Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Instruire pentru eficienţă energetică şi consum sustenabil de resurse, curs online

Proiectul „Smart and Sustainable Energy Consumption” – acronim „SASEC”, e-MS nr.RORS-300, finanțat prin Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, a parcurs o nouă etapă, aceea de finalizare a activității de instruire pentru eficiență energetică și consum sustenabil de  resurse. Evenimentul a avut loc în zilele de 10, 11 și 12 Iunie a.c., fiind dedicat reprezentanților autorităților publice locale, instituțiilor publice, companiilor, ONG-urilor dar și alor părți interesate. În contextul actual, generat de criza determinată  de infecția cu noul coronavirus – SARS-CoV-2 (COVID-19), pentru protejarea sănătății participanților și pentru respectarea reglementărilor în vigoare, s-a decis derularea cursurilor în mediul online.

La instruire au participat un număr de 65 cursanți, reprezentanți ai  autorităților publice locale și din județul Timiș și instituții publice descentralizate, administratori și conducători ai unor unități de învățământ din municipiul Timișoara, reprezentanți ai spitalelor municipale, a unor societăți comerciale furnizoare a unor servicii publice de interes local, instituții publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara,  asociații și organizații de interes public precum și alte persoane interesate din grupul țintă vizat prin proiect.

Programul de instruire cu durata a trei zile a fost susținut de lectori cu experiență în domeniu din cadrul Companiei DENKSTATT România S.R.L. și au vizat atât prezentarea cadrului general-noțiuni introductive cât și domeniul eficienței energetice și consumului de resurse prin șase module de curs dedicate, și anume: Consumul de resurse, Gazele cu efect de seră și schimbările climatice, Cadrul legislativ cu privire la eficiența energetică, Eficiența energetică a clădirilor, Energia termică și performanța energetică a clădirilor și Energia electrică. De asemenea, bibliografia suplimentară propusă cursanților constituie o sursă de informare suplimentară.

Instruirea a vizat atât aspecte teoretice cât și practice, prin exerciții, sondaje și exemple practice, iar sesiunile de întrebări și răspunsuri interactive au  constituit prilej de schimb de idei între participanți.

Activitatea de instruire derulată în cadrul proiectului „Smart and Sustainable Energy Consumption”, acronim  „SASEC”, e-MS nr.RORS-300 a reprezentat un succes, aceasta putând fi continuată la nivelul instituțiilor. Modulele de instruire sunt publice și pot fi vizualizate și descărcate prin accesarea link-ului http://www.dmmt.ro/index.php?meniuId=28&viewCat=651&lg=ro, constituind o sursă de informare valoroasă, orice persoană interesată în domeniul eficienței energetice, sustenabilitate și schimbări climatice.

Activitatea de instruire pentru eficiență energetică și consum sustenabil de resurse a avut loc și de cealaltă parte a frontierei, în Zrenjanin. Subliniem faptul că tematica, materialele și informațiile fiind elaborate în strânsă cooperare între partenerii de proiect și echipele de traineri, fiind adaptate nevoii fiecărui partener în parte.

Finanțarea proiectului în valoare totală de 852.001,50 EUR, pentru activitățile partenerilor din ambele părți ale frontierei, care urmează să se implementeze până în luna Martie 2021, se realizează în proporție de 85% de către Uniunea Europeană prin Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România–Serbia.

VICEPRIMAR,

Dan DIACONU