Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire ”Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din b-dul C.D. Loga, nr. 1”

Anunț de atribuire CAN1035883/19.06.2020 privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din b-dul C.D. Loga, nr. 1”