Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind servicii asistență tehnică de specialitate prin dirigenție de șantier pentru proiectul „Grădiniță PP33-Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent” Cod SMIS 121232

Anunț publicitar privind servicii asistență tehnică de specialitate prin dirigenție de șantier pentru proiectul „Grădiniță PP33-Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent” Cod SMIS 121232.

Caiet de sarcini, contract, formulare

Formulare

Memoriu tehnic

Memoriu tehnic

Memoriu tehnic

Memoriu – parte scrisă

Memoriu – parte scrisă

Memoriu – parte scrisă

Plan amenajare parcelă

Plan de situație propus

Plan de situație