Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare simplificat ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial, Cod SMIS 2014+:121240. Lot 2- ”Reabilitare termică imobil str. Ghe. Lazăr nr.36”

Anunț de participare simplificat SCN1070960/03.07.2020 privind Lucrări de execuție aferente obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Oglinzilor nr.16-18, str. Ghe. Lazăr nr.36, Intr. I. Simu nr.12, bl. 8C”, Cod SMIS 2014+:121240. Lot 2- ”Reabilitare termică imobil str. Ghe. Lazăr nr.36”

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare simplificat nr. SCN1070960/03.07.2020