Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire ”Reabilitare Imobil Cinematograf Victoria”, str. C. Porumbescu nr. 2, N. Bălcescu, nr. 7-8, Timișoara

Anunț de atribuire CAN1035906/02.07.2020 privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare Imobil Cinematograf Victoria”, str. C. Porumbescu nr. 2, N. Bălcescu, nr. 7-8, Timișoara