Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de concesionare , PC1001520/28.07.2020

Anunț de concesionare privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor si Cimitirul Stuparilor, defalcată pe loturi, după cum urmează:

LOT 1 -Contract de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei şi Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara;

LOT 2 -Contract de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatării si întreţinerii cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara.

Anunț erată Lot 1

Anunț erată Lot 2