Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin dirigenție de șantier pentru proiectul „Regenerare Fizică, Economică, și Socială a Zonei Marginalizate str. Polonă din Cartierul Freidorf – Construire Centru Multifuncțional de Tip Servicii Sociale Fără Cazare”, cod SMIS 121016

Anunț publicitar privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin dirigenție de șantier pentru proiectul „Regenerare Fizică, Economică, și Socială a Zonei Marginalizate str. Polonă din Cartierul Freidorf – Construire Centru Multifuncțional de Tip Servicii Sociale Fără Cazare”, cod SMIS 121016.

Caiet de sarcini, contract, formulare

Formulare

Studiu de fezabilitate partea 1

Studiu de fezabilitate partea 2

Studiu de fezabilitate partea 3