Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședință extraordinară, 6.08.2020

DISPOZIŢIA nr. 938 din 5.08.2020 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 06.08.2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

In conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. a) , art. 134, alin. (4) și art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 06.08.2020, ora 14,00 prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul înscris pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.
(2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,
NICOLAE ROBU

p. SECRETAR GENERAL,
CAIUS ȘULI