Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunt participare privind ,,Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara, b-dul C.D.Loga, nr.1”

Anunt participare privind Asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru obiectivul de investitii ,,Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara, b-dul C.D.Loga, nr.1”

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. CN1022748/16.07.2020