Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire asistență tehnică ”Reabilitare Cinematograf Dacia”

Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare imobil Cinematograf Dacia”, str. Burebista, nr. 5, Timișoara