Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind cerinţele fundamentale „A4” şi „B2” ale proiectului „Construire Centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, str. Polonă nr. 17

Anunț publicitar privind serviciile de verificare tehnică din cadrul  proiectului „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate  str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire Centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timişoara, str. Polonă nr. 17 –  servicii de verificare tehnică la cerinţele fundamentale „A4” şi „B2”.

Anunt_publicitar_ADV-1163904

CS_model_contract_formulare_verificatori_cerinte_A4_-B2