Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier: „Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timisoara – Calea Bogdăneştilor” cod SMIS 129119

Anunț publicitar ADV1153864/22.06.2020 privind servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru proiectul:„Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timisoara – Calea Bogdăneştilor” cod SMIS 129119

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

Extras studiu de fezabilitate