Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Comunicat pentru stabilirea amplasamentelor in vederea comercializarii florilor cu ocazia evenimentului dedicat ,,ZILEI INTERNATIONALE A FEMEII”

Comunicat pentru  stabilirea amplasamentelor in vederea  comercializarii  florilor cu ocazia evenimentului dedicat ,,ZILEI INTERNATIONALE A FEMEII”

Propunem  spre aprobare comercializare flori de sezon si aranjamente florale cu ocazia zilei de 8 Martie, in urmatoarele locatii:
       A    -str.Marasesti;
       A    -Piata Libertatii in zona lateralelor piatetei;
       A    -zona Piata Balcescu;
       B    -b-dul Cetatii colt cu str.Matei Basarab;
       B   -str.Gh.Lazar;
       B    -Calea Sagului colt cu str.L.Rebreanu;
       B    -Calea Sagului colt cu str.A.Ipatescu;
       A   -zona Piata Balcescu;
       B    -b-dul Gen.Dragalina;
       B    -Calea Martirilor/str.Naturii;
       B    -str.Circumvalatiunii/str.Gh.Lazar;
       B   -str.Sever Bocu/str.Sf.Ap.Petru si Pavel;
       B    -zona Modern;
       B    -Calea Sever Bocu vis a vis de Piata Noua

Solicitarile si achitarea contravalorii taxei de autorizare, a costului imprimatului, precum si taxa de ocupare a domeniului public, se achita la data inregistrarii, pe toata toata perioada autorizata conform prezentului referat,  la sediul Primariei Municipiului Timisoara, camera 12, ghiseele 8 si 9, in perioada 26.02-28.02.2020,  actele necesare fiind:
         
– cerere tipizata obtinuta de la ghiseele 8 sau 9;
– copie certificat de producator  flori, vizat la zi/ certificat de inregistrare ORC cu activitatea autorizata de comercializare flori ;
– copie carte de identitate.
          
Comercializarea florilor de sezon si aranjamentelor florale se va desfasura in intervalul 29.02.2020-09.03.2020, in locatiile mentionate mai sus.
In consecinta, propunem urmatoarele masuri privind buna organizare a evenimentului:
*Se interzice amplasarea de corturi, cat si alte constructii provizorii, cu exceptia umbrelelor de culoare alb/crem, fara reclama si doar in caz de timp nefavorabil;
*Operatorii economici au obligatia de a detine la standul de vanzare,  Avizul pentru desfasurarea ocazionala a comertului ambulant,  pe raza municipiului Timisoara, eliberat de catre Biroul Autorizare Activitati Comerciale, carte de identitate, certificat de producator flori/certificat inregistrare ORC, vizat la zi, dovada achitarii taxei de ocupare a domeniului public – in original.

Incalcarea prevederilor legisatiei in vigoare atrage sanctiunea contraventionala a operatorului economic de catre agentii constatatori cat si retragerea avizului de catre emitent.
*Salubrizarea permanenta a amplasamentului ocupat este obligatorie, incalcarea acestei prevederi duce la retragerea Avizului eliberat de catre autoritatea locala a municipiului Timisoara.
*Cedarea dreptului de folosinta a amplasamentului ocupat in zonele mentionate de catre detinatorul avizului altei persoane, duce la retragerea Avizului cat si la sanctionarea contraventionala a faptei.
*Suprafata unui amplasament este de maximum 2 mp, fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament.
    

ADMINISTRATOR PUBLIC,
ROBERT KRISTOF
                             
                                               
SEF BIROU,                                                                           
ILIE-COSMIN PETROVICI