Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Suspendarea pe perioada stării de alertă a concursurilor organizate de Municipiul Timișoar


DISPOZIŢIA nr. 595 din 19.05.2020 privind suspendarea pe perioada starii de alerta a concursurilor organizate de Municipiul Timisoara
PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Având în vedere Referatul Serviciului Resurse Umane inregistrat sub nr. 10732/18.05.2020 privind suspendarea pe perioada starii de alerta a concursurilor organizate de Municipiul Timisoara  pentru ocuparea posturilor vacante, functiilor vacante si temporar vacante;În conformitate cu prevederile art.27 alin.3 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 ;În conformitate cu art. 196 alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ.
DISPUNE:

Art. 1: Se suspenda pe perioada starii de alerta. concursurile organizate de Municipiul Timisoara, in conformitate cu prevederile art.27 alin.3 din Legea nr.55/2020;Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Dispozitii se încredinţează Serviciul Resurse Umane.Art. 3: Prezenta dispoziţie se comunică:
      – Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;     – Secretarului Municipiului Timişoara;     – Serviciului Resurse Umane;     – Serviciilor implicate in organizarea concursurilor

PRIMAR,
NICOLAE ROBU    
 
SECRETAR GENERAL,
CAIUS ȘULI