Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind cerinta fundamentala „B9” din cadrul proiectului „Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, str. Polonă nr. 17

Anunț publicitar privind Serviciile de verificare tehnică din cadrul proiectului „regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate  str. Polonă din cartierul Freidorf – construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timisoara, str. Polonă nr. 17 –  servicii de verificare tehnică la cerinta fundamentala „B9”

Caiet de sarcini, contract, formulare

Formulare