Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind cerintele fundamentale „A1”, „A2”, pt investitia: “Construire centru multifuncţional” cod SMIS 121017

Anunț publicitar privind servicii de verificare tehnică -cerintele fundamentale „A1”, „A2”, pt investitia: “Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara-Construire centru multifuncţional” cod SMIS 121017

Caiet de sarcini, contract, formulare

Formulare

Parte scrisă

Parte desenată