul avizului altei persoane, duce la retragerea Avizului și la sancționarea contravențională a faptei.


ŞEF BIROU,                                                                            
ILIE-COSMIN PETROVICI