Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara situate în Calea Șagului, str. Rusu Șirianu și Calea Stan Vidrighin fostă Calea Buziașului, defalcată pe loturi

Anunț de atribuire privind Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara situate în Calea Șagului, str. Rusu Șirianu și Calea Stan Vidrighin fostă Calea Buziașului, defalcată pe loturi după cum urmează:

LOT 1 – Contract de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciului public privind delegarea de gestiune a serviciului public privind prestarea de servicii si activități necesare exploatării și întreținerii CIMITIRELOR umane din Municipiul Timișoara situate în Calea Șagului și str. Rusu Șirianu;

LOT 2 – Contract de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii CIMITIRULUI uman din Municipiul Timișoara situat în calea Stan Vidrighin, fostă Calea Buziașului.