Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind servicii asistență tehnică de specialitate prin dirigenție de șantier: 5 LOTURI în cadrul proiectului „Îmbunătățirea ef. energ. în sectorul rezidențial prin reab. termică a bl. de locuințe din Bd. Cetății, Str. H. Coandă, Bd. Dragalina, Str. Teiului, Burebista, C. Circumvalațiunii” – cod SMIS 121578

Anunț publicitar privind servicii asistență tehnică de specialitate prin dirigenție de șantier: 5 LOTURI în cadrul proiectului „Îmbunătățirea ef. energ. în sectorul rezidențial prin reab. termică a bl. de locuințe din Bd. Cetății, Str. H. Coandă, Bd. Dragalina, Str. Teiului, Burebista, C. Circumvalațiunii” – cod SMIS 121578.

Caiet de sarcini, contract, formulare

Caiet de sarcini, contract, formulare

Formulare

Planșe:

Lot 1

Lot 1

Lot 2

Lot 2

Lot 3

Lot 3

Lot 4

Lot 4

Lot 4

Lot 4

Lot 5

Lot 5