Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare privind servicii expertiză clădire C1, Colegiul economic Nitti, str. Corbului, nr. 7/C

Anunț de participare privind servicii expertiză extindere corp clădire C1 la Colegiul economic Nitti, str. Corbului, nr. 7/C

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. CN1023353/05.08.2020