Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind cerința Ie a proiectului “Construire centru multifuncţional” cod SMIS 121017

Anunț publicitar privind servicii de verificare tehnică de calitate la cerința fundamentală Ie a proiectului: “Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara-Construire centru multifuncţional” cod SMIS 121017

Caiet de sarcini, contract, formulare

Formulare

Parte scrisă

Parte desenată